28 Μαρ 2023

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ψηφῖδες ἀπό τή ζωή καί τή θεολογία του

Βιβλιοπαρουσίαση
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ψηφῖδες ἀπό τή ζωή καί τή θεολογία του
Ἕνα νέο θεολογικό πόνημα τοῦ ἱερομονάχου Γρηγορίου γιά τόν Ἅγιον Γρηγόριο τόν Θεολόγο, ἀπό τίς ἐκδόσεις τοῦ Ἱεροῦ Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος εἶναι ὁ Ἅγιος πού συγκαταλέγεται καί στίς δύο ἱερές τριάδες τῆς Ἐκκλησίας: τῶν τριῶν Θεολόγων καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἡ ζωή του ἦταν ἕνα διαρκές βίωμα ἀγάπης πρός τόν Τριαδικό Θεό καί πρός τούς ἀνθρώπους. Ὁ λόγος του στήριξε καί στηρίζει διαχρονικά τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Μελετῶντας τά κείμενά του γνωρίζουμε καί τήν ἁγία ζωή του: ζωή διακονίας τῶν ἀνθρώπων καί δοξολογικής ἀφιερώσεως στόν Θεό. Ὁ Ἅγιος ἀναδείχθηκε πραγματικά λαμπρός ἀπό τοῦ βίου καί τῶν πραγμάτων, λαμπρός ἀπό τοῦ λόγου καί τῶν δογμάτων, ὅπως τόν ὑμνεῖ ἡ ἁγία μας... Ἐκκλησία.

Οἱ σελίδες πού ἀκολουθοῦν εἶναι μία ταπεινή προσπάθεια καταγραφῆς τῆς ζωῆς καί θεολογίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, μέσα ἀπό τούς δικούς του λόγους. Χρησιμοποιήσαμε γιά τόν σκοπό αὐτό κυρίως τά αὐτοβιογραφικά του ποιήματα, ἄγνωστα στούς περισσοτέρους. Αὐτά εἶναι ἡ μοναδική πηγή γιά πολλές πτυχές τῆς ἁγίας ζωῆς του. [...] (Ἀπό τόν πρόλογο τῆς ἔκδοσης).

Στό βιβλίο αὐτό παρουσιάζεται μέ εὔληπτο τρόπο ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας. Στήν σκιαγράφηση τῆς ζωῆς του δίνεται περισσότερο βάρος στά αὐτοβιογραφικά ποιήματα τοῦ Ἁγίου, ἄγνωστα στό εὐρύ κοινό. Ἀπό τό ἔργο του, χωρισμένο σέ θεολογικό καί πνευματικό, σταχυολογοῦνται κατά θέματα μερικά ἀπό τά ὡραιότερα ἀποσπάσματα τοῦ.

Θαυμάζει ὁ φιλογρηγόριος ἀναγνώστης πῶς συνδυάζονται στόν Ἅγιο τῆς θείας ἐλλάμψεως τό δυσθεώρητο θεολογικό ὕψος μέ τήν βαθειά ταπείνωση, ἡ εὐαισθησία μέ τήν ἀποφασιστικότητα, ἡ ποίηση μέ τόν πεζό λόγο, ἡ φλογερή ἀγάπη γιά τόν Θεό καί γιά τήν ἄσκηση στήν ἔρημο μέ τήν ἀγάπη καί τήν προσφορά πρός τόν συνάνθρωπο.

Περιεχόμενα Βιβλίου

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ἡ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
Α'. ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
1. Γέννηση τοῦ Ἁγίου καί πρῶτες σπουδές
2. Σπουδές στήν Ἀθήνα
3. Ἐπιστροφή στήν Ναζιανζό
4. Ἀνάμεσα στήν ἡσυχία καί τήν δράση
Β'. ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙΤΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
1. Πρεσβύτερος στήν Ναζιανζό
2. Ποιμαντική διακονία
3. Ἐπίσκοπος Σασίμων
4. Στήν ἔρημο τῆς Ἀριανζοῦ
5. Κοίμηση τῶν γονέων τοῦ Ἁγίου
6. Στό μοναστήρι τῆς ἁγίας Θέκλης
Γ'. ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
1. Ἄφιξη στήν Βασιλεύουσα
2. Ἀντιδράσεις αἱρετικῶν καί ψευδαδέλφων
3. Οἱ πέντε Θεολογικοί Λόγοι
4. Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
5. Σύγκληση Δευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου
6. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος πρόεδρος τῆς Συνόδου
Δ'. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
1. Ὁ Ἅγιος προετοιμάζει τήν παραίτησή του
2. Παραίτηση ἡρωική ἀπό τήν προεδρία καί τόν θρόνο
3. Ἀποχαιρετισμός καί ἀναχώρηση ἀρχοντική
Ε'. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ
1. Ἐπιστροφή στήν Ἀριανζό
2. Ἄσκηση σιωπῆς
3. Προσωρινή διαποίμανση τῆς Ναζιανζοῦ
4. Προετοιμασία γιά τόν οὐρανό
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ἡ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
Α'. ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
Εἰσαγωγικά
1. Τό Τρισήλιον Φῶς
2. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός
3. Τό Πανάγιον Πνεῦμα
4. Ἡ Κυρία Θεοτόκος
5. Ὁ κόσμος καί ὁ ἄνθρωπος
6. Ἡ Ἐκκλησία: Σῶμα τοῦ Χριστοῦ
7. Τά ἱερά Μυστήρια
8. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν
9. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
Β'. ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Εἰσαγωγικά
1. Ἡ πίστη: Ἀρχή τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς
2. Ἡ ἐλπίδα στόν Χριστό
3. Ἡ ἀγάπη: Κορυφή τῶν ἀρετῶν
4. Ἡ Χάρις δίδεται στούς ταπεινούς
5. Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων
6. Ἡ παρθενία: Μίμηση τῆς ζωῆς τῶν Ἀγγέλων
7. Ἡ προσευχή: Βίωση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ
8. Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου
Ἐπίλογος: Ὕμνος στόν Θεό - Κανών εἰς τόν Ἅγιον
Σημειώσεις
Εὑρετήρια - Χάρτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.