10 Ιουν 2023

Ὁ ζόφος τῆς Νέας Τάξης: Θεοποιοῦν τήν ἰατρική - Ἐμπορεύονται τόν θάνατο - Ἀποφασίζουν ποιός πρέπει νά ζεῖ καί ποιός ὄχι

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
 ἰατρική στήν ὑπηρεσία τοῦ ἐμπορίου θανάτου - Ὁ Σ. Πνευματικός δέν ἦρθε οὐρανοκατέβατος - Εἶναι ἐκλεκτό μέλος τοῦ συστήματος πού μᾶς κυβερνᾶ
Μιά κοινωνία γεμάτη ἀπό πνευματικές ἀσθένειες, μοιραία θά σοῦ φέρει κάποια στιγμή στήν πόρτα σοῦ «Πνευματικούς». Συγκεκριμένα, θά σοῦ φέρει ἀνθρώπους σάν τόν Σπύρο Πνευματικό, αὐτόν τόν ἀνεκδιήγητο τύπο πού τόλμησε νά βάλει σέ ζυγαριά κόστους - ὀφέλους, τήν πιό ἱερή, τήν πιό κρίσιμη, τήν ὕστατη ὥρα του κάθε ἀνθρώπου πού βρίσκεται στό κατώφλι... τοῦ θανάτου.

Ὅποιος ἔχει περάσει ἀπό τό ὀδυνηρό βίωμα νά βλέπει ἕνα δικό του ἄνθρωπο στά τελευταῖα στάδια τοῦ καρκίνου, μπορεῖ νά καταλάβει ὡς τό μεδούλι τῆς ὕπαρξής του πόσο μισανθρωπική καί κτηνώδης εἶναι αὐτή ἡ φιλοσοφία ἐπιχειρηματικῆς σκέψης πού πρεσβεύει ὁ κ. Πνευματικός καί οἱ ὁμοϊδεάτες του.

Ὅσοι ἔχουν ζήσει αὐτόν τόν ἐφιάλτη, ξέρουν πόσο καθοριστικῆς σημασίας εἶναι ἡ ἀνακούφιση τοῦ πόνου τοῦ ἀσθενοῦς, μέσῳ φαρμακευτικῆς ἤ μηχανικῆς ὑποστήριξης. Εἶναι ἡ μοναδική παροχή βοήθειας πού ἐξασφαλίζει - κατά τό δυνατόν - τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀσθενοῦς, ὡς τή στερνή του ὥρα.

Ἡ παρηγορητική ἀγωγή καί ἡ ἀνακούφιση τοῦ πόνου ἕως τό τέλος, εἶναι μιά ἀνεκτίμητη κατάκτηση τῆς ἐπιστήμης πού ἔχει γλυτώσει ἀναρίθμητους ἀνθρώπους ἀπό φρικτό θάνατο. Καί αὐτή τήν κατάκτηση, θέλουν νά τήν πάρουν πίσω κάποιοι διεστραμμένοι ἐγκέφαλοι πού ἑτοιμάζονται νά μᾶς ὁδηγήσουν ἕναν αἰῶνα πίσω στήν ἰατρική, ὅσον ἀφορᾶ τή φροντίδα τοῦ ἑτοιμοθάνατου.

Σέ προηγούμενο ἄρθρο, εἴχαμε γράψει γιά τήν εὐθανασία καί τήν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία πού προωθεῖται ἀπό τή Νέα Τάξη Πραγμάτων καί προπαγανδίζεται ἀπό σύγχρονους «Μένγκελε» οἱ ὁποῖοι προαναγγέλλουν τίς μαζικές ἐκκαθαρίσεις ὑπό τό πρόσχημα τῆς «ἀνθρωπιᾶς», τῆς «ἀξιοπρέπειας» καί τῆς δημοσιονομικῆς «λογικῆς».

Καί τώρα καί στή χώρα μας, ἀρχίζουν νά ἐπιστρατεύονται τά πρῶτα ἐπιχειρήματα ὥστε νά ἐγκαταλείπονται οἱ ἄνθρωποι στά νύχια τῆς ἀπόγνωσης καί τοῦ θανάτου, προκειμένου νά ἐμφανιστεῖ ἡ εὐθανασία ὡς «ἰδανική λύση» ἤ καλύτερα «τελική λύση», ὅπως ἦταν ἡ κωδική ὀνομασία μαζικῆς ἐξολόθρευσης, πού εἶχαν δώσει οἱ Ναζί.

Καί ἡ ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ; Ἡ ἐλπίδα τοῦ θαύματος; Δέν ἔχει θέση αὐτή στόν ἀθεϊστικό κόσμο τους. Στή νεοταξική «αὐτοκρατορία» τους, νομίζουν ὅτι εἶναι οἱ ἴδιοι θεοί, καί ὅτι μποροῦν ὅποτε θέλουν νά τραβοῦν μιά γραμμή καί νά λένε «ὡς ἐδῶ» γιά τον κάθε δύστυχο ἄνθρωπο πού πέφτει στά χέρια τους. Ἀσφαλῶς ἡ συνομοταξία τους θά ἀπολαμβάνει τήν καλύτερη ἰδιωτική φροντίδα στό κρεβάτι τοῦ πόνου, σέ ἀντίθεση μέ τούς «κοστοβόρους» πολῖτες.

Ἔτσι λοιπόν δέν θά ἀποφασίζει ὁ Θεός πότε θά ἀναχωρήσει μιά ψυχή, ἄλλα θά ἀποφασίζει ἕνας πτυχιοῦχος «χασάπης» μέ λευκή ποδιά καί αὔριο - μεθαύριο ἡ Τεχνητή Νοημοσύνη. Εἶναι ἄλλωστε γνωστές οἱ ἐπιδιώξεις τοῦ WEF (καί οἱ προβλέψεις τοῦ Γ.Ν. Χαράρι) νά ἀντικατασταθοῦν σέ μεγάλο βαθμό οἱ γιατροί ἀπό προγράμματα τεχνητῆς νοημοσύνης πού ἤδη δίνουν... «καλύτερες» ἰατρικές συμβουλές στούς ἀσθενεῖς ἀπό τούς γιατρούς.

Εἴτε θά ἔχεις νά κάνεις μέ ἕναν ἀδίστακτο καί ἀνήθικο γιατρό, εἴτε μέ ἕνα ἄψυχο ρομπότ, ἡ βιομηχανία θανάτου ἑτοιμάζεται νά δουλέψει σέ φούλ ταχύτητες.

Φτήνυναν οἱ ἀξίες, φτήνυνε ἡ ἠθική, φτήνυνε ὁ ἄνθρωπος, φτήνυνε ἡ ζωή του, φτήνυνε ἡ ἀρρώστιά του, φτήνυνε καί ὁ θάνατός του. Καί σπεύδουν τώρα ὅλοι οἱ νεοφιλελέ πραματευτάδες νά στήσουν βιομηχανία μέ συνεταῖρο τόν Χάρο.

Ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἕνα χειραγωγούμενο, ἀνοϊκό «ἐμπόρευμα» μέ μηδενικά πολιτικά δικαιώματα, πού ὅμως βαυκαλίζεται γιά τά σεξουαλικά του δικαιώματα καί τά θεωρεῖ ὡς κορωνίδα τῆς ἐλευθερίας του, ἀντί νά τά θεωρεῖ ὡς τίς κύριες ἁλυσίδες τῆς δουλείας του. Καί ὅταν αὐτό τό «προϊόν» φτάσει νά κοστίζει περισσότερο ἀπό ὅσο παράγει, βγαίνει στήν ἀπόσυρση, ὄχι μεταφορικά πλέον, ἄλλα κυριολεκτικά. Ὁδηγεῖται στόν ὑποβοηθούμενο θάνατο.

Ὁ ἐξευτελισμός τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου
Ὅμως, γιατί πέφτουν ἀπό τά σύννεφα ὅλοι αὐτοί οἱ μπλέ, πράσινοι, κόκκινοι ἤ ἀδιευκρίνιστου χρώματος ὑποκριτές, γιά τίς δηλώσεις τοῦ Σπύρου Πνευματικοῦ;

Ἀφοῦ στό δημόσιο σύστημα Ὑγείας μπῆκαν στό μενοῦ τά ἀπογευματινά χειρουργεῖα ἐπί πληρωμῇ, ἀφοῦ ἄνθρωποι πεθαίνουν συνεχῶς γιατί δέν ὑπάρχει ἕνα ἀσθενοφόρο νά τούς μεταφέρει σέ ἕνα νοσοκομεῖο, ἀφοῦ ἰδιωτικοποιοῦν τό μοναδικό ὀγκολογικό Κέντρο Παίδων τῆς Ἀττικῆς, γιά ποιό λόγο τους κάνει ἐντύπωση ἡ σχολή σκέψης Πνευματικοῦ; Μήπως κατέβηκε ἀπό ἄλλον πλανήτη;

Ἡ ΝΔ εἶναι γεμάτη ἀπό «Πνευματικούς»! Το ὅτι τόν ἔβγαλαν ἀπό τόν συνδυασμό δέν σημαίνει ἀπολύτως τίποτα. Οἱ ἐπιδιώξεις τῆς ΝΔ παραμένουν ἴδιες καί ἀπαράλλαχτες. Καί ἡ ἔνοχη σιωπή τῶν ὑπόλοιπων συστημικῶν κομμάτων, προσφέρει συνεχόμενο ἄλλοθι. Τήν ἴδια κάλυψη ἔδωσαν στή ΝΔ καί στά αἴσχη πού ἐφάρμοζε στόν καιρό τῆς πανδημίας. Ποῦ ὑπῆρχε σεβασμός στόν ἑτοιμοθάνατο τότε;

Σεβάστηκαν τούς δεκάδες χιλιάδες νεκρούς τῆς πανδημίας πού ἔσβησαν πρίν καταφέρουν νά βροῦν μιά κλίνη ΜΕΘ; Σεβάστηκαν ὅλα αὐτά τά γεροντάκια πού ἀργοέσβηναν παρατημένοι σέ ράντζα, χωρίς νά μπορεῖ νά βρεθεῖ δίπλα τους οὔτε ἕνας συγγενής, νά τους κρατήσει τό χέρι;

Σεβάστηκαν τούς «ἐπικίνδυνους» νεκρούς πού ἀντιμετωπίζονταν ὡς... φορεῖς μετάδοσης τοῦ ἰοῦ, σφραγίζονταν μέσα σέ φέρετρα τυλιγμένα μέ νάϊλον καί θάβονταν σάν τοξικά ἀπόβλητα; Σεβάστηκαν τούς νεκρούς στά Τέμπη, πού παραδόθηκαν καί ἐκεῖνοι σέ σφραγισμένα φέρετρα μέ κυβερνητικές ἐντολές νά μήν ἀνοιχτοῦν, καί δίνοντας μιά πρόχειρη κοινή αἰτία θανάτου γιά τούς 57 ἀναγνωρισμένους νεκρούς;

Πρῶτα ἐξευτέλισαν τά δικαιώματα. Μετά τήν ἐλευθερία. Μετά τήν ὑγεία. Μετά τή ζωή. Μετά ἐξευτέλισαν καί τόν θάνατο. Τώρα ἐξευτελίζουν καί τήν ἐπιθανάτια ὥρα τοῦ ἀνθρώπου. Γιά ὅσο παραμένουμε συνένοχοι ἤ ἀδιάφοροι, δέν πρόκειται νά τούς σταματήσει τίποτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.