17 Ιαν 2022

Τό σόφισμα τοῦ μητσοτακικοῦ Mr Bean γιά τό πρόστυχο πρόστιμο τῶν 100 €

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, 
τ. Ἀναπλ. Καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ
Στή συνέντευξη πού παραχώρησε στίς 13 Ἰανουαρίου 2022 στόν συστημικό δημοσιογράφο Ν. Χατζηνικολάου (ἐκπομπή "Ἐνώπιος ἐνωπίῳ"), ὁ μητσοτακικός Mr Bean ἐπανέλαβε τό ποιηματάκι πού τοῦ ἔμαθαν οἱ σοφιστές-προπονητές του (τό εἶχε ξεφουρνίσει γιά πρώτη φορά την 1η Δεκεμβρίου στό κυνοβούλιο, ὅταν γινόταν ἡ συζήτηση γιά τήν ἐπίμαχη [ν]τροπολογία περί τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ στούς πολῖτες ἠλικάϊς ἄνω τῶν 60 ἐτῶν).
Ὅταν ὁ νεοταξίτης δημοσιογράφος τόν ρώτησε ἄν τόν... ἀγχώνει ἡ ἐπιβολή τοῦ (πρόστυχου) προστίμου τῶν 100 € πού θά πλήξει χαμηλοσυνταξιούχους, δεδομένου ὅτι εἶναι ὀδυνηρό γιά τίς οἰκογένειές τους νά δίνουν μηνιαίως αὐτό τό ποσό, ὁ Mr Bean προσπάθησε νά θολώσει καί πάλι τά νερά, ἀξιοποιῶντας τό περί οὐ,οὗ ὁ λόγος καταγέλαστο σόφισμα. Ἡ ξεδιάντροπη ἀπάντησή του ἦταν ἡ ἑξῆς:
«Ναί, ἀλλά ὑπάρχει ἡ ἐπιλογή τοῦ νά κάνεις τό σωστό. Αὐτό πού ἔχουν κάνει 9 στούς 10 συμπολῖτες μας ἄνω τῶν 60. Δ ἔ ν εἶναι ὑ π ὁ χ ρ ἔ ὦ τ ἰ κ ό τό πρόστιμο ξέρετε. Ε μ β ὁ λ ἰ ἄ ζ ἔ σ ἅ ἰ καί δ ἔ ν πληρώνεις πρόστιμο. Θά ἦταν πάρα πολύ ἄδικο γι' αὐτούς πού ἔσπευσαν καί ἔκαναν τό ἐμβόλιο - μέ δυσκολία; μέ καχυποψία; Ἔκαναν ὅμως τό ἐμβόλιο καί διαπίστωσαν ὅτι τό ἐμβόλιο εἶναι ἀσφαλές καί εἶμαι σίγουρος ὅτι σήμερα αἰσθάνονται διπλά ἀνακουφισμένοι: Ἀνακουφισμένοι, γιατί προστατεύθηκαν καί ἀνακουφισμένοι, γιατί δέν θά χρειαστεῖ νά πληρώσουν αὐτό τό πρόστιμο, τό ὁποῖο ναί, δέν εἶναι καθόλου ἀμελητέο, ἀλλά δ ἔ ν νοεῖται ὑ π ὁ χ ρ ἔ ὦ τ ἰ κ ό τ ἡ τ ἅ χωρίς κ ὕ ρ ὦ σ ἡ».
Ὅποιος ὅμως γνωρίζει στοιχειώδη νομικά, ἀντιλαμβάνεται πόσο πολύ ἐμπαίζεται ὁ ἁπλός πολίτης μέσῳ αὐτοῦ τοῦ σοφίσματος. Ἄν ὁ συλλογισμός ἦταν ὀρθός, τότε κάθε λ ἡ σ τ ἤ ς πού ἀπειλεῖ ἕναν περαστικό μέ τή φράση «τά λεφτά σου ἤ τή ζωή σου!» θά ἐνθυλάκωνε μέ τίς ἔ ὑ λ ὁ γ ἴ ἔ ς τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου καί τῆς ἔννομης τάξης τά ξένα χρήματα, ἀφοῦ αὐτά θά τά εἶχε δώσει ὁ ἀπειληθεῖς μέ τή θ ἔ λ ἡ σ ἤ τοῦ καί ὄχι ἐξαναγκαστικά!
Τό κρίσιμο φυσικά δέν εἶναι ἄν ὁ ἀπειλούμενος ἔχει τήν ἐναλλακτική δυνατότητα νά δώσει σέ ἕναν ξένο τά χρήματά του, προκειμένου νά γλυτώσει ἀπό τό κακό μέ τό ὁποῖο ἀπειλεῖται, ἀλλά ἄν ὁ ἀπειλῶν ἔχει τό δ ἰ κ ἅ ἴ ὦ μ ἅ νά ἀξιώσει ἀπό τόν ἀπειλούμενο νά τελέσει, νά ἀνεχθεῖ ἤ νά παραλείψει τήν ἐπίμαχη ἐνέργεια.
Ὅταν τέτοιο δικαίωμα δ ἔ ν ὑφίσταται, ἡ ἐναλλακτική δυνατότητα τῆς συμμόρφωσης τοῦ ἀπειλουμένου, ἡ ὁποία εἶναι ἅ θ ἔ μ ἰ τ ὁ δημιούργημα τοῦ δράστη, στερεῖται νομικοῦ ἀντικρίσματος, ὁπότε ἡ ἱκανοποίηση τῆς ἀξίωσης τοῦ ἀπειλοῦντος εἶναι προϊόν ἔ ξ ἅ ν ἅ γ κ ἅ σ μ ὁ ὕ.
Ποιός σκακιστής θά μποροῦσε νά ὑποστηρίξει πειστικά ὅτι, κάνοντας τή μοναδική κίνηση πού τοῦ ἔχει ἀφήσει ὁ ἀντίπαλός του πρίν ἀπό τό ρουά-μάτ, μετέφερε μέ τήν ἐλεύθερη βούλησή του τό πιόνι του στό συγκεκριμένο τετράγωνο;
Καί τώρα ξαναδιαβάστε τήν ἀπάντηση τοῦ Mr Bean γιά νά κατανοήσετε πόσα κιλά ψευτιᾶς καί ὑποκρισίας χωρᾶνε μέσα στό διεστραμμένο κεφάλι του. Ἐνῶ στήν ἀρχή εἶπε ὅτι «δέν εἶναι ὑποχρεωτικό τό πρόστιμο, ξέρετε», μετά ἀπό λίγα δευτερόλεπτα παραδέχθηκε ὅτι «δέν νοεῖται ὑποχρεωτικότητα χωρίς κύρωση»!
Τέτοιον πρωθυπουργό διαθέτει ἡ Ἑλλάδα σέ μιά τόσο δύσκολη ἐποχή. Νά τόν χαιρόμαστε! (Φυσικά τά ἴδια, ἴσως καί χειρότερα, ἰσχύουν γιά ὅσους ἐποφθαλμιοῦν τήν πρωθυπουργική καρέκλα. Τσίπρηδες, Ἀνδρουλάκηδες καί ἡ λοιπή κομπανία εἶναι μιά μεγάλη οἰκογένεια μέ ἴδιο ἐπώνυμο ἀλλά διαφορετικά χρώματα καί ὀνόματα).
Εἶναι προφανές ὅτι ἕνας πρωθυπουργός, πιστό ὁμοίωμα τοῦ Mr Bean, ἐξυπηρετεῖ ἄριστα τόν σχεδιασμό τῆς Παγκόσμιας Δικτατορίας. Μιά ματιά καί στούς λοιπούς πρωθυπουργούς καί προέδρους τῶν ἄλλων χωρῶν ἀρκεῖ γιά νά μας βοηθήσει νά καταλάβουμε τό κοινό DNA τῶν μαριονετῶν πού ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπό τόν ἀόρατο μαριονετίστα.
Ὕγ1: Ντροπή γιά τούς δικαστές, τούς εἰσαγγελεῖς, τούς πανεπιστημιακούς κ.λπ., πού, ἐνῶ βλέπουν πεντακάθαρα τόν νομικό ἐμπαιγμό τῶν Ἑλλήνων, σιωποῦν ἔνοχα. Φυσικά, ὑπάρχουν καί οἱ ἀνεκδιήγητοι εἰδικοί τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, οἱ ὁποῖοι τοποθετοῦνται γραπτῶς ἤ προφορικῶς πρός τήν ἴδια κατεύθυνση μέ τόν Μαριονετάκη καί τούς λογογράφους του, ἀσκῶντας τήν τέχνη τῆς νομικῆς σοφιστείας καί, ἑπομένως, παραπλανῶντας τούς ἀνυποψίαστους ἁπλοῦς πολῖτες.
Ὕγ2: Στήν ἴδια συνέντευξη, ὁ μητσοτακικός Mr Bean πέταξε τήν βόμβα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ το πῶς θά κυκλοφοροῦν ἐφεξῆς οἱ ἄνθρωποι. Εἶπε χαρακτηριστικά γεμᾶτος τσαχπινιά, ἔχοντας ἕνα μειδίαμα στό πρόσωπό του καί τονίζοντας μέ πονηρό νόημα τίς λέξεις του:
«Ἐπίσης πιστεύω ὅτι κάποιες συνήθειες τῆς πανδημίας θά μᾶς συνοδεύουνε γιά πάντα. Μοῦ φαίνεται ἀδιανόητο ὅτι κάποιος θά ξαναπάει στό νοσοκομεῖο χωρίς νά φοράει μάσκα. Πιστεύω ὅτι καί τόν ἑπόμενο χειμῶνα μέσα στά Μέσα Μαζικῆς Μεταφορᾶς, ὅπως γίνεται καί σέ πολλές χῶρες τῆς Ἀνατολῆς, πολλοί συμπολῖτες μας θά ἐπιλέξουν νά φορᾶνε μάσκα γιά νά προστατευθοῦν ὄχι μόνο ἀπό τόν κορωνοϊό, ἀλλά καί ἀπό τό ἁπλό κρύωμα. Ἡ μάσκα πιά μπῆκε στή ζωή μας καί πιστεύω ὅτι αὐτή θά εἶναι μιά ἀπό τίς θετικές παρακαταθῆκες ὡς πρός τή δημόσια ὑγεία γιά τό μέλλον. Θά ἔχουμε πάντα ἀναπνευστικές λοιμώξεις δέν πρόκειται νά ἐκλείψουν».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εὐτυχῶς πού ἦρθε ὁ κορωνοϊός, γιά νά μᾶς βάλει στόν... ἴσιο, δηλ. τόν... κινεζικό δρόμο. Ἐπί τόσα χρόνια πού κυκλοφορούσαμε μέ ἐλεύθερο τό πρόσωπό μας ἤμασταν ὑποψήφιοι αὐτόχειρες καί δυνάμει μακελλάρηδες. Αἰδώς Ἀργεῖοι!

5 σχόλια:

 1. Θα αναφερθώ στο "πρόστιμο", το οποίο επέβαλε η "έννομη" πολιτεία στους "άνομους" πολίτες, στους οποίους εκουσίως κατατάσσομαι. Καταρχάς, η λέξη πρόστιμο για μας σημαίνει παράσημο! Εμείς την αναλύουμε γραμματικώς κατά την δική μας συνείδηση: προς+τιμή= προς τιμήν σου! Και έτσι την αποδεχόμαστε! Με τα φτωχά και ευτελή τεχνάσματα των ανόητων, ξενοκίνητων, απερίσκεπτων και αφιλάνθρωπων αρχόντων- δυναστών, που τα προσπερνάμε αδιάφοροι και που δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε καν αυτήν την επιπολή της συνειδήσεώς μας, συνεχίζουμε μπροστά, κοιτάζοντας προς την Αλήθεια! Δόξα τω Θεώ, που μας χαρίζει την ελάχιστη πνευματική όραση, ώστε να είμαστε σε θέση να βλέπουμε σφαιρικά τα τεκταινόμενα ανά την υφήλιο και την πατρίδα μας και να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας. Δυστυχώς, δεν πείθει το παραμύθι. Δεν μπορεί, μέσα σε όλην αυτήν την σύγχυση και την απαξίωση των ιερών που επικρατεί στην αγαπημένη μας πατρίδα να μας πείσουν να κάνουμε το θέλημά τους, με την ... προς τιμή μας, διαχρονικά, εύφημη μνεία! Αν και παράνομοι, θα την καταθέσουμε νομίμως! Μένουμε ΑΛΗΘΕΙΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κωνσταντῖνος Βαθιώτης,

  άξιος πολλών επαίνων !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΙΣΧΟΣ, ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ. Ο ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕ ΘΑ ΜΑΣ ΑΦΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ. ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ ΑΥΤΟ Ο ΑΙΤΙΟΣ, Ή ΟΙ ΑΙΤΙΟΙ...ΑΙΣΧΟΣ, ΝΤΡΟΠΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΟΜΙΖΩ ΤΟΣΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ 4 ΟΡΓΑΝΑ:
  1. ΤΟ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΜΕΤΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
  2. ΤΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ-ΚΑΛΟΖΩΪΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΦΙΣΚΑ, ΒΕΛΟΝΑ ΤΕΡΜΑ ΔΕΞΙΑ
  3. ΤΟ ΓΛΥΚΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΗΝ ΓΛΥΚΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΑΡΓΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ,
  ΦΙΣΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΒΕΛΟΝΑ ΤΕΡΜΑ ΔΕΞΙΑ
  4. ΤΟ ΠΑΤΡΙΔΟΜΕΤΡΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΟΝΙΜΩΣ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΣΑΣ!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.