9 Οκτ 2022

Βασίλειος Τουλουμτσής: "Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος καί σύγχρονη πραγματικότητα" (Β΄ Μέρος)

Ἐκπομπή "Ποταμοί Θεολογίας", ἐπιμέλεια - παρουσίαση Βασίλειος Γκρίλλας. Συζήτηση μέ ἀφορμή τήν ἔκδοση τῆς ἐκκλησιολογικῆς μελέτης "Τό Ἐκκλησιολογικό πλαίσιο καί οἱ προϋποθέσεις ἀποδοχῆς τῶν αἱρετικῶν σύμφωνα μέ τά Πρακτικά της Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου - Ἡ πίστη ὡς θεμέλιο ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας" (Ἀθήνα 2022).

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.