14 Ιαν 2022

2.700 ὑγειονομικοὶ σὲ καραντίνα - Γιαννάκος: Κάποιοι ἐργάζονται μὲ ἐνεργὴ νόσο! - Καταγγελία γιὰ τὸ Κέντρο Ὑγείας Φιλιππιάδας

Ἐργαζόμενη παρέμεινε μὲ συμπτώματα στὴ δουλειά της, ἐπὶ ἑπτὰ μέρες...
Ἔντονη ἐπιβάρυνση, στὰ ἤδη ἐπιβαρυμένα νοσοκομεῖα, προκαλεῖ ἡ Ὄμικρον. Τὸ προσωπικὸ γίνεται ὁλοένα καὶ λιγότερο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καθίσταται ἆθλος ἡ διαχείριση τῶν αὐξημένων περιστατικῶν ποὺ προκαλεῖ ἡ νέα παραλλαγή.
Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς Ὁμοσπονδίας ἐργαζομένων στὰ νοσοκομεῖα (ΠΟΕΔΗΝ), 2.700 ὑγειονομικοὶ εἶναι σὲ καραντίνα, ἐπειδὴ βγῆκαν θετικοὶ σὲ τέστ ἢ ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ ἐπιβεβαιωμένο κροῦσμα.
Αἴσθηση προκαλεῖ ἡ καταγγελία τοῦ προέδρου τῆς ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, πὼς ἑκατοντάδες ὑγειονομικοὶ μὲ ἐνεργὴ νόσο ἐργάζονται κανονικὰ καὶ ὅτι... - ἂν γίνουν προληπτικὰ τέστ - ὁ ἀρθμὸς τῶν θετικῶν θὰ ἐκτιναχθεῖ.

Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Γιαννάκο, οἱ εἰσαγωγὲς στὰ νοσοκομεῖα ἔχουν ὑπερδιπλασιαστεῖ, ἀλλὰ οἱ ἐργαζόμενοι εἶναι κατὰ 10.000 λιγότεροι ἀπὸ πέρυσι, λόγω τῶν ἀναστολῶν ἐργασίας, τὶς νοσήσεις καὶ τὶς συνταξιοδοτήσεις.

"Δὲν εἴμαστε μηχανὲς νὰ δουλεύουμε ἀκατάπαυστα", τονίζει ὁ πρόεδρος τῆς ΠΟΕΔΗΝ σημειώνοντας πὼς ὁ κλάδος μετράει 30 νεκροὺς ἀπὸ τὴν CoViD, ἐνῷ δὲν φαίνεται φῶς στὴν ἄκρη τοῦ τοῦνελ.

"Συνάδελφοι ποὺ νοσοῦν ἢ εἶναι στενὴ ἐπαφὴ μὲ κρούσματα ἕως ὅτου διαγνωσθοῦν ἀναγκάζονται νὰ ζητᾶνε ρεπὸ ἢ ἄδεια γιὰ νὰ μὴν πᾶνε στὴ δουλειὰ καὶ διασπείρουν τὸν ἰό", ἀναφέρει ὁ κ. Γιαννάκος.

Φέρνει ὡς παράδειγμα ἐργαζόμενη στο Κέντρο Ὑγείας Φιλιππιάδας, ἡ ὁποία νοσοῦσε μὲ ἔντονα συμπτώματα, ἔκανε τρία rapid test, τὰ ὁποῖα βγῆκαν ἀρνητικὰ σὲ τρεῖς διαφορετικὲς ἡμέρες.

Δὲν τὴν ὑπέβαλαν σὲ μοριακὸ τέστ, παρὰ τὴν ἐπιμονή της. Θὰ ἔπρεπε νὰ πάει σὲ ἰδιωτικὸ νὰ πληρώσει. Τελικά, τῆς ἔγινε μοριακὸς ἔλεγχος, 7 ἡμέρες μετά, ὁ ὁποῖος βγῆκε θετικός!

Παρατίθεται ἡ ἐπιστολὴ τῆς ἐργαζόμενης, στὴν ὁποία περιγράφεται ἡ περιπέτειά της.

Ἐργαζόμενοι σὲ καραντίνα
Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς ΠΟΕΔΗΝ, οἱ ἐργαζόμενοι ποὺ εἶναι σὲ καραντίνα, εἶναι - ἀνὰ νοσοκομεῖο - τὰ ἑξῆς:

"Εὐαγγελισμός": 68 (2,1% τοῦ συνόλου).

"Γ. Γεννηματᾶς" τῆς Ἀθήνας: 48 (2,2%).

"Σωτηρία": 30 (1,4%).

"Ἁγία Σοφία": 50 (2,9%).

ΚΑΤ: 61 (3,3%).

Παίδων Πεντέλης: 22 (4,6%).

Ὀγκολογικὸ "Ἅγιοι Ἀνάργυροι": 34 (4,3%).

"Ἅγιος Σάββας": 40 (3,5%).

Ἀναφερόμενος στὰ ὀγκολογικὰ νοσοκομεῖα, ὁ κ. Γιαννάκος σημειώνει πὼς ὁ κίνδυνος ἐνδονοσοκομειακῆς διασπορᾶς εἶναι μεγαλύτερος γαὶ τοὺς ἀσθενεῖς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.