9 Ιαν 2022

Κύριε Ἀλικάκο ὁ Ἁγιασμός δέν εἶναι ἁπλά «νεράκι» - «Νεράκι» τρέχουν οἱ γελοιότητες πού γράψατε γι' αὐτό τό μέγα θαῦμα!

Μετά τίς θλιβερές προσπάθειες νά προσβάλλει τό Ἅγιο Φῶς, τώρα καί ὁ Ἁγιασμός μπῆκε στό στόχαστρο τοῦ πλήρους ἀντιχριστιανικῆς ἐμπάθειας δημοσιογράφου, Δημήτρη Ἀλικάκου.
Ἁγιασμός: Δέν ἀποτελεῖ καί μεγάλη ἔκπληξη πού ὁ Δημήτρης Ἀλικάκος, γνωστός γιά τίς ἐμμονές του κατά τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔπαθε τρικυμία ἐν κρανίῳ ἀνήμερα τῶν Θεοφανίων καί ἀποφάσισε νά κάνει μιά κατάπτυστη ἀνάρτηση κατά τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγιασμοῦ, μήπως καί μπορέσει μέ τό σύνηθες λεκτικό κόπρισμα νά... κάνει λίγο ντόρο γύρω ἀπό τό ὄνομα τοῦ.

Σέ ἀπόλυτη συνέπεια μέ τήν ἀσέβεια, τόν κοινωνικό ρατσισμό καί τήν ἔλλειψη πολιτισμοῦ πού τόν διακρίνει, εἶναι γνωστή ἡ τακτική του νά «χτυπᾶ» σέ μέρες μεγάλων ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, κάνοντας ἀξιοθρήνητες προσπάθειες γιά νά μειώσει μεγάλα θαύματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Τίς ἴδιες ἀπέλπιδες προσπάθειες ἔχει κάνει γιά νά «ἀπομυθοποιήσει» καί τό Ἅγιο Φῶς, μέ ἀποτέλεσμα στό τέλος νά ἀπομυθοποιήσει πλήρως τόν ἑαυτό του, ἀποκαλύπτοντας τήν ἀντιχριστιανική νεύρωση ἀπό τήν ὁποία διακατέχεται.

Ὁ δημοσιογράφος πού τοῦ ἀρέσει νά συμπεριφέρεται ὡς... διαγαλαξιακός πανεπιστήμονας, μᾶς «ἐνημέρωσε» ἀπό τό Facebook πώς «ὁ Ἁγιασμός δέν εἶναι ἰσχυρό φάρμακο γιά πᾶσα ἀσθένεια καί νόσο, γιατί εἶναι ἁπλά... νερό». Καί πώς ἄν τό νερό πού ἁγιαστεῖ προέρχεται ἀπό καθαρή πηγή τότε εἶναι... καθαρός Ἁγιασμός καί ἄν εἶναι ἀπό μολυσμένη εἶναι... ἐπικίνδυνος Ἁγιασμός.

Εὐτυχῶς πού βρέθηκε ἕνας Δημήτρης Ἀλικάκος νά μᾶς... ἐξηγήσει τό θαῦμα αἰώνων ὁλόκληρων πού ἀποτελεῖ ὁ Ἁγιασμός. Πάλι καλά πού βρέθηκε ὁ φωτεινός παντογνώστης γιά νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν... «πλάνη»! Νά μᾶς πεῖ τό ἰδιοφυές: πώς τό νερό πού χρησιμοποιεῖται γιά τόν Ἁγιασμό εἶναι καθαρό. Φοβερή δημοσιογραφική ἀνακάλυψη!

Κύριε Ἀλικάκο νά σᾶς ἐνημερώσουμε καί κάτι ἀκόμα, σέ περίπτωση πού διαφεύγει τῆς ἀνυπέρβλητης «ἐπιστημοσύνης» σας. ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ χρησιμοποιεῖται στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, φροντίζουν οἱ ἱερεῖς καί οἱ χριστιανοί νά εἶναι ΑΓΝΟ καί ΚΑΘΑΡΟ σάν δεῖγμα σεβασμοῦ πρός τόν Θεό. Δέν θά πάρει ὁ ἱερέας νά καθαγιάσει βρώμικο νερό. Τό λάδι, τό κρασί, τό κερί, τό νερό καί ὁτιδήποτε ἄλλο ἀπευθύνεται στή δοξολογία τοῦ πάναγνου Θεοῦ, ΠΡΕΠΕΙ νά εἶναι ὅσο καθαρότερο γίνεται.

Οὐσιαστικά ὁ κ. Ἀλικάκος περισσότερο «ἀνακάλυψε τόν τροχό» μέ ὅσα ἔγραψε, παρά κάποιον τρόπο γιά νά πλήξει τήν Ὀρθοδοξία.

Τό θαῦμα τοῦ Ἁγιασμοῦ δέν ἔγκειται τόσο στήν - ἔτσι κι ἀλλιῶς - δεδομένη καθαρότητα τοῦ νεροῦ. Πρίν τόν Ἁγιασμό τό νερό εἶναι καθαρό μέ ὑλική ἔννοια. Μετά τήν ἐκτενῆ Δέηση ἐξαγιάζεται καί καθαρίζεται καί πνευματικῷ τῷ τρόπῳ. Γίνεται «πηγή ἀφθαρσίας», «νοσημάτων ἀλεξιτήριον» πρός «καθαρισμόν ψυχῶν καί σωμάτων, πρός ἰατρείαν παθῶν, πρός ἁγιασμόν οἴκων, πρός πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον». Καθαγιασμένο ὕδωρ πού προσφέρει ἁγιασμό, εὐλογία, κάθαρση καί ὑγεία.

Ψιλά γράμματα γιά τόν κ. Ἀλικάκο πού νομίζει ὅτι ὅλος ὁ κόσμος περιστρέφεται κάτω ἀπό τό ἀθεϊστικό μικροσκόπιο τοῦ. Τόσο ψιλά πού γιά νά ἐνισχύσει τό ἀποτυχημένο ἀντιχριστιανικό παραλήρημα τοῦ, προέβη σέ ἕναν συλλογιστικό ἀχταρμᾶ, παραπέμποντας σέ μελέτες τοῦ ἐξωτερικοῦ γεμᾶτες ἀοριστίες πού ἐξέταζαν «ἁγιασμούς» ἑτερόδοξων (αἱρετικῶν) δογμάτων (πραγματικά «νεράκια» δηλαδή καί ὄχι ἁγιασμούς) ὥστε νά πείσει πώς ὁ (ἀληθινός) Ἁγιασμός τῆς Ὀρθοδοξίας μπορεῖ νά γίνει... ἐπικίνδυνος.

O Ἁγιασμός παραμένει ἀναλλοίωτος καί πραγματοποιεῖ πλῆθος θαυμάτων
Χιλιάδες εἶναι οἱ προφορικές καί γραπτές μαρτυρίες γιά Ἁγιασμούς πού ἔχουν ἀφεθεῖ σέ μπουκαλάκια γιά δεκαετίες, μισό αἰῶνα ἤ ἀκόμα καί ὁλόκληρο αἰῶνα, καί τό νερό παρέμεινε κρυστάλλινο καί φρέσκο σά νά εἶχε μόλις συμπληρωθεῖ ἀπό τρεχούμενη πηγή. Κανονικά θά ἔπρεπε νά ἔχει μουχλιάσει, νά ἔχει μυρίσει, νά ἔχει ἀλλοιωθεῖ ἡ ὄψη τοῦ καί ἡ γεύση του. Ὅμως πάντα εἶναι πεντακάθαρο.

Μπορεῖ ὁ κ. Ἀλικάκος νά παρουσιάσει ἔστω Μία μαρτυρία πού κάποιος πιστός ἔπαθε τό ὁτιδήποτε πίνοντας Ἁγιασμό χρόνων καί δεκαετιῶν; Αὐτό θά ἔπρεπε νά βάζει σέ σοβαρούς προβληματισμούς κάποιον πού κρίνει τά φαινόμενα ἀμερόληπτα. Ἄλλα φαίνεται πώς δέν εἶναι ἀρκετό γιά νά ἱδρώσει τό αὐτί ἑνός ἀνθρώπου μέ πωρωμένη διάνοια. Σέ κάθε περίπτωση πρόκειται γιά ἕνα ἀναμφισβήτητο θαῦμα πού κανένας συμπλεγματικός ἀντιχριστιανός δέν μπορεῖ νά ἐξηγήσει.

Ἀσφαλῶς οἱ Χριστιανοί δέν εἶναι... «ἀλικάκοι» ὥστε νά ἀρχίσουν νά ἐξετάζουν μέ μικροσκόπια τούς ἁγιασμούς, διότι δέν εἶναι ψυχροί καί στενοκέφαλοι ὑλιστές πού νομίζουν πώς τά πάντα ὑποτάσσονται στίς πέντε ταλαίπωρες αἰσθήσεις τους. Πιστεύουν σέ ἕναν Τριαδικό Θεό πού θαυματουργεί καί ὑποτάσσει τούς νόμους μιᾶς φύσης πού ὁ ἴδιος δημιούργησε ἀπό τό μηδέν.

Ἀπό τό μηδέν ὅμως ἦρθε καί ἡ γνώμη τοῦ κ. Ἀλικάκου γιά θέματα τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί πραγματικά ΚΑΝΕΝΑΣ δέν τή ζήτησε. Δέν θά μᾶς πεῖ κάποιος δημοσιογράφος ἄν καί πώς οἱ χριστιανοί πρέπει νά πίνουν Ἁγιασμό! Ὁ ὁποῖος μάλιστα στό πίκ τοῦ θρασύτατου παραληρήματος του, ἔγραψε πώς οἱ πιστοί δέν πρέπει νά πίνουν Ἁγιασμό πού τούς προσφέρεται σέ μπουκαλάκι (!) καί πώς δέν πρέπει νά δίνεται Ἁγιασμός σέ ἀσθενεῖς!

Πλῆθος μαρτυριῶν ἀπό θαύματα ἰάσεων μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὑπάρχει στή βιβλιογραφία. Ὁ «φωτεινός παντογνώστης» ὅμως... γνωρίζει καλύτερα ἀπό τούς χιλιάδες πιστούς, κρίνοντας τους μέ εἰρωνεία πάνω στόν θρόνο τοῦ ναρκισσισμοῦ του. Καλά ὅμως, ἡ ἀντιχριστιανική λύσσα εἶναι δεδομένη στόν συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Τήν ἔχουμε ἐμπεδώσει.

Στοιχειώδης σεβασμός στήν πίστη τοῦ ἄλλου δέν ὑπάρχει ἔστω γιά τά προσχήματα; Πολιτισμένη συμπεριφορά δέν μπορεῖ νά ἔχει, μπάς καί προλάβει τόν τρέχοντα αἰῶνα μας; Τόν ρατσισμό του δέν μπορεῖ νά τόν κρύψει; Μπα... μᾶλλον πολλά ζητᾶμε καί πάλι.

Ὁ κ. Ἀλικάκος ἄς ἀρκεστεῖ στά τοῦ οἴκου του καί ἄν τό ἐπιθυμεῖ ἄς παραμείνει στήν ὑλιστική του πλάνη. Ὅμως νά σταματήσει νά παριστάνει τόν «χωροφύλακα» στήν πίστη τῶν Ὀρθόδοξων χριστιανῶν. Ἄς μαζευτεῖ. Δέν ἔχει κανένα δικαίωμα νά χλευάζει θαύματα τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά δίνει καί... συμβουλές γιά τό πῶς θά ἐκφράσει τήν πίστη του ὁ καθένας.

Ἄν δέν μπορεῖ νά χωνέψει πώς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού πιστεύουν σέ ἕναν παντοδύναμο Θεό καί φέρουν τήν πίστη τούς ὡς προσωπικό βίωμα, ἀποκάλυψη, ἦθος, τρόπο ζωῆς καί ὑπάρξεως, ἄς πιει λίγο νεράκι καθαρό, φιλτραρισμένο ἀπό μικροοργανισμούς, γιά νά πᾶνε τά φαρμάκια τῆς ἐμπάθειας τοῦ κάτω...

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.