1 Σεπ 2022

Δυόμισι ἔτη ὑποχρεωτικῆς μάσκας στά σχολεῖα, καί τώρα οἱ εἰδικοί «ἀνακάλυψαν» πώς εἶναι «φυλακή»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Πώς ἀπό τή «σωτήρια» μάσκα στά σχολεῖα, φτάσαμε σήμερα νά μιλᾶμε γιά μή ὑγιῆ συνήθεια καί γιά «φυλακή» τῶν παιδιῶν; Οἱ εἰδικοί (δέν) μᾶς ἐξηγοῦν.
Στροφή 180 μοιρῶν οἱ «εἰδικοί»: Μετά ἀπό δυόμισι χρόνια σαρωτικῆς προπαγάνδας καί ἐπιβολῆς μιά ὑγειονομικῆς δικτατορίας, ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον νά παρατηρεῖ κανείς τό πῶς ἐγκαταλείπουν τό «σκάφος» οἱ πρωταγωνιστές αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης, ἀφοῦ πρῶτα φρόντισαν νά ἀφήσουν μιά βαθιά καί κακοφορμισμένη... πληγή στό σῶμα τῆς κοινωνίας, τῆς δημοκρατίας καί τῆς συνταγματικότητας.

Προσωπικότητες τοῦ ὑγειονομικοῦ «ἱερατείου» τῶν ἀκαταδίωκτων, ἀφοῦ πρῶτα διοχέτευσαν ποταμούς τρομοκρατίας, ὑστερίας καί κοινωνικοῦ ρατσισμοῦ πρός τόν πληθυσμό τῆς χώρας, τώρα ὑπό τό πρόσχημα τῆς ὕφεσης τῆς πανδημίας, παρουσιάζουν ἕνα πολύ πιό διαλλακτικό καί μετριοπαθές πρόσωπο, σά νά ἀπευθύνονται σέ «χρυσόψαρα» καί ὄχι σέ ἕναν λαό πού γνώρισε τήν σκληρότερη μορφή ὑγειονομικῆς ἀπολυταρχίας πού ἐπιβλήθηκε σέ χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Μαγιορκίνης καί Παγώνη, πετᾶνε τίς... μάσκες
Ὁ καθηγητής στό τμῆμα Ὑγιεινῆς καί Ἐπιδημιολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς στό ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, σά νά προσγειώθηκε ἀπό ἕνα ἄλλο ἐπιστημονικό... σύμπαν, μακριά ἀπό τόν νοσηρό κόσμο πού ὁ ἴδιος πρωταγωνίστησε καί στήριξε τά τελευταῖα χρόνια, δήλωσε γιά τή νέα σχολική χρονιά πώς τά παιδιά πρέπει νά ἐπιστρέψουν σέ μιά «ὑγιῆ κανονικότητα» καί πώς δέν εἶναι ὑγιές νά φοροῦν συνέχεια μάσκα στίς τάξεις.

Ἦταν ὁ ἴδιος ἄνθρωπος πού εἶχε δηλώσει πώς «οἱ νέοι δέν μπορεῖ νά εἶναι ὅμηροι τῶν ἀνεμβολίαστων», πού σιγόνταρε τό κατάπτυστο ὑγειονομικό πρόστιμο στούς ἄνω τῶν 60 δηλώνοντας πώς «ἄν δέν ἐμβολιαστοῦν αὐτοί, δέν θά ἀποκτήσουμε ἀνοσία... ἀγέλης», πού εἶχε βαλθεῖ μέ διαγράμματα καί... βελάκια νά ἀποδείξει πώς μιά τάξη τῶν 25 μαθητῶν ἔχει τήν ἴδια ὑγειονομική ἀσφάλεια μέ μιά τάξη τῶν 15, καί πού δήλωνε στά social media πώς νοιώθει «λιγουρίτσες» στήν τοποθεσία Σαντορίνη, ἐνῶ ἡ χώρα μετροῦσε 29.000 νεκρούς.

Παρόμοια βουτιά στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ ἔκανε καί ἡ Ματίνα Παγώνη, ἡ ὁποία ἐμφανίστηκε σέ ἐκπομπή καί βροντοφώναξε «ἀπεταξάμην» γιά τή μάσκα στά σχολεῖα, διότι τά κρούσματα ἔχουν μειωθεῖ καί - ὅπως εἶπε - «δέν πρέπει νά φυλακίσουμε τά παιδιά καί νά τά στείλουμε μέ τίς μάσκες στό σχολεῖο». Ἐπίσης ἡ Ματίνα Παγώνη μετά ἀπό δυόμισι ἔτη ἀγαστῆς συνεργασίας μέ ὅσους ἀποφάσισαν νά ἐφαρμόσουν τό πρωτόκολλο πού «φούσκωνε» τόν ἀριθμό θανάτων Covid - 19 μέ ἀποτέλεσμα νά ἐφαρμόζονται αὐστηρότερα μέτρα, ξαφνικά... θυμήθηκε πώς ὅλο αὐτό ἦταν ἕνα μεγάλο... λάθος.

Ἀμέσως - ἀμέσως ἔχουμε δύο «εἰδικούς» πού ἀπό τέλεια «δεκανίκια» τῆς ὑγειονομικῆς ἀπολυταρχίας, ἐπιχειροῦν νά παρουσιάσουν τούς ἑαυτούς τους σάν «ρομπέν» τῶν... μαθητῶν. Ὁ ἕνας δηλώνει πώς τό νά φοροῦν μάσκα τά παιδιά στά σχολεῖα εἶναι μή ὑγιές καί ὁ ἄλλος πώς ἡ μασκοφορία εἶναι «φυλακή».

Ἀγνοοῦνται οἱ εὐθύνες...
Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως πώς ἐπί σειρά μηνῶν, ὅσοι γονεῖς ἦταν ἀντίθετοι μέ τό νά φοροῦν μάσκες τά παιδιά τους στό σχολεῖο, μπῆκαν στό στόχαστρο τοῦ εἰσαγγελέα. Ὅσοι δέν μποροῦσαν νά δεχθοῦν πώς τά παιδιά τους θά ἀναγκάζονταν νά ζοῦν μιά ἐντελῶς ἀφύσικη ζωή πού ἦταν τραυματική γιά τόν εὐαίσθητο ψυχισμό τους ἄλλα καί τήν ὑγιῆ ἀνάπτυξη τούς, χαρακτηρίστηκαν συλλήβδην ὡς «ψεκασμένοι γονεῖς» καί βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μέχρι καί μέ ποινικές διώξεις.

Πού ἦταν ὁ κ. Μαγιορκίνης καί ἡ κ. Παγώνη τότε; Ἦταν ἀπασχολημένοι μέ τά καθήκοντα τους στό «ἱερατεῖο» τῆς κυβερνητικῆς... ἐπιστήμης, γιά νά στηρίζουν τό ἀφήγημα πώς τά παιδιά εἶναι κινούμενες ὑγειονομικές βόμβες, πώς μπορεῖ νά πάρουν στόν λαιμό τους τόν παπποῦ καί τή γιαγιά ἄν τούς ἀγκαλιάσουν, καί πώς τέλος πάντων ἡ μάσκα στό πρόσωπο ἑνός παιδιοῦ εἶναι κάτι τό φυσιολογικό, ἐνῶ ἡ ἐλεύθερη ἀναπνοή εἶναι κάτι τό ἐπικίνδυνο.

Καί ποιός θά ἀναλάβει τήν εὐθύνη γιά τήν ἀνυπολόγιστη ζημιά πού ἔγινε στά παιδιά ἐπί δυόμισι ἔτη; Κανείς βέβαια! Ὑπερβολικό στρές, κατάθλιψη, βίαιη συμπεριφορά, διαταραχές λόγου, σχολική ἄρνηση, εἶναι μερικά μόνο ἀπό τά ψυχικά συμπτώματα πού ὁδήγησαν πολλά παιδιά σέ παιδοψυχιατρικές κλινικές, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀκατάλληλης πολιτικῆς πού ἀκολουθήθηκε ἀπό κυβέρνηση καί «εἰδικούς» στήν λειτουργία τῆς ἐκπαίδευσης.

Φαίνεται πώς μετά τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τό «ταμεῖο» οὐδέν λάθος ἀναγνωρίζεται! Χωρίς ἴχνος ντροπῆς, συμπεριφέρονται σάν ἄμοιροι εὐθυνῶν γιά ὅσα στερήθηκαν τά παιδιά, τά ὁποῖα ἐγκλωβίστηκαν μέσα σέ μιά ὑγειονομική παράνοια. Προκειμένου νά καθιερωθεῖ ἡ προπαγάνδα τρόμου, τά σχολεῖα ἰδρυματοποιήθηκαν καί οἱ μαθητές ἀντιμετωπίστηκαν σάν τρόφιμοι σέ ἱδρύματα ὑγειονομικοῦ «σωφρονισμοῦ», ἀκριβῶς στά πρότυπα μιᾶς ἰδιότυπης φυλακῆς, ὅπως ὁμολόγησε ἡ Ματίνα Παγώνη.

Καί ἡ Μίνα Γκάγκα ἐγκαταλείπει τό «σκάφος»...
Στήν ἴδια λογική τῆς ἀποστασιοποίησης ἀπό τήν «ρετσινιά» πού ἄφησε πίσω της ἡ ὑγειονομική ἀπολυταρχία, ἐμφανίστηκε καί ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργός Ὑγείας Μίνα Γκάγκα, ἡ ὁποία δήλωσε ὅτι «πιστεύει πώς δέν θά ξαναχρειαστοῦμε τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ», πώς «ὁ κορονοϊός μετατρέπεται σέ ἕνα εἶδος γρίπης» καί πώς στή λειτουργία τῶν σχολείων τά πράγματα θά ξεκινήσουν «λίγο πιό χαλάρα» καί «μᾶλλον χωρίς μάσκες».

Ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον, ἀρχίζουν νά παίρνουν ἀποστάσεις ἀπό τό ὄχημα τῆς ἐργαλειοποιημένης πανδημίας, ἀφοῦ ἔτσι κι ἀλλιῶς οἱ στόχοι ἐπιτεύχθηκαν καί πλέον ὀρθώνονται νέα - μεγαλύτερα -ἀφηγήματα γιά τόν ἔλεγχο τῶν μαζῶν. Τό «ἐργαλεῖο» τοῦ κορονοϊοῦ ἀπέδωσε πολλούς «καρπούς». Ἡ νέα γενιά «ἐκπαιδεύτηκε», τό Σύνταγμα κουρελιάστηκε, οἱ ἀνθρώπινες ἐλευθερίες ἰσοπεδώθηκαν, ὁ διχασμός φώλιασε στήν κοινωνία, τά ἀπολυταρχικά μέτρα ἔκτακτης ἀνάγκης ἔγιναν νέα «κανονικότητα», καί πάνω ἀπ' ὅλα ἡ ψηφιακή μετάβαση ἐπισπεύστηκε. Ἐν ὄψει ἐνεργειακῆς κρίσης, ἐπισιτιστικής κρίσης, διεθνῶν ἐξελίξεων καί προεκλογικῆς περιόδου, φαίνεται πώς εἶναι καιρός νά προχωρήσουν στό ἑπόμενο «ἐπίπεδο»...

2 σχόλια:

  1. Ἀστοιχείωτα γιατρουδάκια μέ γλοιώδη συμπεριφορά καί τότε καί τώρα. Τραγικά ὑποκείμενα πού ἐξαγοράζονται χωρίς δικιά τους γνώμη καί λόγο, καί ἐπαναλαμβάνουν μέ ὕφος "εἰδικοῦ" ὅ,τι τούς ὑπαγορεύουν κάτι ἄθλια τομάρια..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Απόλυτα σωστά ο κύριος Ανδρωνης στηλιτεύει την υποκριτική στάση των ανθρώπων που ελαφρά τη καρδία μας ανάγκασαν να υποστούμε χωρίς την θέληση μας το ανυπόφορο αυτό βασανιστήριο μέσα στις σχολικές τάξεις.
    Οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες Σας προσκαλώ σε μια τάξη μου για νάτος διαπιστώσετε κυρία Παγώνη και κύριε Μαγιορκινη και όλοι εσείς που στηρίξατε αυτές τις απάνθρωπες αποφάσεις.
    Ασυνείδητοι άνθρωποι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.