28 Ιουν 2022

Ἀπό τόν ἄφυλο «Winnie The Pooh» τῆς ΠτΔ, ὡς τίς Drag Queens πού διαβάζουν παραμύθια σέ παιδιά, o ἐκμαυλισμός συνεχίζεται

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Προσηλυτισμός «πολύχρωμης» προπαγάνδας σέ ἀπονήρευτα παιδιά καί ἡ κατρακύλα τῆς διαπαιδαγώγησης δέν ἔχει σταματημό.
Ποιόν κοινό παρανομαστή ἔχει τό μάθημα ἄφυλης κοινωνίας πού ἔκανε σέ Δημοτικό σχολεῖο τόν περασμένο Δεκέμβριο ἡ Πτδ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μέ τήν ἀνάγνωση παραμυθιῶν σέ παιδιά ἀπό «Drag Queens», στή Θεσσαλονίκη πρίν ἀπό λίγες μέρες;

Τόν συστηματικό ἐκμαυλισμό τῶν παιδιῶν πού παίρνει ὅλο καί χειρότερες διαστάσεις, καί μάλιστα δια τῆς... θεσμικῆς ὁδοῦ. Ὅταν ἡ ἴδια ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας «δασκάλευε» τά παιδιά πώς ὁ ἀγαπημένος της παιδικός ἥρωας εἶναι ὁ «Winnie the Pooh» ἐπειδή «ἔχει ἀρσενικό καί θηλυκό ὄνομα», ποιός θά ἐμποδίσει τόν δῆμο Θεσσαλονίκης νά συνεργαστεῖ σέ πρωτοβουλία ὅπου παρενδυτικοί ἔκαναν ἐπίδειξη ἀπαξίωσης τοῦ βιολογικοῦ φύλου, μπροστά στά ἀπονήρευτα μάτια τῶν παιδιῶν;

Ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος πού κατέχει τό ἀνώτατο πολιτειακό ἀξίωμα στήν Ἑλλάδα, κηρύττει μέ ἔμμεσο τρόπο ἕναν κόσμο χωρίς διακριτά φῦλα, δέν ἦταν δύσκολο αὐτό τό κήρυγμα νά γίνει καί μέ ἄμεσο τρόπο, σέ «πιλοτική» μορφή.

Στό πλαίσιο τοῦ «Thessaloniki Pride», ἡ ὀργάνωση «Πολύχρωμο σχολεῖο - Rainbow Families» μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ δήμου Θεσσαλονίκης, ὀργάνωσε τήν ἀνάγνωση παραμυθιῶν ἀπό δύο «Drag Queens» σέ παιδιά ἕως 13 ἐτῶν, γιά τήν «εὐαισθητοποίηση σέ θέματα διαφορετικότητας στούς ἀνηλίκους, ἀκόμη καί ἀπό τή νηπιακή ἡλικία».

Εἶναι ἀσύλληπτο πραγματικά το πῶς ἐπιδιώκουν νά παραβιάσουν τό ἁγνό ἄσυλο τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἀφοῦ ὑπάρχει τέτοια λύσσα γιά ἐξανδραποδισμό ἀκόμα καί τῶν νηπίων.

Ἐντατικά «φροντιστήρια» γιά ἕναν ἄφυλο πανσεξουαλικό κόσμο
Μέ λάβαρα καί σημαῖες τοῦ οὐράνιου τόξου σά νά ἐπρόκειτο γιά στρατόπεδο νεοσύλλεκτων ΛΟΑΤΚΙ, τά ἀθῶα παιδάκια κατηχήθηκαν στόν «προοδευτισμό» τῆς κρεβατοκάμαρας τῶν «μεγάλων» καί ἀπέκτησαν μιά ὁλοκληρωμένη ἄποψη γιά τίς ἐνδυματολογικές τάσεις τῶν παρενδυτικῶν.

Οἱ πλέον ἰδανικές συνθῆκες γιά νά ἀναπτυχθεῖ ἀπό μικρή ἡλικία μιά σύγχυση στό φῦλο τῶν παιδιῶν καί - ἐνδεχομένως - ψυχολογικά προβλήματα πού θά τους ἀκολουθοῦν γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους. Πρίν ἀνακαλύψουν τά ἴδια τά παιδιά τό σῶμα τους (ὅπως εἶναι τό φυσιολογικό), τέτοιες «πρωτοβουλίες» φροντίζουν νά πατρονάρουν καί νά ἐκφυλίσουν τίς ἀθῶες ψυχές, εἰσάγοντας τά παιδιά σέ ἕναν ἄφυλο πανσεξουαλικό κόσμο.

Τά παιδιά ὄχι μόνο «πονηρεύονται» πρίν τό ὁρίσει ἡ ἴδια ἡ φύση τους, ἄλλα μέ τήν εἰσαγωγή σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ἀκόμα καί στό Δημοτικό, ἀρχίζουν νά γίνονται ὅμηροι μιᾶς ἐντελῶς στρατευμένης προπαγάνδας ὅπου οἱ «δάσκαλοι» εἶναι ἄνθρωποι πού πάσχουν ἀπό διαταραχές ταυτότητας καί τό μεταδίδουν σέ παιδιά πού μοιραία,μοιραῖα πέφτουν στήν παγίδα τοῦ μιμητισμοῦ.

Φτάσαμε στό σημεῖο πού μέ τήν ἀμέριστη συμβολή ἑνός δήμου, μιά ἄθλια πλύση ἐγκεφάλου σέ παιδιά νά προμοτάρεται ὡς «ἐκσυγχρονιστική» δράση. Ἐνῶ δέν ὑπάρχει κανένας ἀπολύτως λόγος νά γεμίζουν τά μυαλουδάκια τούς τά παιδιά μέ τέτοιες ἀχρείαστες καί ἐπιζήμιες πληροφορίες, ἄθελα τούς γίνονται δοχεῖα προπαγανδιστικῶν ἀπορριμμάτων.

Ὁ ἱερός ρόλος τοῦ γονιοῦ, καί συγκεκριμένα τῆς μητέρας καί τοῦ πατέρα, ὁλοένα καί πέφτει στήν ἀνυποληψία τοῦ κράτους, πού στά πλαίσια τῶν ἐπιδιώξεων τῆς νέας ἐποχῆς, βολεύεται ἀπόλυτα μέ τήν δημιουργία ἑνός «στρατοῦ» παιδιῶν χωρίς βιολογική, θρησκευτική καί ἐθνική ταυτότητα.

«Πολύχρωμο» καί τό ὑπουργεῖο Παιδείας
Μπορεῖ νά πεῖ κανείς πώς τό δρώμενο τῆς Θεσσαλονίκης ἀφορᾶ μόνο τήν ΜΚΟ πού τό διοργανώνει καί αὐτούς πού τήν στηρίζουν. Λάθος. Τά παιδιά πού βρέθηκαν στήν ἀνάγνωση τῶν παραμυθιῶν ἀπό «Drag Queens» εἶναι υἱοθετημένα ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια καί (δυστυχῶς) ἦταν συνειδητή ἐπιλογή τῶν κηδεμόνων τους, νά φέρουν τά παιδιά ἐκεῖ.

Ὅμως τό ἴδιο τό «Πολύχρωμο σχολεῖο» εἶχε λάβει ἔγκριση ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας γιά νά παραχωρήσει ἐκπαιδευτικό ὑλικό μέ τίτλο: «Προχωρῶντας Μπροστά- Εὐαισθητοποίηση μαθητριῶν/μαθητῶν σέ ζητήματα σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ταυτότητας φύλου, ἔκφρασης φύλου καί χαρακτηριστικῶν φύλου» γιά μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου καί Λυκείου» ὅλης τῆς χώρας. Ἄρα ἡ συγκεκριμένη ΜΚΟ συνεργάζεται ἐπίσημα μέ τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί λαμβάνει μέρος στά ἐκπαιδευτικά προγράμματα τοῦ.

Ἄρα καί σέ αὐτή τήν περίπτωση ὁ ρόλος τῶν γονιῶν παρακάμπτεται καί τό ὑπουργεῖο Παιδείας συμπεριφέρεται ὡς ὑπερ - κηδεμόνας πού μέ κάθε ἐπισημότητα φιλοξενεῖ στό ἐκπαιδευτικό ὑλικό του τήν «πολύχρωμη» προπαγάνδα πού διαφθείρει τόν παιδικό ψυχισμό. Ὁπότε αὐτό πού ἔγινε πρίν λίγες μέρες στήν Θεσσαλονίκη, ἴσως στό (ὄχι μακρινό) μέλλον νά προωθηθεῖ καί στά δημόσια σχολεῖα.

Ἐπιτέλους, σεβασμός στά παιδιά
Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῆς σημερινῆς κοινωνίας δέν ἔχει κανένα ἀπολύτως πρόβλημα μέ τόν σεξουαλικό προσανατολισμό του κάθε ἀνθρώπου, ἄλλα τό νά μολύνονται τά μυαλά τῶν παιδιῶν μέ τακτικές προσηλυτισμοῦ, δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά γίνεται ἀνεκτό ἀπό ἕνα σοβαρό κράτος.

Ἄν οἱ διάφορες ΜΚΟ ἐπιθυμοῦν νά παρουσιάσουν τήν ὀπτική τους, ἄς σεβαστοῦν τήν ἱερή παιδική ἄγνοια καί ἄς ἀπευθυνθοῦν σέ ἔφηβους πού ἐπιθυμοῦν συνειδητά νά τούς ἀκούσουν, καί ὄχι σέ παιδιά μέ μή διαμορφωμένο χαρακτῆρα καί κριτική σκέψη.

Ἡ παιδεία μας δέν βρίσκεται ἁπλά στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ ἄλλα κατρακυλᾶ μέ γοργούς ρυθμούς πρός τό χάος. Καί αὐτό γίνεται ἐφόσον ἡ «ἐκσυγχρονισμένη» μορφή της, ἔχει ἀποσυνδέσει τόν ἐρωτισμό ἀπό τήν τεκνογονία, τήν δημιουργία οἰκογένειας καί τήν βιολογική κανονικότητα. Καί ἐπιπροσθέτως ἀποδομεῖ τήν ἀξία καί τόν ρόλο τῶν γονέων.

Γιά ὅσο παραμένουμε ἀπαθεῖς στόν μεθοδευμένο ἐκφυλισμό τῶν παιδιῶν, τά μοντέλα τῶν «πολύχρωμων» σχολείων θά διοχετεύουν τό δηλητήριο τούς ὅλο καί πιό βαθιά στόν κοινωνικό ἱστό, μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες.

3 σχόλια:

  1. Νομοθετικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην σωματική δολοφονία παιδιών που κυοφορούνται. Νομοθετικά κατοχυρωμένη και η νέα ηθική της εκπαίδευσης των παιδιών στην σεξουαλική ανωμαλία. Όποιο γλυτώσει τον φόνο δηλαδή το περιμένει με " αγάπη" το κράτος για να το "δολοφονήσει" πνευματικά, να το κάνει να αποδέχεται και να εφαρμόζει το σοδομισμό νοιώθοντας υπερηφάνεια για την διαστροφή.
    Τι να συζητήσουμε; Αντέχει σε συζήτηση αυτή η κατάσταση; Εδώ έπρεπε να έχουμε βγει όλοι στους δρόμους. Να δηλώσουμε πλέον και εμείς υπερήφανοι για το αυτονόητο: που είμαστε άντρες και γυναίκες. Μα είναι εκτός από διαστροφικό και τόσο παράλογο που αν δεν το αποδεχόταν η επίσημη πολιτεία θα έλεγα ότι είναι γελοίο. Αλλά θα μου πεις εδώ ο Κορωναίος έφτασε στη Μύκονο, το νησί των ανώμαλων, 52 τοις εκατό θετικότητα και γίνεται ακόμη της κακομοίρας. Για να καταλάβετε τι παραμύθια μας πούλησαν και μας πουλάνε οι άνθρωποι.
    Με σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους.
    Κ.Μ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.