18 Δεκ 2021

Ὁ Τσιόδρας στέλνει τήν κυβέρνηση στό Εἰδικό Δικαστήριο!

Ἔκθετος ὁ πρωθυπουργός! Ἤξερε ἀπό τόν Μάϊο ὅτι οἱ διασωληνώσεις ἀσθενῶν ἐκτός Ἐντατικῆς σημαίνουν θνητότητα σέ ποσοστό 87%
Ἄν ἡ μάχη ἀπέναντι στήν πανδημία εἶναι πόλεμος, τότε τί συμβαίνει ὅταν ἀποκαλύπτεται πώς ὁ στρατηγός φέρει ἀκέραια τήν εὐθύνη γιά τόν θάνατο χιλιάδων στρατιωτῶν του, ἐπειδή ἀποφάσισε νά ἐμμείνει σέ λάθος σχέδιο μάχης;
Τό ἐρώτημα αὐτό βασανίζει τόν ἑλληνικό λαό, ὁ ὁποῖος ἔμαθε μουδιασμένος πώς ὁ πρωθυπουργός εἶχε στά χέρια του ἔρευνα τῶν ἐπιδημιολόγων Σωτήρη Τσιόδρα καί Θοδωρή Λύτρα, ἡ ὁποία ἔδειχνε ξεκάθαρα ὅτι ἐξαιτίας τῆς ὑποστελέχωσης τοῦ ΕΣΥ καί τῶν διασωληνώσεων ἐκτός ΜΕΘ χάθηκαν ἄδικα 1.500 ζωές μόνο ἀνάμεσα στόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020 καί... τόν φετινό Μάϊο!

Ἡ ἔρευνα τῶν Τσιόδρα καί Λύτρα, πού ἐστάλη «σέ κάθε ἁρμόδιο», ἀποδεικνύει μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο ὅτι ἡ κυβέρνηση εἶναι πολιτικά ὑπεύθυνη γιά τό γεγονός πώς χιλιάδες οἰκογένειες ἔχασαν τούς δικούς τους ἀνθρώπους ἐξαιτίας τῆς ἀνικανότητας ἤ τῆς ἀπροθυμίας της νά ἐνισχύσει τό ΕΣΥ. Τό πόρισμά της, πού κοινοποιήθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν κ. Λύτρα τό βράδυ τῆς Δευτέρας, ἐκθέτει συνολικά τήν κυβέρνηση ἀλλά καί προσωπικά τόν πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος πλέον καλεῖται νά λογοδοτήσει γιά τήν αὐξημένη θνητότητα ἀπό τόν κορονοϊό ὄχι μόνο ἐνώπιον τῆς Βουλῆς, ἀλλά καί ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον τί ἔχει νά ἀπαντήσει μετά τήν ἔρευνα αὐτή ὁ Στέλιος Πέτσας, ὁ ὁποῖος μιλοῦσε γιά «ἀχρείαστα κρεβάτια ΜΕΘ»! Τί ἔχει νά πεῖ ὁ Ἄκης Σκέρτσος, πού ὑποστήριζε ὅτι «ἡ ἐνίσχυση τοῦ ΕΣΥ εἶναι πολυτέλεια»; Καί, φυσικά, τί ἔχει νά ἀπαντήσει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος, ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς, υἱοθετοῦσε ἀντιεπιστημονικές θέσεις, ὑποστηρίζοντας πώς δέν ὑπάρχουν ἀποδείξεις ὅτι ἡ διασωλήνωση ἐκτός ΜΕΘ ἔχει αὐξημένα ποσοστά θνητότητας;

Ἄν ἡ Ἑλλάδα παραμένει πολιτισμένο κράτος καί εὐνομούμενη πολιτεία, ὁ πρωθυπουργός καί ἡ κυβέρνησή του θά πρέπει νά δώσουν τίς ἀπαντήσεις στά παραπάνω ἐρωτήματα στή Βουλή, ἀλλά καί στά δικαστήρια, καθώς ἡ πανδημία ἔχει «ματώσει» τήν ἑλληνική κοινωνία μέ τήν ἀπώλεια μιᾶς ὁλόκληρης κωμόπολης μέ πληθυσμό 19.500 κατοίκους.

Μάλιστα, ἡ ἀποκάλυψη τοῦ κ. Λύτρα, ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἔρευνα ἔχει δοθεῖ στόν πρωθυπουργό ἀπό τόν περασμένο Μάϊο, ἀποδεικνύει καί κάτι ἀκόμα: ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ἀρνητής ὄχι μόνο τῆς ἐπιστήμης, ἀλλά καί τῆς... ἀλήθειας, καθώς ἀπέκρυπτε συνειδητά τά δεδομένα πού εἶχε στά χέρια του γιά τίς διασωληνώσεις ἐκτός ΜΕΘ καί τό συνεχιζόμενο ἔγκλημα πού διαπράττεται ἐδῶ καί μῆνες στά νοσοκομεῖα τῆς χώρας.

Τρία συμπεράσματα «φωτιά» γιά τό ΕΣΥ πού ἐγκατέλειψαν στή μοῖρα του

Ἡ μελέτη τῶν καθηγητῶν Τσιόδρα καί Λύτρα, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τό δεύτερο κῦμα τῆς πανδημίας, δηλαδή τήν περίοδο μεταξύ τῆς 1ης Σεπτεμβρίου τοῦ 2020 καί τῆς 6ης Μαΐου τοῦ 2021, δείχνει πώς ἀπό τούς 3.988 θανάτους διασωληνωμένων πού ἀναλύθηκαν οἱ 1.535 θά ἀποφεύγονταν ἄν ὅλοι νοσηλεύονταν σέ ἕνα Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας πού δέν βρισκόταν σέ καθεστώς ἀσφυκτικῆς πίεσης, ἄν νοσηλεύονταν σέ νοσοκομεῖα τῆς Ἀττικῆς καί, τέλος, ἄν διασωληνώνονταν ἐντός ΜΕΘ.

Ὁπότε, ἡ μελέτη αὐτή ἔρχεται νά καταρρίψει μέ τόν πιό ἐκκωφαντικό τρόπο τό κυβερνητικό ἀφήγημα περί ἐνίσχυσης τοῦ ΕΣΥ, περί τριπλασιασμοῦ τῶν ΜΕΘ καί περί χαμηλοῦ ἐμβολιασμοῦ πού ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τούς θανάτους, ἀλλά καί νά δικαιώσει ὅσους μιλοῦν ἐδῶ καί μῆνες γιά τίς ἐγκληματικές εὐθύνες τῆς κυβέρνησης γιά τή δραματική κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στό σύστημα ὑγείας. Συγκεκριμένα, ἡ ἔρευνα καταλήγει σέ τρία βασικά συμπεράσματα:

1. Ὅσον ἀφορᾶ τούς θανάτους ἐκτός ΜΕΘ, οἱ καθηγητές διαπίστωσαν ὅτι διασωλήνωση ἐκτός ΜΕΘ σημαίνει ποσοστό θνητότητας 87%! Ἔτσι, καταρρίπτουν καί αὐτοί ὅσα ὑποστήριξε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στή Βουλή, ὅτι «δέν ἔχει ἐνδείξεις» πώς ἡ διασωλήνωση ἐκτός ΜΕΘ σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο.

2. Τό ΕΣΥ μπορεῖ νά ἀντέξει ὡς καί 400 διασωληνωμένους. «Τά δεδομένα δείχνουν πώς τό ΕΣΥ ἀδυνατεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στόν φόρτο: μέ πάνω ἀπό 400 διασωληνωμένους χάνουμε ἀσθενεῖς πού ἀναμένεται νά ζοῦσαν ἄν νοσηλεύονταν ὑπό ἄλλες συνθῆκες» εἶπε κατηγορηματικά ὁ κ. Λύτρας. Αὐτό εἶναι ἐκ τῶν βασικότερων συμπερασμάτων τῆς ἔρευνας αὐτῆς, ἡ ὁποία σημειώνει πώς ὅσο περισσότεροι εἶναι οἱ διασωληνωμένοι στό ΕΣΥ τόσο μειώνονται οἱ πιθανότητες ἐπιβίωσής τους!

Οἱ ἐρευνητές σημειώνουν στό κείμενό τους πώς «αὐτό ἀντιπροσωπεύει ἕνα αἴτιο πού μπορεῖ νά ἀντιμετωπιστεῖ, ὥστε νά περιοριστοῦν οἱ θάνατοι ἀπό Covid πού μποροῦν νά ἀποφευχθοῦν» καί ὑπογραμμίζουν «τήν ἀνάγκη ἐπένδυσης στήν Ὑγεία, πέρα ἀπό τό μίνιμουμ, ὥστε νά ἀντεπεξέρχεται στήν αὐξημένη ζήτηση ἐν,ἕν μέσῳ τῆς πανδημίας».

3. Τό τρίτο συμπέρασμα τῆς μελέτης, πού προκαλεῖ ἐντύπωση καί ἴσως καταγράφεται πρώτη φορά, εἶναι ἡ κραυγαλέα ἀνισότητα στό ἐπίπεδο περίθαλψης μεταξύ Ἀττικῆς καί ὑπόλοιπης Ἑλλάδας. Στή Θεσσαλονίκη, μολονότι ἡ ἡλικία τῶν θυμάτων πού ἐξετάστηκαν ἦταν μικρότερη ἀπό τῆς Ἀθήνας, ἡ θνητότητα ἦταν κατά 35% μεγαλύτερη.

Στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ἐκτός Ἀττικῆς, ἡ θνητότητα ἦταν αὐξημένη κατά 40%! «Αὐτό καταδεικνύει τή διαχρονική ἀνισότητα στόν διαμοιρασμό τῶν ὑποδομῶν ὑγείας στήν Ἑλλάδα, μέ τά κρεβάτια, τόν ἐξοπλισμό καί τό ἐκπαιδευμένο προσωπικό νά βρίσκεται στίς μεγάλες πόλεις» διαπιστώνουν οἱ ἐρευνητές. Ἀναφορά γίνεται, μάλιστα, καί σέ διαφορά μεταξύ ἀγροτικῶν περιοχῶν καί πόλεων, ἀλλά καί σέ ταξικό κριτήριο, μέ τίς φτωχότερες περιοχές νά ἔχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα, παρά τό γεγονός ὅτι στά μεγάλα ἀστικά κέντρα ἡ διασπορά ἦταν μεγαλύτερη.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, ἔχει δηλώσει πώς θά πρέπει νά κλείσουν περιφερειακά νοσοκομεῖα: «Ἔχουμε περιφερειακά νοσοκομεῖα, μερικές φορές περισσότερα ἀπό ὅσα θά πρέπει νά ἔχουμε. Δέν γίνεται νά ἔχουμε τρία νοσοκομεῖα μέσα σέ ἀκτῖνα 20-30 χιλιομέτρων, γιατί ὅλοι ἤθελαν ἕνα νοσοκομεῖο στήν πόλη τους, καί νά περιμένουμε ὅτι θά ἔχουμε τρία καλά νοσοκομεῖα!» εἶχε ἀναφέρει ὁ πρωθυπουργός!

2 σχόλια:

 1. Φορτώνονται λοιπόν... τα πάντα όλα,

  στην πλάτη τού κυρίου
  ..."το μή χείρον"...
  και... όλα καλά...

  εμπρός λοιπόν...
  για τον επόμενο ...
  "μή χείρον"...

  ...

  λαμπρά ...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για κρεμάλα είναι το συντομότερο δυνατό, αλλά δυστυχώς ούτε στο δικαστήριο θα τους πάνε τους αλήτες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.