15 Απρ 2022

Ἀνοιχτή ἐπιστολή τῶν ὑγειονομικῶν ἀπεργῶν πείνας, πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
1. Ζωής Βαϊοπούλου τοῦ Ἰωάννη, ἀπεργοῦ πείνας ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, προσωρινά διαμένουσας στήν Ἀθήνα, ὁδός Ἀριστοτέλους ἀρ. 17
2. Λάμπρου Τσιάπαλη τοῦ Κωνσταντίνου, ἀπεργοῦ πείνας ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, προσωρινά διαμένοντος στήν Ἀθήνα, ὁδός Ἀριστοτέλους ἀρ. 17
3. Περικλή Καρολίδη τοῦ Δημητρίου, ἀπεργοῦ πείνας ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, προσωρινά διαμένοντος στήν Ἀθήνα, ὁδός Ἀριστοτέλους ἀρ. 17
4. Ειρήνης Κατάκου τοῦ Παναγιώτη, ἀπεργοῦ πείνας ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, προσωρινά διαμένουσας στήν Ἀθήνα, ὁδός Ἀριστοτέλους ἀρ. 17
ΠΡΟΣ
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο
.........................................
Μακαριώτατε
A. Είμαστε ὑγειονομικοί, οἱ ὁποῖοι εἴχαμε ἀρχικά τεθεῖ σέ ἀναστολή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας ἀπό τήν 1-9-2022 μέχρι τήν 31-3-2022 γιατί δέν εἴχαμε κάνει τό πειραματικό ἐμβόλιο κατά τοῦ... κορονοϊοῦ πού συνιστᾶ ὁ δικηγόρος κ. Πλεύρης καί ἡ Ἐπιτροπή, στήν ὁποία ἔχει δοθεῖ τό ἀκαταδίωκτο! Ἐμεῖς οἱ ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή(πού παλιά μας χειροκροτοῦσαν ὅλοι ἀπό τά μπαλκόνια τους, ὅταν διακινδυνεύαμε τή ζωή μας γιά νά σώσουμε τούς ἀσθενεῖς μᾶς), ἀπό τήν 21-3-2022 ξεκινήσαμε ἀπεργίας πείνας ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας στήν προσπάθειά μας μήπως εὐαισθητοποιηθεῖ ὁ Ὑπουργός Ὑγείας κ. Πλεύρης ἤ ἔστω ἡ Ἀναπληρώτρια Ὑπουργός Ὑγείας Κά Γκάγκα, ἡ ὁποία τυγχάνει συνάδελφός μας(αὐτό τό ἔχουμε γνωστοποιήσει ἐπίσημα τόσο στόν Ὑπουργό Ὑγείας, ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἔγγραφά μας πού ἔλαβαν ἀρ. πρωτ. 1168/21-3-2022, 1169/21-3-2022, 1170/21-3-2022, 1171/21-3-2022, 1240/28-3-2022 ὅσο καί στήν Ἀναπληρώτρια Ὑπουργό Ὑγείας, ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἔγγραφά μας πού ἔλαβαν ἀρ. πρωτ. 137/21-3-2022, 138/21-3-2022, 139/21-3-2022, 140/21-3-2022, καί 144/28-3-2022). Σημειωτέον ὅτι ἀρχικά ἤμασταν ἕξι(6) ἀπεργοί πείνας καί πλέον μείναμε τέσσερις(4) ἀφοῦ ἡ Σοφία καί ὁ Νίκος κατέρρευσαν.

Δυστυχῶς ὄχι μόνο κανένας τούς δέν εὐαισθητοποιήθηκε νά ἔρθει, ἔστω ἀπό ἀνθρώπινο ἐνδιαφέρον, νά δεῖ τί κάνουμε ἤ νά μᾶς ἀνεβάσουν ἔστω στό γραφεῖο τους νά συζητήσουμε, ἀλλά τήν 31-3-2022 οἱ ὡς ἄνω ἀποφάσισαν τήν παράταση τῆς ἀναστολῆς μᾶς μέχρι τήν 31-12-2022!, ἤτοι γιά ἑπτά(7) ἀκόμα μῆνες μέ πρόσχημα τήν πανδημία πού ὑποχωρεῖ, παρότι πλέον οἱ ἀνωτέρω ἔχουν συναινέσει νά ἀνοίξουν τά γήπεδα!!!! μέ πληρότητα 100%!!!!(δεῖτε τί ἔγινε τό Σαββατοκύριακο μέ χιλιάδες φιλάθλους στά γήπεδα χωρίς μάσκες), τά κέντρα διασκέδασης μέ ἑκατοντάδες θαμῶνες καθημερινά ἐνῶ πλέον ἔχουμε συναυλίες καί συγκεντρώσεις χιλιάδων πολιτῶν ἀφοῦ πλέον τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας ἔχει δώσει τό πράσινο φῶς γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις. Αὐτά συμβαίνουν στήν Ἑλλάδα τήν ἴδια στιγμή μάλιστα πού στά περισσότερα μέρη τοῦ κόσμου καταργοῦνται ὅλα τά μέτρα γιά τόν κορωνοιό(ἀκόμα καί ἡ χρήση μάσκας).

Σημειωτέον ὅτι ὁ Ὑπουργός Ὑγείας κ. Πλεύρης, σέ τηλεοπτική συνέντευξη πού ἔδωσε τήν 1-4-2022 σέ τηλεοπτικό σταθμό, δήλωσε ὅτι «Ἡ Γενική Γραμματέας Δημόσιας Ὑγείας, ἡ κυρία Ἀγαπηδάκη, ἔχει παρουσιάσει στήν Ἐπιτροπή Ἐμπειρογνωμόνων ἕνα πλάνο συνολικῆς ἀποκλιμάκωσης τῶν μέτρων, στό ὁποῖο συμπεριλαμβάνεται καί τό ἐνδεχόμενο, κατά τούς θερινούς μῆνες, νά μή χρειάζεται ἐπίδειξη πιστοποιητικοῦ γιά εἴσοδο σέ χώρους, ὅπως ἰσχύσει αὐτή τή στιγμή», ἤτοι ἐξετάζεται νά μπαίνουν παντοῦ οἱ ἀνεμβολίαστοι καί νά σταματήσει ὁ διαχωρισμός τῶν πολιτῶν. Στήν συνέχεια, ὁ κ. Πλεύρης παραδέχθηκε ὅτι «ἔγινε μία Σύσταση ἀπό τήν Κομισιόν σέ ὅλα τά κράτη μέλη νά ἑνοποιήσουμε τούς χρόνους τῶν πιστοποιητικῶν. Δηλαδή τοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ πού εἶναι στό 9μηνο σύμφωνα μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τοῦ πιστοποιητικοῦ νόσησης πού εἶναι στό 6μηνο». Δηλαδή ὁ κ. Πλεύρης παραδέχθηκε ὅτι τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ καί νόσησης εἶχαν μικρότερη διάρκεια στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί κατόπιν τούτου τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ θά ἔχει πλέον διάρκεια 9 μῆνες, ὅπως συμβαίνει σέ ὅλη τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση(ἐνῶ στήν Ἑλλάδα ἦταν 7) καί τό πιστοποιητικό νόσησης θά ἔχει διάρκεια 6 μῆνες ὅπως συμβαίνει σέ ὅλη τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση(ἐνῶ στήν Ἑλλάδα ἦταν 3). Σημειωτέον, στήν ἄνω τηλεοπτική συνέντευξη ὁ κ. Πλεύρης ἀνέφερε, ἐπί λέξει: «ἡ χώρα μας λόγῳ του ὅτι ἤθελε νά ἐνισχύσει τόν ἐμβολιασμό αὐτούς τούς χρόνους τούς εἶχε συντμήσει»!!!!!

Πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ ἐνίσχυση τοῦ ἐμβολιασμοῦ δέν μπορεῖ νά γίνει διά τῆς ἐπιβολῆς της καί τῆς ὑποχρεωτικότητας αὐτῆς(μέ μέτρα πού ἐφαρμόζονται μόνο στήν Ἑλλάδα καί σέ καμία ἄλλη χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης!), ἐμεῖς ἐπισημαίνουμε ὅτι Θεμέλιο τῆς Δημοκρατίας εἶναι ὁ ἔλεγχος καί τέτοιος ἔλεγχος δέν ὑφίσταται μέ τό ἀντισυνταγματικό ἀκαταδίωκτο πού ἔχει χορηγηθεῖ στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς.

Β. όλος ὁ Νομικός κόσμος ἔχει ἐκφραστεῖ, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, κατά τῆς ὑποχρεωτικότητας ἐμβολιασμοῦ πού δυστυχῶς ἐπιβλήθηκε μόνο σε ἐμᾶς. Εἰδικά αὐτή τήν περίοδο πού νοσοῦν καί μεταδίδουν τόν ἰό τό ἴδιο καί οἱ τριπλοεμβολιασμένοι ἔχει καταρριφθεῖ κάθε σχετικό ἐπιχείρημα τῆς Ἐπιτροπῆς μέ τό ἀκαταδίωκτο. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὅτι οἱ τριπλοεμβολιασμένοι ὄχι ἁπλά μεταδίδουν το ίδιο τον ἰό ἀλλά καί νοσοῦν, ἀφοῦ τήν 4-4-2022, σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ, τό 41% ὅσων βρίσκονταν στίς ΜΕΘ ἦταν τριπλοεμβολιασμένοι!

Ἐμεῖς μόνο νά ἐπισημάνουμε ὅτι εἶναι ἐνάντια στόν Κώδικα Ἰατρικῆς Δεοντολογίας οἱαδήποτε Ὑποχρεωτική πράξη, ἐνάντια στό Σύνταγμα, ἐνάντια σέ Διεθνεῖς Συνθῆκες καί Συμβάσεις ἐνῶ πρόσφατα καί τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης μέ τό Ψήφισμα 2361, τό ὁποῖο ὑπερψήφισε καί ἡ χώρα μας, ὁρίζει: «7.3.1. Νά διασφαλιστεῖ πώς οἱ πολῖτες ἐνημερώνονται ὅτι ὁ ἐμβολιασμός δέν εἶναι ὑποχρεωτικός καί ὅτι κανείς δέν θά ὑποστεῖ πίεση μέ πολιτικά, κοινωνικά ἤ ἄλλα μέσα γιά νά ἐμβολιαστεῖ ἐάν δέν τό ἐπιθυμεῖ».

Ὑπό τά νέα δεδομένα τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας ἀνέστειλε τήν ἐφαρμογή τοῦ ἀντισυνταγματικοῦ προστίμου τῶν ἑκατό(100) εὐρώ πού ἐπέβαλε σέ ὁποιονδήποτε ἄνω τῶν 60 ἐτῶν δέν ἐμβολιάζετο ἐνῶ τήν 8-4-2022 πού συζητήθηκε ἡ προσφυγή κάποιων συνταξιούχων στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας(κατά τοῦ προστίμου), τό Ἑλληνικό Δημόσιο στήν οὐσία δέν παρέστη καί δέν κατέθεσε κἄν ὑπόμνημα, ὅπως ἐνημερωθήκαμε, ἀφοῦ συνάδελφοί μας βρέθηκαν τήν συγκεκριμένη ἡμέρα ἔξω ἀπό τό τό Στέ γιά νά στηρίξουν ἔμπρακτα τούς γονεῖς μας καί τούς παπποῦδες μας.

Πλέον καμία χώρα δέν ἐφαρμόζει ὑποχρεωτικότητα καί δυστυχῶς μόνο ἐμεῖς παραμένουμε σέ ὁμηρία ἀφοῦ τεθήκαμε, ἐκ νέου, σέ ἀναστολή μέχρι τήν 31-12-2022!!!(τήν ὥρα πού ἀνοίγουν ὅλες οἱ δραστηριότητες) καί μέ πολλούς κορυφαίους Γιατρούς καί Ἐρευνητές σέ ὅλο τόν κόσμο νά ζητοῦν τή λήξη τῆς πανδημίας τοῦ κορονοιοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Καθηγητής τοῦ Κορυφαίου Ἀμερικανικοῦ Πανεπιστημίου Στάνφορντ, ὁ κ. Ἰωαννίδης.

Τέλος, θέλουμε νά σᾶς γνωρίσουμε ὅτι ἐργάζονται κανονικά σήμερα στό ΕΣΥ δέκα χιλιάδες(10.000) συνάδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νά κάνουν τό τρίτο ἐμβόλιο καί στήν οὐσία ἐργάζονται ἀνεμβολίαστοι. Αὐτούς δέν τόλμησε νά τούς διώξει ὁ κ. Πλεύρης γιατί μετά τίς 7.000 ἀναστολές σε ἐμᾶς, ἐάν προστίθεντο ἄλλες 10.000, μποροῦσε κάποιος εὔκολα νά ἀντιληφθεῖ τί θά συνέβαινε στό διαλυμένο-καί ἀπό τίς ἀναστολές- ΕΣΥ, ὅπου ἔχει αὐξηθεῖ ἡ θνητότητα σέ πολύ μεγάλο ποσοστό σέ σχέση μέ τήν ἀντίστοιχη περσινή περίοδο καί κάποιοι εἶναι βέβαιο ὅτι πρέπει νά λογοδοτήσουν γιά αὐτό!

Γ. Μακαριώτατε
Ἔχουμε ἀποστείλει σχετικά ἐξώδικα στό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, στόν Πρωθυπουργό καί στά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης γιά τή βάναυση μεταχείρισή μας(στήν πρόσφατη συγκέντρωσή μας στό Σύνταγμα ἔριξαν χημικά σε ἐμᾶς πού εἴμαστε ἀπεργοί πείνας γιατί ζητήσαμε νά καταθέσουμε ἕνα Ψήφισμα καί ἀρχικά δέν μᾶς ἐπιτράπηκε!), πλήν, ὅμως, οὐδείς ἔχει ἀνταποκριθεῖ μέχρι σήμερα ἐνῶ τά Μ.Μ.Ε. πού εἶναι ὑπερευαίσθητα σέ ἄλλες περιπτώσεις ἀπεργῶν πείνας, ἀποκρύπτουν συστηματικά τήν περίπτωσή μας, ἐξωθῶντας μας στήν οὐσία στόν ἀργό θάνατο.

Ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό τελευταῖο ἀποκούμπι μας(καί ὁ Θεός ἡ τελευταία ἐλπίδα μας, ἀπό ὅπου καί ἀντλοῦμε δύναμη καί δέν ἔχουμε καταρρεύσει μέχρι σήμερα), θέλουμε νά ζητήσουμε νά δημοσιοποιήσετε τό θέμα μας καί νά παρέμβετε προσωπικά στόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό προκειμένου νά δώσει λύση στήν ὁμηρεία καί τό δρᾶμα 7.000 ὑγειονομικῶν καί τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν πού κυριολεκτικά πένονται. Δέν εἴμαστε ἀντιεμβολιαστές, εἴμαστε ὑγειονομικοί πού προστατέψαμε τόν ἑαυτό μας πρίν τήν ἔλευση τοῦ ἐμβολίου, γνωρίζουμε νά λαμβάνουμε μέσα προστασίας καί ζητᾶμε νά ἐπιστρέψουμε στήν ἐργασία μας μέ τίς ἴδιες προϋποθέσεις πού ἐργάζονται οἱ 10.000 συνάδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι στήν οὐσία εἶναι ἀνεμβολίαστοι, ἀφοῦ ἀρνήθηκαν νά κάνουν τήν τρίτη δόση. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀντιμετωπιζόμαστε μέ τέτοια βαναυσότητα ὅταν μάλιστα οὐδέν παράνομο ἔχουμε πράξει ἐπειδή ἀρνούμαστε τήν ὑποχρεωτικότητα σέ ἰατρική πράξη.

Εἴμαστε κατά ὁποιασδήποτε ὑποχρεωτικότητας καί ὑπέρ τοῦ αὐτεξουσίου, πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί ὁ Χριστός μας ἀναγνώρισε, ἀφοῦ σε οὐδένα ἐπέβαλε νά Τόν ἀκολουθήσει. Οὔτε ὁ Χριστός δίδαξε ὑποχρεωτικότητα οὔτε ἡ Ἐκκλησία τήν ἐπέβαλε στό ποίμνιό της! Ἀρχικά καταδικαστήκαμε σέ οἰκονομική ἀνέχεια καί ἐξαθλίωση καί σήμερα σέ θάνατο ἐνῶ σέ κάποιες ἀναφορές(«παροιμίες») της ἡ Παλαιά Διαθήκη ἐξισώνει τή στέρηση βιοπορισμοῦ μέ δολοφονία.

Δ. Μακαριώτατε
Ζητᾶμε τή βοήθειά σας καί τήν παρέμβασή σας γιατί, δυστυχῶς, ἐλάχιστοι Μητροπολῖτες δίχασαν τόν λαό φτάνοντας στό σημεῖο νά ἀποπέμψουν Ἱερεῖς ἐπειδή δέν ἔκαναν τό ἐμβόλιο! Καί μάλιστα τή στιγμή πού ἡ Ἐπίσημη Πολιτεία δέν ἔχει ἐπιβάλλει ὑποχρεωτικότητα στούς Ἱερεῖς! Εἶναι ὀλισθηρό ἀτόπημα ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας νά διχάζει ἀντί νά ἑνώνει, νά διαχωρίζει τούς ἱερεῖς καί τούς Χριστιανούς σέ παιδιά καί ἀποπαίδια(μέ ἀφορμή μάλιστα ἕνα πειραματικό ἐμβόλιο καί μία ὑποχρεωτική ἰατρική πράξη), στερῶντας τήν ἀλληλεγγύη ἀπό τό ποίμνιο. Ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι τό γνώρισμα τῆς Ἐκκλησίας ἐνῶ ἔχουν γίνει καταγγελίες ἀπό ὑγειονομικούς ὅτι κάποιες Ἐκκλησίες τους ἀρνήθηκαν οἱαδήποτε βοήθεια γιατί ἦταν ἀνεμβολίαστοι!

Ἤτοι, ἡ Ἐκκλησία πού βοηθᾶ κάθε ἀναξιοπαθούντα, πού παρέχει βοήθεια σέ ὁποιονδήποτε τήν ἔχει ἀνάγκη(ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητας, φύλου, θρησκείας, πεποιθήσεων), ἀρνήθηκε τήν βοήθεια σέ Ἕλληνες Ὑγειονομικούς(ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ὁποίων εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι) γιατί ἀρνήθηκαν μία ὑποχρεωτική ἰατρική πράξη μέ ἕνα πειραματικό ἐμβόλιο, κατατάσσοντάς τους στήν κατηγορία τῶν «λεπρῶν»! Ὅμως, ὁ Χριστός μας δίδαξε τήν ἀγάπη, ὄχι τό μῖσος καί τόν διαχωρισμό ὅπως κάποιοι ἐπιδιώκουν.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, σᾶς παρακαλοῦμε καί πάλι γιά τήν Παρέμβασή σας στόν Πρωθυπουργό προκειμένου νά ἐπανέλθουμε στίς θέσεις μας. Ἄν ἀρνηθεῖ, παρακαλοῦμε νά κάνετε Δήλωση ὑπέρ τῆς ἐπαναφορᾶς μας στήν ἐργασία, νά ἀποστείλετε ἐγκύκλιο πρός ὅλες τίς Μητροπόλεις νά βοηθήσουν τούς ὑγειονομικούς σέ ἀναστολή καί νά χορηγήσετε οἰκονομική βοήθεια πρός ὅλα τά μέλη μας πού εἶναι ἐξαθλιωμένα χωρίς ἐργασία 8 μῆνες(ὅπως πράττετε μέ οἱονδήποτε ἄλλον ἀναξιοπαθούντα πού χρήζει βοηθείας).

Σᾶς καλοῦμε, τέλος, νά μᾶς ἐπισκεφθεῖτε ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας(στήν ὁδό Ἀριστοτέλους) ὅπου εἴμαστε 22 ἡμέρες τώρα σέ ἀπεργία πείνας γιατί ὁ συμβολισμός θά εἶναι μεγάλος καί θά ἀναδειχθεῖ ὁ σημαντικός ρόλος πού μπορεῖ νά παίξει ἡ Ἐκκλησία καί στήν ἐπίλυση κοινωνικῶν ζητημάτων καί στήν ἄμβλυνση τῶν διαφορῶν. Θεωροῦμε ὅτι θά εἶναι καταλυτική ἡ παρέμβασή σας καί θά ἀνυψώσει τό κῦρος τῆς Ἐκκλησίας πού δυστυχῶς ἔχει τρωθεῖ μέ κάποιες παρεμβάσεις μειοψηφίας Μητροπολιτῶν, πού ἐνισχύουν τόν διχασμό μεταξύ ἐμβολιασμένων καί ἀνεμβολίαστων. Ὡς Κεφαλή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ὀφείλετε νά παρέμβετε καί νά ἀγκαλιάσετε ὅλα τά παιδιά της, ὅπως μᾶς ἀγκαλιάζει ὅλους ὁ Χριστός μας καί ἡ Παναγία μας.

Ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας δηλώνουμε καί σέ ἐσᾶς(ὅπως δηλώσαμε καί στήν πολιτική ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου καί στόν Πρωθυπουργό) ὅτι πίσω δέν θά κάνουμε καί προτιμᾶμε νά πεθάνουμε μέ ἀξιοπρέπεια μέ τήν ἀπεργία πείνας παρά ἀπό οἰκονομική ἀνέχεια.

Ἡ παρακαταθήκη πού θά ἀφήσουμε θά εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν παιδιῶν μας, τῶν συγγενῶν μας καί ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων, γιά τούς ὁποίους εἴμαστε πρότυπο. Πρότυπο Ἐλευθερίας ἀλλά καί θυσίας ὅταν ἀπαιτηθεῖ. Ὅπως θυσιάστηκε ὁ Χριστός μας, θά θυσιαστοῦμε καί ἐμεῖς, πού εἴμαστε μηδαμινοί μπροστὰ σέ Αὐτόν, προσδοκῶντας στήν Ἀνάσταση καί τήν Αἰώνια Ζωή.

Εὐελπιστῶντας στήν παρέμβασή σας, σᾶς εὐχαριστοῦμε καί εὐχόμαστε νά ἔχουμε τήν εὐλογία σας.

Ἀθήνα, 11 Ἀπριλίου 2022
Οἱ ἀπεργοί πείνας ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή

1 σχόλιο:

  1. Κουράγιο αδέρφια.Με τη βοήθεια του Θεού όλα θα τακτοποιηθούνε.Από κοσμικούς βοήθεια μην περιμένετε.Από τον Ουρανό μόνο από εκεί.Οι προσευχές μας είναι μαζί σας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.