11 Φεβ 2022

Ο Γ.Γ. Θρησκευμάτων καὶ ὁ Σεβ. Ναυπάκτου

Ἐδημοσιεύθη ἡ ἔκθεσις τοῦ Ὑπ. Παιδείας μὲ τίτλον «περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλλάδα» διὰ τὸ 2020. Εἰς τὸ εἰσαγωγικὸν σημείωμα ὁ κ. Γ. Καλαντζῆς δὲν εἶναι ἀμερόληπτος, ἀφοῦ διὰ τὴν λοιδορίαν τῆς Θ. Κοινωνίας ποὺ προσέβαλε τοὺς πιστοὺς δὲν ἀναφέρει τίποτε, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐπιστημονικὰ ὀρθός, καθὼς διὰ τὸ «συνοδικὸν σύστημα» παραπέμπει εἰς τὸν… Σεβ. Ναυπάκτου! Τὰ δικαστήρια ἔκριναν ὅτι ἡ ἀνάρτησις εἰς τὸ «Twitter» τοῦ κ. Μητσοτάκη, μὲ τὴν ὁποίαν ἠκύρωσε τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ ἔπαυε πλήρως τὴν τέλεσιν τῆς Θ. Λειτουργίας ἦτο σύννομος; Συμφωνεῖ καὶ ὁ Σεβ. Ναυπάκτου; Ἀντιεμβολιαστὰς ἐν­νοεῖ κάποιους βουλευτὰς ποὺ φημολογεῖται ὅτι δὲν ἐμβολιάσθησαν; Τελικῶς, πόσα ἑκατομμύρια ἔδωσεν ἡ Κυβέρνησις εἰς τὰ ΜΜΕ; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα:

«Ἡ βασικὴ παρατήρηση ποὺ ἰσχύει γιὰ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό, εἶναι ὅτι ἡ θρησκευτικὴ διάσταση τῶν κινημάτων ἀρνητῶν καὶ ἀντιεμβολιαστῶν εἶχε ὡς κύριο χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀρνητὲς καὶ ἀντιεμβολιαστὲς αὐτοῦ τοῦ τύπου αὐτοπροβάλλονταν ὡς οἱ «ἀληθινοὶ» πιστοὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ «συστημικὴ» ἔκφραση τῶν ἀντίστοιχων θρησκευτικῶν κοινοτήτων, δηλαδὴ τὴ νομίμως ἀναγνωρισμένη ἡγεσία τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ἡ ὁποία, σὲ ὅλες τὶς χῶρες, συντάχθηκε καὶ ὑποστήριξε τὶς κρατικὲς πολιτικὲς ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας. Στὴν Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ εἰδικότερα ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος ὑπῆρξαν τὰ κύρια θύματα τῆς ἐπίθεσης τῶν ἀρνητῶν καὶ τῶν ἀντιεμβολιαστῶν, ἐνῶ ἐπιχειρήθηκε μεθοδικὰ ἡ ἀπαξίωση τῆς Συνοδικότητας, ἑνὸς δομικοῦ χαρακτηριστικοῦ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.