17 Δεκ 2021

Τὸ νὰ καὶς ἕνα βιβλίο εἶναι σκοταδισμὸς – Τὸ νὰ καὶς τὴ σημαία ἢ νὰ προσβάλεις ἕνα θρησκευτικὸ σύμβολο, τί εἶναι;

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ρεσιτὰλ ὑποκρισίας. Οἱ ἴδιοι «κύκλοι» ποὺ ἀγανάκτησαν μὲ τὴν (ἀπαράδεκτη) καύση στὸ βιβλίο τοῦ Εὐγένιου Τριβιζᾶ, σφυρίζουν ἀδιάφορα γιὰ τὴν προσβολὴ θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν συμβόλων!
Ποταμοὶ ὄζουσας ὑποκρισίας ξεχύθηκαν καὶ πάλι ἀπὸ τὰ καθεστωτικὰ μέσα ἐνημέρωσης, μετὰ τὸ (ἀπαράδεκτο) περιστατικὸ ποὺ ἔγινε στὴ Χαλκίδα, ὅπου σὲ μία συγκέντρωση διαμαρτυρόμενων γονέων, ἕνας πολίτης ἔκαψε τὸ παιδικὸ βιβλιο τοῦ γνωστοῦ συγγραφέα Εὐγένιου Τριβιζᾶ, ἀντιδρώντας γιὰ τὸ περιεχόμενό του.
Ἰστοσελίδες καὶ κανάλια ἔκαναν ἀνελέητη ἑστίαση στὸ περιστατικό, ἔπαιζαν τὸ ἀπόσπασμα τῆς... καύσης τοῦ βιβλίου σὲ ἀτελείωτα replay, τὰ ζουμαρίσματα στὶς φλόγες τῆς φωτιᾶς θριάμβευαν, τὰ ἄρθρα ἔδιναν καὶ ἔπαιρναν, τὰ ἱμάτια σχίζονταν, δημοσιογράφοι αναπηδούσαν στις καρέκλες τους καὶ ξεφυσοῦσαν ἀπηυδισμένοι.

Τὸ περιστατικὸ ἔγινε «σημαία». Ἐπιστρατεύτηκαν οἱ πιὸ σκληροὶ χαρακτηρισμοὶ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ δοθοῦν. «Σκοταδισμὸς» καὶ «εἰκόνες ντροπῆς». «Ναζιστικὴ νοοτροπία», ἀλλὰ καὶ «ἐπιστροφὴ στὸν μεσαίωνα». «Μαύρη σελίδα» τῆς ἱστορίας καὶ «πρακτικὲς δικτατορίας».

Καταδικαστέο τὸ περιστατικὸ ἄλλα καὶ προβληματικὸ τὸ βιβλίο

Νὰ συμφωνήσουμε πώς δεν ἐπιτρέπεται στον 21ο αιώνα νὰ καίγονται βιβλία σὲ πλατεῖες καὶ πὼς αὐτὲς οἱ εἰκόνες ἀνήκουν στὸ χρονοντούλαπο. Ἀκόμα καὶ ἂν διαφωνεῖς μὲ τὸ περιεχόμενο ἑνὸς βιβλίου, μπορεῖς νὰ ἐκφράσεις τὶς ἐνστάσεις σου πολιτισμένα καὶ μὲ κατάθεση ἐπιχειρημάτων. Μὲ διάλογο, μὲ ἀντίλογο καὶ μὲ ἀμφισβήτηση. Ὄχι με σπασμωδικές καὶ ἐν τέλει γραφικὲς πράξεις ὑποτιθέμενου «συμβολισμοῦ».

Αὐτὴ ἡ καταδικαστέα πράξη ὅμως, δὲν ἀναιρεῖ πὼς τὸ βιβλίο τοῦ Εὐγένιου Τριβιζᾶ εἶναι βαθιὰ προβληματικό. Τὸ «ΟΧΙ! Δὲν θὰ μᾶς μπεῖτε στὴ μύτη!» διανέμεται (σὲ συνεργασία μὲ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας) σὲ παιδάκια νηπιαγωγείων καὶ μαθητὲς Δημοτικοῦ. Ὑποτίθεται πὼς ἔχει σκοπὸ νὰ εὐαισθητοποιήσει τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν προστασία τῶν ἴδιων καὶ τῆς οἰκογένειάς τους, ἀπέναντι στὴν πανδημία. Ὅμως θὰ λέγαμε πώς περισσότερο τὰ τρομοκρατεί παρά τὰ εὐαισθητοποιεῖ.

Τρομακτικὲς εἰκόνες μὲ ἰοὺς – τέρατα ποὺ βρυχῶνται, ἀναφορὲς πὼς ὁ ἰὸς εἴναι «ἐξολοθρευτὴς τῶν γήινων» καὶ θὰ προκαλέσει σὲ «ὅλους πνευμονία» μὲ σαράντα «καὶ γιατί ὄχι ἑξήντα ἢ ἑκατὸ» πυρετό. Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο ἀναφέρεται κάτι τὸ ἀποτρόπαιο γιὰ νὰ ὑπάρχει σὲ παιδικὸ βιβλίο:

«Καὶ τὸ βράδυ, σπίτι σας μόλις ἐπιστρέψετε, πᾶρτε ἀγκαλιὰ τὸν παπποὺ καὶ τὴ γιαγιά, ὅσο μπορεῖτε πιὸ σφιχτά, χίλια δῶστε τοὺς φιλιά! Μὴν ἀνησυχεῖτε! Δὲν θὰ τοὺς ξεπαστρέψετε!».

Ἂν εἶναι δυνατόν. Νὰ ἐμφυτεύεται στὶς παιδικὲς ψυχοῦλες ἡ ἐνοχὴ καὶ ὁ φόβος πὼς τὰ ἐγγόνια μπορεῖ νὰ ξεπαστρέψουν τὸν παπποὺ καὶ τὴ γιαγιά! Νὰ ὑποβάλλονται σὲ τέτοιο βασανιστικὸ φορτίο πώς ἐνδέχεται νὰ γίνει αιτία θανάτου μία ἀγκαλιά στην γιαγιά! Νὰ ἐξισώνεται ἡ ἀγάπη μὲ τὸ ξεπάστρεμα! Εἶναι ἐποικοδομητικὸ αὐτὸ γιὰ τὸν ψυχισμὸ ἑνὸς παιδιοῦ; Τὸ νὰ τρέμει τὸ παιδάκι τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτὸ καὶ νὰ φορτώνεται μὲ προκαταβολικὲς τύψεις, προσφέρει κάτι στὴ ψυχικὴ ὑγεία του;

Δὲν φτάνει ποὺ τὰ παιδιὰ ἔχουν δεχθεῖ ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα στὴν ψυχολογία τους ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς πανδημίας καὶ ἀπὸ τοὺς τραγικοὺς χειρισμοὺς τοῦ κράτους, τώρα θὰ ἔχουν καὶ νέες φοβίες ἀπὸ ἕνα «ἐκπαιδευτικὸ» βιβλίο ἐκτὸς διδακτικῆς ὕλης;

Σκοταδισμός… ἃ λὰ κάρτ;

Ἂς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὴν ἀπίστευτη διπροσωπία τῶν μέσων ἐνημέρωσης. Μὲ τὴν καύση ἑνὸς βιβλίου μίλησαν πολλοὶ γιὰ σκοταδισμό. Τὸ βιβλίο εἶναι σύμβολο ἐλεύθερης σκέψης καὶ ἔκφρασης. Καλὰ ὡς ἐδῶ.

Ὅμως πολλοὶ ἀπὸ τοὺς «ἀγανακτισμένους» εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ συχνὰ – πυκνὰ λοιδοροῦν μὲ κάθε τρόπο, ἀνώτερα σύμβολα. Αἰώνια σύμβολα. Πού δὲν ἔχουν νὰ κάνουν ἁπλὰ μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης, ἄλλα μὲ τὴν θρησκευτικὴ καὶ τὴν ἐθνικὴ συνείδηση. Πού πρεσβεύουν ιδανικά ἄφθαρτα καὶ ἐπουσιώδη.

Αὐτοὶ ποὺ λυσσομανᾶνε γιὰ μεσαιωνισμὸ σήμερα, εἶναι οἱ ἴδιοι ἀκριβῶς πού προσβάλλουν χυδαία τις ἱερὲς εἰκόνες καὶ ἐπιτίθενται μὲ μανία στοὺς χριστιανοὺς ποὺ τὶς προσκυνοῦν, μιλώντας γιὰ «ἑστίες ὑπερμετάδοσης» καὶ ἄλλες ἠλιθιότητες.

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἐπιστρατεύουν γλοιωδεις εἰρωνείες καὶ ἐξυπνακισμοὺς γιὰ τὸν πολίτη ποὺ κρατάει ἕναν σταυρό, γιὰ τὸν πιστὸ ποὺ ἐκκλησιάζεται, γιὰ τὸν ἱερέα ποὺ κάνει μία λιτανεία, γιὰ τὸν ἠθοποιὸ ποὺ κρατάει ἕνα κομποσχοίνι.

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ τόλμησαν νὰ ἐπιστρατεύσουν τὴ βοθρολογία τους, γιὰ νὰ ἐπιτεθοῦν στὸ ἱερότερο Μυστήριο τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴ Θεία Κοινωνία. Νὰ ἀσεβήσουν ὄχι ἁπλὰ σὲ ἕνα σύμβολο τοῦ Χριστοῦ, ἄλλα στὸ ἴδιο τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ!

Εἶναι οἱ ἴδιοι κύκλοι ποὺ γύμνωσαν τὰ δόντια τους και έβγαλαν ἀφρούς όταν πῆγε νὰ γίνει ἐπαναφορὰ τοῦ νόμου περὶ βλασφημίας. Ἀφῆστε μας νὰ ἔχουμε ἐλευθερία νὰ βλασφημοῦμε τὸν Θεὸ τῶν Χριστιανῶν, εἶπαν! Και ο νόμος ἀποσύρθηκε!

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἀντιμετώπισαν μέ… χασμουρητὸ τὶς καταγγελίες τοὺ Ἄκη Τσελέντη, ποὺ ἀποκάλυψε πώς υπάρχει ντιρεκτίβα νὰ κατέβουν τὰ εἰκονίσματα από τὰ δημόσια νοσοκομεῖα!

Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ὅταν καίγεται μία Ἑλληνικὴ σημαία, ὅταν βεβηλώνεται ἕνα παρεκκλῆσι, ὅταν βανδαλίζεται ἕνας σταυρός, ὅταν βλασφημεῖται ἕνας Ἅγιος, ἀγοράζουν ἀγροὺς καὶ πεδιάδες ἀδιαφορίας.

Καὶ τώρα ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν τὸ θράσος νὰ παίρνουν θέση γιὰ φαινόμενα σκοταδισμοῦ! Ἐνῷ σὲ ὅλα τὰ παραπάνω (καὶ πολλὰ περισσότερα) δὲν ἐντοπίζουν καμία ἀλητεία, κανέναν μεσαιωνισμό, κανέναν φασισμό!

Εὐαισθητοποίηση ἃ λὰ κάρτ. Ὑποκρισία καὶ φαρισαϊσμός. Χυδαία μεροληψία. Γιατί εἶναι σκοταδισμὸς ἡ καταστροφὴ ἑνὸς βιβλίου καὶ δὲν εἶναι σκοταδισμὸς ὁ χλευασμός, ἡ βλασφημία καὶ ἡ καταστροφὴ θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν συμβόλων; Μόνο σε απολυταρχικὰ καθεστώτα ελαβαν χώρα τέτοια φαινόμενα, καὶ τώρα οἱ ὑπέρμαχοι τοῦ δῆθεν προοδευτισμοῦ, τὰ εὐλογοῦν καὶ τὰ ἐπιδοκιμάζουν.

Ὁ λαὸς ἔχει καταλάβει πολὺ καλὰ τὴ νοσηρότητα ποὺ φωλιάζει στὰ «δημοκρατικὰ» ἀντανακλαστικά τους. Καὶ πιάνει τὴ μύτη του ἀπὸ τη δυσωδία τῆς ὑποκρισίας.

3 σχόλια:

 1. Δεν κατάλαβες φίλε Λευτέρη. Σκοταδισμός για αυτούς είναι η πίστη σε Θεό και οι εκδηλώσεις της. Κυρίως αυτές. Γιατί η αγάπη δεν πρέπει να εκδηλώνεται, ιδιαίτερα όταν η εκδήλωση της αποτελεί μολυσματικό παράγοντα.
  Τεσταρέ με και μετά αγάπησέ με. Το μοτό του μετά Κορωνοιού ανθρώπου. Ποια θυσία; Ποιος Θεός; Μόνο υγεία. Πάνω από όλα η υγεία.
  Και από κάτω ποιος;
  Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έτσι ακριβώς! Εξαιρετικό άρθρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η εξήγηση είναι απλή. η Αριστερά (όλων των τάσεων) πιστεύει σε έναν "άλλο πολιτισμό", εντελώς άσχετο και εχθρικό ως προς τον δικό μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.