4 Φεβ 2022

Ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης (4 Φεβρουαρίου †)

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μᾶς τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου. 
 Ὅσιος Ἰσίδωρος γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο περὶ τὸ 360 μ.Χ.. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἔλαβε πλούσια θεολογικὴ καὶ φιλοσοφικὴ γνώση. Στὴν ἀρχὴ ἐργάσθηκε ὡς διδάσκαλος καὶ κατηχητὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας. 
Ἐπιζητώντας ὅμως τὴν ἡσυχία, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴ μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ γιὰ νὰ αὐξήσει περισσότερο τὸν ἀγώνα γιὰ ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, ἀποσύρθηκε σὲ μοναστήρι στὸ ὅρος Πηλούσιο.
Ἀργότερα, χειροτονήθηκε ἱερέας καὶ στὴ συνέχεια ἐξελέγη ἡγούμενος στὴν ἴδια Μονή. Λόγω τῆς τεράστιας θεολογικῆς του κατάρτισης, ἀλλὰ καὶ τῆς βαθιᾶς ἀσκητικῆς του καλλιέργειας, ἀπέκτησε μεγάλο κύρος καὶ φήμη, ὥστε νὰ θεωρεῖται... μοναδικὸς στὴν ἑρμηνεία περίπλοκων ἢ δυσνόητων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

Μὲ τὸ λόγο τοῦ ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος φώτιζε καὶ παρηγοροῦσε τοὺς πιστούς, ὁδηγοῦσε τοὺς ἁμαρτάνοντας στὸ σωστὸ δρόμο, στήριζε τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ τίμιου, σωφρόνιζε τοὺς ἀπειθεῖς καὶ ἀμελεῖς στὰ πνευματικὰ πράγματα. 

Ἀκόμη, παρενέβαινε καὶ συμβούλευε τοὺς βασιλεῖς καὶ τοὺς ἡγέτες τοῦ λαοῦ καὶ τοὺς ἤλεγχε ἀνάλογα, μὲ σκοπὸ νὰ ἐνδιαφέρονται πραγματικὰ γιὰ τὸ κοινὸ καλό, χωρὶς ἰδιοτέλειες καὶ προσωποληψίες. 

Ὁ Ὅσιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης συνέγραψε ἀρκετὲς Πραγματεῖες, καθὼς καὶ πλῆθος Ἐπιστολῶν, μὲ τὶς ὁποῖες νουθετοῦσε, συμβούλευε, παρηγοροῦσε καὶ συγχρόνως ἐξηγοῦσε τὸ «ἀποθετὸ κάλλος» τῶν Ἱερῶν Γραφῶν, κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. 

Εἶχε πάντοτε ἑτοιμότητα νὰ δίνει τὶς καλύτερες ἑρμηνεῖες καὶ νὰ ἐκφράζει μὲ σαφήνεια καὶ σταθερότητα τὴν Ὀρθόδοξη διδασκαλία, ὅταν οἱ πιστοὶ τὸν ρωτοῦσαν γιὰ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐκοιμήθη εἰρηνικὰ τὸ 440 μ.Χ., παραμένοντας στὴ συνείδηση τῶν πιστῶν της Ἐκκλησίας ὡς ἕνας σπουδαῖος ἐκκλησιαστικὸς συγγραφέας τοῦ 5ου αἰώνα καὶ ἕνας αὐθεντικὸς διαχρονικὸς ἐκφραστὴς τοῦ γνήσιου Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.