9 Ιουλ 2023

Δημήτρης Νατσιός: «Πιστεύουμε στόν Χριστό – Μήν περιμένετε ἄκρα ἀπό ἐμᾶς – Μέ ἀγκάθια θά μᾶς ματώνετε, λουλούδια θά σᾶς δίνουμε»

Ὁ Δημήτρης Νατσιός μέ τό συγκλονιστικό κλείσιμο τῆς ὁμιλίας του στή Βουλή, ἔδωσε τό στίγμα τοῦ ἀγῶνα πού θά δώσει ἡ ΝΙΚΗ γιά τό καλό της πατρίδας.
«Δέν εἴμαστε ἐπαγγελματίες πολιτικοί. Κοιτᾶμε τήν πατρίδα μας μέ ὅρους ἱστορικοῦ μέλλοντος καί ὄχι μέ ὅρους τετραετίας. Μᾶς ἀγχώνει καί μᾶς προβληματίζει ἡ δημογραφική μας συρρίκνωση ἕως κατάρρευση, ὁ θρησκευτικός ἀποχρωματισμός, ἡ καταδίωξη τοῦ ἐθνικοῦ σέ κάθε μορφή, ἡ ἄκριτη νεωτερικότητα.

Εἴμαστε ἐδῶ γιά νά προτείνουμε λύσεις βάθους γιά τήν Παιδεία καί τήν μορφή της, γιά τήν ἱστορία καί πῶς πρέπει νά διδάσκεται στά παιδιά μας, γιά τήν οἰκογένεια καί τίς παρενέργειες ἀπό... τήν κρίση μας.

Δέν ἤρθαμε γιά νά κάνουμε τή Βουλή, τσίρκο. Δέν θά ἀντιδικήσουμε γιά μιά ἀντιπροεδρία της Βουλῆς. Χάρισμά σας οἱ καρέκλες. Ἀπό τήν Ἑλλάδα λείπουν παιδιά, λείπει Παιδεία καί αἴσθηση συλλογικῆς μοίρας. Λείπει ἡ ἑνότητα.

Μήν περιμένετε ἀπό ἐμᾶς ἄκρα, ἀκόμη καί ἄν μᾶς λέτε "μόρφωμα".

Μήν περιμένετε ἀπό ἐμᾶς μῖσος, καί ἄς μᾶς ἀποκαλεῖτε λανθασμένα "ἀκροδεξιά".

Μήν περιμένετε ἀπό ἐμᾶς σκοτάδια, γιά νά λύσετε τά ἀδιέξοδά σας.

Νά περιμένετε ἀπό ἐμᾶς νέα τακτική καί ἄν μπορεῖτε ἀκολουθῆστε.

Μέ ἀγκάθια θά μᾶς ματώνετε; Λουλούδια θά σᾶς ρίχνουμε.

Γιατί, ναί, πιστεύουμε στόν Χριστό καί στήν ἀγάπη Τοῦ. Στήν εἰρήνη, στήν καταλλαγή, στά ἤρεμα πνεύματα. Μέ ψέματα θά μᾶς συκοφαντεῖτε, μέ τήν ἀλήθεια θά σᾶς τιμωροῦμε.

Αὐτή εἶναι ἡ ΝΙΚΗ».

Αὐτός ἦταν ὁ ἐντυπωσιακός ἐπίλογος τῆς ὁμιλίας πού ἔδωσε ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, στό πλαίσιο τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τῆς κυβέρνησης στή Βουλή. Ἡ ΝΙΚΗ ἦρθε νά φέρει νέα ἤθη στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, καί αὐτό φάνηκε τόσο ἀπό τό κλείσιμο, ὅσο καί ἀπό ὁλόκληρη τήν ὁμιλία τοῦ προέδρου τῆς ΝΙΚΗΣ.

Αὐτοί οἱ φορτισμένοι λόγοι κουβαλοῦν τόν κόπο τοῦ μεγάλου ἀνήφορου πού ἀνέβηκε αὐτή ἡ πολιτική προσπάθεια μέχρι νά γίνει τό πολυπόθητο θαῦμα. Εἶναι ἡ συλλογική φωνῇ ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΝΙΚΗΣ, ἄλλα καί τοῦ κόσμου πού τή στήριξε. Εἶναι σχεδόν βέβαιο πώς δέν ἔχουν ἀκουστεῖ ξανά ἐντός τῆς Βουλῆς, τόσο αὐθεντικά λόγια πού διακατέχονται ἀπό τό χριστιανικό πνεῦμα τῆς ἀγάπης, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς συγχώρεσης, τῆς αὐταπάρνησης, ἄλλα καί ἑνός ἀκέραιου ἀγωνιστικοῦ φρονήματος.

Σέ μιά τοξική Βουλή πού ἐδῶ καί δεκαετίες ἐπικρατεῖ τό «ὀφθαλμός ἀντί ὀφθαλμοῦ», ἀκούστηκαν γιά πρώτη φορά λόγοι καθάριοι πού φανερώνουν μεγαλεῖο ψυχῆς καί γνήσια ἔγνοια γιά νά ἐπανέλθει στή βασανισμένη πατρίδα μας τό πνεῦμα τῆς ἑνότητας.

Ἡ ΝΙΚΗ ἀντιμετώπισε ἕναν λυσσαλέο πόλεμο προπαγάνδας ἀπό τό σύστημα, πολεμήθηκε ἀπό ὅλα τά ἰδεολογικά πόστα καί ὅμως οἱ ἄνθρωποι τῆς δέν ἔχασαν ποτέ τό ἦθος τους καί τή στοχοπροσήλωσή τους γιά τόν ἀγῶνα πού δίνουν. Ἄν ὁ Δημήτρης Νατσιός ἀκολουθοῦσε τή νοοτροπία πού ἐπικρατεῖ σέ ὅλα τά ἄλλα κόμματα, θά μποροῦσε κάλλιστα νά χρησιμοποιήσει ὅλον αὐτόν τόν τεράστιο ὄγκο συκοφαντιῶν πού δέχθηκε ἡ ΝΙΚΗ, γιά νά ἐπενδύσει στήν τοξικότητα καί νά περάσει στήν ἀντεπίθεση.

Δέν τό ἔκανε ὅμως, διότι τό ἦθος τῆς ΝΙΚΗΣ κινεῖται σέ ἄλλο ἐπίπεδο, μακριά ἀπό τήν πόλωση καί τόν ἀλληλοσπαραγμό πού προωθοῦν οἱ ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς. Ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ προτίμησε νά παρουσιάσει στόν ἑλληνικό λαό, γιατί ἡ ΝΙΚΗ βρέθηκε στήν πρώτη γραμμή τῆς μάχης. Τί ἔχει νά προσφέρει στήν πατρίδα μας. Ποιές εἶναι οἱ ἀγωνίες της γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας. Καί πόσο μικρότητες φαντάζουν οἱ μικροκομματικές ἔριδες μπροστά στά μεγάλα προβλήματα τοῦ τόπου, ὅπως τό δημογραφικό, ἡ Παιδεία, τά ἐθνικά θέματα, ἡ ὑπεράσπιση τῆς πίστης μας καί τῆς ἱστορίας μας, ἡ Δικαιοσύνη, ἡ ἀκρίβεια καί ἡ σταδιακή φτωχοποίηση τοῦ Ἕλληνα.

Ὁ Δημήτρης Νατσιός ἔκανε μιά συγκροτημένη, οὐσιαστική, ἀπέριττη ὁμιλία, πού ἀποτέλεσε σφραγῖδα γνησιότητας γιά ὁλόκληρη τήν ἕως τώρα πορεία τῆς ΝΙΚΗΣ. Ἀπέδειξε τό πόσο πολύ ἔλειπε μιά τέτοια φωνῇ ἀπό τό ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Ἰσοπέδωσε μία καί καλῇ τήν προπαγάνδα ὅλων τῶν λασπολόγων πού ἔκαναν λόγο γιά «γραφικούς» καί «ἐπικίνδυνους» στή ΝΙΚΗ.

«Μέ ἀγκάθια θά μᾶς ματώνετε, λουλούδια θά σᾶς ρίχνουμε». Γιατί ὁ πνευματικός ἄνθρωπος δέν ἔχει τίποτα ἄλλο νά δώσει πέρα ἀπό καλοσύνη. Καί αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο «ὅπλο» τοῦ χριστιανοῦ. Ἀρκεῖ καί μόνο τό συλλογικό παράδειγμα πού δίνει ἡ ΝΙΚΗ γιά νά εἶναι «ἀγκάθι» στό πλευρό τῶν φαύλων. Ἔφτασε ὁ καιρός νά μάθει ὁ τοξικός χῶρος τῆς πολιτικῆς καί τήν ἄγνωστη «γλῶσσα» τῆς ἀνεξικακίας καί τῆς μεγάλης ρωμαίικης καρδιᾶς, πού φαντάζει μιά ὄαση μπροστά στίς ἄναρθρες κραυγές τῆς πολιτικῆς σκηνῆς.

Ἀκοῦστε τόν συγκλονιστικό ἐπίλογο τῆς ὁμιλίας τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ στή Βουλή:1 σχόλιο:

  1. Πόσα χρόνια είχα να ακούσω κάποια ομιλία σαν και αυτή! Ταπείνωση,,,,Δοξα τω Θεω!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.