5 Μαρ 2022

«Τραγικοί λυκοποιμένες»

Πορφυρίτης
«Στο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως φορέα ειρήνης και αλληλοκατανόησης, αναφέρθηκε ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, κατά την τελετή της αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτωρα» τοῦ Δ.Π.Θ.[1]. Εἶναι πάγια γραμμή τῶν κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (καί ὄχι μόνο), νά κηρύττουν καί νά ἐξυμνοῦν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχείο καί τόν «Πρῶτο» ἔνοικό του, ὅπου σταθοῦν καί ὅπου βρεθοῦν! Ἡ ἀπορία μας: Τελικά, τίνος εἶναι δούλοι καί διάκονοι; Ποιόν ἔχουν Κύριο, Αὐθέντη καί Δεσπότη; Τόν ἐκάστοτε Πατριάρχη ἤ τόν... Κύριο Ἰησοῦ Χριστό;

«Ο Σεβασμιότατος σημείωσε ότι η τιμή αυτή του ΔΠΘ αποδίδεται, όχι προς το πρόσωπό του, αλλά προς το θεσμό που τον γαλούχησε και τον κατάρτισε θεολογικά – το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τόνισε μάλιστα, ότι εδώ και 2000 χρόνια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί φορέα ανεκτικότητας, αποδοχής, σεβασμού του περιβάλλοντος και ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ των ανθρώπων, ενώ συμπλήρωσε ότι ο σημερινός οικουμενικός πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος είναι ο μακροβιότερος στην μακραίωνη ιστορία του εκκλησιαστικού θεσμού»[2].

Ἐντολή τοῦ Κυρίου, καί ἐπομένως ἀποστολή τῶν Ἐπισκόπων, εἶναι νά μαθητεύσουν πάντα τά ἔθνη διδάσκοντας ὅλα ὅσα παρήγγειλε ὁ Κύριός μας [3], νά κηρύττουν «Χριστόν ἐσταυρωμένον» [4] καί τή διαρκή μετάνοια[5]. Ὁ Κύριος ἐπίσης, (καί οἱ ἅγιοί μας), μᾶς διδάσκει ὅτι ὅλα πρέπει νά τά ἀποδίδουμε σέ Αὐτόν! Καθ’ὅτι χωρίς Αὐτόν δέν δυνάμεθα νά ποιήσουμε οὐδέν [6], καί πώς ὁτιδήποτε κάνουμε, νά τό κάνουμε πρός δόξαν Θεοῦ![7] Ἀντί αὐτῶν, τί κηρύττουν οἱ σύγχρονοι τραγικοί λυκοποιμένες, οἱ ὁποίοι ἔχασαν ἤ καί διαστρεβλώνουν τήν ἀποστολή τους; Κηρύττουν ἕναν «θεσμό», ἕναν θνητό ἄνθρωπο (τί καί ἄν εἶναι «ὁ μακροβιότερος»)· κηρύττουν ὡς «Αυθέντη και Δεσπότη»[8] κάποιον πού ἔχουν, κακοδόξως, ἀναβιβάσει σέ «Πάπα» Ὀρθοδόξων καί Αἱρετικῶν, μιᾶς καί ὁ αἱρετικός Πάπας καλεῖται «ἁγιώτατος» ἐνῶ ὁ Οἰκουμενικός Πάπας «Παναγιώτατος»! Φυσικό ἐπακόλουθο εἶναι νά ἀποκαλεῖται ἀπό τόν μακαριστό Θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο πού διώχθηκε μανιωδῶς ἀπό αὐτόν, ὡς «ὁ μεγαλύτερος αἱρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων»!

Καί ὁ ὁρθοδοξότατος Θεολόγος ἐξηγεῖ: «... Θα πω κάτι που να μην το θεωρήσετε υπερβολικό. Ζυγίζω τα λόγια μου αλλιώς θα ήμουν στις φυλακές.

Λοιπόν. Απ’ όλους τους αιρετικούς -διαβάζουμε εκκλησιαστική ιστορία- ... μέχρι τον σημερινό αιώνα 21ο αιώνα, δεν υπήρξε αιρετικός τόσο μεγάλος όσο ο Βαρθολομαίος.

Γιατί.

Εγκρίνει τις αιρέσεις και τις ονομάζει «εκκλησίες» ενώ η Γραφή λέει, μία Εκκλησία ίδρυσε ο Χριστός, Αυτή που κατέχει την αλήθεια. Και αυτό δεν ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως; Πιστεύω εις Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Εγκρίνει τα βαπτίσματα των ετεροδόξων, των αιρετικών, ενώ ο Παύλος λέει εν βάπτισμα. Και το Σύμβολο της Πίστεως τι λέει; Ομολογώ εν βάπτισμα. Αυτός παραδέχεται τα βαπτίσματα των αιρετικών.

Υποτιμάει τους Πατέρες της Εκκλησίας, τους μεγάλους, τους Αγίους, τους θαυματουργούς, που και τα Ιερά τους Λείψανα ευωδιάζουν. Και τι λέει; Ότι οι Πατέρες … δεν είχαν αγάπη, είχαν φανατισμό, είχαν φονταμενταλισμό και απέτυχαν στο έργο τους, είναι πλέον εξοφλημένοι. Και έρχονται τώρα αυτοί οι σύγχρονοι πατέρες, οι οποίοι έχουν πολληηή αγάπη, αγαπούν τους κακοδόξους και μισούν τους Ορθοδόξους, να διορθώσουν τα πράγματα και να κάνουν μία ιδανική Χριστιανική κοινωνία!! Λοιπόν. Είναι εναντίον των Πατέρων. Γίνεται λόγος για μεταπατερική θεολογία ή αντιπατερική θεολογία.

Και προχωράει εκεί που δεν προχώρησε κανείς αιρετικός του παρελθόντος. ..

Εγκρίνει και τις άλλες θρησκείες, οι οποίες είναι δημιουργήματα δαιμόνων, που λέει η Αγία Γραφή· οι θεοί των εθνών, τα είδωλα των εθνών ... Εγκρίνει και τις άλλες θρησκείες και τι λέει; Ότι και οι άλλες θρησκείες είναι «σεβαστές», η λέξη είναι δική του, είναι «σεβάσμιες», η λέξη είναι δική του, και είναι δρόμοι σωτηρίας, οδηγούν και οι άλλες θρησκείες στη σωτηρία. Ενώ η Γραφή λέει μόνον ο Χριστός και η πίστη στο Χριστό εξασφαλίζει τη σωτηρία. Και λέει ότι ο ίδιος Θεός λατρεύεται απ’ όλους τους λαούς όλων των θρησκειών με άλλο τρόπο.

Ε, όλα αυτά δεν τα είπε ποτέ κανείς. Είναι ο μεγαλύτερος αιρετικός όλων των αιώνων, πολύ μεγαλύτερος από τους άλλους αιρετικούς. Ο οικουμενισμός βαδίζει παράλληλα με τη νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποίηση και λοιπά.»[9]

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας, καθαρός καί ξάστερος: «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.»[10] Κανείς δεν μπορεῖ νά ὑπηρετεῖ συγχρόνως δύο κυρίους· διότι ἤ θά μισήσει τόν ἕνα καί θά ἀγαπήσει τόν άλλον ἤ θά προσκολληθεῖ στόν ἕνα καί θά καταφρονήσει τόν ἄλλο. Οἱ ἅγιοι ἐπέλεξαν. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πού συνήθιζε στίς διδαχές του νά ὑποδεικνύει σαφῶς ποιός εἶναι ὁ Κύριός Του[11], θυσιάστηκε καί μαρτύρησε γι’Αὐτόν. Οἱ Οἰκουμενιστές πού καί αὐτοί ἐπέλεξαν τόν δικό τους κύριο καί μίσησαν, σύμφωνα μέ τούς ἀλάνθαστους λόγους, τόν Χριστό, θυσιάζουν, ἀντί τοῦ ἑαυτοῦ τους, τό ποίμνιό τους!

Πορφυρίτης

[1] «Επίτιμος Διδάκτορας του ΔΠΘ αναγορεύτηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής», ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR

[2] ὅ. π.

[3] Ματθ. 28, 19-20

[4] Α΄ Κορ. 1, 23

[5] Ματθ. 4, 17

[6] Ἰω. 15, 5

[7] Α΄ Κορ. 10, 31

[8] «Οικουμενικός Πατριάρχης: Να ξανανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης», kathimerini. Σέ νεοχειροτονηθέντα Διάκονο, ὅπως φαίνεται στό ἴδιο ἄρθρο, τόνισε: «Να φροντίζεις πάντοτε να παραμένεις πιστός στην αναδείξασά σε Μητέρα Εκκλησία, στο πολύπαθο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, και ασφαλώς πλήρως αφοσιωμένος στον σεπτό Προκαθήμενό του, ο οποίος δεν εφείσθη κόπων, ούτε εδίστασε προ της θαλασσοταραχής, αλλ' αναλαβών το δύσκολο ταξίδι σε ετίμησε με την υψηλή αυτοπρόσωπο παρουσία του. Να θέσεις και εσύ στην υπηρεσία της Εκκλησίας τα πολλά τάλαντα με τα οποία σε προίκισε ο Θεός και με αυτοθυσία και αυταπάρνηση να διακονήσεις το λαό του Θεού και τα Ιερά συμφέροντα του Σεπτού Κέντρου της Ορθοδοξίας». Ὁ Χριστός δέ χρειάζεται πουθενά!

[9] «Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Ο Βαρθολομαίος είναι ο μεγαλύτερος αιρεσιάρχης όλων των αιώνων.», averoph

[10] Ματθ. 6, 24

[11] «Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀδελφοί μου, καὶ Θεός, ὁ γλυκύτατός μας αὐθέντης καὶ Δεσπότης, ὁ ποιητὴς τῶν Ἀγγέλων καὶ πάσης νοητῆς καὶ αἰσθητῆς κτίσεως...»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.