11 Φεβ 2022

Ἐπαίσχυντη συμφωνία γιά χορήγηση βίζας σέ χιλιάδες λαθρομετανάστες

Νομιμοποιοῦν ὅλους τους Πακιστανούς
Λοιπόν, πότε μποροῦμε νά ξεκινήσουμε» γιά τήν Ἑλλάδα, ἀναρωτήθηκαν Πακιστανοί χρῆστες τοῦ διαδικτύου ἀμέσως μόλις τά πακιστανικά μέσα ἐνημέρωσης δημοσίευσαν τά ἀποτελέσματα τῆς συνάντησης τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας Ἀμίρ Χάν μέ τόν Ἑλληνα ὑπουργό Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη.
Στή χώρα τῆς κεντρικῆς Ἀσίας ἡ ἐξέλιξη ἀντιμετωπίστηκε μέ ἰδιαίτερα θετικό τρόπο, καθώς, ἀπ' ὅ,τι φαίνεται, ἀνοίγει... ὁ δρόμος ὄχι μόνο γιά νέα κύματα Πακιστανῶν πρός τή χώρα μας, ἀλλά καί γιά τή νομιμοποίηση τῶν ἤδη παρανόμως εὑρισκόμενων στήν Ἑλλάδα Πακιστανῶν πού, σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα, ξεπερνοῦν τούς 50.000, ἀλλά σύμφωνα μέ ρεαλιστικές ἐκτιμήσεις εἶναι πολλαπλάσιοι.

Μέ βάση ὅσα προκύπτουν, καί αὐτοί θά ἔχουν τό δικαίωμα νά συμμετέχουν στόν μηχανισμό «νόμιμης μετανάστευσης», πού θά δημιουργηθεῖ τό ἑπόμενο διάστημα, γιά τήν ἀπόκτηση βίζας ὡς ἐποχιακῶν ἐργατῶν, παρά τό γεγονός ὅτι ἔφτασαν παράνομα στή χώρα μας.

Αὐτή ἡ ἐπιβράβευση δέν προκύπτει μόνο ἀπό τίς ἀνακοινώσεις τῆς πακιστανικής πλευρᾶς, πού προκάλεσαν ἐνθουσιασμό σέ ὅσους κατοίκους τῆς χώρας θέλουν νά φτάσουν στή γηραιά ἤπειρο, ἀλλά καί ἀπό τήν ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου Μετανάστευσης καί Ἀσύλου, στήν ὁποία σημειώνεται ὅτι «στόχος τῆς κυβέρνησης εἶναι ἡ στήριξη τῆς νόμιμης μετανάστευσης γιά κάλυψη ἀναγκῶν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μέ παράλληλη καταπολέμηση τῶν παράνομων ἀφίξεων καί ἐπιστροφή ὅσων δέν ἔχουν δικαίωμα παραμονῆς. Προτάσσουμε στή νόμιμη μετανάστευση τήν ἐποχική ἐργασία ἕως ἐννέα μῆνες τόν χρόνο ἔναντι τῆς μακροχρόνιας ἐγκατάστασης».

Πρίν ἀπό τή συνάντηση μέ τόν Ἀμίρ Χάν κ. Μηταράκης εἶχε συνομιλίες μέ τόν ὑπουργό Πακιστανῶν Πολιτῶν στό Ἐξωτερικό καί Ἀνάπτυξης Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ Μοχάμεντ Ἁγιούμπ Ἀφριντί, μέ τόν ὁποῖο συμφώνησαν στήν ἀνάγκη προώθησης νόμιμων ὁδῶν εὔτακτης μετανάστευσης εἰς βάρος τῶν δικτύων τῶν λαθροδιακινητῶν πού θέτουν σέ κίνδυνο ζωές ἀνθρώπων, καί ὑπέγραψαν κείμενο διακήρυξης προθέσεων γιά τή θεσμοθέτηση τεχνικῶν συνομιλιῶν μεταξύ τῶν δύο ὑπουργείων, καθώς καί γιά τή σύναψη ἑνός μνημονίου συνεργασίας κατά τό προσεχές διάστημα, πού θά καλύπτει ἀφενός θέματα νόμιμης μετανάστευσης καί ἀφετέρου ζητήματα διευκόλυνσης τῶν ἐπιστροφῶν τῶν παράνομων μεταναστῶν.

Σύμφωνα μέ τό ὑπουργεῖο Μετανάστευσης, σκοπός τῆς συγκεκριμένης πρωτοβουλίας εἶναι νά ξεκαθαρίσει τό ἄναρχο τοπίο πού ὑπάρχει στή χώρα μας μέ τά μέλη τῆς συγκεκριμένης ἐθνικότητας, καθώς ὅσοι προσέλθουν προκειμένου νά πάρουν τήν ἄδεια τοῦ ἐποχικοῦ μετανάστη θά καταγραφοῦν, ἐνῶ ὅσοι δέν τό πράξουν θά ἐπιστραφοῦν μέ τίς νέες ἀπευθείας πτήσεις στό Ἰσλαμαμπάντ. Τονίζεται ἐπιπρόσθετα ὅτι στό πλαίσιο τῆς συγκεκριμένης συμφωνίας θά διευκολυνθοῦν οἱ ἀπευθείας ἐπιστροφές, δίχως νά χρειάζεται νά περιμένει ἡ χώρα μας κάποια πτήση ἀπό τό ἐξωτερικό προκειμένου νά «ἐπιστραφεῖ» ἕνας μικρός ἀριθμός μεταναστῶν στό Ἰσλαμαμπάντ. Προτάσσεται περαιτέρω τό ἐπιχείρημα πώς ἡ παραμονή γιά ἐννέα μῆνες στή χώρα εἶναι προτιμότερη ἀπό τή μακροχρόνια ἐγκατάσταση.

Τό μεγάλο ἐρώτημα, βέβαια, εἶναι ἐάν τό Μεταναστευτικό λύνεται ἁπλῶς «βαπτίζοντας» τούς παράνομους μετανάστες νόμιμους μέ μιά τέτοια ρύθμιση, ἡ ὁποία διευκολύνει τήν ἐγκατάσταση στή χώρα περαιτέρω μεταναστῶν πακιστανικής καταγωγῆς, ἐκτός ἀπό αὐτούς πού ἤδη βρίσκονται ἐδῶ.

Ἀκόμη καί ἐάν ὑποθέσει κανείς ὅτι ἡ χώρα μας -μέ τά ποσοστά ἀνεργίας πού ἔχει- χρειάζεται μιά μεγάλη ροή ἐργατικῶν χεριῶν κάθε χρόνο, γιατί θά πρέπει αὐτοί νά προέρχονται ἀπό τό Πακιστάν, μιά χώρα τοῦ σουνιτικοῦ Ἰσλάμ, μέ στενούς δεσμούς μέ τήν Τουρκία; Γιατί ἕνα τέτοιο «δῶρο» στήν κυβέρνηση τοῦ Πακιστάν, ὅταν ὅλοι γνωρίζουν τόν ρόλο πού αὐτή παίζει σέ ζητήματα ὅπως αὐτό τῆς Κύπρου, ὅταν ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἀκόμη καί μέ... πιλότους διευκολύνει τήν ἐπιθετική μᾶς γείτονα;

Γιατί, ἀκόμη, ἡ ἐπιθυμία νά διευκολυνθεῖ ἡ ἐγκατάσταση στή χώρα μᾶς ἑνός σουνιτικοῦ πληθυσμοῦ, τή στιγμή πού εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἐνσωμάτωση ἀνθρώπων μέ τά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀδύνατη; Γιατί δέν θά μποροῦσε νά ὑπογραφεῖ μέ τήν Ἰνδία, τήν Αἴγυπτο ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα, με τήν ὁποία ἄλλωστε ἡ χώρα μας ἐπιθυμεῖ νά χτίσει σχέσεις; Ἀντίστοιχη, πάντως, συμφωνία ἀναμένεται νά ὑπογραφεῖ σήμερα καί μέ τό Μπανγκλαντές, στό ὁποῖο θά βρίσκεται ὁ ὑπουργός Μετανάστευσης καί Ἀσύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.