3 Νοε 2022

Ἡ «φασίστρια» Μελόνι ξαναπῆρε πίσω τους ὑγειονομικούς - Ἡ νεοφιλελεύθερη «ἀριστεία» τοῦ Μαξίμου τί κάνει;

Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἡ Τζόρτζια Μελόνι πού κατηγορεῖται ὡς ἀκραία, εἶχε τό πολιτικό σθένος νά διορθώσει μιά ἀδικία - Ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση ὅμως, ἀποδεικνύεται πιό αὐταρχική καί ἀπό τήν ἀκροδεξιά πρωθυπουργό.

Τζόρτζια Μελόνι: Νά πού μιά πολιτικός τοῦ δεξιοῦ χώρου πού χαρακτηρίστηκε ἀπό τά ἑλληνικά Μέσα Ἐνημέρωσης ὡς «νεοφασίστρια», «ἀκραία» καί νοσταλγός τοῦ Μουσολίνι, ἀποδείχθηκε πώς διαθέτει πολύ πιό φιλολαϊκά αἰσθήματα ἀπό τήν πολιτική τοῦ «ἀκραίου κέντρου»  πού... πρεσβεύει ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ἡ νέα πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ἀνακοίνωσε πώς οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί πού μέ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης Ντράγκι ἔπρεπε νά μείνουν ἐκτός χώρου ἐργασίας ὡς τό τέλος τοῦ ἔτους, ἐπιστρέφουν στά πόστα τους. Τέσσερις χιλιάδες γιατροί καί νοσηλευτές βγαίνουν ἀπό τόν «πάγο» πού τούς εἶχε «παρκάρει» ὁ διεθνιστής Ντράγκι καί ρίχνονται στήν μάχη, ἐνισχύοντας σημαντικά τό Ἰταλικό σύστημα ὑγείας.

Ἀντιπαραβάλλοντας τήν στάση τῆς Μελόνι μέ τήν στάση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στό ἴδιο θέμα, βγαίνουν μερικά σημαντικά συμπεράσματα ἀπό κάποιες κραυγαλέες διαφορές.

Στήν Ἰταλία πρωτεύει ἡ ὑγεία - Στήν Ἑλλάδα τό κυβερνητικό δόγμα
Ἡ Μελόνι δήλωσε πώς ὁδηγήθηκε σέ αὐτήν τήν ἀπόφαση, γιατί θεώρησε ὡς ὕψιστη προτεραιότητα νά ἀντιμετωπιστοῦν οἱ χρόνιες ἐλλείψεις στόν τομέα τῆς ὑγείας. Στήν Ἑλλάδα οἱ ἐλλείψεις στήν ὑγεία, δέν ἀντιμετωπίζονται μέ τήν ἀξιοποίηση τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος προσωπικοῦ πού παραμένει παροπλισμένο, ἄλλα μέ συγχωνεύσεις δομῶν, μέ «μπαλώματα» μετακινήσεων ἐνεργοῦ προσωπικοῦ, μέ ἐργασιακό «ξεζούμισμα» καί μέ μοίρασμα ὅλο καί μεγαλύτερων κομματιῶν τῆς «πίτας» τῆς Δημόσιας Ὑγείας, πρός τούς ἰδιῶτες.

Στήν Ἑλλάδα, ὁ (δικηγόρος) Θάνος Πλεύρης δογματίζει κατά τῶν ὑγειονομικῶν καί δηλώνει ἀκόμα καί σήμερα πώς στό ΕΣΥ δέν ἔχουν θέση «ἄτομα πού δέν πιστεύουν στήν ἐπιστήμη». Ὁ ὑπουργός Ὑγείας μιλᾶ γιά τήν ἐπιστήμη σάν νά εἶναι μιά ἀφῃρημένη καί ἀόριστη «θεότητα» πού δίνει χρησμούς στό κράτος τῆς Ἑλλάδας, καί διατάσσει ὅλους τούς ὑγειονομικούς νά πέσουν καί νά προσκυνήσουν τό ἱερό σκεύασμα τοῦ κυρίου Μπουρλά. Ὅπου «ἐπιστήμη», βλέπε «εἰδικούς» πού συμπορεύονται μέ τό τρομοκρατικό ἀφήγημα πού λειτουργεῖ ὡς «κράχτης» γιά τήν ἐμπορία τῶν σκευασμάτων.

Εἶναι σημαντικό νά ἐπισημανθεῖ δέ, πώς οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί στήν Ἰταλία δέν ἐκδιώχθηκαν πλήρως ἀπό τό σύστημα ὑγείας, ὅπως ἔγινε στήν Ἑλλάδα. Στήν πολιτική πού ἐφάρμοσε ὁ Ντράγκι ὑπῆρχε πρωτίστως ἡ πρόβλεψη οἱ ὑγειονομικοί νά μετατίθενται σέ τομεῖς πού δέν προβλεπόταν νά ὑπάρχουν ἐπαφές μέ ἀσθενεῖς καί εὐάλωτες κατηγορίες, καί δευτερευόντως ὑπῆρχε σάν δυνατότητα καί ἡ παύση καταβολῆς τοῦ μισθοῦ.

Στήν Ἑλλάδα οἱ ὑγειονομικοί ἐκδιώχθηκαν σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, χωρίς προοπτική μετάθεσης, χωρίς μισθό, χωρίς ἀσφάλιση καί χωρίς δυνατότητα νά ἐργαστοῦν ἀλλοῦ. Πουθενά ἀλλοῦ στήν Ε.Ε. δέν ὑπῆρξε τέτοια λυσσαλέα ἀντιμετώπιση πρός τούς ἐργαζόμενους τῆς ὑγείας, ὅπως αὐτή πού ἐπεφύλασσε γιά τούς ἥρωες τοῦ 2020, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στό μαρτύριο τῆς σταγόνας
Παρά το ὅτι ἀποδείχθηκε περίτρανα πώς οἱ ἐμβολιασμένοι μεταδίδουν ἐξίσου, παρά το ὅτι δέν ἔχουν ἰσχύ πλέον τά πιστοποιητικά, παρά το ὅτι τά ἐμβόλια πού ἔχουν κάνει οἱ ἐνεργοί ὑγειονομικοί δέν προσφέρουν τίποτα πλέον, παρά τό ὅτι τό πρωτόκολλο στά νοσοκομεῖα ἄλλαξε καί οἱ ἀσθενεῖς δέν νοσηλεύονται πλέον σέ προστατευμένες μονάδες Covid, ἡ κυβέρνηση κρατᾶ ἀκόμα «μανιάτικο» πρός ὅσους δέν πιστοποίησαν τά πολιτικά τους φρονήματα πρός τό σύστημα τῆς ὑγειονομικῆς ἀπολυταρχίας.

Σέ ἀντίθεση μέ τή νέα κυβέρνηση τῆς Ἰταλίας πού πρῶτα ἀπ' ὅλα φρόντισε νά δράσει γιά τό καλό τῆς δημόσιας Ὑγείας, ὁ Θάνος Πλεύρης ἀδιαφορεῖ πλήρως γιά τήν «μαύρη τρῦπα» τοῦ ΕΣΥ καί ὑποβάλλει ἀκόμα τούς ὑγειονομικούς στό μαρτύριο τῆς σταγόνας.

Χιλιάδες οἰκογένειες πού ζοῦν σέ συνθῆκες οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης γιά παραπάνω ἀπό ἕναν χρόνο, ἀκοῦνε ἐκπροσώπους τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας νά μεταθέτουν τήν ἀπόφαση ἀπό ἑβδομάδα σέ ἑβδομάδα καί ἀπό μῆνα σέ μῆνα. Ἕνα πραγματικό ψυχολογικό βασανιστήριο, πού προστίθεται στό οἰκονομικό καί κοινωνικό ἀποκλεισμό πού ὑφίστανται αὐτοί οἱ ἄνθρωποι. «Θά τό ἐξετάσουμε, θά τό δοῦμε, θά ἀξιολογήσουμε τά δεδομένα», εἶναι τό μόνιμο κυβερνητικό «ποίημα» ἀπό ἀνάλγητους πολιτικούς πού ἐξετάζουν τό θέμα μέ τό πάσο τους, λές καί ἡ κυβέρνηση θά κάνει καί χάρη στούς ὑγειονομικούς, ἄν ἀποφασίσει νά τούς πάρει πίσω.

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση δέν ξέρει τί σημαίνει αὐτοκριτική
Ἡ Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ἀκόμα ὅτι: «στήν Ἰταλία υἱοθετήσαμε τά αὐστηρότερα μέτρα σέ σχέση μέ ὁλόκληρη τή Δύση καί περιορίσαμε σημαντικά τίς ἀτομικές καί οἰκονομικές ἐλευθερίες. Ὡστόσο στή χώρα μας καταγράφηκαν ἀπό τούς ὑψηλότερους ἀριθμούς θανάτων».

Ἄν ἡ Μελόνι θεωρεῖ πώς στήν Ἰταλία ἐφαρμόστηκαν τά αὐστηρότερα μέτρα σέ ὁλόκληρη τή Δύση, τί νά ποῦμε γιά τήν Ἑλλάδα τῶν ἀτελείωτων lockdown, τῶν SMS μετακίνησης, τῆς ἀπαγόρευσης τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, τῶν «click away», τῶν προστίμων, τῶν ἀπαγορεύσεων εἰσόδου σέ καταστήματα καί χώρους διασκέδασης, τῆς ἀπαγόρευσης συγκεντρώσεων σέ πλατεῖες, καί ὅλων αὐτῶν τῶν ἀπολυταρχικῶν μέτρων πού ἐφαρμόστηκαν;

Βλέπουμε πώς ἡ πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας διαθέτει τοὐλάχιστον ἕνα στοιχειῶδες πολιτικό ἐκτόπισμα, ὥστε νά μιλήσει δημόσια γιά τούς δεῖκτες θνησιμότητας καί θνητότητας, ἄλλα καί νά ὑποδείξει τά λάθη πού ἔγιναν στήν διαχείριση τῆς πανδημίας. Στήν Ἑλλάδα καίτοι εἴμαστε πρῶτοι σέ ὑπερβάλλουσα θνητότητα μεταξύ τῶν 27 μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἡ κυβέρνηση συμπεριφέρεται σά νά μήν ὑφίσταται κἄν αὐτό τό ὄνειδος. Σάν νά μήν ἔγινε κανένα λάθος στήν διαχείριση τῆς πανδημίας. Σάν νά εἶναι κάποιο καινοφανές φυσικό φαινόμενο το ὅτι πεθαίνουν οἱ Ἕλληνες σωρηδόν.

Γιά τούς δέ περιορισμούς στίς ἀτομικές ἐλευθερίες, ὄχι μόνο δέν ὑπάρχει ἴχνος αὐτοκριτικῆς στήν κυβέρνηση, ὄχι μόνο δέν ὑπάρχει διάθεση γιά συγγνώμη, ἄλλα τά ὅσα αἴσχη ἐφαρμόστηκαν χρησιμοποιοῦνται σάν «δεδικασμένο» καί σάν «πάτημα» γιά νά φοβερίζουν ἐκ νέου τόν κόσμο γιά ἐνδεχόμενα μέτρα πού μπορεῖ νά ἐφαρμοστοῦν ξανά μέ ὁποιοδήποτε ἀφήγημα παρουσιαστεῖ (ὑγειονομικῆς φύσεως, ἐνεργειακῆς φύσεως ἤ ἄλλο).

Οἱ μέν σβήνουν τά πρόστιμα, οἱ δέ τά χρησιμοποιοῦν ἀκόμα
Σύμφωνα μέ τά ἰταλικά μέσα ἐνημέρωσης, ἡ νέα κυβέρνηση τῆς Ἰταλίας προτίθεται νά «παγώσει» τά πρόστιμα πού εἶχαν ἐπιβληθεῖ σέ ἀνεμβολίαστους πολῖτες ἄνω τῶν 50 ἐτῶν, κάτι πού σημαίνει πώς πιθανότατα δέν θά πληρωθοῦν ποτέ.

Στήν Ἑλλάδα, ὁ Θάνος Πλεύρης ἀκόμα καί σήμερα χρησιμοποιεῖ τά κατάπτυστα πρόστιμα στούς ἄνω τῶν 60 ὡς ψηφοθηρικό δωράκι γιά τούς «ὑπάκουους». Ἀνακοίνωσε πώς σβήνει καί ἐπιστρέφει τά συγκεντρωμένα πρόστιμα, μόνο ἀπό ὅσους ἐμβολιάστηκαν ἐκ τῶν ὑστέρων. Δηλαδή μόνο σέ ὅσους ὑπέκυψαν στόν στυγνό κυβερνητικό ἐκβιασμό. Γιά ὅσους δέν ὑπέκυψαν, παραμένει τό νταβατζιλίκι, ὡς ἔχει.

Ρίχνοντας μιά ματιά στά τῆς Ἰταλίας, καταλαβαίνει κανείς ποιά κυβέρνηση εἶναι ἀκραία κατ' ὄνομα καί ποιά εἶναι ἀκραία στήν οὐσία.

Ἀσφαλῶς δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή διάθεση νά ωραιοποιηθούν κάποιες ἀκροδεξιές θέσεις τῆς Μελόνι, ἄλλα ὅλα αὐτά παρατίθενται γιά νά τονιστεῖ πώς ἡ ἰδεολογία τοῦ «ὁδοστρωτῆρα» πού ὀνομάζεται νεοφιλελευθερισμός ἀποδεικνύεται - ἐν τοῖς πράγμασι - πώς εἶναι πολύ πιό ἀκραῖα καί πολύ πιό ἀπολυταρχική...

2 σχόλια:

  1. Ο υγειονομικός φασισμός εφαρμόζεται μέχρι τελικής εξόντωσης, ηθικής, οικονομικής, κοινωνικής και εν τέλει βιολογικής των δύστυχων αδελφών μας. Λυπάμαι πάρα πολύ σαν άνθρωπος και σαν πολίτης αυτής της χώρας. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πώς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.