2 Σεπ 2022

«Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν»: Κάθε αἵρεση βρίσκει χῶρο δράσης, στά κενά πίστης πού ἀφήνουμε ἐμεῖς!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἀντί νά χλευάζουμε τά θύματα πού ἔπεσαν στήν παγίδα τῆς «Ἐκκλησίας τῶν Ἐθνῶν», ἄς ἀναλογιστοῦμε τί δέν κάναμε ἐμεῖς γιά νά τούς προστατέψουμε.
«Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν»: Μέσα ἀπό τίς ἀποκαλύψεις γιά τήν δράση τῶν μελῶν τῆς αὐτοαποκαλούμενης «Ἐκκλησίας τῶν Ἐθνῶν» καί τούς ψευτο - ἐξορκισμούς πού τελοῦσαν, φάνηκε γιά ἄλλη μιά φορά σέ τί ὀλισθηρά μονοπάτια ὁδηγεῖ ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή μία καί μοναδική ὁδό σωτηρίας, τήν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια τῆς... Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Αἱρέσεις σάν τή νεο - πεντηκοστιανή παραθρησκευτική ὁμάδα «Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν» προέρχονται ἀπό τό εὐρύτερο φάσμα τοῦ δόγματος τῶν πεντηκοστιανῶν καί τοῦ νεο - προτεσταντισμοῦ, καί πρόκειται γιά θρησκευτικές κινήσεις πού φιλοδοξοῦν νά γκρεμίσoυν ἐκ θεμελίων τό δόγμα τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως.

Ἀνάμεσα στίς πολλές κακοδοξίες τῶν πεντηκοστιανῶν, εἶναι πώς ἀπορρίπτουν τούς ἅγιους Πατέρες, ἀρνοῦνται τήν Παναγία καί τά ἅγια λείψανα, ἀλλοιώνουν τήν οὐσία τῶν ἱερῶν μυστηρίων ἤ ἀπορρίπτουν ἐντελῶς κάποια ἀπό αὐτά, δέν παραδέχονται τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δέν δέχονται τήν εἰδική ἰεροσύνη, ἀπορρίπτουν τά μνημόσυνα ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων καί ἀπορρίπτουν τόν μοναχισμό.

«Ἐκκλησία» τοῦ σόου, τῆς ἐπίδειξης καί τῆς ἐξαπάτησης
Αὐτές οἱ σέκτες πού ἐκπορεύονται ἀπό τήν καταναλωτική κουλτούρα τῶν ΗΠΑ, ἔχουν μεταβάλει τόν χριστιανισμό σέ ἕνα φθηνιάρικο τηλεοπτικό σόου, ὅπου «πωλεῖται» ὅ,τι ἐντυπωσιάζει τόν «καταναλωτή». Ἐξορκισμοί, δῆθεν θεραπεῖες ἀσθενειῶν, γλωσσολαλία, προφητεῖες, ἀπεξάρτηση ἀπό πάθη καί ἐξαρτήσεις, «life coaching». Μιά ἀπνευμάτιστη θεατρική παράσταση, στήν ὁποία τά πάντα γίνονται χάριν ἐντυπωσιασμοῦ. Ὅλα πλασάρονται σάν πνευματικά «προϊόντα» πού πωλοῦνται μέ ἕνα μικρόφωνο καί ἕναν «χαρισματικό» διαφημιστή «θαυμάτων» μέ βροντερή φωνή.

Κάθε σύναξη πιστῶν, μιά πραγματική παρωδία. Φωνές, κραυγές, χειρονομίες, στημένες συζητήσεις, ἀσυνάρτητα λόγια καί βεβιασμένη «εὐφορία». Ἕνα θρησκευτικό ντελίριο, μιά μόνιμη ταραχή καί κατάσταση ἀταξίας.

Καμία σχέση μέ τό νηπτικό καί ἡσυχαστικό πνεῦμα πού προάγει ἡ Ὀρθοδοξία. Καμία ἐπαφή μέ τήν ταπεινοφροσύνη, τήν ἡμερότητα, τήν ἁπλότητα, τήν συντριβή, τήν κοσμιότητα, τήν ἀποφυγή ἐπιδείξεως καί ἄλλες ἀρετές πού πηγάζουν ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.

Στό ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος κάθε τέτοιας σέκτας, βρίσκεται ἕνας «σωτῆρας» - ἀπατεῶνας μέ φανερούς καί κρυφούς συνεργάτες πού ἀναλαμβάνουν νά φέρνουν εἰς πέρας τό ἔργο τοῦ προσηλυτισμοῦ. Μέ τήν ἐπίδειξη δύναμης ἑνός ὑπερφίαλου πάστορα, δῆθεν «δαιμονισμένοι» θεραπεύονται μπροστά στά μάτια τοῦ ἔκπληκτου κοινοῦ, ἐνῶ στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά κατά... παραγγελία «δαιμονισμένους» θεατρίνους ἤ γιά δυστυχεῖς ὑπάρξεις πού αὐθυποβάλλονται, παραδομένοι ψυχή τε καί σώματι στίς πλάνες τῆς αἵρεσης.

Ἀκόμα χειρότερα, ἀφοῦ οἱ Πεντηκοστιανοί ξαναβαπτίζονται καί ἀπαρνοῦνται ἔτσι τό Ἱερό Βάπτισμα πού τούς ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία, ἀνοίγουν διάπλατη τήν «πόρτα» τῆς ψυχῆς τους σέ δαιμονικές ἐπιδράσεις, καί πολλές φορές οἱ δῆθεν «ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» πού παρουσιάζουν, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό ἐκδηλώσεις τοῦ πονηροῦ.

Ἀπό τήν κοινή ἀπάτη ἕως καί τό ἔγκλημα
Πολλές φορές συμβαίνει τέτοιες αἱρετικές ὁμάδες νά ἀπομυζοῦν συστηματικά τούς πιστούς, ζητῶντας ὑπέρογκα ποσά, μέ ἀντάλλαγμα διάφορες φανταστικές «εὐεργεσίες» καί «ἰάσεις». Συγκεκριμένα γιά τήν «Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν» ἀρχίζουν νά βγαίνουν στήν ἐπιφάνεια καταγγελίες γιά πληρωμένες «θεραπεῖες» καρκίνου, πίεσης, ζαχάρου καί ἄλλων παθήσεων, ἐνῶ μιά μάρτυρας ἀποκάλυψε πώς τῆς ζητήθηκαν 4.000 εὐρώ γιά νά τῆς... λύσουν τα μάγια!

Ἡ ἀσύδοτη ὑπερσυγκεντρωτική ἐξουσία σέ ἕναν καί μόνο ἄνθρωπο, σέ συνδυασμό μέ τήν πλύση ἐγκεφάλου πού ἐπιχειρεῖται μέ τό ὄχημα τῆς θρησκείας, εἶναι ἕνα ἄκρως ἐπικίνδυνο μεῖγμα, πού πέρα ἀπό ἐξαπατήσεις μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἀκόμα καί σέ οἰκονομικούς ἐκβιασμούς, σεξουαλική ἐκμετάλλευση ἤ χειρότερα σέ δολοφονίες καί ὁμαδικές αὐτοκτονίες. H μεταπολεμική ἀμερικανική ἱστορία διαθέτει περιπτώσεις καινοφανῶν αἱρέσεων πού ἡ δράση τους κατέληξε σέ φρικιαστικά ἐγκλήματα, ὅπως ἡ ὁμαδική αὐτοκτονία σχεδόν χιλίων ἀνθρώπων στό Τζόουνσταουν, τό 1978.

Οἱ αἱρέσεις βρίσκουν ἔδαφος ἐκεῖ πού ὑποχωροῦμε!
Θά εἶναι μεγάλο λάθος ὡς χριστιανοί νά ἐκλάβουμε κάθε ξεσκέπασμα τῆς δράσης μιᾶς αἱρετικῆς ὀργάνωσης, ὡς μιά ἀκόμη γραφικότητα πού δέν μᾶς ἀφορᾶ. Μᾶς ἀφορᾶ πολύ, καί μάλιστα ἄμεσα! Διότι οἱ «λύκοι» τῶν αἱρέσεων ἐπιτίθενται στό ἀφύλακτο ποίμνιο, συμπληρώνουν τά κενά πού ἀφήνουμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί.

Κενά κατήχησης, κενά ποίμανσης, κενά πληροφόρησης, κενά ἐγρήγορσης, κενά ἀγάπης καί ἐνδιαφέροντος γιά τόν πλησίον!

Ἀπό καινοφανεῖς αἱρέσεις μέ τήν προβιά τοῦ «χριστιανισμοῦ», μέχρι παγιωμένες «ἐκκλησίες» μέ παγκόσμια ἐπιρροή καί ἀναγνώριση, ὁ πνευματικός κίνδυνος γιά τούς ὀρθόδοξους χριστιανούς, ἄλλα καί τίς περιπλανώμενες ψυχές πού βρίσκονται σέ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, εἶναι τό ἴδιο μεγάλος.

Ὁ Παπισμός, ὁ Χιλιασμός, ὁ Προτεσταντισμός καί οἱ «Ἐκκλησίες» τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Μορμονισμός καί δεκάδες ἄλλες αἱρέσεις, ἔχουν ξαμολυθεί σάν πεινασμένα όρνια πού ζητοῦν νά κατασπαράξουν τό Σῶμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Καί ὅσο οἱ πονηροί καιροί πλησιάζουν πρός τήν καθιέρωση τῆς παγκόσμιας πανθρησκείας, ἡ διαβρωτική δράση τῶν αἱρέσεων γίνεται ἐντονότερη ἀπό ποτέ.

Ἐμεῖς ὅμως τί κάνουμε ἀπό τήν μεριά μας γιά νά ἀποκρούσουμε αὐτό τό κῦμα τῶν αἱρέσεων πού ὅλο καί γιγαντώνεται; Φροντίζουμε νά ἐνημερωνόμαστε γιά τήν δράση τῶν αἱρέσεων στήν Ἑλλάδα καί τά πονηρά ἐπιχειρήματα πού χρησιμοποιοῦν; Μελετοῦμε τά δόγματα τῆς Πίστεως καί τήν Ἁγία Γραφή, ὥστε νά ἀναγνωρίζουμε τίς παγίδες τῶν αἱρετικῶν; Ἐντρυφοῦμε στή διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας;

Πώς θά βγάλεις ἀπό τήν πλάνη τόν συνάνθρωπο σοῦ, ἄν ἐσύ ὁ ἴδιος δέν κατέχεις ὅλες τίς πτυχές τῆς Πίστης σου; Καί ἐφόσον τίς κατέχεις, ἐνδιαφέρθηκες γιά νά ἀνοίξεις τά μάτια τοῦ πλανεμένου ἀδελφοῦ σου ἤ ἐπαναπαύθηκες στήν... μακαριότητα σοῦ, ἀκολουθῶντας τόν ἀνύπαρκτο δρόμο τῆς... ἀτομικῆς σωτηρίας;

Ἁμαρτία σημαίνει ἀστοχία. Καί ἀστοχίες δέν γίνονται μόνο σέ αὐτά πού κάνουμε, ἄλλα καί σέ αὐτά πού ΔΕΝ φροντίζουμε νά κάνουμε. Κάθε προσήλυτος μιᾶς αἵρεσης, εἶναι πολλές φορές ἕνας ἄνθρωπος πού ΔΕΝ προσέξαμε, ΔΕΝ του μιλήσαμε, ΔΕΝ μεριμνήσαμε νά τοῦ δώσουμε ἀπαντήσεις, ΔΕΝ του παρουσιάσαμε τόν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας, καί πάνω ἀπ' ὅλα ΔΕΝ τόν θέλξαμε πρός τήν μία καί μοναδική ἀλήθεια, μέ τό παράδειγμα μᾶς καί τόν τρόπο ζωῆς μας.

Εὐθύνες ὡς χριστιανοί δέν ἔχουμε μόνο γιά τόν πλανεμένο αἱρετικό πού ἀσπάστηκε μιά κακόδοξη χριστιανική κίνηση. Ἄλλα καί γι' αὐτόν πού ὁρίζει τή ζωή του σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τῶν ἀστρολόγων, αὐτόν πού σπαταλᾶ τά χρήματα του στίς «καφετζοῦδες» καί τά μέντιουμ, αὐτόν πού ἀναζητᾶ τήν ἀλήθεια στίς ἀνατολικές θρησκεῖες κ.λπ. Σέ κάθε κατρακύλα συνανθρώπου μᾶς πρός τόν γκρεμό τῆς πλάνης, ἡ μαρτυρία μας κρίνεται ἀπαραίτητη, ὅπως καί ἡ αὐτομεμψία μας.

Τήν ἑπόμενη φορά πού μιά ἀκόμη «Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν» κάνει τήν ἐμφάνιση τῆς στήν ἐπικαιρότητα, ἀντί νά σπεύσουμε νά χλευάσουμε τά «θύματα» πού ἔπεσαν στήν αἱρετική παγίδα, ἄς ἀναρωτηθοῦμε τί δέν κάνουμε σωστά ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ὡς Ἐκκλησία, κλῆρος καί λαός...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.