5 Ιουν 2022

Φιλανθρωπία καὶ κατοικίδια

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Στὴν ἐποχή μας ἔχουμε πολλοὺς ἰδιόρρυθμους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἐντυπωσιάζουν, χωρὶς ὅμως νὰ δέχονται εὔκολα τὶς γνῶμες καὶ τὶς παρατηρήσεις τῶν ἄλλων. Εἶναι κλειστοὶ χαρακτῆρες, δὲν ἔχουν κοινωνικὲς σχέσεις καὶ προπαντὸς δὲν ἐπικοινωνοῦν μὲ οἰκείους καὶ γνωστούς. Ἔχουν ὅμως τὴν ἀδυναμία νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὰ κατοικίδια ζῷα τους. Ἐκεῖνα βέβαια δὲν μιλοῦν, ἁπλῶς γαυγίζουν καὶ νιαουρίζουν, ἐκεῖνοι ὅμως τοὺς μιλοῦν, τὰ φωνάζουν μὲ τὸ ὄνομά τους, τρελλαίνονται οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὶς κινήσεις τους καὶ τὰ «καμώματά» τους. Ἐκδηλώνουν τὰ συναισθήματά... τους στὸ σκυλί, τὴ γάτα, τὰ πουλιά, τὰ προστατεύουν μὲ τρόπο προκλητικό, τὰ χαϊδεύουν, τὰ παίρνουν στὴν ἀγκαλιά τους, τὰ ἀσπάζοναι, «γιατί καὶ αὐτὰ ἔχουν ψυχή!», ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ παράξενοι ζῳόφιλοι, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς συνασθηματικές τους διαχύσεις πρὸς τὰ κατοικίδιά τους.

Κι ἐνῷ συμβαίνουν αὐτά, οἱ εὐαίσθητοι ζῳόφιλοι δηλώνουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ περιποιηθοῦν τοὺς γερασμένους γονεῖς τους, τὸ ἄρρωστο μέλος τῆς οἰκογένειάς τους ἢ νὰ φροντίσουν ἕνα πάσχοντα ἄνθρωπο τῆς πολυκατοικίας τους ἢ τῆς γειτονιᾶς τους! Καὶ συνεχίζεται ἡ προκλητικὴ συμπεριφορά. Διαρκῶς μιλοῦν γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀδέσποτων ζῴων, ξεχνώντας ὅτι κάποιοι συν­άδελφοί τους τὰ ἐγκατέλειψαν.

Θερμοὶ ὑποστηρικτὲς τῶν κατοικιδίων εἶναι καὶ οἱ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι πρόσφατα, μὲ νόμο ποὺ ψήφισαν ὁμόφωνα στὴ βουλὴ χαρακτηρίζουν τὴν κακοποίηση κάποιου ζῴου ὡς κακούργημα! Ἀλλὰ τί γίνεται, ὅταν ἕνα ἀδέσποτο σκυλὶ κακοποιεῖ ἕνα ἄνθρωπο; Ποιὸς θὰ καταδικαστεῖ σὲ δέκα χρόνια φυλακή;

Δυστυχῶς, ἔχει χαθεῖ ὁ πνευματικὸς προσανατολισμὸς καὶ στρέφονται οἱ ἄνθρωποι σὲ ἔργα ποὺ μειώνουν τὴν προσωπικότητά τους καὶ ἀναδεικνύουν τὰ κατοικίδια ζῷα ὡς μέλη τῆς οἰκογένειάς τους, ποὺ συνήθως ἔχουν διαλύσει ἢ συζοῦν ἐν διαστάσει, γιὰ χάρη τῶν παιδιῶν καὶ τῶν κατοικιδίων!

Τὰ κατοικίδια ζῷα δὲν εἶναι ἀπόδειξη ὅτι αὐτοὶ ποὺ τὰ ἔχουν εἶναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Ἀντίθετα, ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ζῳόφιλοι εἶναι σκληροὶ ἀπέναντι στοὺς συνανθρώπους τους καὶ κάποτε ἄγριοι, ὅταν ὅμως μιλοῦν γιὰ τὶς γάτες καὶ τὰ σκυλιά τους εἶναι πληθωρικοὶ στὰ λόγια καὶ τὰ συναισθήματα. Γενικὰ δὲν ἔχουν εὐγενικὲς φιλοδοξίες καὶ ὁράματα, οὔτε διάθεση προσφορᾶς στὸ κοινωνικὸ σύνολο. Εἶναι ἀργόσχολοι σὰν τὰ κατοικίδιά τους. Ἔγνοια τους εἶναι νὰ βγοῦν βόλτα μὲ τὰ ζῷα καὶ νὰ περάσουν τὴν ὥρα τους, ἀκολουθώντας τὶς ἐπιλογὲς τῶν σκυλιῶν, ποὺ τοὺς τραβοῦν ἐδῶ κι ἐκεῖ, χωρὶς πολλὲς φορὲς νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ περιορίσουν. Εἶναι συνήθεις οἱ εἰκόνες οἱ σκύλοι καὶ οἱ γάτες νὰ ὁδηγοῦν τὰ ἀφεντικά τους καὶ νὰ τοὺς ξαφνιάζουν μὲ τὶς ἀπότομες κινήσεις, ποὺ συχνὰ ὑπερβαίνουν τὶς δυνάμεις τους, μὲ τραγικὰ ἀποτελέσματα, ὅπως πτώσεις στὸ ἔδαφος, τραυματισμοὶ καὶ κατάγματα.

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἀγαποῦν τὰ ζῷα καὶ τὰ φυτά. Πάντα στὸ μέτρο τῆς λογικῆς καὶ χωρὶς νὰ τὰ λατρεύουν. Ἔχουμε δεῖ ἀσκητὲς νὰ προσέχουν τὰ μυρμήγκια, τὰ ἔντομα, τὰ ἑρπετά, τὰ ζῷα ποὺ ζοῦσαν στὴν περιοχή τους, ἀλλὰ καὶ τὸ δάσος καὶ τοὺς πλησίαζαν χωρὶς ἄγριες διαθέσεις κι ἐκεῖνοι τοὺς ἔδιναν ὅ,τι εἶχαν, ὡς τροφὴ φιλοξενίας καὶ ξεχωριστῆς ἀγάπης. Ἐνδιαφέρον εἶχαν καὶ γιὰ τὰ φυτὰ καὶ τὰ δέντρα. Κάποτε εἴχαμε δεῖ σὲ ἕνα σπασμένο κλωνάρι νὰ ὑπάρχει ὡς «νάρθηκας» ἕνα στεγνὸ κλαδὶ δεμένο μὲ σύρμα, γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ πληγὴ τοῦ δέντρου. Δὲν ἦταν βέβαια εὔκολο κάτι τέτοιο, ἔδειχνε ὅμως τὸν πόνο τοῦ ἀσκητῆ, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ βλέπει τὴν εἰκόνα τοῦ τραυματισμένου δέντρου.

Μεταφέρω ἐδῶ ἕνα σχετικὸ περιστατικό. Βρισκόμουν κάποτε στὸ κελλί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Παΐσιο καὶ καθόμασταν κάτω ἀπὸ μιὰ γέρικη ἐλιά. Ὁ ἅγιος μὲ ἐνημερώνει: «Μὴ νομίσεις, ἀδελφέ, πὼς ἐδῶ εἶμαι μόνος μου. Ἔχω ἕνα βάτραχο ποὺ μὲ συντροφεύει. Νάτος ἐδῶ στὴ ρίζα τῆς ντοματιᾶς. Ἐγὼ ρίχνω λίγο νερὸ στὴ ρίζα της· καὶ ὁ βάτραχος ζεῖ χωρὶς στερήσεις. Θὰ γίνει καὶ αὐτὸς καλόγερος…».

Στὴν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ ὁ βάτραχος κάνει μιὰ μόνο μικρὴ μετακίνηση. Ἀπὸ τὴ ντοματιὰ πηγαίνει στὴ γλάστρα μὲ τὸ βασιλικὸ καὶ μετὰ ἀπὸ κάμποση ὥρα ἐπιστρέφει στὴν πρώτη του δροσερὴ θέση.

Κλείνοντας τοῦτο τὸ κείμενο θὰ ἐπικαλεστοῦμε τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος θέτει μιὰ ἀναγκαία προϋπόθεση, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἀληθινὴ ζωοφιλία, ποὺ δὲν θὰ περιφρονεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ δὲν θὰ προκαλεῖ: «Οἱ ἅγιοι εἶναι πάρα πολὺ ἤπιοι καὶ φιλάνθρωποι καὶ πρὸς τοὺς συγγενεῖς τους καὶ πρὸς τοὺς ξένους καὶ τὴν ἡμερότητά τους αὐτὴ τὴ δείχνουν ἀκόμα καὶ στὰ ἄλογα ζῷα. Γι’ αὐτὸ καὶ κάποιος σοφὸς ἔλεγε: «Ὁ δίκαιος ἄνθρωπος δείχνει εὐσπλαγχνία καὶ πρὸς τὰ ζῷα του». Ὅποιος λοιπὸν εὐσπλαγχνίζεται τὰ ζῷα του, δὲν εἶναι φυσικὸ νὰ εὐσπλαγχνίζεται πολὺ περισσότερο τοὺς ἀνθρώπους;».

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑγιὴς ζωοφιλία, τὴν ὁποία ὅλοι ἐπαινοῦν, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἰδιόρρυθμους ζῳόφιλους…

28 σχόλια:

 1. Ναί βέβαια, όσοι δεν γουστάρουν τα ζώα, δεν στέλνουν τούς γονείς τούς στα γηροκομεία γιατί έχουν δώσει όλοι τούς την αγάπη στούς ανθρώπους...συγκινήθηκα...
  παλιάνθρωποι αυτοί πού έχουν σκύλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σίγουρα το έχει γράψει ο Πατήρ Διονύσης αυτό; τόσοι χολή, το αποκλείω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καθόλου χολή 6:24μμ! Πρόβλημα έχει το μάτι σου που φαντάζεται χολή , εκεί που υπάρχει αγάπη.

   Διαγραφή
 3. Δεν είναι έτσι τα πράγματα Σεβασμιώτατε, το αντίθετο. Αυτά πού κατηγορείτε στον χαρακτήρα τού "φιλόζωου", από τα γραφόμενα σας καί μόνο φαίνεται πως τα έχετε εσείς καί όχι αυτοί.
  Καί καλό θα ήταν να μη δίνουμε θάρρος σε φολάκιδες, γιατί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.
  Ευχαριστώ,
  την ευχή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κε Παπασπυροπουλε, όσο κι αν έψαξα στο κείμενό σας, δεν βρήκα καμία αναφορά στην απάνθρωπη συμπεριφορά των σκυλάδων, συγγνώμη των σκυλομπαμπαδων και σκυλομαμαδων ήθελα να πω.
   Τα τετράποδα σας αναστατωνουν ολόκληρες γειτονιές με τα αδιάκοπα γαυγισματα τους, ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας, ή καλύτερα, κυρίως κατά τις ώρες αυτές.
   Και αν τολμήσει κάποιος φιλήσυχος πολίτης, κάποιος που θέλει την γαλήνη στο σπίτι του βρε αδερφέ, τότε βρίσκεται μπροστά σε αδιανόητα επιθετικές συμπεριφορές, με τους σκυλάδες να μιλούν χυδαία και να σε κατηγορούν κιόλα ότι δεν αγαπάς... τα ζώα.
   Εκεί καταντήσαμε, κε Παπασπυροπουλε, που θέλετε να μας κάνετε και... ψυχαναλυτικες ερμηνείες για τις απόψεις μας. Να απολαβαινουν τα ζώα μεγαλύτερο σεβασμό και τρυφερότητα απ' ο,τι οι άνθρωποι. Και έχουν το απύθμενο θράσος οι σκυλάδες να μιλούν για αγάπη προς τα ζώα όταν τα έχουν πεταμένα κυριολεκτικά σ' ενα μπαλκόνι καθ' όλο το 24ωρο, με αποτέλεσμα τα τετράποδα να σηκώνουν τη γειτονιά στο πόδι.
   Αν υπάρχουν κάποιοι που αντιμετωπίζουν τα τετράποδα σαν αντικείμενα προς ικανοποίηση αυτοί είναι οι σκυλάδες, κε Παπασπυροπουλε.
   Τα χρησιμοποιούν, κυριολεκτικά, όποτε τα έχουν ανάγκη για παρέα ή για να πάνε βόλτα και έπειτα τα αμολάνε σε κάποιο μπαλκόνι ή, ακόμα χειρότερα, σε κάποια ταράτσα για να βασανίζουν εμάς τους υπόλοιπους.
   Για να μη μιλήσουμε για την εξοργιστικη κατάσταση με τις ακαθαρσίες των τετράποδων που "στολίζουν" τις γειτονιές μας.
   Είναι προφανές ότι διάφοροι προσπαθούν ανεπιτυχώς να κρύψουν την έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού για τους συνανθρώπους τους πίσω από διαχύσεις για τετράποδα.
   Περισσότερη συναίσθηση χρειάζεται, κε Παπασπυροπουλε, και σεβασμός, όχι θρασειες δασκαλιστικες υποδείξεις στους συμπολίτες σας που υποφέρουν από τους σκυλομπαμπαδες.

   Διαγραφή
 4. Απαράδεκτα όλα τα σχόλια κατακρίσης του σεβαστού και πολύπειρου π. Διονυσίου και του πνευματικού άρθρου του.
  Ο π. Διονύσιος δεν καταφέρεται κατα της υγιούς και σε λογικά πλαίσια αγάπης στα ζώα, αλλά της αρρωστημένης και νεοεποχίτικης που φαίνεται και στα σύγχρονα νομοθετήματα που κοντεύουν να εξισώσουν τον άνθρωπο με τα ζώα.

  Ευλάβιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την κατάκριση την ξεκίνησε ο Σεβασμιώτατος.

   Διαγραφή
  2. Ο π. Διονύσιος δεν μιλάει καθόλου με κατάκριση αλλά με σκοπό να διορθώσει αρρωστημένες καταστάσεις και συμπεριφορές. Γι' αυτές μιλάει. Οχι για την λογική αγάπη για τα ζώα που πρέπει πάντα να είναι πολύ μικρότερη απο την αγάπη προς τον άνθρωπο.

   Διαγραφή
 5. Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις αυτές του πατήρ. Δυστυχώς έτσι είναι σήμερα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολύ καλά τα λέει ο πατήρ Διονύσιος.
  Έχουμε ξεφύγει στο συγκεκριμένο θέμα.
  Δεν γίνεται τα ζώα να έχουν πιο πολλά διακαιώματα από τους ανθρώπους!
  Τα ζώα είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Εννοείται θα τα αγαπάμε, θα τα φροντίζουμε, αλλά σε λογικά πλαίσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά φίλε 9:24μμ! Τα ζώα πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι ο άνθρωπος να εξοντώνεται και να υποφέρει για τα ζώα.

   Διαγραφή
 7. Σωστά είναι τα σχόλια 8:37, 9:18, 9:24. Ετσι είναι! Τα παράκαναν με την υπερβολική ζωοφιλία οι νεοταξίτικες κυβερνήσεις όσο δεν πάει άλλο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Όλοι όσοι διαφωνειται με την ανάρτηση του π. Διονυσιου δεν έχετε παρά να ανοίξετε διάλογο με έναν.. ... " φιλοζωο" για του λόγου το αληθές.
  Κόμπλεξ και υπανθρωπισμος όπου μη μπορώντας αυτοί οι άνθρωποι να κρύψουν τα κενα του συναισθηματικου-ψυχικου τους κόσμου ασχολούνται μόνο με τα ζώα.
  Τολμήστε το και κάντε τους παρατήρηση για το που κάνει τα κακά του ή τα τσισα του το χαριτωμένο κατά τα άλλα τετράποδο...
  Μαύρος όφις στον κόρφο σας.....
  Και τείνουν να γίνουν πιο γελοίοι από τον πιο αστειο ηθοποιό όταν βλέπεις νέους ανθρώπους να σέρνουν ένα μωρό σε καρότσι και τρία σκυλάκια μαζί....
  Πολλοί δε εξ αυτών εχουν στο καροτσάκι το μωρό και από το κάτω μέρος τα ζωντανα για να μην κουράζονται.
  Απαράδεκτες καταστάσεις όταν συνάνθρωποι μας πεινούν και παιδάκια δεν έχουν ούτε νερό να πιουν....
  Αλλωστε υπάρχει μεγαλύτερος εξευτελισμός για τον άνθρωπο από το να σκυβει και να μαζεύει με το χερι τα περιττώματα του ζώου;;;;
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Διαβάστε το σχόλιο σας ξανά, και πείτε μού με ειλικρίνεια αν σε αυτό πού διαβάζετε διακρίνετε άνθρωπο με Κόμπλεξ και υπανθρωπισμό;

  Ο ΑΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. IQ radikiou....
   Η σοφία των παλαιών έλεγε πως ''η ειρωνεία είναι ιδίωμα του ηλιθίου''....
   Να συνεχίσω;;;
   Μάλλον δεν θα το ήθελες.-

   Διαγραφή
  2. Συμφωνούμε φίλε, το ίδιο λέω καί εγώ π.χ γιά το ειρωνικό σκύλομπαμπάδες, το αργόσχολοι σαν τα ζώα τους που λέει και ο συγκεκριμένος ιερέας καί πολλά άλλα.
   Και εγώ πιστεύω όπως καί εσύ ότι έχουν IQ ραδικιού.

   Ο ΑΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
  3. Ντρόπη στον "Άτεκνο" για την απρεπή ειρωνική συμπεριφορά του προς τον Πολύτεκνο και προς τον ιερέα.

   Διαγραφή
 10. Αφήστε ρε τον κόσμο να αγαπήσει ότι θέλει! Λογαριασμό θα σας δώσουν ; Κουτσομπολιά είναι αυτά πού λέτε καί κακίες. Τόσα προβλήματα έχουμε, με αυτά ασχολείστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δικαίωμα του καθενός είναι να αγαπήσει ό,τι θέλει, ακόμα και τα είδωλα και τον διάβολο. Δικαίωμα του π. Διονυσίου και κάθε σχολιαστή είναι να σχολιάζει και να αποδοκιμάζει συμπεριφορές και τρόπους ζωής με βάση τα σωστά και τα χριστιανικά κριτήρια και να επαινούν τον π. Διονύσιο και κάθε αρθρογράφο. Δεν θα σου δώσουν λογαριασμό Β. Παπασπυρόπουλε!
   Δεν είναι κακίες και κουτσομπολιά το να αποδοκιμάζει κανείς νεοεποχίτικα πρωτοφανή φαινόμενα. Άστοχα και εκτός πραγματικότητας είναι τα δικά σου σχόλια!

   Διαγραφή
  2. Με όλο τον σεβασμό Κε Παπασπυρόπουλε....
   Επειδή ήτανε η δουλειά μου αυτή και καθημερινά ερχόμουνα σε επαφή με πολλά ''φιλόζωα'' άτομα επιτρέψτε να σας πω μετά βεβαιότητος πως κουβαλάνε πολλά κιλά κόμπλεξ.
   Πολλές φορές ήρθα σε αντιπαράθεση μαζί τους γιατί τα τετράποδα τους αφόδευαν μπροστά στα μάτια μας.
   Και εάν τολμούσες να τους μιλήσεις σου πετάγανε και ένα γερό βρίσιμο και διάφορα άλλα κοσμιτικά....μέχρι και στην μήνυση έφτασαν κάποιοι εξ αυτών.....
   Κατά την γνώμη μου τα σκυλιά και τα γατιά είναι για την εξοχή.....
   Άλλωστε τα γατιά ας μην ξεχνάμε πώς ανήκουν στα συνομοσπονδία ΑΙΛΟΥΡΟΕΙΔΗ και δύσκολα τα περιορίζεις.
   Άς αγαπήσει λοιπόν ο άνθρωπος πρώτα τον άνθρωπο και μετά τα ζώα, δείχνοντας τα ανθρώπινα και θεϊκά αισθήματα του μιμούμενος τον ΙΗΣΟΥ που πρώτα κοίταξε τον άνθρωπο......
   Με εκτίμηση
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 11. "Εἶναι ἀργόσχολοι σὰν τὰ κατοικίδιά τους"
  Σοβαρά τώρα;
  Μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά ένα τέτοιο κείμενο;
  Συγχώρεσε με πάτερ, αλλά είστε φάουλ.

  Α. Μ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο άνθρωπος έγινε όμοιος με τα ζώα στα ζωώδη ένστικτά του και στο...γάβγισμα! Μην επεκταθώ περισσότερο γιατί πονάει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Της καλησπέρες στον "Μητροπολίτη" Κιέβου Επιφάνιο καί στον Μπαϊντεν Παναγιώτη Τελεβάντε από το Αμερικα.

   Διαγραφή
 13. Τα σκυλιά είναι για φύλακες ή για τσοπανόσκυλα. Όχι για να κοιμούνται στο κρεβάτι δίπλα σου.
  Οι γάτες για τα ποντίκια, όχι για παρέα!
  Έλεος πια με τις ανωμαλίες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τον σκύλο πού έχω, το βρήκα σε κάδο μισό πεθαμένο. Ζω σε διαμέρισμα, είμαι γιά καταδίκη δηλαδή;
   Τι να πω, παρά ότι λυπάμαι με την σκληρότητα μας.
   Ο Κύριος να μας λυπηθεί.

   Διαγραφή
  2. Γιαννόπουλος Ηλίας6 Ιουνίου 2022 στις 4:52 μ.μ.

   Καλά κάνατε, αγαπητέ, και σώσατε ένα αδέσποτο ζώο από την αθλιότητα της ζωής στο δρόμο. Μπράβο σας.
   Μόνο που εδώ δε συζητάμε αυτό, αλλά για την επιεικώς απαράδεκτη και απάνθρωπη συμπεριφορά των σκυλομπαμπαδων και των σκυλομαμαδων.
   Οι γειτονιές μας έχουν μετατραπεί σε κυνοκομεια από τα απαίσια σκυλογαβγισματα που ηχούν πια ΚΑΘΕ στιγμή του 24ωρου.
   Και αν θέλετε, στ' αλήθεια, να ανοίξουμε τη συζήτηση για το ποιος επιδειχνει την πραγματική σκληρότητα, ε, τότε ας μιλήσουμε για την πάγια αντίδραση του μέσου σκυλομπαμπα σε οποιοδήποτε παράπονο ή διαμαρτυρία που αφορά τα σκυλογαβγισματα ή τα κόπρανα του τετράποδου του.
   "Έτσι κάνουν τα σκυλιά και θα πρέπει να το αποδεχτείς", ήταν η θρασυτατη απάντηση γείτονά μου τις προάλλες επειδή τόλμησα να του πω να μαζέψει το τετράποδο που αναστατώνει τη γειτονιά στις 6 το πρωί.
   Ακόμα και στην επισήμανσή μου ότι υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να αντέξουν τα απαίσια σκυλογαβγισματα η απάνθρωπη απάντηση ήταν "Ε, κι εγώ τι να κάνω;" .
   Έχει καταργηθεί κάθε έννοια σεβασμού στο συνάνθρωπο γιατί "Σκυλάκι είναι το καημένο, δε θα γαβγίσει;"
   Μάλλον εσείς οι σκυλομπαμπαδες έχετε εξαντλήσει όλο σας το νοιαξιμο στα τετράποδα, με αποτέλεσμα να μη μένει ούτε υποψία σεβασμού στους συνΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
   Έτσι για να δούμε που εντοπίζεται η γνήσια σκληρότητα.

   Διαγραφή
 14. Θα ήθελα σας δω από μία γωνιά καθώς σκούζουν οι γάτες όταν ζευγαρώνουν καί αρχίζουν όλα τα σκυλιά της γειτονιάς μαζί να τις κράζουν!!!!
  Το 100,το 100 !!!!!

  Α. Μ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Το μέτρο! Το μέτρο, το κατά παράδοση. Αν κάποια μέρα ενσκήψει πανδημία πραγματική από αυτήν την συνήθεια, ό μη γένοιτο, οι κτηνίατροι θα σφυρίζουν αδιάφορα! Τώρα, θεωρητικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά, ποιος εγγυάται για το αύριο; Τότε θα είναι αργά! Οι άνθρωποι ανά τους αιώνες ήξεραν ποιο είναι το κατά φύσιν. Και το τηρούσαν, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς αντιγνωμίες και δημιουργία στρατοπέδων! Ένα ρεύμα σήμερα, αντιγραφή από κάπου, το οποίο έχει ημερομηνία λήξης. Ε, και;
  Σ.Η. ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.