8 Απρ 2022

Στή δημοσιότητα λίστα τοῦ ΕΟΦ μέ ὅλες τίς παρενέργειες ἀπό τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορονοϊοῦ

Τί ἀναφέρει ὁ ΕΟΦ γιά τίς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου γιά τόν κορωνοϊό
Στή δημοσιότητα -μετά ἀπό ἕνα χρόνο- ἔδωσε ἐπιτέλους ὁ ΕΟΦ τή λίστα ἀπό τίς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ.
Ἀπό ὅταν ξεκίνησε τό πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ κατά του κορωνοϊό ἕως τίς 26 Δεκεμβρίου 2021, ἔγιναν 14.485 ἀναφορές γιά εἰκαζόμενες ἀλλά καί γιά σοβαρές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες καθώς καί 4.337 μή σοβαρές καί μή διαβαθμισμένες ἀνεπιθύμητες... ἐνέργειες. Στήν κατηγορία ἀναφορών μέ θανατηφόρο ἔκβαση, τά ὀποία ἐξετάζονται κατά προτεραιότητα ἀπό τόν ΕΟΦ, ἔχουν ληφθεί 130 ἀναφορές.

Θά πρέπει νά σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι στήν Ἑλλάδα εἶναι γνωστό ὅτι ὑποκαταγράφονται οἱ παρενέργειες τῶν ἐμβολίων γιά τόν κορωνοϊό, ἀφοῦ μέχρι καί ὁ καθηγητής Φαρμακολογίας τοῦ ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἀνάγκη νά συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες διώκεται ποινικά.

Ἐπίσης πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι στήν EudraVigilance, τήν εὐρωπαϊκή βάση δεδομένων, μέχρι τίς 26 Μαρτίου τοῦ 2022 εἶχαν καταγραφεῖ 42.507 θάνατοι καί 3.984.978 παρενέργειες μετά τόν ἐμβολιασμό κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, oι μισές περίπου παρενέργειες εἶναι σοβαρές, συγκεκριμένα οἱ 1.843.512, σύμφωνα μέ τό Vaccineimpact.

Τέλος πρέπει νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ ΕΟΦ ἐπιβεβαιώνει ὅτι τά ἐμβόλια Covid-19 προκαλοῦν προβλήματα στήν ἔμμηνο ρύση, κάτι πού εἴχαμε ἀναφέρει στό pronews.gr, ἀλλά διέψευσαν οἱ «εἰδικοί».

Διαβάστε ἀναλυτικά τίς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων Covid-19, σύμφωνα μέ τόν ΕΟΦ ΕΔΩ.

Ὁ ΕΟΦ ἔχει λάβει:
9.411 ἀναφορές πιθανολογούμενων (εἰκαζόμενων) ἀνεπιθύμητων ἐνεργειών ποσοστό 0,055% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών μέ τά ἐμβόλια ἔναντι της COVID-19, μέ τή χρήση της κίτρινης κάρτας, τόσο ἀπό ἐπαγγελματίες ὑγείας, ὄσο καί ἀπό πολίτες (5,5 ἀναφορές /10.000 δόσεις)

5.074 ἀναφερόμενες ὡς σοβαρές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ποσοστό 0,03% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών (2,9 ἀναφορές/10.000 δόσεις),

3.705 ἀναφερόμενες ὡς μή σοβαρές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ποσοστό 0,022% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών

632 χωρίς κριτήριο σοβαρότητας (ἀδιαβάθμητες) ποσοστό 0,004% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών

Ἀπό τίς 130 ἀναφορές γιά θανατηφόρο ἔκβαση:

4 ἀναφορές ἀξιολογήθηκαν ὄτι ἔχουν ἰσχυρή πιθανότητα συσχέτισης μέ τόν ἐμβολιασμό (probable - 1,94/1.000.000 δόσεις ἤ 0,00019% μέ τό ἐμβόλιο VAXZEVRIA καί 1,5/1.000.000 δόσεις ἤ 0,00015% μέ τό ἐμβόλιο JANSSEN )

3 ἀναφορές ἀξιολογήθηκαν ὄτι ἔχουν πιθανότητα συσχέτισης μέ τόν ἐμβολιασμό (possible - 1 ἤ 0,000007% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών μέ τό ἐμβόλιο COMIRNATY, 1 ἤ 0,00006% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών μέ τό ἐμβόλιο VAXZEVRIA καί 1 ἤ 0,00007% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών μέ τό ἐμβόλιο SPIKEVAX ).

69 (53%) ἀναφορές ἀξιολογήθηκαν ὄτι δέν ἤταν πιθανή ἡ συσχέτισή τους μέ τόν ἐμβολιασμό (unlikely)

31 (24%) ἀναφορές δέν ἤταν δυνατό νά ἀξιολογηθούν ἀπό τά διαθέσιμα στοιχεία πού ἔχουν ἀποσταλεί (unassessable)

23 (18%) ἀναφορές δέν ἔχει ὀλοκληρωθεί ἡ ἀξιολόγησή τους (conditional), διότι ἀναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία πού ἔχουν ζητηθεί (π.χ πορίσματα ἰατροδικαστικών ἐκθέσεων καί ἄλλες πληροφορίες).

Ἀναφορές γιά παρενέργειες σέ ἐμβολιασμό παιδιών/ἐφήβων 12-17 ἐτών
Ἔχουν ληφθεί 115 ἀναφορές (106 μέ τό COMIRNATY 0,0204% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών μέ τό ἐμβόλιο αὐτό γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών, 6 μέ τό SPIKEVAX 0,07% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών μέ τό ἐμβόλιο αὐτό γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών, 1 μέ JANSSEN (J&J) καί σέ δύο δέν ἀναφέρεται ποιό ἐμβόλιο ἔναντι της Covid-19 ).

26 ἐξ' αὐτών ἀφορούσαν σέ περιστατικά μυοκαρδίτιδας (21 σέ ἀγόρια καί 5 σέ κορίτσια - 22 μέ COMIRNATY, 4 SPIKEVAX).

Ἀναλυτικότερα γιά τά περιστατικά μυοκαρδίτιδας
22 ἀναφορές (19 ἀγόρια καί 3 κορίτσια) ἐκ τῶν ὀποίων τά 19 ἀναφέρθηκαν μετά τήν 2η δόση.

Ἀπό τά 19, τά 15 ἀφορούσαν στό ἐμβόλιο COMIRNATY καί τά 4 στό ἐμβόλιο MODERNA. Ἀπό τά 15 περιστατικά μέ τό ἐμβόλιο COMIRNATY τά 12 ἀφορούσαν ἀγόρια (σέ σύνολο 208478 ἐμβολιασμών ἡ ἐπίπτωση 5/100000) καί τά 3 κορίτσια (σέ σύνολο 213436 ἐμβολιασμών ἡ ἐπίπτωση 1,4/100000).

18 ἀφορούσαν σέ ἀλλεργικού τύπου ἀντιδράσεις (3,4/100.000 ἤ 0,0034% ἐπί τῶν ἐμβολιασμών γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών)

10 ἀφορούσαν σέ νευρολογικά περιστατικά (1,9/100.000 ἤ 0,0019% ἐπί τῶν ἐμβολιασμών γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών)

6 ἀφορούσαν σέ λιποθυμικά ἐπεισόδια(1/100.000 ἤ 0,001% ἐπί τῶν ἐμβολιασμών γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών)

4 ἀφορούσαν σέ διαταραχές ἔμμηνου ρύσης (1,25/100.000 ἤ 0,0019% ἐπί τῶν ἐμβολιασμών γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών)

1 ἀφορούσε σέ αἱμορραγική κύστη ωοθήκης (0,3/100.000 ἤ 0,0003% ἐπί τῶν ἐμβολιασμών γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών)

1 ἀφορούσε σέ ἰριδοκυκλίτιδα (0,2/100.000 ἤ 0,0002% ἐπί τῶν ἐμβολιασμών γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών)

1 ἀφορούσε σέ ἐμφάνιση ἔρπητα ζωστήρα (0,2/100.000 ἤ 0,0002% ἐπί τῶν ἐμβολιασμών γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών)

1 ἀφορούσε σέ γενική παράλυση διάρκειας 25min μετά τήν 1η δόση καί 45-50min, μετά τη 2η δόση (0,2/100.000 ἤ 0,0002% ἐπί τῶν ἐμβολιασμών γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών)

1 ἀφορούσε σέ ἀνεμοβλογιά σέ πλήρως ἐμβολιασμένο παιδί (1/500.000 ἤ 0,0002% ἐπί τῶν ἐμβολιασμών γιά τά παιδιά 12 ἔως 17 ἐτών)

Ἔχει ἀναφερθεί ἔνας αἰφνίδιος θάνατος 15χρονου μετά τόν ἐμβολιασμό μέ COMIRNATY, πού δέν κατέστη δυνατή ἡ ἀξιολόγηση του ἀπό τά διαθέσιμα στοιχεία (unassessable).

Τά ὑπόλοιπα περιστατικά ἀφορούσαν σέ λεμφαδενίτιδες, γριπώδη συνδρομή, ζάλη, κεφαλαλγία πόνο στό σημείο της ἔνεσης.

Στήν κατηγορία ἀναφορών κατά τήν ἐγκυμοσύνη (συμπεριλαμβανομένων πρόωρων τοκετών καί ἀποβολών/διακοπών κυήσεων) ἔχουν ληφθεί 13 ἀναφορές (12 μέ COMIRNATY καί 1 μέ τό VAXZEVRIA).

Περιστατικά ἀναφορών κατά τό θηλασμό
Ἔχουν ληφθεί 9 ἀναφορές (8 μέ COMIRNATY καί 1 μέ SPIKEVAX)

Στήν κατηγορία διαταραχών ἔμμηνου ρύσεως
Eχει ληφθεί ἔνας μεγάλος ἀριθμός ἀναφορών ἐκ τῶν ὀποίων 100 ὡς σοβαρές (73 μέ COMIRNATY, 11 μέ SPIKEVAX, 9 μέ τό VAXZEVRIA, 6 μέ τό JANSSEN) καί σέ μία ἀναφορά δέν ἀναγράφεται ποιό ἐμβόλιο ἔναντι της covid-19.

Στήν κατηγορία της μυοκαρδίτιδας/περικαρδίτιδας
Ἔχουν ὑποβληθεί 243 ἀναφορές (192 μέ τό COMIRNATY, 31 μέ τό SPIKEVAX, 14 μέ τό VAXZEVRIA καί 6 μέ τό JANSSEN) ἐκ τῶν ὀποίων 26 ἀναφορές ἀφορούσαν σέ παιδιά καί ἐφήβους 12-17 ἐτών (21 σέ ἀγόρια καί 5 σέ κορίτσια) καί 54 ἀναφορές ἀφορούσαν σέ νέους 18- 29 ἐτών (36 σέ ἀγόρια καί 18 σέ κορίτσια).

Ἀναλυτικά στήν κατηγορία μυοκαρδίτιδας καί στήν ἠλικιακή ὀμάδα 18-29: 39 ἀναφορές (31 ἄνδρες καί 8 γυναίκες) ἐκ τῶν ὀποίων τά 34 ἀναφέρθηκαν μετά τήν 2η δόση.

Ἀπό τά 34 περιστατικά τά 28 μέ τό ἐμβόλιο COMIRNATY ἐκ τῶν ὀποίων τά 21 ἀφορούσαν ἄνδρες (σέ σύνολο 326.111 ἐμβολιασμών)καί τά 7 γυναίκες(σέ σύνολο 356.507 ἐμβολιασμών)

Ἀπό τά 6 μέ τό ἐμβόλιο SPIKEVAX τά 4 παρατηρήθηκαν σέ ἄνδρες (σέ σύνολο 24.512) καί τά 2 σέ γυναίκες (σέ σύνολο 28.828). Τό δείγμα βέβαια εἴναι μικρό γιά ἀσφαλή στατιστικά δεδομένα.

Σέ μεγαλύτερες ἠλικίες 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 καί 80-89 ἡ ἐπίπτωση εἴναι πολύ πιό σπάνια (0,3/100.000 ἤ 0,0003% ἐπί τῶν 2ων δόσεων).
Στήν κατηγορία ἄλλων καρδιαγγειακών διαταραχών

Ἔχουν ληφθεί 37 ἀναφορές κολπικής μαρμαρυγής (27 μέ τό C OMIRNATY, 7 μέ τό VAXZEVRIA, 2 μέ τό SPIKEVAX καί 1 μέ τό JANSSEN).

Ἔχει ἀναφερθεί σημαντικός ἀριθμός περιστατικών ἀρρυθμιών καί ἀπορρύθμιση / αὔξηση της πίεσης μέ ὄλα τά ἐμβόλια μέ καλή ωστόσο ἔκβαση.

Ἔχουν ὑποβληθεί 41 ἀναφορές ἐμφράγματος του μυοκαρδίου (19 μέ COMIRNATY, 17 μέ VAXZEVRIA, 2 μέ JANSEEN, 2 μέ SPIKEVAX) καί σέ μία δέν ἀναφέρεται ποιό ἐμβόλιο ἔναντι της covid-19.

Στήν κατηγορία αἰματολογικών διαταραχών
Ἔχουν ληφθεί 13 ἀναφορές θρόμβωσης μέ συνοδό θρομβοπενία (TTS) (9 μέ τό VAXZEVRIA, 4 μέ τό JANSSEN).Στήν ἠλικιακή ὀμάδα 20-29 καί 30- 39 καί στίς γυναίκες ὁ κίνδυνος πού καταγράφηκε εἴναι μεγαλύτερος καί συγκεκριμένα σέ γυναίκες στήν ἠλικιακή ὀμάδα 20-29 μέ τό ἐμβόλιο της Janssen εἴναι 1/25.000 ἤ 0,004% τῶν ἐμβολιασμών μέ τό συγκεκριμένο ἐμβόλιο καί στήν ἠλικιακή ὀμάδα 30-39 μέ τό ἐμβόλιο VAXZEVRIA 1/25.000 ἤ 0,004% τῶν ἐμβολιασμών μέ τό συγκεκριμένο ἐμβόλιο.

Ἔχουν ληφθεί 36 ἀναφορές μέ θρομβοπενία, συμπεριλαμβανομένης της αὐτοάνοσης θρομβοπενίας (16 μέ τό COMIRNATY, 17 μέ τό VAXZEVRIA, 1 μέ τό JANSSEN καί 2 μέ τό SPIKEVAX).

Ἔχουν ληφθεί 3 ἀναφορές μέ αἱμολυτική ἀναιμία μέ τό COMIRNATY-πολύ σπάνια ἀναφορά .

Στήν κατηγορία των περιστατικών μέ θρομβώσεις, ἐξαιρουμένων πνευμονικών ἐμβολών, ἐμφραγμάτων του μυοκαρδίου καί ἐγκεφαλικών ἐπεισοδίων

Ἔχουν ληφθεί 208 σχετικές ἀναφορές (105 μέ τό COMIRNATY, 69 μέ τό VAXZEVRIA, 17 μέ τό SPIKEVAX, 15 μέ τό JANSSEN) καί σέ δύο δέν ἀναφέρεται ποιό ἐμβόλιο ἔναντι της covid-19)

Στήν κατηγορία των πνευμονικών ἐμβολών
Ἔχουν ληφθεί 82 ἀναφορές (47 μέ COMIRNATY, 25 μέ VAXZEVRIA, 4 μέ JANSEEN καί 6 μέ SPIKEVAX)

Στήν κατηγορία των ἰσχαιμικών ἀγγειακών ἐγκεφαλικών ἐπεισοδίων
Ἔχουν ληφθεί 113 ἀναφορές (56 μέ COMIRNATY, 40 μέ VAXZEVRIA, 4 μέ JANSEEN, 11 μέ SPIKEVAX) καί σέ δύο δέν ἀναφέρεται ποιό ἐμβόλιο ἔναντι της covid-19.

Στήν κατηγορία των αἱμορραγικών ἀγγειακών ἐγκεφαλικών ἐπεισοδίων
Ἔχουν ληφθεί 26 ἀναφορές (12 μέ COMIRNATY, 10 μέ VAXZEVRIA, 2 μέ JANSEEN καί 2 μέ SPIKEVAX)

Στήν κατηγορία των νευρολογικών διαταραχών
Ἔχουν ληφθεί 134 ἀναφορές εἰδικού ἐνδιαφέροντος (ἀπομυελινωτικών νόσων, ριζίτιδων, συμπεριλαμβανομένου συνδρόμου Guillain-Barré, νευρίτιδων/νευροπαθειών, ἐπιληπτικών κρίσεων/σπασμών, διπλωπιών), ἐκ τῶν ὁποίων: 88 μέ COMIRNATY, 20 μέ VAXZEVRIA, 12 μέ SPIKEVAX καί 14 μέ JANSSEN.

Ἔχει ἀναφερθεί ἔνας μεγάλος ἀριθμός αἰμωδιών-δυσαισθησιών-παραισθησιών μέ ὄλα τά ἐμβόλια COVID-19, ἐκ τῶν ὀποίων 277 ἀναφέρθηκαν ὡς σοβαρές, μέ βάση τά κριτήρια της Κίτρινης Κάρτας.

Ἔχουν ἀναφερθεί 88 περιστατικά μέ πάρεση προσωπικού νεύρου- πάρεση Bell γιά ὄλα τά ἐμβόλια (0,55/100.000 ἤ 0,00055% ἐπί τῶν συνολικών ἐμβολιασμών).

Στήν κατηγορία διαταραχών ἀπό τό αὐτί (συμπεριλαμβανομένων ἐμβοών, βαρηκοΐας, ἀπώλειας ἀκοής), ἔχουν ληφθεί 108 ἀναφορές (78 μέ COMIRNATY, 16 μέ VAXZEVRIA, 5 μέ JANSSEN, 8 μέ SPIKEVAX καί σέ μία δέν ἀναφέρεται ποιό ἐμβόλιο ἔναντι της covid-19).

Στήν κατηγορία διαταραχών της ὄρασης (συμπεριλαμβανομένων ἀπώλειας ὄρασης, διπλωπίας, θρομβώσεων ἀγγείων ὀφθαλμού, ἰριδοκυκλίτιδας, ραγοειδίτιδας), ἔχουν ληφθεί 163 ἀναφορές (99 μέ COMIRNATY, 35 μέ VAXZEVRIA, 7 μέ JANSSEN, 20 μέ SPIKEVAX καί σέ δύο δέν ἀναφέρεται ποιό ἐμβόλιο ἔναντι της covid-19). 226 ἀναφορές περιλάμβαναν ἐμφάνιση ἤ ἀναζωπύρωση ἔρπητα ζωστήρα (163 μέ τό COMIRNATY, 35 VAXZEVRIA, 21 SPIKEVAX, 5 JANSSEN καί σέ δύο δέν ἀναφέρεται ποιό ἐμβόλιο ἔναντι της covid-19).

Στήν κατηγορία των αὐτοάνοσων καί ρευματικών διαταραχών, ἔχουν ληφθεί 145 ἀναφορές (99 μέ τό COMIRNATY, 26 μέ τό VAXZEVRIA, 14 μέ τό SPIKEVAX, 3 μέ τό JANSSEN καί σέ 3 δέν ἀναφέρεται ποιό ἐμβόλιο ἔναντι της covid- 19).

Στήν κατηγορία διαταραχών του θυρεοειδούς ἔχουν ληφθεί 36 ἀναφορές (26 μέ τό COMIRNATY, 4 μέ τό VAXZEVRIA, 4 μέ τό SPIKEVAX καί 2 μέ τό JANSSEN).

Στήν κατηγορία των διαταραχών τοῦ οὐροποιητικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του νεφρωσικού συνδρόμου) ἔχουν ληφθεί 40 ἀναφορές (25 μέ COMIRNATY, 4 μέ τό SPIKEVAX, 8 μέ τό VAXZEVRIA καί 3 μέ JANSSEN).

Ἐπίσης, ἔχει ἀναφερθεί γιά ὄλα τά ἐμβόλια ἔναντι της Covid-19 σημαντικός ἀριθμός περιστατικών ἀπορρύθμισης σακχάρου καθώς ἐπίσης καί ἀναμενόμενων ἀνεπιθύμητων ἐνεργειών, ἄλλοτε ἄλλου βαθμού σοβαρότητας, ὄπως ἀλλεργικές ἀντιδράσεις, κνιδωτικά ἐξανθήματα, ἀγγειοοίδημα λεμφαδενοπάθεια, γριπώδης συνδρομή κ.α.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.