6 Φεβ 2022

Ἡ χρυσόσκονη τοῦ ναζισμοῦ...

Γράφει ὁ Γεώργιος Δ. Μπέλλος
Καὶ ποιὸς δὲν ξέρει τὸν Χίτλερ. Μάθαμε καὶ τὸν Γκαῖμπελς, μάθαμε καὶ ἄλλους Γερμανοὺς θεωρητικοὺς καὶ πρακτικοὺς ποὺ ἐφάρμοσαν τὴ φυλετικὴ ἰδεολογία τους.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι τί μάθαμε ἀπὸ τὴν ἱστορία αὐτή.
Στὸ σχολεῖο, στὶς ταινίες, στὰ ντοκιμαντὲρ μᾶς τὰ ἔλεγαν τόσο ξεκάθαρα γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἐχθρός. Ξέραμε ξεκάθαρα ποιὸς ἦταν ὁ σωστὸς καὶ ὁ λάθος. Οἱ σύμμαχοι ἦταν οἱ καλοὶ καὶ ὁ ἄξονας οἱ κακοί. Καὶ φυσικὰ ἡ Ἑλλαδίτσα μας ἀνῆκε στοὺς... συμμάχους.

Ἄρα ὅλοι ξέρουμε ποιοὶ ἦταν οἱ σωστοὶ στὴν ἱστορία. Ἦταν τόσο ξεκάθαρα στὰ παιδικά μου μάτια ποὺ φανταζόμουν ἂν γυρνοῦσα πίσω τὸν χρόνο καὶ ζοῦσα τότε, θὰ ἔβλεπα τοὺς πρωταγωνιστὲς τοῦ ἄξονα ντυμένους σὰν βαμπὶρ καὶ θὰ ἀναρωτιόμουν «Μὰ καλά, γιατί ὁ λαὸς τῆς Γερμανίας τοὺς ἀκολουθεῖ, δὲν βλέπει ποιοὶ εἶναι καὶ πόσο κακοὶ καὶ μισάνθρωποι εἶναι;». Καὶ τότε θὰ σκεφτόμουν σὰν «λογικὴ» ἐξήγηση ὅτι κάποια μαγικὴ χρυσόσκονη ἔριξαν στὸν λαὸ τῆς Γερμανίας καὶ πίστεψε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους. Τὸν Χίτλερ καὶ τὸν Γκαῖμπελς, ὅπως ἀνέφερα. Τοὺς ἅρπαξε τὴ βούληση αὐτὴ ἡ σκόνη καὶ τοὺς ἔκανε τυφλοὺς ὑπηκόους. Οἱ ἄλλοι λαοὶ τῆς Εὐρώπης δὲν τὴν πῆραν, «εὐτυχῶς Φανταζόμουν...

Καὶ οἱ Ἰταλοὶ τὴν πῆραν αὐτὴν τὴν κακιὰ χρυσόσκονη»

Καὶ ἔτσι ἔγινε ὁ Β' παγκόσμιος πόλεμος μὲ τόσο μῖσος καὶ πόνο γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου.

Στὰ παιδικά μου μάτια καὶ ἀπὸ τὸ σχολεῖο αὐτὰ φανταζόμουν σὰν παιδί. Ἀκόμα καὶ στὸ λύκειο δὲν ἄλλαξε ριζικὰ αὐτὴ ἡ θεώρηση. Μόνο ἡ χρυσόσκονη βγῆκε, γιατί ἐντάξει, δὲν ὑπάρχει. Καὶ ὁ Χίτλερ σίγουρα δὲν ἐμοίαζε μὲ βαμπίρ. Δὲν ὑπάρχει οὔτε μία του φωτογραφία του ἔτσι. Ὅλες εἶναι κανονικές.

Τὸ παράδοξο μὲ αὐτὴν τὴν παιδική μου σκέψη εἶναι ὅτι τελικὰ καὶ ὡς ἐνήλικες ἔτσι ἀντιμετωπίζουμε τὴν ἱστορία. Δὲν ἐξετάζουμε τὰ αἴτια, ἀλλὰ τὰ ρίχνουμε ὅλα στὴ χρυσόσκονη ποὺ πλανεύει τοὺς λαούς... ἢ σὲ κάτι ἐφάμιλλο μὲ χρυσόσκονη.

Τὰ αἴτια ποὺ ἕνας λαὸς πλανήθηκε δὲν ἐξετάστηκαν ἐπαρκῶς. Δὲν μπορεῖ τόσα ἑκατομμύρια Γερμανοί, Ἰταλοὶ καὶ Ἰάπωνες νὰ κατάπιαν τὴν χρυσόσκονη ποὺ λέγαμε. Κάτι ἔγινε. Κάποιος «φυσιολογικὸς» μηχανισμὸς ποὺ ἔχουμε ὅλοι μέσα μας λειτούργησε καὶ σὲ αὐτούς. Δὲν μπορεῖ νὰ ἦταν ὅλοι τους κακοί, ὅλοι τους μισάνθρωποι. Οὔτε ὁ Χίτλερ τους ἐμοίαζε νὰ φοράει στολὴ ζόμπι.

Ἀντιθέτως. Τοὺς φάνηκε ἕνας ἱκανὸς ἡγέτης.

Γιὰ τὴν προπαγάνδα του χρησιμοποίησε ἔντονα τὰ ΜΜΕ τῆς ἐποχῆς. Ἐφημερίδα καὶ ραδιόφωνο. Στὸ ἐπιτελεῖο του εἶχε ἐπιστήμονες καὶ ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος. Εἶχαν ἐξηγηθεῖ καὶ θεωρητικὰ τὰ προηγούμενα χρόνια τὰ κελεύσματα τοῦ Γ' Ράιχ, χωρὶς μάλιστα νὰ ἀσκηθεῖ ἰδιαίτερη κριτικὴ ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Γιὰ παράδειγμα, ὁ κορυφαῖος Γερμανὸς μουσικοσυνθέτης Βάγκνερ (1813-1883) ἦταν γνωστὸ ὅτι εἶχε ἀντισημιτικὲς καὶ ξενοφοβικὲς θέσεις (μὲ τὶς ὁποῖες ἐνθουσιάστηκε καὶ ὁ Χίτλερ). [Σημείωση: Ὁ Βάγκνερ προϋπῆρχε τοῦ Χίτλερ].

Παρεμπιπτόντως, ὅταν τὰ ἔβαλε ὁ Χίτλερ μὲ τὸν Ἀϊνστάιν, εἶχε μαζί του καὶ 2 Γερμανοὺς ἐπιστήμονες. Νομπελίστες! Ὑπῆρχε πλήρης θεωρητικὴ κάλυψη στὸ καθεστὼς ποὺ ἄγγιζε τὸ ἐπίπεδο κοσμοθεωρίας.

Στοὺς Γερμανοὺς ὑποσχέθηκε μία χώρα μὲ καλύτερες μέρες καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ἄκρως ἐθνικὴ («Ἡ Γερμανία πάνω ἀπὸ ὅλα», εἶναι γνωστὸ γερμανικὸ σλόγκαν). Τα δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων τοῦ Γ' Ράιχ θεωρήθηκαν αὐτομάτως ἀνώτερα ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων λόγω τῆς φυλετικῆς τους καθαρότητας. Πού ὅπως ἀναφέραμε εἶχαν γραφτεῖ σὲ βιβλία καὶ καλλιεργηθεῖ πολλὰ χρόνια πρίν, θεωρητικά. Δὲν τὰ γέννησαν οἱ ναζιστὲς τοῦ Β' παγκόσμιου πολέμου. Αὐτοὶ τὰ ἔκαναν πράξη.

Ἄρα, ἂν κάνουμε μία πρόχειρη ἔρευνα (Wikipedia πχ), θὰ δοῦμε ὅτι δὲν ὑπάρχει τελικὰ αὐτὴ ἡ χρυσόσκονη ἀλλὰ ὑπάρχουν ἀνθρώπινες ἰδεολογίες ποὺ κάπου ἑδράζονται.

Τί εἶναι ὅμως αὐτὸ ποὺ γεννάει καὶ τελικὰ παρασύρει τὴν ἱστορία σὲ ἐγκλήματα;

Ἑδράζονται σὲ κάτι παναθρώπινο καὶ δὲν τὸ ἔχουν μόνο οἱ Γερμανοὶ καὶ προφανῶς δὲν τὸ εἶχε μόνο ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Γκαῖμπελς.

Παρακάτω κάποια ἐρωτήματα ποὺ ἀρνοῦνται πεισματικὰ νὰ ἀπαντηθοῦν ἀπὸ τὸν σύγχρονο πολιτικὸ προβληματισμό.

Πόσο κοπιάσαμε, πέρα ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ ΝΑΤΟ, τοῦ ΟΗΕ καὶ τῆς Ε.Ε, νὰ βροῦμε σὲ ποιὸ στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης φύσης ἑδράζεται αὐτὴ ἡ πολιτικὴ καὶ τελικὰ ἀνθρώπινη παθολογία;

Εἶναι τὰ ἀνθρώπινα πάθη ποὺ μᾶς κάνουν πολιτικὰ κτήνη καὶ σύγχρονους Γκαιμπελιστές;

Εἶναι ὁ πόθος γιὰ ἐξουσία ποὺ μᾶς κάνει νὰ ξεπερνᾶμε τὰ ὅρια τοῦ φυσιολογικοῦ καὶ νὰ κάνουμε ἐγκλήματα;

Εἶναι ὁ φόβος καὶ ἡ θέληση κάθε λαοῦ γιὰ ἐλπίδα πού τελικὰ τὸν κάνει εὐκολόπιστο;

Ἂν προσπαθήσεις νὰ ἀπαντήσεις σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, θὰ συνειδητοποιήσεις πόσο ἀστεία τελικὰ εἶναι αὐτὴ ἡ χρυσόσκονη ποὺ σκοτίζει τοὺς ἀνθρώπους. Πόσο εὔκολα θὰ ἦταν νὰ ἔφταιγε αὐτή. Θὰ φοροῦσαν ὅλοι μία μάσκα, ὅταν αὐτὴ θὰ ἔπεφτε, καὶ ὅταν θὰ τελείωνε, θὰ τὴν βγάζαμε χωρὶς νὰ μᾶς ἔχει ἐπηρεάσει. Τί ὡραία νὰ ἦταν ἔτσι. Χωρὶς εὐθύνες. Νὰ φταίει γιὰ ὅλα ἡ χρυσόσκονη...

Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι. Εἶναι πιὸ πεζὴ ἡ ἀλήθεια. Ἐπειδὴ τὰ τέρατα τοῦ ἑκάστοτε ναζισμοῦ εἶναι μέσα μας. Ἄνοιξε τὴν τηλεόραση καὶ θὰ τὰ δεῖς ἐκεῖ ὁλοκάθαρα.

Νὰ σοὺ μιλοῦν γιὰ τὸ καλό τῆς «Γερμανίας» καὶ ὅτι πάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι ἡ «Ἀρία φυλὴ» ποὺ πρέπει νὰ μείνει καθαρὴ ἀπὸ τὰ μιάσματα, τοὺς «Ἑβραίους». «Στρατόπεδο συγκέντρωσης» εἶναι τὰ τηλεοπτικὰ παράθυρα καὶ ἡ ἐν γένει δημόσια σφαῖρα ποὺ δικάζει σὲ δευτερόλεπτα. «Ἑβραῖος» εἶναι ὅποιος ἐνοχλεῖ. Ὅποιος λέει κάτι ἀντίθετο στὸ πολιτικὰ ὀρθό. Τὰ SS κατηγοροῦν μὲ ἀπίστευτη βία μία μερίδα τῆς κοινωνίας γιὰ κάτι ποὺ δὲν ἔκανε. Αὐτὴ ἡ μερίδα φταίει γιὰ ὅλα σχεδόν. Εἶναι οἱ νέοι «Ἑβραῖοι» εἴπαμε. Ἡ Βέρμαχτ συνεχίζει, ἀπειλεῖ μὲ στέρηση εἰσοδήματος, μὲ στέρηση τῆς ἐλευθερίας. Μάλιστα, κάποιοι θεωρητικοί τοῦ συστήματος, θέλουν ἀπόλυτη στέρηση. Τὸ σύνθημα παραμένει τὸ ἴδιο φασιστικό, Ἡ «Γερμανία» πάνω ἀπὸ ὅλα. Σχεδὸν φυλετικά. Βιολογικά.

Καὶ πάλι ὁ λαὸς δὲ βλέπει τοὺς σημερινοὺς Χίτλερ νὰ εἶναι ντυμένοι βαμπίρ, ἀλλὰ γραβατωμένοι καὶ ἱκανοὶ πολιτικοί, ὅπως καὶ τότε. Καὶ πάλι, ἡ πλειοψηφία τὰ βλέπει λογικὰ (καὶ ἴσως ὠφέλιμα) χωρὶς νὰ ἀπορεῖ μήπως κάποια χρυσόσκονη ἔχει ἐπηρεάσει τὴν κρίση της...

Καὶ ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται, ὅπως λέει καὶ τὸ τραγοῦδι τοῦ Κεμὰλ τοῦ Χατζηδάκη, «Αὐτὸς ὁ κόσμος δὲ θὰ ἀλλάξει ποτέ, καληνύχτα Κεμάλ...».

2 σχόλια:

 1. Είναι και αυτή η ψευδαίσθηση βλέπεις,
  τού...τάχα πολιτισμού μας...

  όλη αυτή δηλαδή η... τεχνολογική
  χρυσόσκονη... που μάς ξεγελά,

  μαζί μ'ένα σωρό -πασπαλσμένα με
  άχνη- τάχα "δικαιώματα" που... σκουριάζουν...
  ο υ σ ι α σ τ ι κ ά ανεφάρμοστα

  αφού, έτσι κι αλλοιώς έχουμε αποδεχτεί, πώς δεν είμαστε, παρά
  εξελιγμένα πιθηκόπουλα
  πού...μιά κάποια...τ ύ χ η (!) λέει
  μάς έσπειρε κάπου σε μιάν...

  ασήμαντη γωνιά,
  τού αχανούς σύμπαντος

  και σφιχταγκαλιασμένοι με την τεχνολογική υπερανάπτυξη
  -που συχνά αισθανόμαστε να μάς σφίγγει τόν λαιμό και να δυσκολεύει την ανάσα μας-

  αγωνιζόμαστε
  να α υ τ ο ν ο μ η θ ο ύ μ ε από
  τον πλάστη μας,
  α κ ρ ω τ η ρ ι α ζ ό μ ε ν ο ι
  έτσι -πνευματικά-

  και κυνηγώντας χειμαιρικούς
  υπερανθρωπισμούς

  έχουμε πεισθεί από την ελίτ τών
  ειδικών
  (ειδικών επί πάσης επιστημοσύνης
  τεχνουργίας και πανουργίας...)
  ώστε να νομίζουμε -με απόλυτη όμως βεβαιότητα-

  πώς έχουμε δήθεν εξελιχθεί, σε μιά ανώτερη μορφή ανθρώπων
  και είμαστε πλέον ικανοί γιά όλα...
  σαν μικροί θεοί...

  καμαρώνοντας με περισσή αυτοπεποίθηση γιά τον βαβελικό μας
  πύργο,
  που όλο ανεβαίνει ορόφους...
  χωρίς ποτέ ν'αγγίζει ουρανό...
  αφού όσο ψηλώνει από την γή,
  τόσο...α π ο μ α κ ρ ύ ν ε τ α ι
  ταυτόχρονα και από τον ουρανό

  και γιγαντώνεται...
  δινοντας ασταμάτητα λύσεις στα προβλήματα
  αλλά και... παράγοντας
  καινούρια προβλήματα, που απαιτούν καινούριες...και παντα καινοτόμεςς λύσεις...

  ...ασταμάτητα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έξυπνη, διαχρονική θεώρηση, που καταδεικνύει την απεχθή σκοπιμότητα του "παιχνιδιού" των ολίγων πλανόντων "ικανών" εις βάρος του αγομένου πλήθους των "άβουλων" πλανομένων! Και ... πάει λέγοντας...
  AMASEYS

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.