7 Φεβ 2022

Ὡς πότε θά ἀνεχόμαστε τήν παλαβομάρα τους;

Γράφει ὁ 
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
Πάλιν Ἠρωδιάς μαίνεται πάλιν ταράσσεται πάλιν τήν κεφαλήν «τῆς πατρίδος» ἐπί πίνακι ζητεῖ λαβεῖν. Παρεισέφρησε, τούς ξέφυγε στό ὑπουργεῖο καταστροφῆς τοῦ μέλλοντος τοῦ ἔθνους, πού ἐπιμένει εὐφημιστικώς νά ὀνομάζεται Παιδείας, ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα πού πρέσβευε τήν ἀρχή τῆς ζωῆς μέ τήν σύλληψη τοῦ ἀνθρώπου, «ἅμα τη συλλήψει», καί τήν καταδίκη οὐσιαστικά τῶν ἀμβλώσεων.
Ζαλισμένοι ἀκόμη ἀπό τόν λεγόμενο «χιονιᾶ» καί τίς ὁμοβροντίες γιά τήν ἀνικανότητά τους, δέν τό πρόσεξαν οἱ... ἀνύστακτοι ὑπερασπιστές τῆς νεοταξικῆς λύμης καί δυσωδίας πού κατοικοεδρεύουν στό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καί στάλθηκε στά σχολεῖα. Αὐτό ἦταν!! Ὅλοι οἱ γυμνοσάλιαγκες του ἐθνομηδενισμοῦ καί τῆς ἐκκλησιομαχίας, τά ξερόκλαδα τῆς κοινωνίας, ξετρυπώθηκαν ἀπό τίς ρυπαρές φωλιές τους καί ἄρχισε ὁ ἐμετός: «Σκοταδιστικό, ἀντιεπιστημονικό, προσβλητικό γιά τά δικαιώματα τῶν γυναικῶν», ὁ προδότης τῆς Μακεδονίας. Καί ἀπό κοντά πῆραν γραμμή καί μπῆκαν στήν γραμμή, οἱ παρακεντέδες του, οἱ ἐχθροί τοῦ λαοῦ μας, πού καί ἡ ἀναφορά στά ὀνόματά τους μᾶς προκαλεῖ δυσφορία. Ἀποτέλεσμα; Τό ἀπέσυρε ἡ ὑπουργός, τοῦ ἰδίου φυράματος μέ τούς προαναφερομένους καί αὐτή, ἐπαιρόμενη γιά τό πρόγραμμα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς πού φέτος εἰσήχθη στά σχολεῖα ἀπό τό νηπιαγωγεῖο κιόλας. (Δέν θά ἔπρεπε, μιά καί ἀνεμίζουν τήν σημαία τῆς δημοκρατίας, νά προβάλλονται ὅλες οἱ ἀπόψεις καί αὐτές πού τίς χαρακτηρίζουν «σκοτάδι» καί νά ἀποφασίζουν ὑπεύθυνα καί ἐλεύθερα οἱ ἔφηβοι ποιό δρόμο θά ἀκολουθήσουν; Ἡ ἐπιβολή μιᾶς ἄποψης, πού αὐτοί θεωροῦν ὑπερπροοδευτική ὑπηρετεῖ τήν ἀρχή τῆς ἐλευθερίας τῆς γνώμης καί τῆς ἐπιλογῆς; Μιλοῦν γιά σκοταδισμό, οἱ ἐρεβώδεις ὀπαδοί τῆς ἰσοπέδωσης τῶν πάντων!! ).

Τί νά πεῖ κανείς; Στριφογυρίζει στό νοῦ μου μιά φράση τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου. « Ἔρχεται καιρός ἶνα,ἵνα οἱ ἄνθρωποι μανῶσι καί ἐπάν ἴδωσι τινα μή μαινόμενον ἐπαναστατήσονται αὐτῷ λέγοντες ὅτι σύ μαίνη διά τό μή εἶναι ὅμοιον αὐτοῖς». Ἔρχεται καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά χάσουν τά λογικά τους (θά τρελαθοῦν). Καί ἄν δοῦν κάποιον λογικό, πού δέν θά συμφωνεῖ μέ τήν τρέλα τους, θά ξεσηκώνονται ἐναντίον του, λέγοντάς του, ἐσύ εἶσαι τρελός γιά δέν θά εἶναι ὅμοιός τους. Σύγχυση, ταραχή καί ρημαγμένες, στεγνές ψυχές ἀπό τίς βαθυστόχαστες θεωρίες πού θά ἔλεγε καί ὁ Κόντογλου. Ὅ,τι σκοτάδι καί παλιανθρωπιά μαγαρίζει τήν οἰκουμένη, εἰσάγεται στήν πατρίδα μας καί διοχετεύεται στό σχολεῖο. Ἄν συμβεῖ κάτι πού φέγγει λίγο, πού μᾶς θυμίζει πώς εἴμαστε Ἕλληνες, Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, ἄνθρωποι φυσιολογικοί, καταπλακώνεται ἀπό τήν κόπρο τῆς ἀριστερόμυαλης προδοσίας, τούς κούφιους ἐθνοαποδομητές. Καί τά πράγματα θά χειροτερέψουν. Ἡ Παιδεία ἀντί γιά τήν ὑψοποιό καί ἀνθρωποποιό ἀπόστολή της, τόν ἐξευγενισμό τοῦ παιδιοῦ, στοχεύει στήν «ἀνάπτυξη καί καλλιέργεια» τῶν πεπτικῶν καί γεννητικῶν ὀργάνων του. Τό δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. Τί καρπούς δρέπουμε ἀπό τήν τρισάθλια «παιδεία» τους; Ἐγκλήματα, βία, ἀσυδοσία, ἀπείθεια, ἀσέβεια...

Οἱ γονεῖς, ὅσοι τέλος πάντων ἔχουν ἄγρυπνα καί ἀνοιχτά τά μάτια τῆς ψυχῆς τους καί ἀγωνιοῦν πραγματικά γιά τά βλαστάρια τους δέν βλέπουν, δέν ἀκοῦν γιά τήν ἀπροκάλυπτη πιά πολεμική ἐναντίον τῶν παιδιῶν τους; Γράφει ὁ Κόντογλου στό «Εὐλογημένο Καταφύγιο». «Ἕνα ἀνατολίτικο ρητό λέγει: Ἕνας τρελός ἔριξε μιά πέτρα στή θάλασσα καί πέσανε ἑκατό γνωστικοί γιά νά τή βγάλουνε. Ὁ τρελός εἶναι ἐκεῖνος πού χαλᾶ τήν παράδοση, γιατί ἔτσι τοῦ κατέβηκε, κι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ γνωστικοί πού ἀγωνιζόμαστε νά σώσουμε αὐτό πού πάει νά καταστρέψει ὁ τρελός, δηλαδή τήν παράδοση. Ἡ παροιμία μιλᾶ γιά ἕναν τρελό καί γιά ἑκατό γνωστικούς. Μά σε μᾶς εἶναι ἑκατό τρελοί πού γκρεμίζουνε καί πεντέξι γνωστικοί, πού ἀγωνίζονται, νά μήν τούς ἀφήσουνε στό παλαβό αὐτό ἔργο τῆς καταστροφῆς». (σέλ 175).

Παραθέτω κάποιες «παλαβομάρες», «δεξιῶν καί ἀριστερῶν», πού μετέτρεψαν το πάλαι ποτέ ἑλληνικό σχολεῖο σέ φροντιστήριο ἀφιλοπατρίας, ἀθεϊας καί ἀνηθικότητας.

Νά ξεκινήσω μέ τά πρόσφατα:

Πηγαίνει μέ φούστα μαθητής τοῦ Γυμνασίου στό σχολεῖο, τόν παρατηρεῖ ὁ καθηγητής καί πέφτουν πάνω του τά ὄρνεα τῆς παράνοιας νά τόν ξεκοκαλίσουν. Καί ἀπό κοντά το ὑπουργεῖο νά τούς δικαιώνει. Καί τήν ἐπαύριον οἱ συμμαθητές νά προσέρχονται, γιά στήριξη στόν θιγμένο, μέ τίς φοῦστες -καί τίς εὐχές- τῶν μανάδων τους προφανῶς. Τί νά πείς; «Σύ μαίνη διά τό μή εἶναι ὅμοιον αὐτοῖς...»....

Ἐκκλησιάζεται τμῆμα μαθητῶν, κοινωνοῦν τά παιδιά καί ξεσπαθώνουν οἱ ἀντίχριστοι κατά τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ «διά τό μή εἶναι ὅμοιον αὐτοῖς». (Προσωπικῶς κάθε μῆνα πηγαίνω τούς μαθητές μου στήν ἐκκλησία ὅπου σχεδόν ὅλοι κοινωνοῦμε).

Καταργοῦν τήν ἔπαρση τῆς σημαίας στά σχολεῖα, τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο, καί σιγήν ἰχθύος. Καμμιά ἀντίδραση. Πέρασε ἡ ἄποψη τῶν παλαβῶν...

Καταργοῦν τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, μιά χιλιετῆ παράδοση, καί πάλι δέν πειράζει. Εἶναι σκοταδιστικό κατάλοιπο. Κρατοῦν ὅμως τό Πολυτεχνεῖο, στό ὁποῖο ἔρχονται λιγότερα ἀπό τά μισά παιδιά καί σοῦ ἀντιτείνουν ὅτι εἶναι γιορτή τῆς Δημοκρατίας. Στήν οὐσία μιά λαμπρή εὐκαιρία γιά τούς ἀριστερόστροφους νά διαφημιστοῦν καί νά προβληθοῦν ὡς δῆθεν «ἱδρυτές» τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας. Τήν ἑορτή τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας ὅμως τήν συκοφαντοῦν, γιατί μισοῦν καθετί ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο. Σάπιοι πού θέλουν τό σάπισμά τους νά τό ἐπιβάλλουν πρωτίστως στίς νέες γενιές.

Γράφουν σχολικά βιβλία Γλώσσας, Ἱστορίας καί Θρησκευτικῶν γεμᾶτα δηλητήρια καί φαρμάκια ἐναντίον τῶν ἀθάνατων ἀξιῶν τοῦ Γένους, καί ἐμεῖς χαχανίζουμε γιά τά χάλια τους, ἀνίδεοι καί ἀνύποπτοι γιά τό κακό πού γίνεται καί θά τό λουστοῦμε. (Τό μέλλον τῆς πατρίδος κρίνεται στίς σχολικές αἴθουσες καί ὄχι στοῦ Μαξίμου ἤ στό Κοινοβούλιο).

Χαρακτηρίζουν τίς παρελάσεις , ὅταν τό ποτάμι τῆς ζωῆς ξεχύνεται στίς ἑλληνικές πόλεις κάθε Ὀκτώβριο καί Μάρτιο, καί φορά ἡ πατρίδα τήν γαλανόλευκη φορεσιά της, φασισμό . Καί προσπαθοῦν μέ τούς κουκουλοφόρους νά ἀμαυρώσουν τό πανηγύρι, νά φοβηθεῖ ὁ κόσμος γιά νά κρυφτεῖ στά σπίτια του, εἰσπνέοντας τίς ἀναθυμιάσεις τύπου «Φάρμα» ἤ της κάθε σκουπιδοεμπομπής πού βρομίζει τά σπιτικά μας.

Δοκάρι στά μάτια τους ἡ πρωινή προσευχή καί οἱ εἰκόνες στά σχολεῖα. Θά καταργηθοῦν ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ. Ἄν μιλήσεις, εἶσαι σκοταδιστής «διά τό μή εἶναι ὅμοιον αὐτοῖς». Ὅπλο τους γιά νά ἐξουδετερώσουν τίς ἀντιδράσεις; Ἐξόντωση διά τῆς γραφικότητας. Ὅποιος διαφωνεῖ εἶναι ρατσιστής ἤ χρυσαυγίτης. Ἡ ἀστυνομία τῆς σκέψης εἶναι παροῦσα. (Ὁ Γάλλος ποιητής Πώλ Βαλερύ ἔλεγε: «Ἡ κοινωνία ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά ἐκφράζεται ἐλεύθερα, ἀφοῦ προηγουμένως τοῦ ἔχει ἀφαιρέσει τό δικαίωμα νά σκέπτεται ἐλεύθερα»).

Εἰσάγουν τήν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ἀπό τό νηπιαγωγεῖο, καρυκευμένη μέ οὐδέτερες, ἐπιτηδευμένες λέξεις καί ἔννοιες, γιά νά μήν καταλάβει ὁ ἁπλός κόσμος τί γίνεται, καί καμαρώνουν οἱ παλαβοί. Καί ἄν μιλήσουν καί ἐλέγξουν τίς πομπές τούς δυό-τρεῖς γνωστικοί, ἐπιστρατεύονται οἱ ἐπαγγελματίες «διανοούμενοί» τους, μέ τά ξύγκια τῆς καλοπέρασης νά κρέμονται στίς σιαγόνες τους, χαρακτηρίζοντάς τους τρελούς, γιατί δέν συμφωνοῦν μέ τήν βλαμμένη σκέψη τους.

Τί φταίει; Το ὅτι ψηφίζουμε αὐτούς καί τίς νεοταξικές ξεσκονίστρες τους. Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη ἁμαρτία τῆς ἐποχῆς μας.

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς

3 σχόλια:

 1. το γράφω για 2η φορά: εάν δεν θα είστε στην επόμενη βουλή, θα φταίτε και εσείς.
  ΕΝΩΘΕΙΤΕ !!!! να σας δούμε στη βουλή γιά τη δόξα του Θεού και το καλό των ανθρώπων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς αγαπητέ είναι περισσότεροι οι τρελοί και επισης δυστυχώς για μας... ψηφίζουν. Όποτε οι γνωστικοί σαν τον κ. Δημήτρη Νάτσιο τον οποίο κι εγώ εκτιμω πολύ, είναι μάλλον χαμένοι.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.