25 Μαΐ 2022

"Οὐ φοβηθήσομαι ἀπό μυριάδων λαοῦ των κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοί"

"Οὐ φοβηθήσομαι ἀπό μυριάδων λαοῦ των κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοί" (Ψαλμός Γ' ,3)
Ἑρμηνευτικό σχόλιο Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου:
"Συνεπιτιθεμένους ὀνομάζει ὁ Δαβίδ, ἱστορικῶς μέν αὐτούς πού τόν πολεμοῦσαν, δηλαδή τόν Ἀβεσσαλώμ καί τούς συνεργάτες του, ἀναγωγικώς δέ τούς δαίμονες. Ἔτσι δέ νοεῖται ὁ κυκλικός πόλεμος τῶν δαιμόνων κατά τόν ἅγιο Μάξιμο: Μᾶς ἐπιβουλεύονται καί μᾶς πολεμοῦν ἀπό μπροστά, μέ αὐτά πού εἶναι μπροστά μας στό χρόνο, ὅταν μᾶς τρέφουν μέ ἐλπίδες εὐτυχίας καί διαφόρων... ἀγαθῶν. Μᾶς πολεμοῦν ἀπό πίσω, ὅταν μολύνουν τήν ψυχή μας μέ τήν ἐνθύμιση τῶν περασμένων ἁμαρτιῶν μας καί μάλιστα τῶν σαρκικῶν. Μᾶς πολεμοῦν ἀπό τά δεξιά, ὅταν κρυφά καί χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε, μᾶς σπρώχνουν στό νά  ἀγωνιζόμαστε γιά ὑπερβολική ἀρετή, μέ σκοπό νά μᾶς γκρεμίσουν στό βάραθρο τῆς κενοδοξίας. Μᾶς πολεμοῦν καί ἀπό τά ἀριστερά, ὅταν μᾶς σπρώχνουν μέ κάθε τρόπο νά διαπράξουμε τήν καταγεγραμμένη ὁλοφάνερα ἀπό τόν νόμο τοῦ Θεοῦ ἁμαρτία".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.