23 Ιουλ 2022

Τελικά «ὁ κλῆρος φταίει γιά ὅλα» - Γιά τήν πανδημία, γιά τόν Πούτιν, ἀκόμα καί γιά τήν φωτιά στήν Πεντέλη!

Οἱ ἰνστρούχτορες τῆς ἀντιχριστιανικῆς προπαγάνδας ἀπεφάνθησαν: Ὁ κλῆρος εἶναι ὁ μόνιμος ὑπεύθυνος γιά κάθε συμφορά. Ἀκόμα καί γιά το ὅτι... κάηκε ἡ Βορειοανατολική Ἀττική.
«Ὁ κλῆρος φταίει γιά ὅλα»: Ἡ πυρκαγιά πού κατέκαψε τή βορειοανατολική Ἀττική, ἐκτός του ὅτι μᾶς θύμισε τήν καθήλωση αὐτῆς τῆς χώρας σέ ἕναν ἐπιτελικό βοῦρκο, ἀνέδειξε γιά μιά ἀκόμη φορά τίς παθογένειες μιᾶς ἄρρωστης κοινωνίας πού ἀρέσκεται στό νά κανιβαλίζει εὔκολα θύματα, προκειμένου νά... ἐξωτερικεύσει τά σκιώδη κόμπλεξ της.

Γιά κάποιους συμπλεγματικούς ἀντιχριστιανούς καί γιά κάποιους ἰνστρούχτορες τῶν πολιτικῶν καί μιντιακῶν «καφενείων», τό ὅτι ἡ Ἀττική ἔμεινε ξανά νά ἀγναντεύει τά καρβουνιασμένα ἐρείπια τῆς, δέν ὀφείλεται τόσο στήν ἀνικανότητα τῆς κυβέρνησης στόν τομέα τῆς ἀντιπυρικῆς προστασίας, ἄλλα στό - ὑποτιθέμενο - πλεόνασμα ἱερέων!

«Ἀντί γιά πυροσβέστες διορίζονται ἱερεῖς» καί «νά πᾶνε οἱ παπᾶδες νά σβήσουν τίς φωτιές» καί «ἡ πυρκαγιά θά σβήσει μέ ἁγιασμό», εἶναι μερικές μόνο ἀπό τίς ἠλιθιότητες πού ἐπιστράτευσαν τά «όρκ» καί τά «τρόλς» τοῦ διαδικτύου γιά νά χύσουν τό ἀντιχριστιανικό δηλητήριο τους, ἐνῶ ἀκόμα καιγόταν ἡ Πεντέλη.

Πανδημία - οὐκρανικό - πυρκαγιές, γιά ὅλα «φταῖνε» οἱ ἱερεῖς!
Πρόκειται γιά τήν ἴδια ρητορική μίσους πού πηγάζει ἀπό τά ἴδια ΜΜΕ καί τούς ἴδιους «καθοδηγητές» πού συστηματικά χτυποῦν τά τελευταῖα χρόνια τήν Ἐκκλησία. Ἄς ἀναλογιστοῦμε πώς τήν τελευταία τριετία, σέ κάθε δυσκολία ἤ συμφορά πού ἐμφανιζόταν στή χώρα, οἱ ἱερεῖς ἦταν οἱ πρῶτοι πού στοχοποιοῦνταν ἀπό τά προπαγανδιστικά «παπαγαλάκια».

Στήν πανδημία στήθηκε ὁλόκληρος μιντιακός μηχανισμός προπαγάνδας γιά νά πολεμηθεῖ λυσσαλέα ἡ Θεία Κοινωνία καί οἱ ἱερεῖς πού τήν μετέδιδαν. Οἱ κληρικοί κατηγορήθηκαν ὡς καθοδηγητές τῶν «ἀρνητῶν», ὡς φορεῖς ὑπερμετάδοσης, ὡς «ἀντιεμβολιαστές», ὡς «ὀπισθοδρομικοί πού προάγουν τόν μεσαίωνα», ὡς «ἀσυμμόρφωτοι» πού ὁδηγοῦσαν τό ποίμνιο στήν «ἀπείθεια».

Καί στό ζήτημα τοῦ Οὐκρανικοῦ, πάλι ὁ κλῆρος λιθοβολήθηκε μέ ἄθλια προπαγάνδα, ἀφοῦ ἀναδύθηκαν ἐκτενῆ ἄρθρα γιά δῆθεν «ρωσόφιλους» ἱερεῖς πού ἔχουν «ὑπόγεια δράση» καί κατευθύνονται ἀπό τό Κρεμλίνο, γιά «μηχανορραφίες» σέ συνεννόηση μέ «ὀλιγάρχες» καί γιά «ἐντολοδόχους» στό Ἅγιο Ὄρος καί ἀλλοῦ.

Ἔτσι καί τώρα, μέ τήν πυρκαγιά στήν Πεντέλη, βρέθηκε εὐκαιρία γιά νά ἀναδυθεῖ ὅλη ἡ ἐμπάθεια, ὅλη ἡ ἰδεοληψία, ὅλο τό ἀντιχριστιανικό μένος καί ὁ λαϊκισμός, ἀπό ὁμάδες σκέψης πού θέλουν νά ἐμπνεύσουν στόν κόσμο ἕνα διαρκές μῖσος πρός τόν κλῆρο.

Ἕνα ἄθεο κατεστημένο ἐλεεινῆς προπαγάνδας, φροντίζει νά παρουσιάζει τό ράσο ὡς ἕναν μόνιμο ἀρνητικό πρωταγωνιστή, πού πρωτοστατεῖ πότε σέ ὑγειονομικά... σαμποτάζ, πότε σέ θρίλερ κατασκοπίας καί πότε σέ δῆθεν «διορισμούς» πού μεταφράζονται σέ... ἐλλείψεις στόν τομέα τῆς δασοπυρόσβεσης!

Τί πραγματικά ἔγινε μέ τίς δῆθεν «προσλήψεις»
Ὅπως ἐπισημαίνει καί στήν ἀνακοίνωσή του τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δέν ἔχει καμία ἀντιστοιχία μέ τήν πραγματικότητα, τό παραμύθι γιά δῆθεν 4.000 νέες προσλήψεις ἱερέων. Ἀπό τό 2011 ὡς τό 2021 ὁ ἀριθμός τῶν ἐμμίσθων ἐφημερίων-κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον δέν αὐξήθηκε, ἀλλά μειώθηκε ἀπό τούς 9.018 σέ 8.311, ἐνῶ ὑπάρχουν πολλές ἐνορίες χωρίς ἱερέα σέ ἐπαρχιακές περιοχές, ὅπως ἐπίσης καί κληρικοί ἄμισθοι.

Στό σχετικό νομοσχέδιο γιά τό ὁποῖο ἔγινε ὁ ντόρος, τό μόνο πού πραγματοποιήθηκε ἦταν νά δοθεῖ λύση στό πρόβλημα χιλιάδων κληρικῶν πού ἐνῶ εἶχαν προσληφθεῖ ἀπό τό κράτος μέ τά ἀντίστοιχα ΦΕΚ, ὑπηρετοῦσαν καί ἀμείβονταν κανονικά ἀλλά ἡ ὀργανική τους θέση ἦταν κυριολεκτικά «στόν ἀέρα».

Πλέον μέ τόν νέο νόμο στίς ἤδη ὑπάρχουσες 6.000 θέσεις προστίθενται ἄλλες 2.311 μόνιμες ὀργανικές θέσεις, δηλαδή ὁ πραγματικός ἀριθμός τῶν κληρικῶν πού ὑπηρετοῦν σήμερα στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Αὐτό ΔΕΝ σημαίνει πώς θά πραγματοποιηθοῦν 2.311 προσλήψεις κληρικῶν ἀφοῦ οἱ συγκεκριμένοι ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ὑπηρετοῦν καί ἀμείβονται ἀπό τό κράτος!

Ἔτσι δόθηκε ἕνα τέλος στήν ἰδιότυπη νομική «ὁμηρεία» τῶν κληρικῶν πού ἴσχυε ἕως τώρα. Μέ τή συγκεκριμένη ρύθμιση, ὁ κρατικός προυπολογισμός δέν ἐπιβαρύνθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ. Ἄρα οἱ ἰσχυρισμοί περί προσλήψεων, καί αὔξησης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἱερέων δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μιά συνθηματολογική καί προπαγανδιστική μπουρδολογία πού ἐπιδιώκει νά διαμορφώσει ἄθλιες ἐντυπώσεις.

Ξεχνοῦν τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
Ἐπειδή ἡ φύση τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἀνεκτική καί μακρόθυμη, βρίσκουν πάτημα νά ἀποθρασυνθοῦν οἱ «ἐργολάβοι» τῆς ἀντικληρικαλιστικής προπαγάνδας, ἀντιπαραβάλλοντας συνεχῶς τό συμφέρον τοῦ λαοῦ μέ τό «συμφέρον» τῶν κληρικῶν, λές καί οἱ ἁπλοί ἱερεῖς δέν εἶναι μέ τό μέρος τοῦ λαοῦ.

Ὅλοι αὐτοί οἱ ἀνεγκέφαλοι κάφροι, δέν μπῆκαν ποτέ στόν κόπο νά ἀναλογιστοῦν τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἱερέων πού μέ ποικίλους τρόπους βοηθοῦν τήν κοινωνία μέσα ἀπό τήν ἀνεκτίμητη φιλανθρωπική δράση τους. Καί γιά τίς φυσικές καταστροφές, καί γιά τήν ἀνεργία καί γιά τήν φτώχια, καί γιά τά ἐξαρτημένα ἄτομα, καί γιά τά ὑπερχρεωμένα νοικοκυριά, γιά κάθε δυσκολία ἡ μάνα - ἐκκλησία συμπαρίσταται στούς ἀνθρώπους καί συχνά καλύπτει τά τεράστια κενά πού ἀφήνει τό κράτος.

Ἡ διαστροφή σέ μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ ἔχει φτάσει σέ πρωτοφανῆ ἐπίπεδα. Κάποτε οἱ Ἕλληνες σέ κάθε φυσική καταστροφή στρέφονταν πρός τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἔκαναν λιτανεῖες καί παρακλήσεις, ἐπιστράτευαν τήν δύναμη τῶν ἱερῶν λειψάνων, καί πολλές φορές εἰσακούγονταν. Ὅπως ἔγινε καί πέρυσι μέ τό μεγάλο θαῦμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ρώσσου πού ἔσωσε τό Προκόπι Εὐβοίας ἀπό τήν θηριώδη πυρκαγιά, ὅταν μετά τήν λιτανεία, ἀπό τό πουθενά ἐμφανίστηκε νεφέλη καί ἔβρεξε καταρρακτωδῶς στήν περιοχή, κόντρα σέ κάθε πρόγνωση καιροῦ.

Σήμερα πολλοί ἄνθρωποι ὄχι μόνο δέν ἐπικαλοῦνται τή θεία βοήθεια στήν ὥρα τῆς συμφορᾶς, ἄλλα τρίζουν τά δόντια ἀπό σατανική μανία, μυκτηρίζουν τόν κλῆρο καί συκοφαντοῦν τό ράσο! Τέτοια τύφλωση διαστροφῆς ἐπικρατεῖ. Τήν ὥρα πού ἡ Πεντέλη ἀκόμα βρισκόταν πνιγμένη στούς καπνούς, πλῆθος ἀνθρώπων θεώρησαν ὡς «λύση» νά βγάλουν τά βορβορώδη ἐσώψυχά τους, ἀντί νά στραφοῦν στήν μετάνοια.

Δέν εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς γιά το ὅτι ἔχει διαταραχθεῖ ἡ φύση, ἀφοῦ συστενάζει μέ τίς ἀδικίες καί «ἀντηχεῖ» τή συλλογική παράκρουση τῶν κοινωνιῶν. Ἀντί οἱ καταστροφές νά γίνονται χρυσές εὐκαιρίες γιά νά πλησιάσει ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό, κάποιοι γίνονται ἀκόμα πιό ἀντίθεοι καί κλωτσᾶνε μέ μανία «τά μυτερά καρφιά» ἀδιαφορῶντας γιά τό ὅτι τό μόνο πού καταφέρνουν εἶναι νά ματώνουν τά πόδια τους...

2 σχόλια:

 1. "῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων."...... Εκκλησιαστική ηγεσία των μπολιασμένων και μασκοφορεμένων…… που μας γνώρισαν θεολογίες τύπου τα μπόλια είναι δώρα της Παναγίας και τρυπηθείτε στο όνομα της αγάπης του άλλου. Έρχεται και το αγάπη στην ομοφυλοφιλία γιατί έτσι τους έπλασε ο Θεός, η βάπτιση από γκέι ζευγάρια, …. και ποιος ξέρει τι άλλο….. σε λίγο όπου τους βλέπουν θα τους κυνηγούν γιατί το «άλας μωρανθη» . Λυπάμαι αλλά φταίνε ….. έναν άξιο Ιεράρχη της Συνόδου που να μιλά και να μπαίνει μπροστά δεν έχουμε, όλοι τσιμουδιά και αν κάποιος μιλά για την αγάπη του Χριστού αυτοί οι «άγιοι» τον καλούν σε απολογία. Την επισκοπική φωνή που ακούγεται από την Κύπρο, τον Μητροπολίτη Μόρφου, που τιμά την αλήθεια και την ομολογεί με παρρησία, ζήτησαν επίσημα να σωπάσει γιατί τους ελέγχει ο λόγος του…. πρέπει να φύγει η προδοτική ηγεσία....η Εκκλησία δεν τους έχει ανάγκη ούτε αυτούς ούτε το ψέμμα. Ο Θεός επιτρέπει μέχρι να βάλουμε μυαλό.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έχουμε δώσει δικαιώματα.
  Εάν η διοικούσα εκκλησία κρατούσε στάση σοβαρή και ακέραιη, όλοι αυτοί οι μπαγλαμάδες δεν θα τολμούσαν να ανασάνουν μπροστά στον κλήρο.
  Οι δεσποτάδες όμως έσπειραν και καλούνται να θερήσουν....
  Όσο για την διαστροφή, έχει γίνει πλέον τρόπος ζωής, για μετάνοια δε, ούτε λόγος.
  Έτσι απλά, και με την αδιαφορία ημών τα πάντα εξηγούνται.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.