2 Φεβ 2023

Στήν Γερμανία δίνονται ἀποζημιώσεις γιά τίς βλάβες ἀπό τά mRNA σκευάσματα - Στήν Ἑλλάδα οἱ θεσμοί σφυρίζουν ἀδιάφορα

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Στήν Γερμανία ξεκίνησαν νά δίνονται ἑκατοντάδες ἀποζημιώσεις γιά τά θύματα παρενεργειῶν τῶν πειραματικῶν σκευασμάτων mRNA, ἀλλά στήν Ἑλλάδα κάτι τέτοιο φαντάζει ἀκόμα ἀδιανόητο.
Σέ μιά ἄλλη πραγματικότητα, σέ ἕναν ἄλλον κόσμο, σέ ἕνα ἄλλο σύμπαν ἀπό τήν τραγική πραγματικότητα τῆς Ἑλλάδας, στήν Γερμανία συγκεκριμένα, ξεκίνησαν νά δίνονται ἀποζημιώσεις γιά τίς βλάβες στήν ὑγεία πού ἔχουν προκληθεῖ ἀπό τόν ἐμβολιασμό κατά τῆς Covid - 19.

Ὅπως ἀναφέρει δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῦ Der Spiegel: «Μέχρι στιγμῆς ἔχουν ἐγκριθεῖ 253 αἰτήσεις ἀποζημίωσης λόγῳ σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων παρενεργειῶν τοῦ ἐμβολιασμοῦ κατά τοῦ... κορωνοϊοῦ, ὅπως γιά παράδειγμα μυοκαρδίτιδα, φλεβική θρόμβωση καί σύνδρομο Guillain-Barré». Ἐπιπλέον, τά ὁμοσπονδιακά κρατίδια ἀπέρριψαν 1.808 αἰτήσεις ἀποζημίωσης καί συνολικά 3.968 αἰτήσεις διεκπεραιώνονται, ἐνῶ ἀναμένεται νά ἀκολουθήσουν κι ἄλλες.

Θά μποροῦσε δικαιολογημένα νά πεῖ κάποιος πώς αὐτός ὁ ἀριθμός ἀποζημιώσεων δέν ἀντικατοπτρίζει τά πραγματικά προβλήματα ὑγείας πού φαίνεται νά ἔχουν προκαλέσει τά mRNA σκευάσματα στόν πληθυσμό καί πόσο μᾶλλον ὅταν αὐτά συνδέονται μέ θανάτους. Καί δέν θά εἶχε ἄδικο. Ὅμως στήν περίπτωση τῆς Γερμανίας, ὑπάρχει - ἔστω - μία στοιχειώδης πρόθεση νά ἐπανορθωθεῖ ἕνα μικρό μερίδιο ἀπό τό κακό πού προκάλεσαν τά πειραματικά σκευάσματα, τά ὁποῖα ἐπιβλήθηκαν στόν λαό μέ ποικίλες μεθόδους ἐξαναγκασμοῦ.

Στήν παιδική χαρά τῆς Pfizer πού ὀνομάζεται Ἑλλάδα, ἡ φράση «ἀποζημίωση γιά βλάβη πού προκάλεσε τό σκεύασμα mRNA» παραμένει τόσο ἄγνωστη γιά τήν κυβέρνηση, ὅσο ἄγνωστο εἶναι γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη το νά ζεῖ κανείς μέ τόν βασικό μισθό.

Ἀποζημιώσεις; Τί εἶναι αὐτό;
Τό ζήτημα τῶν ἀποζημιώσεων στήν χώρα μας παραμένει στήν σφαῖρα τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας (στήν κυριολεξία). Θά ἔλεγε κανείς ὅτι πιό πιθανό εἶναι νά λάβει τίς... γερμανικές ἀποζημιώσεις ἡ Ἑλλάδα, παρά νά ἀποζημιωθεῖ ὁ πρῶτος Ἕλληνας πολίτης ἀπό ἕνα ὀργανωμένο κρατικό πρόγραμμα πού νά σχετίζεται μέ τίς διαπιστωμένες παρενέργειες τῶν mRNA σκευασμάτων.

Τό πόσα... ἔτη φωτός ἀπέχουμε ἀπό τό νά δοθεῖ στήν χώρα μας ἡ πρέπουσα προσοχή στό θέμα τῶν παρενεργειῶν καί τῶν θανάτων πού προκάλεσε ἡ μοσχοπουλημένη πραμάτεια τῶν φαρμακευτικῶν, φαίνεται ἀπό τό πῶς ἀντιμετωπίστηκαν ὡς τώρα ὅσοι κατήγγειλαν σοβαρά προβλήματα ὑγείας μετά τόν ἐμβολιασμό τους.

Θυμόμαστε γιά παράδειγμα τήν περίπτωση μιᾶς νέας κοπέλας, δασκάλας χοροῦ καί παρουσιάστριας πού προσπαθοῦσε γιά μῆνες μέσῳ τῶν ΜΚΔ νά ἐπικοινωνήσει στόν κόσμο πῶς τό σκεύασμα τῆς κατέστρεψε τήν ζωή, προκαλῶντας τῆς  σύνδρομο Guillain - Barré καί τρομερούς σπασμούς σέ ὅλο τό σῶμα πού τήν καθήλωσαν σέ ἀναπηρικό καροτσάκι.

Ἡ τήν πασίγνωστη συγγραφέα πού κατήγγειλε πώς ἔπαθε σοβαρό αὐτοάνοσο νόσημα (συστηματικό ἐρυθηματώδη λύκο) μετά τήν δεύτερη δόση μέ τό σκεύασμα καί ἔφτασε στό σημεῖο νά καταθέσει ἀγωγή κατά τῆς Pfizer γιά νά διεκδικήσει τό δίκιο της.

Οἱ λιγοστές περιπτώσεις καταγγελιῶν πού κατάφεραν νά παρακάμψουν τήν ὀμερτά τῶν συστημικῶν ΜΜΕ, ἀντιμετωπίστηκαν μέ λοιδορία ἤ πλήρη ἀδιαφορία. Οἱ ἁρμόδιοι θεσμοί ὑγείας, τό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, οἱ ἰατρικοί σύλλογοι, οἱ «τηλεαστέρες» τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας, οἱ δημοσιογράφοι, ὅλοι ἀντιμετώπιζαν τήν παρενέργεια σάν μιά λέξη πού περιβαλλόταν ἀπό ἠλεκτροφόρα περίφραξη.

Εἶναι οἱ ἴδιοι πού ἔπεισαν τόν κόσμο ὅτι μποροῦσε νά ἐμπιστευτεῖ πλήρως τήν «ἐπιστήμη» καί νά προχωρήσουν στόν μαζικό ἐμβολιασμό, ἀκόμα καί ἄν ὁ πολίτης δέν εἶχε τήν παραμικρή ἐνημέρωση γιά τίς παρενέργειες πού μπορεῖ νά προκύψουν βραχυπρόθεσμα ἤ μακροπρόθεσμα.

Ἐδῶ, γιά μία διετία ἀνατραφήκαμε μέ τό παραμύθι τοῦ «ἀπολύτως ἀσφαλοῦς» σκευάσματος, τό ὁποῖο ἀκόμα συνεχίζουν νά ἀναπαράγουν οἱ τελευταῖοι σκληροπυρηνικοί πλασιέ («εἰδικοί»), ἐπιστρατεύοντας ὅσα ἀποθέματα θρασύτητας τούς ἔχουν ἀπομείνει.

Οἱ ὑπόλοιποι τηλε - εἰδικοί ὑπό τό βάρος τῶν διεθνῶν ἀποκαλύψεων ἀνέκρουσαν πρύμναν καί γύρισαν τό ἀφήγημα στήν σχέση ὀφέλους - κόστους, σάν νά ἀπευθύνονται σέ χρυσόψαρα καί ὄχι σέ ἀνθρώπους πού διαθέτουν μνήμη.

Ἐκεῖ πού οἱ μάσκες γιά δυόμιση ἔτη κρίνονταν ὡς ἐντελῶς ἀκίνδυνες, «ξαφνικά» ἀνακάλυψαν πώς βλάπτουν τό ἀνοσοποιητικό καί τήν φυσιολογική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν. Ἐκεῖ πού οἱ θάνατοι ἀπό τά σκευάσματα ἦταν ἀπαγορευμένο θέμα, «ξαφνικά» ἀναγνωρίζουν τήν ὕπαρξη θανάτων, ἄλλα ἐπιμένουν στήν ἀνάγκη ἀδιάκοπων ἐμβολιασμῶν μέ ἕνα σκεύασμα πού ἀποδείχθηκε πώς ἀπέτυχε παταγωδῶς καί στήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ καί στήν ἀσφάλεια τοῦ.

Ἀσφαλῶς οὔτε λόγος γιά ἀποζημιώσεις μετά ἀπό αὐτή τή μαζική ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ. Μά πού ζοῦμε ἄλλωστε; Στήν Γερμανία ἤ σέ κάποιο εὐρωπαϊκό κράτος τοῦ 21ου αἰῶνα; Ἀλίμονο.

Καί ὅλα αὐτά συμβαίνουν γιά νά συντηρηθεῖ ὅσο περισσότερο γίνεται ζωντανή ἡ χήνα μέ τά χρυσά αὐγά, πού ὀνομάζεται κορωνοϊός. Νά ἐπιβιώσουν στήν ἀγορά τά σκευάσματα γιά τά ὁποῖα ἡ ΕΕ ὑπέγραψε τεράστια συμβόλαια δισεκατομμυρίων μέ τόν ἀέρα... μίζας νά πλανιέται ἀπό πάνω τους, καί πού ἐπιβλήθηκαν μέ μαζικά lockdown, μέ ἐκβιασμούς, μέ καταπατήσεις δικαιωμάτων καί συνέπειες στήν δημόσια ὑγεία πού ἀκόμα ἐρευνῶνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.