18 Μαρ 2022

ΕΛΣΤΑΤ: Ἀσύλληπτη ἐκτόξευση τῆς γενικῆς θνησιμότητας καταγράφηκε τὶς πρῶτες 5 ἑβδομάδες τοῦ 2022!

Σοκάρουν τὰ στοιχεῖα, γιὰ τοὺς θανάτους στὴν Ἑλλάδα, μόνο τὶς 5 πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ 2022, ποὺ ἔδωσε στὴν δημοσιότητα ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχὴ (ΕΛΣΤΑΤ).
Σύμφωνα μὲ αὐτά: αὔξηση κατὰ 32,44%, ἢ κατὰ 4.190 θανάτους, σημείωσαν οἱ θάνατοι στὴν Ἑλλάδα (συμπεριλαμβανομένων αὐτῶν λόγω τῆς πανδημίας) τὶς 5 πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ 2022 (3/1/2022- 6/2/2022) καὶ ἀνῆλθαν σὲ 17.106 (8.534 ἄνδρες καὶ 8.572 γυναῖκες).
Τὸ ἀντίστοιχο διάστημα τοῦ 2021... (4/1/2021- 7/2/2021) εἶχαν ἀνέλθει σὲ 12.916 (6.596 ἄνδρες καὶ 6.320 γυναῖκες).

Αὔξηση κατὰ 3.100 θανάτους (22,13%) σημειώθηκε σὲ σχέση μὲ τὸ μέσο ὄρο τῶν πρώτων 5 ἑβδομάδων τῆς ἑξαετίας 2016- 2021 (14.006 θάνατοι). Τὰ ποσοστὰ μεταβολῆς ἀνὰ ἔτος γιὰ τὴν περίοδο 2016- 2021 ἀνέρχονται σὲ -9,68% τὸ 2021 σὲ σχέση μὲ τὸ 2020 (14.301), σὲ -2,07% τὸ 2020 σὲ σχέση μὲ τὸ 2019 (14.603), σὲ 16,97% τὸ 2019 σὲ σχέση μὲ τὸ 2018 (12.484), σὲ -24,58% τὸ 2018 σὲ σχέση μὲ τὸ 2017 (16.553) καὶ σὲ 25,62% τὸ 2017 σὲ σχέση μὲ τὸ 2016.

Θάνατοι ἀνὰ ἠλικιακὴ ὁμάδα

Σύμφωνα ἐπίσης μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ, οἱ περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν τὴν 5η (31/01/2022- 6/2/2022), τὴν 4η (24/01/2022- 30/1/2022) καὶ τὴ 2η ἑβδομάδα (10/01/2022- 16/1/2022) μὲ ποσοστὰ αὔξησης 42,2%, 40% καὶ 35% ἀντίστοιχα.

Ἀνὰ ἠλικιακὴ ὁμάδα, παρατηρεῖται ὅτι οἱ θάνατοι ἦταν περισσότεροι, σὲ ἀπόλυτες τιμές, κυρίως στὶς ἠλικιακὲς ὁμάδες ἄνω τῶν 90 ἐτῶν (1.114 θάνατοι), 85 ἕως 89 ἐτῶν (1.100), 75 ἕως 79 ἐτῶν (571) καὶ 80 ἕως 84 ἐτῶν (477), ἐνῷ λιγότεροι ἦταν κυρίως στὴν ἠλικιακὴ ὁμάδα 10 ἕως 14 ἐτῶν (4 θάνατοι).

Οἱ περιοχὲς μὲ τὴ μεγαλύτερη αὔξηση

Κατὰ Περιφέρεια μόνιμης διαμονῆς τῶν θανόντων, παρατηρεῖται ὅτι οἱ θάνατοι παρουσιάζουν αὔξηση καὶ στὶς 13 Περιφέρειες τῆς χώρας. Ἡ μεγαλύτερη αὔξηση, σὲ ἀπόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στὶς Περιφέρειες Ἀττικῆς, Κεντρικῆς Μακεδονίας καὶ Δυτικῆς Ἑλλάδας κατὰ 1.473, 620 καὶ 418 θανάτους ἀντίστοιχα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.