7 Δεκ 2022

Ταμασοῦ παντός καιροῦ.

Πρίν δύο χρόνια περίπου ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας δήλωνε γιά τούς ἀχειροτόνητους σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας:

Ὅσον ἀφορᾶ τή συλλειτουργία μέ τόν Μακαριότατο, ἀνέφερε ὅτι δέν μπορεῖ νά συλλειτουργεῖ μέ κάποιον ὁ ὁποῖος θά μνημονεύει τόν Ἐπιφάνιο, διότι αὐτό θά σήμαινε ὅτι ἀναγνωρίζει κάποιον πού δέν ἔχει χειροτονηθεῖ κανονικά. Οὔτε καί μπορῶ νά συλλειτουργήσω μέ τόν Ἐπιφάνιο ἤ τούς συνοδούς του ἤ νά τούς ἐπιτρέψω νά μεταφέρουν στούς πιστούς τά ἅγια μυστήρια, εἶπε ὁ Ταμασοῦ Ἠσαΐας. Δέν μπορῶ νά τούς ἐπιτρέψω νά εἰσέρχονται στή μητρόπολή μου, πρόσθεσε. Ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι δέν θά τό κάνει ὄχι ἀπό... ἰδιοτροπία ἤ ἐγωισμό ἀλλά ἐπειδή δέν ἐπιθυμεῖ νά συγκρουστεῖ μέ τήν ἀρχιερατική του συνείδηση.

Δύο χρόνια ἀργότερα ἡ ἀρχιερατική συνείδηση τοῦ μητροπολίτη Ταμασοῦ πῆγε περίπατο ἀφοῦ τήν παραμονή καί ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου συμπροσευχήθηκε (29/11/22) καί συλλειτούργησε (30/11/22) τελικά μέ ἀντιπροσωπεία τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν στό Φανάρι.

1ος ἀριστερά τοῦ Βαρθολομαίου ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας καί 5ος ἀριστερά τοῦ Βαρθολομαίου (μέ τό κόκκινο) ὁ ἀχειροτόνητος Οὐκρανός!


4ος δεξιά τοῦ Βαρθολομαίου ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος καί δίπλα στόν Ἰωαννίνων μέ τά ἄσπρα γένια ὁ Ἰεραπύτνης & Σητείας κ Κύριλλος (Ἐκκλησία Κρήτης)


Δεξιά τοῦ Ταμασοῦ ὁ Εἰρηνουπόλεως Νίκανδρος, ἀριστερά ὁ Ἐλπιδοφόρος Ἀμερικῆς.


Συμπροσευχή μέ τόν σχισματικό, δεξιά του Ταμασοῦ, τήν παραμονή 29/11/2022 του Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στό Φανάρι.

Ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας ἄρχισε νά τά μασάει ἀπό τόν Αὔγουστο μετά ἀπό ἐπίσκεψη στό Φανάρι καί λίγους μῆνες ἀργότερα κοινώνησε μέ τούς ἀχειροτόνητους. Ἡ «ἐξήγηση» πού ἔδωσε αὐτήν τήν φορά ἦταν:

«μέ τήν εἰσβολή τῆς Ρωσίας στήν Οὐκρανία καί μέ τά θεολογικά δεδομένα, δέν μπορούσαμε παρά νά στηρίξουμε τίς ἀποφάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου».

Τί ἀκριβῶς ἄλλαξε στό καθεστώς τῶν ἀχειροτόνητων σχισματικῶν μετά τήν εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία; Ἄλλαξε κάτι καί δέν τό γνωρίζουμε; Μήπως τούς χειροτόνησε ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος στά κρυφά; Σέ ποιά «θεολογικά δεδομένα» ἀναφέρεται ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς; Σέ αὐτά πού ἐπικαλοῦνταν ὁ ἴδιος πρίν 2 ἔτη γιά νά καταδικάσει τήν ἀντικανονική καί βλάσφημη ἀναγνώριση τῶν ἀχειροτόνητων σχισματικῶν ἀπό τόν Χρυσόστομο Β';

Ὁ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς σέ πρόσφατη ἐρώτηση γιά τό πότε δημιουργεῖται ὁ ἄνθρωπος μέσα στή μήτρα τῆς γυναίκας εἶπε:

''Αὐτό εἶναι debatable (συζητήσιμο) καί ὑπάρχουν συζητήσεις.  Ἐγώ λέω νά ἀφήσουμε τήν ἐπιστήμη νά μᾶς καθοδηγήσει''.

Ἱεράρχης καί δέν γνωρίζει τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας! Περιμένει ἀπό τήν ἐπιστήμη νά τοῦ πεῖ! Λίγο ἀργότερα ἀνακάλεσε καί σέ αὐτό τό θέμα, μέ τήν δικαιολογία ὅτι δέν πρόλαβε νά ὁλοκληρώσει.

Πρόκειται γιά τραγελαφικές καταστάσεις, οἱ ὁποῖες δυστυχῶς δέν χαρακτηρίζουν μόνο τόν συγκεκριμένο ἱεράρχη. Εἶναι τόσο πολύ πρόθυμοι νά εὐχαριστήσουν τά κέντρα ἐξουσίας πού δέν ξέρουν τί λένε, ἐμφανίζοντας τήν Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας ἐλλιπῆ καί λανθάνουσα.

Ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς στήν προσπάθειά του νά δηλώσει ὑποτακτικός τῆς αὐλῆς τοῦ Φαναρίου καί νά κερδίσει τήν εὔνοια τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἄνοιξε ἕνα ἀκόμη ρῆγμα καί δημιούργησε μονομερῶς τετελεσμένα στό θέμα τῶν σχισματο-αἱρετικῶν τῆς Οὐκρανίας. Εἶναι ὁ μόνος πού πῆρε αὐτήν τήν ἀκραία πρωτοβουλία. Ἐνήργησε γιά προσωπικό ὄφελος εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τήν ὥρα πού ἱδρώνει νά γίνει Ἀρχιεπίσκοπος!

Εἰλικρινά, ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Τοῦ ἐκεῖ στήν Κύπρο.

ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

1 σχόλιο:

  1. Μέθοδος των θρασύδειλων η διπλοπενιά! Έχει γίνει κατεστημένο και στην ιεραρχία, κλεμμένο από το πολιτικάντικο ρεπερτόριο... Το αρχιερατικό αξίωμα φέρει βαρύ φορτίο! Μόνον διά της αρετής φέρεται ελαφρώς και ομολογείται ευθέως η αλήθεια!
    ΑΜΑΣΕΥΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.