12 Μαρ 2022

Ἡ Αὐστραλία ἀναμένει νά γίνει μιά «κοινωνία χωρίς μετρητά» μέχρι τό 2031

Ἡ Αὐστραλία ἐγκαταλείπει γρήγορα τό χρῆμα στήν φυσική του μορφή καί προβλέπεται ὅτι θά γίνει μιά «κοινωνία χωρίς μετρητά» ('cashless society') μέσα σέ λίγα χρόνια, σύμφωνα μέ εἰδικούς.
Ἀπό τό 2019, οἱ τράπεζες ἔχουν ἀφαιρέσει 3.800 ΑΤΜ σέ ὁλόκληρη τή χώρα, πού ἀντιπροσωπεύουν πάνω ἀπό τό ἕνα τρίτο τῶν ταμειακῶν μηχανῶν τῆς Αὐστραλίας, ἀνέφερε τό news.com.au. Οἱ τέσσερις κορυφαῖες τράπεζες τῆς Αὐστραλίας, ἐν τῷ μεταξύ, ἔχουν κλείσει ὁριστικά... 459 ὑποκαταστήματα.

Ἡ CBA, ἡ μεγαλύτερη τράπεζα τῆς Αὐστραλίας, ἔχει τώρα μόλις 875 ὑποκαταστήματα, σέ σύγκριση μέ 1.200 πού διέθετε πρίν ἀπό τόν COVID-19. Τήν ἴδια στιγμή, ἡ τράπεζα ἔχει περικόψει τά ΑΤΜ κατά περισσότερο ἀπό τό ἥμισυ, ἔχοντας ἀφήσει 2.000.

Στή Νέα Νότια Οὐαλία, πάνω ἀπό 200 προάστια δέν ἔχουν τρόπο νά βροῦν μετρητά στήν περιοχή τους, σύμφωνα μέ τό news.com.au, καί 300 δέν ἔχουν κατάστημα τραπέζης.

Οἱ ψηφιακές συναλλαγές κυριαρχοῦν ἤδη στήν Αὐστραλία, ὅπου λιγότερο ἀπό τό 25 τοῖς ἑκατό τῶν συναλλαγῶν ἀφοροῦν φυσικό χρῆμα καί τό 80 τοῖς ἑκατό τῶν κατοίκων προτιμοῦν τό virtual banking (εἰκονικές τραπεζικές συναλλαγές).

Ἡ στροφή στήν ψηφιακή τεχνολογία, εἶπαν οἱ εἰδικοί, θά ἀφήσει τή χώρα οὐσιαστικά χωρίς μετρητά ἕως τό 2031 ἤ νωρίτερα.

Ὁ καθηγητής Robert Breunig τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Αὐστραλίας εἶπε στό news.com.au τό περασμένο φθινόπωρο ὅτι ὁ COVID-19 ἐπιτάχυνε τή μετάβαση στό online banking, κάτι πού θά βοηθήσει τίς ἀρχές νά παρακολουθοῦν καί νά φορολογοῦν πιό εὔκολα τίς πληρωμές. «Οἱ ἄνθρωποι συχνά ἀποφεύγουν τούς φόρους κάνοντας ἐργασίες τύπου μετρητῶν καί ἄν δέν ὑπάρχουν μετρητά κάτω ἀπό τό τραπέζι, τότε θά εἶναι εὐκολότερο νά παρακολουθοῦν πραγματικά τίς συναλλαγές», εἶπε ὁ Breunig.

Σέ μιά ἔρευνα εἰδικῶν πού διεξήχθη ἀπό τό Finder πέρυσι, τό 89 τοῖς ἑκατό εἶπε ὅτι πιστεύει ὅτι ὁ COVID ἔχει ἐπισπεύσει τήν κατάρρευση τῶν μετρητῶν. Τό 56% εἶπε ὅτι τό φυσικό νόμισμα πιθανότατα θά ἐξαφανιστεῖ στήν Αὐστραλία μέσα σέ 10 χρόνια, ἄν καί αὐτό θά μποροῦσε ἤδη ἀπό τό 2024, σύμφωνα μέ ὁρισμένες ἐκτιμήσεις.

«Τά μετρητά ἔχουν ἤδη ὠθηθεῖ στά ἄκρα τῆς οἰκονομίας μας καί οἱ ἐπιχειρήσεις πού χρησιμοποιοῦν μόνο μετρητά εἶναι λίγες. Νά περιμένετε νά γίνουν ἀκόμη πιό σπάνιες», δήλωσε ὁ Graham Cooke, ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας καταναλωτῶν γιά τό Finder. «Ὁ Finder προέβλεψε μιά κοινωνία χωρίς μετρητά στήν Αὐστραλία μέχρι τό 2036 πρίν ἀπό μερικά χρόνια, ἀλλά σήμερα ἀκόμη καί αὐτό τό χρονοδιάγραμμα μπορεῖ νά δείχνει πολύ μακρινό».

Ἡ ὤθηση γιά εὔκολα ἀνιχνεύσιμες ψηφιακές πληρωμές ὑποστηρίζεται ἀπό καιρό ἀπό τή λίμπεραλ παγκόσμια ἐλίτ.

Ὁ Μπίλ Γκέϊτς χαιρέτισε τήν ἀνάπτυξη εἰκονικῶν νομισμάτων, λέγοντας σέ πρόσφατο φόρουμ κρυπτονομισμάτων ὅτι «μποροῦν νά μειώσουν τό κόστος μιᾶς σειρᾶς συναλλαγῶν ἕως καί 90%, παρέχοντας σχεδόν καθολική πρόσβαση σέ καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα καί ὑπηρεσίες».

Στό βιβλίο τοῦ Klaus Schwab, "COVID-19: The Great Reset", ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ παρουσιάζει τίς σκέψεις του γιά τήν ἄνοδο ἑνός παγκόσμιου ψηφιακοῦ νομίσματος. Ἡ κομμουνιστική Κίνα, παρατήρησε ὁ Schwab, «εἶναι χρόνια μπροστά ἀπό τόν ὑπόλοιπο κόσμο στήν ἀνάπτυξη ἑνός ψηφιακοῦ νομίσματος σέ συνδυασμό μέ ἰσχυρές πλατφόρμες ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν».

Καί σέ ἕνα ἄρθρο πέρυσι, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο (ΔΝΤ) πρότεινε ἕνα σύστημα κοινωνικῆς βαθμολόγησης πιστώσεων ὅπως αὐτό τῆς Κίνας πού θά καθόριζε τήν καταλληλότητα τῶν πιστώσεων μέ βάση τό ἱστορικό ἀναζήτησης στό Διαδίκτυο.

Ἡ Ὁμοσπονδιακή Τράπεζα τῶν ΗΠΑ ἀνακοίνωσε τόν Ἰανουάριο ὅτι θά ἀνοίξει συζήτηση σχετικά με τό ἐάν οἱ ΗΠΑ θά πρέπει νά υἱοθετήσουν ἕνα ψηφιακό νόμισμα κεντρικῆς τράπεζας, ἀντικατοπτρίζοντας παρόμοιες προσπάθειες στό Ἡνωμένο Βασίλειο καί τήν Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.