11 Δεκ 2022

Νικηφόρος Φωκάς, ὁ Ἅγιος Αὐτοκράτορας καί Στρατηλάτης τῆς Ρωμανίας [919 - 11 Δεκεμβρίου τοῦ 969]

Εὐαγγελία Κ. Λάππα
Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος Φωκάς γεννήθηκε στήν Καππαδοκία, ὡς γιός τοῦ Βάρδα Φωκά1 τό 919. Τό 955, διορίσθηκε δομέστικος2 τῆς Ἀνατολῆς ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Ζ' Πορφυρογέννητο3. Ὁ Νικηφόρος εἶχε νυμφευθεῖ σέ νεαρή ἡλικία τή Στεφανῶ, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε ἕνα ἀγόρι, τόν Βάρδα Φωκά. Μητέρα καί γιος ὅμως πέθαναν νωρίς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.