14 Απρ 2022

"Γιατί τό κάνουνε;" (Δωδώνης γιά ὑγειονομικούς ἀπεργούς πείνας)

παπα-Παῦλος Καλλίκας
«Γιατί τό κάνουνε;» 
(τάδε ἔφη Δωδώνης γιά ὑγειονομικούς ἀπεργούς πείνας)
Ἀπάντηση:
-Μήπως, γιά αὐτά πού ἐσύ δέν μπορεῖς νά ζήσεις;
Θά μοῦ πεῖς: - Ποιά εἶναι αὐτά πού μοῦ δόθηκαν νά ζήσω καί δέν τά ζῶ;
-Μήπως αὐτά πού σοῦ χαρίστηκαν καί δέν ἐκτίμησες;
Θά μοῦ πεῖς: - Ποιός μοῦ χάρισε κάτι καί ἐγώ τό περιφρόνησα;
-Μήπως ἡ Ζωή;
Θά μοῦ πεῖς: - Ποιά Ζωή;
-Αὐτή πού ἀπαξίωσες στά πρόσωπα αὐτῶν τῶν... ὑγειονομικῶν ἀπεργῶν πείνας.
-Πού ζοῦν, γιά αὐτά πού τούς χαρίστηκαν, καί δέν θέλουν, γιά τίποτα στόν κόσμο, νά χάσουν (καί νά χάσουμε).
-Πού ζοῦν, γιά αὐτά πού τελικά δέν θά χαθοῦν, ἀκόμη καί ἄν «πέσουν», ὡς ἄλλοι «Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι».
Βλέπεις...αξίζει χίλιες φορές νά πεθαίνεις γιά ὅτι σοῦ χαρίστηκε γιά νά ζήσεις, παρά γιά ὅ,τι ἀπέκτησες στή ζωή σου(;).
Δωδώνης, δέν καταδίκασες, ἐκείνη τήν στιγμή, τήν σφύζουσα ἀπό Ζωή, πορεία τῶν ἀπεργῶν πείνας. Καταδίκασες τήν λιμώττουσα ἀπό Ζωή, στάση τῶν χορτασμένων... σάν καί τοῦ λόγου σου.

Γιά τήν τιμή τοῦ ράσου,
παπα-Παῦλος Καλλίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.