5 Φεβ 2022

Πόση ξεφτίλα πιά; Ἔστησαν ὁλόκληρο «μεσοανατολικὸ ζήτημα» γιὰ μερικοὺς μαθητὲς ποὺ ἁπλὰ θέλησαν νὰ κοινωνήσουν!

Μέχρι ποῦ θὰ φτάσει ἡ κατάντια αὐτῆς τῆς χώρας; Μαθητὲς δημοτικοῦ στὴν Κρήτη ἐνίωσαν μία ἁγνὴ ἀνάγκη νὰ κοινωνήσουν καὶ ὁ κόσμος γύρισε ἀνάποδα!
Μαθητὲς – Κρήτη: Ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς πὼς οἱ γνωστὲς καὶ μὴ ἐξαιρετέες ἀντιχριστιανικὲς ἱστὸ – φυλλάδες, μέσα στή μανία πού ἔχουν γιὰ νὰ πλήξουν τὴν Ὀρθοδοξία ἔχουν ἀναγάγει σὲ κάτι περισσότερο ἀπό… θανάσιμη ἀπειλή για τὴν ὑγειονομικὴ ἀσφάλεια, τὸ θέμα τῶν μαθητῶν δημοτικοῦ ποὺ ἐκκλησιάστηκαν στὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχών καὶ (μερικοὶ) κοινώνησαν χωρὶς τὴν ἐπίγνωση τῶν γονέων τους.
Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἀπόλυτη διαστροφὴ καὶ παρακμὴ ἑνὸς καταρρέοντος μέρους τῆς κοινωνίας πού... φτύνει τὸν ἑαυτό της καὶ νομίζει πὼς βρέχει, βασιζόμενη σὲ ὑποκριτικοὺς ἠθικισμούς. Τι πιὸ φυσιολογικὸ καὶ εὐλογημένο από μερικὰ παιδάκια ποὺ ἔνιωσαν ψυχική ἀνάγκη νά λάβουν τό Σώμα καὶ τὸ Αἵμα τοῦ Χριστοῦ στὸ τέλος ἑνὸς ἐκκλησιασμοῦ; Τί πιὸ ἀσφαλές, τί πιὸ ἁγνὸ καὶ τί πιὸ ἀμόλυντο ἀπὸ αὐτό;

Ἕνα μέρος τοῦ κόσμου τῶν «μεγάλων» ὅμως δὲν τὸ εἶδε καθόλου ἔτσι. Μὲ τὴ διαρροὴ τῆς εἴδησης ἀμέσως ἐπιστρατεύτηκαν οἱ γνωστοὶ λιβελοφόροι ποὺ ἀντὶ γιὰ μελάνη γράφουν μὲ λάσπη: «Κίνδυνος γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία», «ἀπαράδεκτο νὰ μὴν ἐνημερωθοῦν οἱ γονεῖς», «νὰ δώσουν ἐξηγήσεις οἱ δάσκαλοι» καὶ ἄλλες τέτοιες ιαχές βλακείας.

Ἐνῷ – ἄκουσον ἄκουσον – ὁ προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ἠρακλείου ζητησε προκαταρκτικὴ ἐξέταση (!) γιὰ νὰ ἐρευνηθεῖ ὑπὸ ποιὲς συνθῆκες καὶ μὲ τίνος εὐθύνες κοινώνησαν οἱ μαθητές! Λὲς καὶ τὸ ὅτι κοινώνησαν τὰ παιδιὰ εἶναι κάποιο ἔγκλημα! Ἐκπαιδευτικοί τραβιούνται νὰ δώσουν καταθέσεις, ἐπειδὴ οἱ μαθητὲς συμμετεῖχαν στὸ πολυτιμότερο Μυστήριο τῆς Ὀρθοδοξίας! Εἶναι δυνατὸν νὰ γίνεται ὁλόκληρο «μεσοανατολικὸ ζήτημα» κάτι ποὺ κάνουν γενιὲς καὶ γενιὲς μαθητῶν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, χωρὶς ποτὲ νὰ πάθει κανένας τίποτα;

Πόση ξεφτίλα μπορεῖ νὰ ἀντέξει αὐτὸ τὸ κράτος πιά;

Ἐδῶ ἔχουμε ὁλόκληρη πανδημία γιὰ 2 χρόνια καὶ κοινωνὰ ἕνας μέσος ὅρος 150.000 ἀνθρώπων κάθε Κυριακὴ στοὺς ναοὺς ὅλης τῆς χώρας, καὶ δὲν ἔχει βρεθεί ΙΧΝΟΣ διασπορας ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό. Ἕνα διαρκὲς θαῦμα ποὺ κάποιοι τὸ βλέπουν καὶ κάποιοι κάνουν πὼς δὲν τὸ βλέπουν.

Καμία εὐθύνη δὲν φέρουν οἱ δάσκαλοι, οὔτε οἱ μαθητὲς

Ὅπως λέει τὸ ρεπορτάζ, οἱ γονείς δεν θεώρησαν αὐτονόητο οτι ἡ συγκατάθεσή τους γιὰ ἐκκλησιασμὸ ἰσοδυναμεῖ καὶ μὲ συγκατάθεση γιὰ μετάληψη τῶν παιδιῶν. Μὰ ἔχουμε τρελαθεῖ τελείως μὲ αὐτὰ πού ἀκοῦμε; Ἡ Θεία Μεταληψη ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ του ἐκκλησιασμοῦ, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση πὼς ὁ πιστός έχει ἐξομολογηθεί η καὶ σὲ περιπτώσεις παιδιῶν ποὺ ἀκόμα ἔχουν αγνή ψυχοῦλα καὶ ἱερὸ πόθο να κοινωνήσουν. Πάντως στὴν Ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότητα, δὲν εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ ἄλλο ἠ Θεία Κοινωνία!

Ἂν κάποιος γονέας δὲν τὸ γνωρίζει αὐτό, δὲν φταίει οὔτε ὁ μαθητής, οὔτε ὁ δάσκαλος, οὔτε ὁ ἱερέας, οὔτε κανένας. Φταίει ὁ ἴδιος. Ἑξάλλου μόνο χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση πρεπει νὰ ἔχει ἕνας γονιὸς γιὰ τὸ παιδί του ποὺ κοινώνησε (ἂν αὐτὸ ἐπιθυμοῦσε ἡ καρδοῦλα του). Ὁτιδήποτε ἄλλο, εἶναι ἁπλὰ προβολὴ (καὶ ἐπιβολὴ) τῆς ἀπιστίας τοῦ γονιοῦ, σὲ βάρος τῆς θέλησης τοῦ παιδιοῦ.

Γιὰ νὰ βγάλουν τὰ ἀντιχριστιανικὰ συμπλέγματά τους, κάποιοι ὑπεύθυνοι, κάποιοι ἀνεύθυνοι, καὶ κάποιοι ἀνόητοι, μπλέκουν τὰ παιδάκια καὶ τοὺς δασκάλους σὲ ἕναν κυκεῶνα ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ διαχειριστούν τήν τρικυμία ποὺ βρίσκεται στὸ κεφάλι τους.

Ἔκαναν παντιέρα τὸ πιὸ φυσιολογικὸ πρᾶγμα τοῦ κόσμου, και το ξεχείλωσαν μεχρι ἐκεῖ ποὺ δὲν παίρνει ἄλλο. Ἂς σοβαρευτοῦν ἐπιτέλους οἱ φορεῖς τῆς ἐκπαίδευσης, τὸ ὑπουργεῖο καὶ ὅλοι ποὺ μᾶς βγῆκαν ὑπὲρ – εὐαίσθητοι μὲ τὴ Θεία Κοινωνία. Ἔχουν σοβαρότερα πράγματα νὰ ἀσχοληθοῦν ἀπὸ τὸ νὰ κάνουν τὴ ζωὴ – πατίνι σὲ δασκάλους, ἐπειδὴ ἄφησαν μερικὰ παιδάκια νὰ κοινωνήσουν.

Στέγες καταρρέουν, σοβάδες πέφτουν, σχολεῖα πλημμυρίζουν, κτιριακὰ συγκροτήματα κρίνονται ἀκατάλληλα καὶ λειτουργοῦν κανονικά. Ας κάνουν προκαταρκτικὲς γιὰ αὐτὰ καὶ ἂς ἀφήσουν τὰ παιδάκια ἥσυχα νὰ προσεγγίσουν τὸν Θεό, ἂν τὸ λαχταρὰ ἡ ψυχοῦλα τους. Ἐξάλλου μεγαλύτερη ἀσφάλεια ἀπὸ ὅση ὑπάρχει στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴ Θεία Κοινωνία, δὲν πρόκειται νὰ συναντήσουν οἱ μαθητὲς πουθενὰ ἀλλοῦ.

5 σχόλια:

 1. ΕΚΑΤΟ ΦΟΡΕΣ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!

  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όταν τα βαπτίζουν (ακόμα και αυτοί που κάνουν πολιτικό γάμο!!) γιά κοινωνικούς λόγους π.χ. να μη στιγματιστούν, και αφού πιστεύουν ότι πρόκειται γιά ψωμί και κρασί ή αδιαφορούν τελείως γιά τη συμμετοχή στο μυστήριο ή τα κοινωνούν (πολύ μικρά) γιά το ..καλό !

  ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ , πως σας φαίνεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το χειρότερο είναι η σιωπή των "μεγάλων" αλλά και των σούπερ ορθοδόξων που τα τελευταία 2 χρόνια έχουν καταπιεί την γλώσσα τους.... Η τσέπη μας να είναι καλά κι όλα τα υπόλοιπα έχει ο Θεός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σε άλλες εποχές θα περιμέναμε να βγουν οι αξιωματούχοι της παιδείας και να στηλιτεύσουν αυτές τις "αντιδράσεις", "κόβοντας τον βήχα" όλων αυτών των "διαμαρτυρομένων" που διαρηγνύουν ως άλλοι Καθαρές τα ιμάτια τους, ζητώντας την κεφαλή επί πίνακι των δασκάλων.
  Αντ' αυτού αισθανόμενοι απολογούμενοι (αν είναι δυνατόν) , διατάσσουν ΕΔΕ για τους συναδέλφους.
  Άφες αυτοίς. Ου γαρ οίδασι τι ποιουσι.
  Ο Χριστός ξανασταυρώνεται.
  Ούτε τα παιδάκια δεν σέβονται!!!
  Βλέπετε που φτάσαμε;
  Μια φωνή Χριστέ μου. Μια φωνή επιτέλους ενός που δεν αντέχει άλλο να βλέπει αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει ένας; Ούτε ένας;
  Όλοι έχασαν την φωνή τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΩΣΠΟΤΕ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.