8 Ιαν 2022

Τελικά γιατί διώχτηκαν 7.000 ἀπ' τό ΕΣΥ; Γιά νά «βράζουν» σήμερα τά νοσοκομεῖα ἀπό κρούσματα ἐμβολιασμένων ὑγειονομικῶν;

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τήν ὥρα πού ἡ Ὄμικρον θερίζει ἐμβολιασμένους ὑγειονομικούς στό ΕΣΥ, προκύπτει ἡ ἐρώτηση: Ἀπό πού καί ὡς πού ὁ ἄρρωστος ἐμβολιασμένος ὑγειονομικός διαφέρει ἀπό τον ὑγιῆ ἀνεμβολίαστο συνάδελφο πού βρίσκεται σέ ἀναστολή;
ΕΣΥ: Δέν θά εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε πώς ἡ ἐπέλαση τῆς μετάλλαξης «Ὄμικρον» πού ξεκίνησε νά ἀποδεκατίζει τό (ἤδη ἐλλιπές) ὑγειονομικό προσωπικό τῶν δημόσιων νοσοκομείων, κυριολεκτικά κονιορτοποίησε τό γελοῖο κυβερνητικό ἀφήγημα πού εἶχε στείλει στήν πόρτα τῆς ἐξόδου 7.000 (καί πλέον) ἀνεμβολίαστους... ὑγειονομικούς.

Χαμός ἀπό κρούσματα ἐμβολιασμένων στό ΕΣΥ
Ἐνδεικτικά παραδείγματα, τό νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμός» μέ 92 ὑγειονομικούς νά νοσοῦν, τό νοσοκομεῖο «Γεώργιος Γεννηματάς» μέ 79 κρούσματα, το «Σωτηρία» μέ 55 κρούσματα, τό «ΚΑΤ» μέ 66 κρούσματα, ὁ «Ἅγιος Σάββας» μέ 37 κρούσματα.

Δημοσιεύματα τῶν τελευταίων ἡμερῶν μιλοῦν γιά ἕνα ἀσταμάτητο ντόμινο μετάδοσης πού παρατηρεῖται στά δημόσια νοσοκομεῖα, μέ δεκάδες ἐργαζόμενους νά νοσοῦν καί νά βγαίνουν ἐκτός μάχης. Ἡ ΠΟΕΔΗΝ ἰσχυρίζεται πώς νοσοῦν τοὐλάχιστον 2.500 ὑγειονομικοί ἀπό κορονοϊό αὐτή τήν περίοδο.

Τά ἴδια τά γεγονότα λοιπόν μας φανερώνουν τό «μεγαλεῖο» αὐθαιρεσίας καί παραλογισμοῦ τῆς κυβέρνησης. Τά δημόσια νοσοκομεῖα ἔγιναν hot spots κορονοϊοῦ καί ὅλα τά ἐπιχειρήματα κατέρρευσαν μαζί μέ τά ψεύτικα «στεγανά» πού ὑποτίθεται πώς ὑπῆρχαν.

Καί γεννιέται τό ἐρώτημα: o ἐμβολιασμένος ὑγειονομικός τελικά κράτησε τή δουλειά του διότι - σέ σχέση μέ τόν ἀνεμβολίαστο - καταφέρνει... τί;

Νά μή νοσήσει καί κατά συνέπεια νά ἀφήσει τό πόστο του κενό; Μά ἀφοῦ νοσεῖ κανονικότατα, καί μέ μεγάλη εὐκολία μάλιστα ὅπως φανερώνουν οἱ ἀριθμοί!

Νά μή μεταδώσει τόν ἰό στούς συναδέλφους καί παρ' ἐλπίδα σέ ἀσθενεῖς; Μά καί αὐτό συμβαίνει. Συνέβαινε μέ τη «Δέλτα» καί συμβαίνει πολύ περισσότερο τώρα μέ τήν «Ὄμικρον». Δέν «βράζουν» τά νοσοκομεῖα ἀπό κορονοϊό τώρα; Ἄλλαξε κάτι;

Νά μή κινδυνεύσει ὁ ἴδιος, ἀφοῦ ὁ ἐμβολιασμένος ὑγειονομικός ὑποτίθεται πώς θά περάσει τή νόσηση πιό ἐλαφριά; Πέραν του ὅτι καί ἐμβολιασμένοι (σέ μικρότερο ποσοστό) καταλήγουν σέ ΜΕΘ καί πεθαίνουν, φαντάζει κωμικό νά ποῦμε πώς ἡ κυβέρνηση ἔδιωξε 7.000 ὑγειονομικούς ἐπειδή ἀνησύχησε γιά... τό καλό τους. Δηλαδή τούς «ἔσωσε» ἀπό τόν ἰό, καταδικάζοντας τους σέ πεῖνα καί ἀνέχεια; Ἀστεία πράγματα.

Σέ τί ὑπερισχύει λοιπόν ὁ σημερινός ἐμβολιασμένος ὑγειονομικός ἀπό τόν ἀνεμβολίαστο πού ζητᾶ νά ἐλέγχεται μέ καθημερινά τέστ καί νά πάρει τήν ἐργασία του καί τή ζωή τοῦ πίσω;

Ἔχει κάποια ἀπροσδιόριστη ὑγειονομική... ὑπεροχή; Ἀνήκει σέ κάποια... «ἀνώτερη φυλή»; Ὑπερέχει ὅσον ἀφορᾶ τήν ὑπακοή στή κυβέρνηση; Εἶναι καλύτερος γιατί «συμμορφώνεται πρός τάς ὑποδείξεις»; Ἔχει... ἀνώτερα κοινωνικοπολιτικά φρονήματα; Τόν ἐγκρίνει κάποια ἀναχρονιστική ἰδεολογία πού χωρίζει τούς ἀνθρώπους σέ α' καί β' κατηγορίας;

Πρός Θεοῦ, δέν ἔχουμε τό παραμικρό πρός τούς ἐνεργοῦς ὑγειονομικούς πού δουλεύουν στίς πιό ἀντίξοες συνθῆκες καί ἡ κυβέρνηση τούς βγάζει τό λάδι γιά νά καλύψει τίς δικές της τραγικές ἐπιλογές. Τήν παραφροσύνη τῶν ἀποφάσεων πού παίρνονται, θέλουμε νά ἀναδείξουμε.

Ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νά κυνηγᾶ τήν οὐρά τῆς ἐμμονῆς της
Ἄς μᾶς ἐξηγήσει κάποιος λοιπόν. Πώς ἕνας ἄρρωστος ἐμβολιασμένος ὑγειονομικός εἶναι προτιμότερος ἀπό ἕναν ὑγιῆ ἀνεμβολίαστο συνάδελφο; Ἀπό τή στιγμή πού οἱ συνθῆκες φέρνει τους πάντες νά βράζουν στό ἴδιο καζάνι, πρός τί αὐτή ἡ συμπλεγματική ἐμμονή τῆς κυβέρνησης;

Θά εἶχε ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον ἄν μπορούσαμε νά καταμετρήσουμε τί ποσοστό ἐμβολιασμένων ὑγειονομικῶν νοσεῖ (καί θά νοσήσει τό ἑπόμενο διάστημα) ἀπό κορονοϊό καί τί ποσοστό νοσούντων θά ὑπάρξει ἀπό τούς 7.000 ὑγειονομικούς πού βρίσκονται σέ ἀναστολή. Ἔτσι γιά νά δοῦμε ἄν ὑπάρχει καμία οὐσιαστική διαφορά, καί στήν τελική νά ἀποδειχθεῖ (μέ ἀκόμα ἕνα στοιχεῖο) πώς δέν εὐσταθεῖ οὔτε κατ' ἐλάχιστον αὐτό τό γελοῖο ἐπιχείρημα πού πέταξε αὐτούς τούς ἀνθρώπους στόν δρόμο.

Καί ἀντί αὐτό τό φαινόμενο πού χτυπᾶ ἀλύπητα τά νοσοκομεῖα νά ξυπνήσει τους ἰθύνοντες, ἐκεῖνοι συμπεριφέρονται ἀκόμα πιό ἐμμονικά καί σπασμωδικά. Ὑποτιμοῦν ἀκόμα περισσότερο τή νοημοσύνη μας.

Διότι πώς χειρίζονται τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα πού ἀδειάζουν τά νοσοκομεῖα μᾶς ἀπό προσωπικό; Παίρνουν πίσω τους 7.000 ἑτοιμοπόλεμους καί ἐμπειρότατους ὑγειονομικούς, ὅπως θά ὅριζε ἡ λογική; Ὄχι βέβαια. Ἡ λογική μας ἔχει ἐγκαταλείψει πρό πολλοῦ ἄλλωστε.

Ἄλλα τί κάνουν; Μικραίνουν τήν περίοδο τῆς καραντίνας γι' αὐτόν πού νοσεῖ! Ἰδιοφυές! Μά πώς σκέφτηκαν τέτοια φοβερή ἰδέα; Εἶσαι ἀσυμπτωματικός ὑγειονομικός; Σέ 5 μεροῦλες ἔλα πίσω! Καί ἄς μήν ἔχει ἐξαλειφθεῖ τό ἰικό φορτίο. Καί ἄς μεταδίδεις ἀκόμα. Καί ἄς διαφωνοῦν σφόδρα μέ αὐτό τό μέτρο ἀρκετοί ἐπιστήμονες. Μιλᾶμε γιά ὑγειονομική ὑπευθυνότητα, ὄχι ἀστεία!

Καί τί ἄλλο κάνουν; Μετακινοῦν προσωπικό ἀπό κλινική σέ κλινική καί ἀκυρώνουν τακτικά προγραμματισμένα χειρουργεῖα καί τακτικές ἐξετάσεις. Ὅλο τό βάρος στήν πλάτη καί τήν ὑγεία τοῦ πολίτη! Γιά ἄλλη μιά φορά θῦμα ἡ δημόσια ὑγεία, μέ πολῖτες νά μένουν ἀπροστάτευτοι μέ ἀφρόντιστα νοσήματα.

Καί ὅλα αὐτά γιά νά μήν καταδεχθοῦν νά πάρουν πίσω τους 7.000 ἀνθρώπους πού ἀδίκησαν! Εἶναι πραγματικά πολύ δύσκολο νά συλλάβει κανείς τό μέγεθος τῆς παράνοιας πού ἀντιμετωπίζουμε...

8 σχόλια:

 1. Η τάχα κυβέρνηση...
  εφαρμόζοντας...εντολές (άνωθεν),

  παίζει το χαρτί
  τής πάση θυσία ε π ι β ο λ ή ς,

  κραδαίνοντας μπαμπούλες διάφορους

  και οι αγέλες τού...πρώην
  και κάποτε λαού
  -τού υπάρχοντος ώς φώς του κόσμου-

  εκπαιδευμένες κατάλληλα
  -μπουκωμένες... τοξικά..."αγαθα"-
  χρόνια και χρόνια τώρα
  κι έχοντας εντέλει βιώσει
  την α π ό λ υ τ η απογοήτευση,
  τού τάχα σκισίματος τών μνημονίων
  υπό τσίπρα, βαρουφάκι και cia...

  τώρα, μαστιγώνεται
  με κάθε είδους παραλογίες
  που α π ο σ υ ν τ ο ν ί ζ ο υ ν
  τον Νού μας

  με σκοπό να οδηγηθούμε, νομίζω,
  είτε στην απόλυτη υποταγή...

  είτε (ώς plan B) στο χάος...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχεις δίκιο. Η στόχευση από την αρχή ήταν ο νους δια του φόβου του θανάτου. Ο διχασμός σε δύο "στρατόπεδα" ήταν το επόμενο βήμα. Παγκόσμιο "διαιρεί και βασίλευε". Τώρα έχουν τους αντιμαχόμενους στρατούς που δημιούργησαν και απλά τους "κουρδίζουν" αφού πρώτα τους εκπαίδευσαν στο εκ του φόβου πηγάζον μίσος το οποίο έχει ως γνωστόν την ιδιότητα να πολλαπλασιάζεται αν το εκθρέφεις.
   Όλοι χωρίς πρόσωπο
   Με μια διπλή μάσκα
   Ας μισήσουμε οι μεν τους δε.

   Να μην του(ς) κάνουμε το χατήρι.
   Όχι στο μίσος.
   Ναι στην ανίκητη Αγάπη.

   Διαγραφή
 2. Φυσικά κ.Ανδρωνη, ( των ΧΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ όσο θυμάμαι), αφού εργάζονται μόνο εμβολιασμενοι, οι νοσούντες
  θα είναι 100 ο/ο εμβολιασμενοι.
  Όσο για τους ανεμβολιαστος υγειονομικούς, ειλικρινά δεν μπορώ να εξηγήσω το πείσμα τους και την συμπεριφορά τους που καταδικάζει σε ανέχεια τις οικογένειες τους....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μήπως αγαπητέ επειδή δεν επιθυμούν το ανοσοποιητικό τους σύστημα
   να στραφεί εναντίον των κυττάρων τους τα οποία θα παράγουν τη πρωτεΐνη ακίδα με την εντολή που τους δίνει το mRNA εμβόλιο; Μήπως δηλαδή επειδή έχουν καταλάβει ότι τα εμβόλια Covid-19 τα λέμε από το πρωί ως το βράδυ εμβόλια αλλά στη πραγματικότητα δεν είναι τέτοια;

   Διαγραφή
  2. Και μόνο από αυτό που είπατε, καταλαβαίνω ότι είστε δέκτης παραπληροφόρησης. Δεν παράγουν τα κύτταρά μας ακίδα.... Απλά μαθαινει ο οργανισμός να αναγνωρίζει την ακίδα του ιού και να αποστέλλει τα αντισώματα για να τον πολεμήσει.
   Είμαι όμως απόλυτα βέβαιος ότι ο ενδοιασμούς δεν είναι ιατρικός, αλλά προϊόν αντισυστημισμου και πολιτικών πεποιθήσεων και φυσικά ότι αναφέρεται στην πίστη μας είναι απλά στολή παραλλαγής ...

   Διαγραφή
  3. Απαντήστε μας εσείς γιατί δεν υπάρχει επίσημη οδηγία ότι ο εμβολιασμός δεν πρέπει να πραγματοποιείται εάν υπάρχουν : χρόνιες παθολογίες των νεφρών, του ενδοκρινικού συστήματος - ασθένειες του αιματοποιητικού συστήματος - αυτοάνοσες διαταραχές - παθολογίες του κεντρικού νευρικού συστήματος - αλλεργίες αντιδράσεις σε προηγούμενα εμβόλια - σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα - αντενδείξεις. Για κάθε ανοσοκαταστολή υπάρχουν αντενδείξεις. Μόνο στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες - όλα είναι προσαρμοσμένα και εξαρτημένα από αντίδραση στο εμβόλιο.

   Διαγραφή
 3. πιστεύω ὅταν τελεῖται μυστήριον δέν ὑπάρχει κίνδυνος μετά τό "δι' εὐχῶν" ὑπάρχει!
  μάσκα KN95!
  ἐπίσης
  ἀπολύμανση τοῦ σπιτιοῦ μέ ὄζον σκοτώνει τά πάντα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.