11 Νοε 2021

Ποιὸν νὰ ἐμπιστευτῶ;

Γράφει ὁ Ἠλίας Ἀθ. Θεοχαράκης - Θεολόγος
Εἶπεν ὁ Κύριος:"... οὐ γὰρ ἐστὶν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπόν σαπρὸν οὐδὲ δέντρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. Ἕκαστον γὰρ δέντρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται..." (κάτ. Λούκ. ΣΤ' 37-45). Δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει δένδρο καλὸ πού νὰ κάνει καρπὸ σάπιο οὔτε πάλι δέντρο σάπιο πού νὰ κάνει καρπὸ καλό. Εἶναι λοιπὸν ξεκάθαρος ὁ ΚΎΡΙΟΣ ποιὸν μποροῦμε νὰ ἐμπιστευόμαστε. Παρόλα αὐτὰ πολλοὶ χριστιανοὶ σήμερα παρασύρονται, ἐπειδὴ κάποιοι... φροντίζουν μὲ πονηρὸ καὶ ὑποχθόνιο τρόπο νὰ τοὺς μπερδεύουν. Πρὶν ἀπὸ 40 περίπου χρόνια ἔφεραν καὶ στὴν πατρίδα μας τὸν πολιτικὸ γάμο, τον ὁποῖο ἀρχικὰ ἀκολούθησαν ἐλάχιστοι. Σήμερα, πάρα πολλοὶ πουλᾶνε τὰ πρωτοτόκια ἔναντι πινάκιου φακῆς. Οἱ ἴδιοι λίγο ἀργότερα ἀποποινικοποίησαν τὴν μοιχεία. Σχεδὸν ἀμέσως ψήφισαν καὶ τὸ νόμο τῶν ἀμβλώσεων. Ἀποτέλεσμα; Σὲ λίγα χρόνια ἐκτοξεύτηκαν τὰ διαζύγια. Σιγὰ σιγὰ οἱ ἴδιοι πάλι μᾶς σέρβιραν τὴν καύση τῶν νεκρῶν, τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς κάτι φυσιολογικό, τὸ σύμφωνο συμβίωσης, τὴν ἀλλαγὴ φύλου στὴν ἡλικία 15 ἐτῶν, τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση στοὺς ἀνηλίκους μαθητὲς δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου. Ἀνήγειραν τέμενος γιὰ τοὺς μουσουλμάνος λησμονώντας τὸ τάμα τοῦ ἔθνους, τὴν ἀνέγερση Ναοῦ στὴν Ἀθῆνα γιὰ τὴν Δοξολογία τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχε καταβάλει τὰ χρήματα ὁ λαός. Τώρα τελευταία βρῆκαν μεθόδους νὰ κλείνουν μὲ ψευδεῖς δικαιολογίες καὶ τὶς ἐκκλησίες, ἐνίοτε δὲ νὰ βλασφημοῦν καὶ τὴ θεία Κοινωνία ἀκόμη. Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι; Ὅλοι ξέρουμε ὅτι εἶναι σύσσωμος ὁ πολιτικὸς κόσμος, ἀλλὰ ἔχει τὴν εὐθύνη της ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία ἀνέχεται χωρὶς διαμαρτυρίες, ἐκτὸς ἐλάχιστων ἐξαιρέσεων, ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση. Ὑπάρχουν καὶ τὰ ἐγκλήματα τὰ διὰ παραλείψεως τελούμενα. "Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν. Οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρὸν" (Ἠσαΐας, 5, 20-21). Τίθεται Λοιπὸν τὸ ἐρώτημα: Ποιοὺς νὰ ἐμπιστεύομαι; Μᾶς ἀπάντησε ὁ ΚΎΡΙΟΣ τὴν παρελθοῦσα Κυριακὴ μὲ τὸ θαῦμα στὴν αἱμορροοῦσα, ἡ ὁποία ἔπασχε ἀπὸ ἀνίατη ἀσθένεια γιὰ 10 χρόνια περίπου καὶ δαπάνησε ὅλη της τὴν περιουσία σὲ ἰατρούς, χωρὶς νὰ θεραπευτεῖ καὶ τὴν θεράπευσε μόνο μὲ ἕνα ἁπλὸ ἄγγιγμα γιατί εἶναι ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ὅπως ψάλλουμε στοὺς ὕμνους τῆς ἐκκλησίας καὶ τὶς παρακλήσεις. Ἐπίσης ἀνέστησε ἀμέσως μετὰ τὴν κόρη τοῦ Ἰαείρου καὶ ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Ἐμεῖς ἂς ἐμπιστευτοῦμε λοιπὸν μόνο ἐκείνους ποὺ ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ ἀκολουθοῦν πιστὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν γνήσια Ἀποστολικὴ παράδοση. Πῶς θὰ τοὺς ξεχωρίζουμε αὐτούς; Μᾶς ἔχει βάλει ὁ Χριστὸς μας ὅλους στὴν καρδιὰ αὐτὸ ποὺ λέγεται συνείδηση καὶ αὐτὴ δὲν λαθεύει, ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν κάποιοι νὰ τὴν πνίξουν, φωνάζει μέσα καὶ ἀπὸ πολὺ βαθιά. Στῶμεν καλῶς!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.