30 Μαρ 2023

Διωγμός στούς μοναχούς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου

Ἀπηνής διωγμός στούς Μοναχούς τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου
Θρῆνος καί ὀδυρμός
Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ
Ἐθρηνήσαμε πρόσφατα χιλιάδες νεκρῶν μετά τόν συνταρακτικό καί καταστρεπτικό σεισμό στήν ὁμόδοξη Συρία καί Τουρκία. Δέν ἦταν μικρότερος ὁ πόνος καί λιγότερος ὁ θρῆνος γιά τά θύματα τῆς τραγῳδίας τῶν Τεμπῶν.

Καί μαζί μέ αὐτά τά θλιβερά γεγονότα ἔρχεται καί ἕνα ἄλλο πολύ λυπηρό γεγονός πνευματικῆς ὑφῆς καί σημασίας, ὁ προαγγελθείς σκληρός καί ἀδυσώπητος διωγμός διακοσίων Μοναχῶν καί δοκίμων τῆς περιώνυμης Λαύρας τοῦ Κιέβου, κατόπιν διαταγῆς τῶν κρατικῶν ἀρχῶν τῆς Οὐκρανίας. Δέν φθάνει ὁ ἀσίγαστος πόλεμος μεταξύ τῶν ὁμοδόξων λαῶν... τῆς Ρωσίας καί τῆς Οὐκρανίας, ποῦ ξεπέρασε τόν ἕνα χρόνο καί «καλά κρατεῖ». ὁ Ὀρθόδοξος μαρτυρικός λαός τῆς Οὐκρανίας καί ἡ Κανονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία της ὑπό τόν Μακ. Μητροπολίτη τῆς κ.Ὀνούφριο καί τήν περί αὐτόν Σεπτή ἱεραρχία διώκεται μέ σκληρό κάϊ ἀνελέητο τρόπο ἀπό τήν ἡγεσία τῆς ἀντικανονικῆς «ἱεραρχίας», μέ τό «ξίφος» τῆς κρατικῆς Οὐκρανικῆς ἐξουσίας.

Πρίν 17 χρόνια, κατά τήν πρώτη μου διακονία ὡς Συνοδικοῦ μέλους (2005-2006), εἶχα τήν εὐλογία, κατ' ἐξουσιοδότησιν τῆς ὑπό τόν μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον κυρόν Χριστόδουλον Ἱερᾶς Συνόδου, νά ἐκπροσωπήσω τήν Ἐκκλησίαν τῆς ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ νῦν Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ.Προκοπίου, στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ τότε Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ.Βλαδιμήρου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἱερωσύνης καί Ἀρχιερωσύνης.

Τότε μοῦ δόθηκε ἡ ἐξαιρετική εὐκαιρία καί εὐλογία νά προσκυνήσω τά ἱερά Προσκυνήματα καί τά ἅγια Λείψανα τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου. Ἕνα πολύ συγκινητικό καί ἀλησμόνητο προσκύνημα μέσα σέ μία ἱερή καί μυσταγωγική ἀτμόσφαιρα. Τά ἱερά λείψανα, ἐνδεδυμένα τά Ἀρχιερατικά ἤ τά ἱερατικά τους ἄμφια ἀπέπνεαν τό ἄρωμα τῆς ἁγιότητος. Ἀλησμόνητες στιγμές ἱερῆς κατανύξεως καί πνευματικῆς μεταρσιώσεως.

Αὐτούς τούς ἁγίους τόπους τῆς περιάκουστης Λαύρας τοῦ Κιέβου, ποῦ ἔχει ζωή, ἄνθησι καί πνευματική ἀκτινοβολία 10 αἰώνων, τούς ἀνέδειξαν καί ἀποκατέστησαν τελευταίως διακόσιοι Μοναχοί. ἡ κρατοῦσα ὅμως «ἱεραρχία» μέ τήν δύναμι καί τήν ἐπιβολή τῆς κρατούσης Πολιτείας συνήργησε στό νά ἐκδιωχθοῦν μέχρι τό πέρας τῆς αὐριανῆς ἡμέρας (29 Μαρτίου 2023) οἱ ἐν θέματι Μοναχοί ἀπό τήν Μονήν τῆς μετανοίας των. Θρῆνος καί ὀδυρμός ἁρμόζει στήν καταθλιπτική καί κατώδυνη αὐτή περίπτωσι. «ὁ δέ ταράσσων (αὐτούς) βαστάσει τό κρῖμα, ὅστις ἄν ᾖ» (Γαλ. 5,10).

Ἐκφράζω τήν διάπυρον εὐχήν καί εὐελπιστῶ ὅτι τόσον ἡ ἱερά ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος, ὅσον καί οἱ λοιπές κατά τόπους Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες θά λάβουν τήν προσήκουσαν τοποθέτησιν καί θά ἀποδοκιμάσουν σθεναρῶς τό ἀντιαγιοπνευματικό αὐτό ἀνοσιούργημα εἰς βάρος ὁσίων κάϊ ἀφιερωμένων ψυχῶν.

Στή συνέχεια γιά νά ἔχουμε μιά σαφῆ καί ξεκάθαρη εἰκόνα τοῦ φοβεροῦ καί φρικτοῦ δράματος τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Λαοῦ τῆς Κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας θά παραθέσωμε τρία σχετικά κείμενα : α) ἡ ἱερά Σύνοδος τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς UOC κάλεσε τούς πιστούς νά προστατεύσουν τή Λαύρα μέ νόμιμα μέσα - Ὀρθόδοξος Τύπος (orthodoxostypos.gr) β) Ἐπιστολές τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου σέ θρησκευτικούς ἡγέτες aktines γ) Οὐκρανία - οἱ πιστοί τοῦ χωριοῦ Γιουρκοβτσί aktines


Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς UOC κάλεσε τούς πιστούς νά προστατεύσουν τή Λαύρα μέ νόμιμα μέσα

Οἱ ἱεράρχες τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, στήν ἔκκλησή τους πρός τούς πιστούς, ἐξέφρασαν τή βεβαιότητα ὅτι «κανένας λόγος δέν μπορεῖ νά σπάσει τή σταθερή μας βούληση νά ὑπερασπιστοῦμε τήν ἱερή Ὀρθοδοξία».
Στίς 20 Μαρτίου 2023, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔκανε ἔκκληση στούς πιστούς καί τούς κληρικούς σχετικά μέ τή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἀναφέρει τό Ἐνημερωτικό Κέντρο τῆς UOC.
Ἡ ἔκκληση τῆς Συνόδου ἀναφέρει ὅτι «ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος ἀναστατώθηκε ἀπό τήν εἴδηση τῆς ἀβάσιμης στέρησης ἀπό τήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ δικαιώματος παραμονῆς στήν Ἁγία Λαύρα Κοιμήσεως Θεοτόκου τοῦ Κιέβου».

«Ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Πολιτικῆς Πληροφόρησης τῆς Οὐκρανίας ἀνακοίνωσαν τήν πρόθεσή τους νά ἐκδιώξουν τή μοναστική κοινότητα ἀπό τήν ἐπικράτεια τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, τήν ὁποία οἱ μοναχοί κυριολεκτικά σήκωσαν ἀπό τά ἐρείπια μέσα στά 35 χρόνια ἀπό τήν ἀναστήλωση αὐτοῦ τοῦ ἀρχαίου μοναστηριοῦ. Μοναχοί, ρασοφόροι καί δόκιμοι ἐκδιώκονται ἀπό τό πατρικό τους σπίτι, κρυβόμενοι πίσω ἀπό φανταστικά, ἀνύπαρκτα ἐπιχειρήματα πού δέν περιέχουν κανένα πραγματικό ἔδαφος», ἀναφέρει τό ἔγγραφο.

Οἱ Συνοδικοί σημείωσαν ὅτι ἡ ἐποχή τοῦ πολέμου, πού τώρα βιώνουμε, δυστυχῶς, ἔφερε σέ ὅλους μας, ἐκτός ἀπό τίς ἐξωτερικές δοκιμασίες, καί πολλές ἐσωτερικές δοκιμασίες. «Ἡ μεγάλης κλίμακας πίεση στούς πιστούς τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας αὐξάνεται καί σήμερα ἀπευθύνουμε ἔκκληση σέ ὅλους ἐσᾶς, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί ἀδελφές, μέ λόγο ζωντανῆς ἀγάπης καί κάλεσμα γιά σταθερή καί ἀκλόνητη στάση στήν πίστη, πού κηρύττει ὄχι διχόνοια, ἀλλά ἑνότητα, ὄχι κακία, ἀλλά συμφιλίωση, ὄχι σκληρότητα, ἀλλά ἔλεος».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τόνισε ὅτι οἱ πιστοί της UOC εἶναι τώρα ἑνωμένοι μέ τόν κοινό στόχο τῆς διατήρησης τῆς Οὐκρανίας: «Καθένας ἀπό ἐμᾶς, ὡς συνειδητοποιημένος πολίτης τῆς πατρίδας μας, ὀργανώθηκε στό μέγιστο τῶν δυνατοτήτων του γιά νά τήν προστατεύσουμε: οἱ ἄνθρωποι μᾶς κάνουν ὁλόπλευρη ἐθελοντική ἐργασία, δίνουν καταφύγιο σέ ἐκτοπισμένους, βοηθοῦν ἀνιδιοτελῶς καί εἰλικρινά μέ ὅ,τι μποροῦν».
«Χάρη σέ ἐσᾶς, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει κάνει πολλά: ἑκατοντάδες τόνοι ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας καί σημαντική οἰκονομική ὑποστήριξη ἔχουν βρεῖ τόν πραγματικό τους ἀπαραίτητο σκοπό. Τό κατόρθωμα τῆς ὑπεράσπισης τῆς Πατρίδας στό μέτωπο, κάθε λεπτό κοιτάζοντας στά μάτια τοῦ θανάτου, φέρουν χιλιάδες πιστοῖ τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, μεταξύ τῶν ὁποίων, μεταξύ ἄλλων, ὑπάρχουν καί ἐνορῖτες τῆς Ἁγίας Λαύρας μας», ὑπενθύμισε ἡ UOC.

Ὡς πρός αὐτό, οἱ συνοδικοί ρώτησαν τί λαμβάνει ἡ Ἐκκλησία σέ ἀντάλλαγμα ἀπό αὐτούς πού βρίσκονται στήν ἐξουσία;

Αὐτοί οἱ προύχοντες «ποδοπατοῦν καί ρημάζουν ἱερά, προσπαθῶντας νά μᾶς ἐκφοβίσουν, τούς Ὀρθόδοξους, ἀπό ὅλες τίς πλευρές, προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν σέ κάποιου εἴδους "συμβιβασμό" καί, ὡς ἀποτέλεσμα, ἁπλῶς τά μᾶς καταστρέψουν», πιστεύει ἡ Ι. Σύνοδος τῆς UOC.

«Σήμερα, ὅλοι μιλοῦν γιά τή μελλοντική τύχη τοῦ πιό πολύτιμου ἱεροῦ μας - της Ἁγία Λαύρας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Κιέβου. Ἡ Ἁγία Λαύρα εἶναι τό μαργαριτάρι τῆς Οὐκρανίας καί ἕνα πνευματικό φυλάκιο προσευχῆς γιά τήν οὐκρανική γῆ καί λαό καί γιά ὁλόκληρο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο. Τό 1988, τό μουσεῖο δώρισε 15 κτίρια στούς μοναχούς, τά ὁποῖα ἦταν σέ ἐξαιρετικά ἄσχημη κατάσταση. Μέσα στά 35 χρόνια ἀπό τήν ἀποκατάσταση τῆς μοναστικῆς ζωῆς, τά ἀδέρφια τοῦ μοναστηριοῦ ὄχι μόνο ἀνοικοδόμησαν καί ἀποκατέστησαν τά πάντα γύρῳ,γύρω, ἀλλά ἔχουν πολλαπλασιάσει καί ὀμορφύνει τήν κληρονομιά τῆς Θεοτόκου στό Κίεβο. Κάθε λεπτό ὑπάρχει ἕνα λυχνάρι προσευχῆς γιά ὅλους καί γιά ὅλα - ὅλος ὁ λαός τῆς Οὐκρανίας ζεῖ σέ αὐτούς τούς πράους στεναγμούς πρός τόν Θεό», ὑπενθύμισαν στήν ἔκκληση.

Οἱ Συνοδικοί σημείωσαν τή λαϊκή ὑποστήριξη, ἡ ὁποία ἐκφράστηκε ἰδιαίτερα τή 2η ἑβδομάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τήν Ἑβδομάδα τῆς Σύναξης τῶν ὁσίων Πάντων Πατέρων τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, «ὅταν χιλιάδες ἄνθρωποι ἦρθαν νά ὁμολογήσουν τήν πίστη τους σέ ὅ,τι εἶναι αἰώνιο καί μή φθαρτό, ὅ,τι εἶναι ζωντανό, καί ὄχι νεκρό, σέ ὅ,τι εἶναι πραγματικό καί εἰλικρινές, καί ὄχι ἀπατηλό.

«Μετά τή Θεία Λειτουργία, ἄνθρωποι διαφορετικῶν ἀπόψεων καί πολιτικῶν πεποιθήσεων περπάτησαν μαζί σέ λιτανεία, ἑνωμένοι ἀπό τήν ἀγάπη γιά τούς ὁσίους Πατέρες τῶν Σπηλαίων. Ὅλοι βγῆκαν γιά νά ἐκφράσουν τήν ὑποστήριξή τους στούς ἀδελφούς καί τήν πολιτική τους βούληση».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς UOC εἶπε ἐπίσης ὅτι «τώρα πολλοί στρέφονται στήν ἱεραρχία τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ αἴτημα νά εὐλογήσει τό πνευματικό ἔργο γιά νά προστατεύσουμε τό νόμιμο δικαίωμά μας καί νά συνεχίσουμε νά προσευχόμαστε στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου καί νά τήν περιποιούμαστε».

Οἱ ἱεράρχες τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εὐχαρίστησαν τούς πιστούς γιά τήν «ἀκλόνητη πίστη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη τους γιά τήν Ἁγία Ἐκκλησία» καί ἐξέφρασαν τή βεβαιότητα ὅτι «κανένας λόγος δέν μπορεῖ νά σπάσει τή σταθερή θέλησή μας νά ὑπερασπιστοῦμε τήν ἁγία Ὀρθοδοξία».

«Πρέπει νά κρατηθοῦμε μέ θάρρος στήν Ἀλήθεια. Ὁ ἅγιος Μάρκος Ἐφέσιος, μεγάλος ὑπέρμαχος τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας, διδάσκει: "Ποτέ, ἄνθρωπε, ὅ,τι ἀφορᾶ τήν Ἐκκλησία δέν διορθώνεται μέ συμβιβασμούς: δέν ὑπάρχει τίποτα ἀνάμεσα στήν ἀλήθεια καί τό ψέμα"».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς UOC προέτρεψε τούς πιστούς νά «εἶναι ἰσχυροί στήν πίστη, νά ἐντείνουν τίς προσευχές τους καί μέ κάθε νόμιμο μέσο νά προστατεύσουν τό πιό πολύτιμο ἱερό μας - τήν Ἁγία Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου».

«Εἴθε ὁ Κύριος, μέσῳ τῶν προσευχῶν τῶν ὁσίων Πατέρων τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, νά μᾶς βοηθήσει ὅλους στήν εὐγενῆ ὑπόθεση τῆς ἀκλόνητης στάσης στόν βράχο τῆς πίστης, γεμίζοντάς την μέ καρπούς δικαιοσύνης πρός δόξα καί ἔπαινο τοῦ Θεοῦ (βλ. Φιλ. 1:11). Ἐπικαλούμεθα σέ ὅλους τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ!», - ἀναφέρεται στό τέλος τῆς ἔκκλησης.

Νωρίτερα, ἡ ΕΟΔ ἔγραψε ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς UOC ἀπηύθυνε δήλωση στόν Βλαντίμιρ Ζελένσκι.

spzh.news

β) Ἐπιστολές τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου σέ θρησκευτικούς ἡγέτες http://aktines.blogspot.com/2023/03/blog-post 34.html

Ἐπιστολές Πατριάρχη Μόσχας σέ Θρησκευτικούς Ἡγέτες καί Διεθνεῖς Ὀργανισμούς γιά τήν Λαύρα τοῦ Κιέβου

Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κύριλλος ἀπηύθυνε στίς 11 Μαρτίου 2023 ἐπιστολές στούς Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καθώς καί σέ θρησκευτικούς ἡγέτες καί ἐκπροσώπους διεθνῶν ὀργανισμῶν, ὅπου μοιράστηκε τή βαθιά του ἀνησυχία ἐξαιτίας τῆς ἀπότομης αὔξησης τῆς κρατικῆς πίεσης στούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τῆς Οὐκρανίας.

Ὅπως εἶναι γνωστό, στίς 10 Μαρτίου 2023 ἡ διεύθυνση τοῦ Ἐθνικοῦ Φυλασσόμενου Πάρκου «Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου» τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἐνημερωτικῆς Πολιτικῆς της Οὐκρανίας ἀνακοίνωσε στήν κοινότητα τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τήν καταγγελία τοῦ συμφωνητικοῦ χρήσεως τῶν ναῶν καί κτηρίων τῆς μονῆς καί τήν ἀπαίτηση νά ἐκκενώσουν τόν χῶρο τῆς μονῆς ἐντός προθεσμίας ἕως την 29η Μαρτίου 2023.

Ὁ Ἁγιώτατος ὑπενθύμισε ὅτι τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως προηγήθηκε ὁλόκληρη σειρά μέτρων ἄσκησης πίεσης στή μοναστική κοινότητα τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Ὑπέδειξε εἰδικότερα τίς ταπεινωτικές ἔρευνες τῶν κτηρίων τῆς μονῆς καί τῶν χώρων διαμονῆς τῶν οἰκιστῶν, πού ὀργανώθηκαν ἀπό τίς μυστικές ὑπηρεσίες τῆς Οὐκρανίας τόν Νοέμβριο τοῦ 2022 καί τήν καταγγελία τοῦ συμφωνητικοῦ μέ τή μονή γιά τή χρήση τῶν δύο μεγαλύτερων ἱερῶν ναῶν της στίς 31 Δεκεμβρίου 2022. Πίεση ἀποτελεῖ καί ἡ πολύμηνη δυσφημιστική ἐκστρατεία μέ τή συμμετοχή τῶν κρατικῶν ΜΜΕ καί τηλεοπτικῶν δικτύων, καθώς καί ἐξτρεμιστῶν πολιτικῶν, θρησκευτικῶν καί κοινωνικῶν παραγόντων, οἱ ὁποῖοι στρέφονταν κατά τῆς μονῆς μέ ἐκκλήσεις νά ἀφαιρεθεῖ ἀπό τή χρήση τῆς κοινότητας, ἀκόμη καί νά καταληφθεῖ βιαίως.

«Ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου εἶναι ἡ πρώτη μονή τοῦ κράτους τῶν Ρώς τοῦ Κιέβου, ὑφιστάμενη ἀπό τον 11ο αἰ., γεννήτωρ τῆς κοινῆς πνευματικῆς καί μοναχικῆς παραδόσεως τοῦ οὐκρανικοῦ, τοῦ ρωσικοῦ καί τοῦ λευκορωσικοῦ λαοῦ. Εἶναι λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς ἐθνικῆς κουλτούρας καθενός», ὑπενθύμισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί συνέχισε: «Ἐδῶ συντάχθηκε τό πρῶτο ἱστορικό μνημεῖο τῆς Παλαιᾶς Γῆς τῶν Ρώς "Χρονικό τῶν περασμένων χρόνων", ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἀφετηρία τῆς γραμματείας καί λογοτεχνίας τῶν λαῶν μας . Κατά τή διάρκεια τῆς χιλιετοῦς ἱστορίας της, ἡ μονή ἔχει κατ' ἐπανάληψιν ὑποστεῖ ἐπιδρομές, κατακτήσεις ἀπό ξένους, διομολογιακές συγκρούσεις καί ἀνοικτές διώξεις σέ βάρος τῶν χριστιανῶν. Ἀλλά μόνον κατά τά χρόνια κυριαρχίας τῆς ἐπιθετικῆς ἀθεΐας τόν 20ό αἰ. οἱ μονάζοντες τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ἐκδιώκονταν ἀπό τή μονή».

Ὡστόσο, ἐπεσήμανε ὁ Ἁγιώτατος κ. Κύριλλος, «οἱ νέες γενιές μοναχῶν ἀναστήλωσαν ἐκ νέου ἀπό τίς στάχτες καί τά ἐρείπια τό ἱερό καθίδρυμα καί κατέβαλαν κολοσσιαῖες προσπάθειες καί πόρους, μέ ἐλάχιστη συνδρομή τοῦ κράτους, ἐνίοτε καί μέ ἔλλειψη αὐτῆς, γιά νά ἀποκαταστήσουν τή μονή, νά ἀναστηλώσουν τους ὑφαρπαχθέντες σήμερα ναούς τῆς Κοιμήσεως καί τῆς Τραπέζης, ἀλλά κυρίως γιά νά ἀναβιώσουν στή μονή τίς παλαιότερες πνευματικές παραδόσεις καί τοῦ ὁλοκληρωμένου μοναχικοῦ βίου.

Ἀφοῦ διαπίστωσε ὅτι σήμερα ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου εἶναι ἕνα ἱερό σέβασμα μέ πανορθόδοξη ἐμβέλεια μέ χιλιάδες προσκυνητές νά προσέρχονται στούς ναούς της, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τόνισε: «Ἡ Λαύρα παραμένει μιά ἐκ τῶν μεγαλύτερων ὀρθοδόξων ἱερῶν μονῶν παγκοσμίως μέ περισσότερους ἀπό διακόσιους μοναχούς καί δοκίμους. Στόν χῶρο της στεγάζεται ἡ ἕδρα τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διαμένουν ἑκατοντάδες ὑποψήφιοι κληρικοί, δηλαδή οἱ φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας καί τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κιέβου».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἀναφέρθηκε ἰδιαιτέρως στό ὅτι τo δημοσιευθέν στά οὐκρανικά ΜΜΕ τελεσίγραφο τῶν κρατικῶν Ἀρχῶν πρός τή μονή των Σπηλαίων τοῦ Κιέβου «προκαλεῖ ἐντύπωση γιά τήν ἔλλειψη σέ αὐτό ἰσχυρῶν νομικῶν ἐπιχειρημάτων». Μάλιστα, «τό ἔργο κάποιας ἐπιτροπῆς ἀναζήτησης παραβιάσεων στήν οἰκονομική δραστηριότητα τῆς μονῆς εἶχε ἀδιαφανῆ χαρακτῆρα καί ὁ κατασταλτικός σκοπός αὐτῆς, δηλαδή ἡ πλήρης ἐκδίωξη τῶν μοναζόντων ἀπό τή Λαύρα, δέν κρυβόταν ἀπό τούς κρατικούς ἀξιωματούχους καί τούς ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκευτικῶν ὀργανώσεων τῆς Οὐκρανίας».

«Προκαλεῖ λύπη τό γεγονός ὅτι παρόλο, πού ἡ πολιτειακή ἡγεσία τῆς Οὐκρανίας διακηρύσσει τήν προσήλωσή της στίς δημοκρατικές ἀρχές, τήν εὐρωπαϊκή πορεία ἀνάπτυξης, τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τοῦ ἀνθρώπου, αὐτά τά δικαιώματα καί οἱ ἐλευθερίες καταπατῶνται σήμερα μέ τόν πλέον κραυγαλέο τρόπο, κατά παράβαση τῶν θεμελιωδῶν διεθνῶν συμφωνιῶν καί κανόνων», ὑπογράμμισε ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος.

Ὁ κ. Κύριλλος ἀπευθύνθηκε στούς θρησκευτικούς ἡγέτες καί ἐκπροσώπους τῶν διεθνῶν ὀργανώσεων μέ τήν ἔκκληση «νά καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά ἀποτραπεῖ τό καταναγκαστικό κλείσιμο τῆς μονῆς, τό ὁποῖο θά ὁδηγήσει στήν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων ἑκατομμυρίων Οὐκρανῶν χριστιανῶν ὡς πρός τήν ἐλευθερία του θρησκεύεσθαι, τά ὁποῖα εἶναι ἐγγυημένα ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Οὐκρανίας, καθώς καί συμφωνίες, ὅπως ὁ Καταστατικός Χάρτης τοῦ ΟΗΕ, ἡ Οἰκουμενική Διακήρυξη Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἡ Διακήρυξη γιά τήν Ἐξάλειψη κάθε μορφῆς Μισαλλοδοξίας καί Διάκρισης μέ βάση τή Θρησκεία ἤ τίς Πεποιθήσεις καί πολλά ἄλλα ἔγγραφα διεθνοῦς κύρους».

Οἱ ἐπιστολές εἰδικότερα ἀπεστάλησαν στούς Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, στόν Πάπα τῆς Ρώμης Φραγκίσκο, τόν Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας Θεόδωρο Β΄, τόν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικής Κοινότητας Ἀρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας Τζάστιν Οὐέλμπι, τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Δρ. Τζέρι Πιλέϊ, τόν Γενικό Γραμματέα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Ἀντόνιο Γκουτέρες, τήν Γενική Γραμματέα τοῦ ΟΑΣΕ Χέλγκα Μαρία Σμίντ, τήν Γενική Γραμματέα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης Μαρία Πεϊτσίνοβιτς-Μπούριτς, τόν Ὕπατο Ἁρμοστή τοῦ ΟΗΕ γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τιουρκ, τόν Διευθυντή τοῦ Γραφείου τοῦ ΟΑΣΕ γιά τούς Δημοκρατικούς Θεσμούς καί τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα Ματέο Μεκάτσι.

Τμῆμα Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας

γ) Οὐκρανία - οἱ πιστοί τοῦ χωριοῦ Γιουρκοβτσί http://aktines.blogspot.com/2023/03/blog-post 91.html

Οὐκρανία - Οἱ πιστοί τοῦ χωριοῦ Γιουρκοβτσί: Μείναμε χωρίς ἐκκλησία, ἀλλά μείναμε πιστοί στόν Θεό

Τῆς Ἐλένα Γιούφερεβα

Στo Γραφεῖο τῆς Ἐπαρχίας ἐκφράζουν τήν πεποίθηση ὅτι χάρη σέ τέτοιους πιστούς, ὅπως αὐτοί στό χωριό Γιουρκοβτσί, ἡ Οὐκρανία ἔχει ἀκόμα ἐλπίδα γιά τό μέλλον.

Οἱ πιστοί τοῦ χωριοῦ Γιουρκοβτσί τῆς Περιφέρειας Τσερνοβτσί ἑτοίμασαν βιντεομήνυμα, στό ὁποῖο δήλωσαν ὅτι ἔμειναν χωρίς ἐκκλησία, ἀλλά ἔμειναν πιστοί στόν Θεό.

Τό συγκεκριμένο βιντεομήνυμα τό δημοσίευσαν στό λογαριασμό τῆς ἐπαρχίας Τσερνοβτσί στό telegram.

«Σήμερα ἔχουμε τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, καί χτές μᾶς ἅρπαξαν το ναό. Πάρα πολλοί πιστοί μας ὑπέφεραν ἀπό αὐτούς πού εἶχαν ἔρθει μέ λοστούς καί γωνιακούς τροχούς καί πού εἶναι κυριευμένοι ἀπό κακά πνεύματα. Μᾶς ἔδιωξαν ἀπό το ναό μας, ξυλοκόπησαν τούς πιστούς μας, ὑποτίμησαν τά παιδιά μας. Ὅμως, δέν μποροῦν νά καταστρέψουν τήν πίστη μας. Μείναμε πιστοί στήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στόν Μακαριώτατο Ὀνούφριο. Σήμερα τελέσαμε τή Θεία Λειτουργία, ἐδῶ, ὅπου γιά πάνω ἀπό ἑκατό χρόνια στεκόταν ὁ ναός τοῦ Θεοῦ. Βλέπετε πόσοι ἄνθρωποι ἔμειναν πιστοί στήν ΟΟΕ. Χριστός Ἀνέστη!» - ἀνέφεραν χαρακτηριστικά οἱ πιστοί τοῦ χωριοῦ Γιουρκοβτσί.

«Εἴμαστε σίγουροι ὅτι μέ τέτοιους ἀνθρώπους ὑπάρχει μέλλον στήν Οὐκρανία! Μπορεῖ αὐτό νά μήν συμβεῖ ὅσο ἐμεῖς ζοῦμε, ἀλλά στή διάρκεια τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν μας θά ξεπεραστεῖ τό σχίσμα. Καί αὐτή ἡ δύσοσμη βλασφημία τῆς ΟΕΟ, πού αἰχμαλώτισε τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, θά πλυθεῖ μέ τή μετάνοια καί τό φῶς τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ θά θεραπεύσει τίς κυριευμένες ἀπό κακία ψυχές», - τόνισαν στήν ἐπαρχία Τσερνοβτσί.
Νά θυμίσουμε ὅτι στίς 18 Μαρτίου τοῦ 2023, ἐπιδρομεῖς τῆς ΟΕΟ ἔκαναν βίαια κατάληψη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτη στό χωριό Γιουρκοβτσί τῆς Περιφέρειας Τσερνοβτσί, ξυλοκοπῶντας μέχρι αἵματος πιστούς τῆς ΟΟΕ. Μάλιστα, οἱ ἐπιδρομεῖς τῆς ΟΕΟ ἔκοψαν τό δάκτυλο ἑνός πιστοῦ μέ λοστό.

Στίς 22 Ὀκτωβρίου τοῦ 2022, στό χωριό Γιουρκοβτσί τῆς Περιφέρειας Τσερνοβτσί, σέ συνέλευση τῆς τοπικῆς κοινότητας διεξήχθη παράνομη ψηφοφορία ὑπέρ τῆς ἀλλαγῆς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτη καί ὑπέρ τῆς ἔνταξής του στήν ΟΕΟ. Οἱ ἐνορῖτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου σέ συνέλευση τῆς θρησκευτικῆς κοινότητας ἐπιβεβαίωσαν τήν πιστότητά τους στήν ΟΟΕ.

Μετάφραση γιά τήν πύλη gr.pravoslavie.ru: Ἀναστασία Νταβίντοβα ΕΟΔ - Ἐνωση Ὀρθοδοξων Δημοσιογραφων 20/3/2023

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.