9 Δεκ 2022

«Χειροβομβίδα» ἀπό τόν καθηγητή Βιοχημείας Κωνσταντῖνο Πουλᾶ: «Ὁ ἰός ἦταν προσπάθεια πειραματική καί συνεργάζονταν καί Ἕλληνες»

Ὑποστήριξε ἀκόμα ὅτι δέν μπορεῖ νά χτιστεῖ τεῖχος ἀνοσίας καί πώς οἱ μαζικοί ἐμβολιασμοί προκαλοῦν μεταλλάξεις
Σέ μιά ἀποκάλυψη «βόμβα», ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἀνατρέψει ὅλα τά δεδομένα πού εἴχαμε ὡς σήμερα γιά τόν κορωνοϊό, προχώρησε χθές ὁ ἀναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας τοῦ τμήματος Φαρμακευτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν Κωνσταντῖνος Πουλᾶς, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τή βεβαιότητά του ὅτι ὁ Covid-19 εἶναι προϊόν ἐργαστηρίου!

Μάλιστα, ἀναφέρθηκε καί στόν ρόλο τοῦ Peter Daszak (χωρίς νά τόν κατονομάσει) καί τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων πού... συνεργάστηκαν μαζί του στήν προσπάθεια πού ἔκανε γιά νά ἀποκρύψει τήν πραγματική προέλευση τοῦ ἰοῦ.

«Πλέον εἶναι δεδομένο ὅτι ὁ ἰός ἀποτελοῦσε προσπάθεια πειραματική σέ συγκεκριμένο ἐργαστήριο στό ὁποῖο συνεργάζονταν πολλές ὁμάδες ἀπό ὅλο τόν κόσμο, δέν ἦταν μόνο Ἀμερικανοί, ἦταν καί Ἕλληνες. Ἦταν μιά προσπάθεια πού εἶχε ξεκινήσει χρόνια πρίν νά μελετήσουν τή συμπεριφορά κορωνοϊῶν. Φαίνεται πώς σέ αὐτή τήν προσπάθεια -ἠθελημένα ἤ μή- ὁ κορωνοϊός ἀγρίου τύπου ξέφυγε ἀπό τό ἐργαστήριο. Καί ἀφοῦ ξέφυγε ἀπό τό ἐργαστήριο, ἔγινε μιά προσπάθεια ἀπό τούς ἐρευνητές πού ἔκαναν πειράματα νά θολώσουν τά νερά καί μέ ἐμβληματικά γράμματα σέ μεγάλα περιοδικά νά μᾶς διαβεβαιώσουν ὅτι εἶναι προϊόν φυσικῆς ἐξέλιξης. Καί σέ αὐτό τό σημεῖο θά ξαναπῶ πώς βρῆκαν πρόθυμους συνεργάτες καί συμμάχους ἑλληνικά ἐργαστήρια, ἀνθρώπων πού πρωτοστατοῦν στήν ἀντιμετώπιση τῆς νόσου!» ἀποκάλυψε ὁ καθηγητής βιοχημείας σέ διαδικτυακό κανάλι.

Παράλληλα ὁ Ἕλληνας καθηγητής βάζει ταφόπλακα καί στά κυβερνητικά σενάρια γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, ἐκφράζοντας τή βεβαιότητα ὅτι τό τεῖχος ἀνοσίας γιά τό ὁποῖο μιλοῦν κυβέρνηση καί ἐπιτροπή δέν πρόκειται νά χτιστεῖ.

«Συλλογική ἀνοσία γιά τούς κορωνοϊούς δέν μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ. Ὁπότε δέν θά φτάσουμε σέ ἕνα ἐπίπεδο πού οἱ ἄνθρωποι θά ἔχουν κολλήσει ἤ θά ἔχουν ἀνοσοποιηθεί ἀπό τό ἐμβόλιο καί δέν θά ξανακολλάνε. Ὁ ἰός θά μολύνει τούς ἀνθρώπους καί θά ξαναμολύνει τούς ἀνθρώπους καί ὁ ἐμβολιασμός πού δημιουργεῖ ἀντισώματα δέν θά ἀποτρέπει τή νόσηση» εἶπε κατηγορηματικά.

Ὁ Κωνσταντῖνος Πουλᾶς στάθηκε ὅμως καί στήν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων, τήν ὁποία χαρακτήρισε χαμηλή: «Τό δεύτερο, πού μᾶλλον ξέρουμε, εἶναι πώς τά ἐμβόλια τά ὁποῖα ἔχουμε θέσει ὡς πανάκεια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ τούς τελευταίους ἑπτά - ὀκτώ μῆνες δείχνουν πώς δέν εἶναι ἱκανά νά καταπολεμήσουν τόν ἰό καί ἡ ἀποτελεσματικότητά τους δέν μοιάζει νά εἶναι αὐτή πού ἀρχικά πιστέψαμε μετά τίς ἑταιρικές δημοσιεύσεις. Γιατί, θυμίζω, ἡ ἀποτελεσματικότητα πού γνωρίζουμε ἀπό τά ἐμβόλια προέρχεται ἀπό τίς ἐταιρίες καί τούς συνεργάτες τους, τά ἐργαστήρια μέ τά ὁποῖα συνεργάζονται».

Ἐν ἀντιθέσει μέ τήν πλειονότητα τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας, ὁ καθηγητής ὑποστήριξε πώς οἱ μαζικοί ἐμβολιασμοί εἶναι αὐτοί πού προκαλοῦν τίς μεταλλάξεις: «Τό ἐμβόλιο προκαλεῖ μᾶλλον αὐξημένο ἀριθμό μεταλλάξεων, δηλαδή ὅλη τήν προηγούμενη χρονιά δέν εἴχαμε μεταλλάξεις, τό τελευταῖο ὀκτάμηνο πού ἔχουμε ἐμβόλια συνεχῶς μιλᾶμε γιά μεταλλάξεις, πού μᾶλλον ἡ πίεση πού ἀσκεῖται στόν ἰό γιά νά τόν καταπολεμήσουμε μέσα ἀπό ἐμβολιασμούς τόν βοηθάει νά ξεφεύγει. Καί ἔτσι ὁδηγούμαστε στή Δέλτα, γιά τήν ὁποία εἶναι δεδομένο πώς τά ἐμβόλια πού ἔχουμε δέν εἶναι ἀποτελεσματικά».

Ὁ Κωνσταντῖνος Πουλᾶς ἐπεκτάθηκε καί στό «καυτό» ζήτημα τῶν φαρμάκων καί τῶν μονοκλωνικῶν ἀντισωμάτων, πού ἔχουν πολεμηθεῖ καί κατασυκοφαντηθεί ἀπό τήν Ε.Ε. καί τίς ἐθνικές κυβερνήσεις: «Ἤδη γνωρίζουμε γιά τά μονοκλωνικά ἀντισώματα, τά ὁποῖα ὅμως ἔχουν χαρακτηριστεῖ ἀκριβά ἀπό τούς Ἕλληνες εἰδικούς καί τά ὁποῖα χορηγοῦνται μέ ἐνδοφλέβια ἔγχυση σέ νοσοκομεῖο. Παρ' ὅλα αὐτά, ὑπάρχουν ἁπλές καί φθηνές λύσεις πού θά μποροῦσαν νά ἀποδειχθοῦν σωτήριες στή μάχη μέ τήν πανδημία» ἀνέφερε.

Στή συνέχεια ὁ καθηγητής ἀναφέρθηκε καί στή βαρενικλίνη καί στούς νικοτινικούς ἀγωνιστές: «Αὐτό πού προέκυψε λίγες μέρες πρίν εἶναι ὅτι μιά ἐταιρία στίς ΗΠΑ, ἡ Oyster Point Farma, ἀνακοίνωσε ὅτι προκαταρκτικά πειράματα σέ πιθήκους δείχνουν ὅτι οἱ νικοτινικοί ἀγωνιστές, ὅπως ἡ βαρενικλίνη, μποροῦν νά ἀναστείλουν τή λοίμωξη ἀπό κορονοϊό καί ἄρα τήν προτείνουν γιά ἀντι-Covid θεραπεία. Ἡ δραστική οὐσία χορηγεῖται ὡς ρινικό σπρέϊ» εἶπε καί πρόσθεσε: «Τά ἀποτελέσματα δείχνουν πώς μέ τή βοήθεια τέτοιων σκευασμάτων θά περάσουμε τή νόσο ἠπιότερα, γιατί ἡ βαριά νόσος βασίζεται στήν προσβολή τοῦ χολινεργικοῦ συστήματος».

Ἐπιπλέον ὁ Κωσταντίνος Πουλᾶς σχολίασε καί τή θεραπεία μέ ὑπέρτονο διάλυμα, τό γνωστό μας ἁλατόνερο: «Τό ἁλατόνερο εἶναι πολύ ἀποτελεσματικό στό νά ἀπομακρύνει τόν ἰό ρινικά καί νά προλαμβάνει τήν ἐπέκταση τῆς λοίμωξης, τή μετάδοση καί τή βαριά νόσο... Ἡ ὁμάδα μας ἔχει μελέτες πού δείχνουν ὅτι ὑποχωρεῖ τό ἰικό φορτίο κατά 25% καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα, σέ ἕξι ὧρες μετά τή χρήση ρινικοῦ ὑπέρτονου διαλύματος (ἁλατόνερο). Ἐμεῖς συνεχίζουμε τήν ἔρευνά μας ὥστε νά μηδενίσουμε τό ἰικό φορτίο. Θά τό καταφέρουμε, ὅσο καί ἄν μᾶς καθυστεροῦν καί δημιουργοῦν ἐμπόδια στήν ἔρευνά μας» πρόσθεσε.

Στή συνέχεια ἐξήγησε πῶς γίνεται ἡ θεραπεία μέ τό ὑπέρτονο διάλυμα: «Μπορεῖ κάποιος νά χρησιμοποιεῖ ἕνα ὑπέρτονο διάλυμα (διάλυμα ἁλατιοῦ) τόσο προληπτικά ὅσο καί ἀφοῦ νοσήσει. Καλό εἶναι νά τό χρησιμοποιοῦμε ἔπειτα ἀπό κάθε ἐπαφή ἤ συγχρωτισμό, ἀλλά ἀκόμα πιό σημαντικό εἶναι νά τό ἐφαρμόζουμε σέ περίπτωση πού κάποιος βρεθεῖ θετικός σέ τέστ PCR. Σέ αὐτή τήν περίπτωση, μπορεῖ νά εἶναι σωτήριο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.