18 Ιουν 2022

ΕΛΣΤΑΤ: Αὐξήθηκαν κατά 13,55% οἱ θάνατοι στήν Ἑλλάδα τό πρῶτο τετράμηνο τοῦ 2022

Τίς πρῶτες 17 ἑβδομάδες 51.960 συμπολῖτες μας ἔχασαν τή ζωή τους, στούς θανάτους αὐτούς συμπεριλαμβάνονται καί αὐτή ἀπό κορωνοϊό.
Αὔξηση κατά 13,55% ἤ κατά 6.199 θανάτους σημείωσε ὁ ἀριθμός τῶν θανάτων στή χώρα τούς πρώτους τέσσερις μῆνες τοῦ 2022, σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Τίς πρῶτες 17 ἑβδομάδες τῆς φετινῆς χρονιᾶς, δηλαδή ἀπό τίς 3 Ἰανουαρίου μέχρι την 1η Μαϊου, 51.960 συμπολῖτες μας ἔχασαν τή ζωή τούς (26.147 ἄνδρες καί 25.813 γυναῖκες). Σημειώνεται ὅτι στούς θανάτους αὐτούς συμπεριλαμβάνονται καί... αὐτή ἀπό κορωνοϊό.

Τό ἀντίστοιχο διάστημα τοῦ 2021 (4/1/2021- 2/5/2021), οἱ θάνατοι εἶχαν ἀνέλθει σέ 45.761 (23.503 ἄνδρες καί 22.258 γυναῖκες).


Κατά τήν περίοδο τῶν πρώτων 17 ἑβδομάδων τοῦ 2022 σέ σχέση μέ τήν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 2021, οἱ ὑψηλότερες ποσοστιαῖες αὐξήσεις καταγράφηκαν τήν 5η ἑβδομάδα (31/01/2022- 6/2/2022), τήν 4η (24/01/2022- 30/1/2022) καί τη 2η ἑβδομάδα (10/01/2022- 16/1/2022) μέ ποσοστά αὔξησης 42,6%, 40,3% καί 35,1% ἀντίστοιχα. Ἀπό τήν ἄλλη, οἱ πιό σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν τή 17η καί τη 15η ἑβδομάδα μέ ποσοστά 6% καί 5,7%.

Ἀνά ἡλικιακή ὁμάδα, παρατηρεῖται ὅτι οἱ θάνατοι ἦταν περισσότεροι, σέ ἀπόλυτες τιμές, κυρίως στίς ἡλικιακές ὁμάδες ἄνω τῶν 90 (2.545 θάνατοι), 85 ἕως 89 ἐτῶν (1.798), 75 ἕως 79 ἐτῶν (769) καί 80 ἕως 84 ἐτῶν (635). Ἐνῶ, λιγότεροι θάνατοι καταγράφηκαν κυρίως στίς ἡλικιακές ὁμάδες 30 ἕως 34 ἐτῶν (16 θάνατοι) καί 0 ἕως 4 ἐτῶν (42 θάνατοι).

Κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονῆς του θανόντα, παρατηρεῖται ὅτι οἱ θάνατοι παρουσιάζουν αὔξηση καί στίς 13 περιφέρειες τῆς χώρας. Ἡ μεγαλύτερη αὔξηση, σέ ἀπόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στίς περιφέρειες Ἀττικῆς, Κεντρικῆς Μακεδονίας καί Δυτικῆς Ἑλλάδας κατά 1.277, 1.040 καί 793 θανάτους ἀντίστοιχα.


Παράλληλα, αὔξηση κατά 8.261 θανάτους (18,9%) σημειώθηκε σέ σχέση μέ τό μέσο ὅρο τῶν πρώτων 17 ἑβδομάδων τῶν ἐτῶν τῆς ἑξαετίας 2016- 2021 (43.699 θάνατοι). Τά ἀντίστοιχα ποσοστά, ἀνά ἔτος, γιά τήν περίοδο 2016- 2021 ἀνέρχονται σέ 2,93% τό 2021 σέ σχέση μέ τό 2020 (44.460 θάνατοι), σέ 0,07% τό 2020 σέ σχέση μέ τό 2019 (44.427 θάνατοι), σέ 7,21% τό 2019 σέ σχέση μέ τό 2018 (41.439 θάνατοι), σέ -9,75% τό 2018 σέ σχέση μέ τό 2017 (45.918 θάνατοι) καί σέ 14,25% τό 2017 σέ σχέση μέ τό 2016 (40.191 θάνατοι).

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.