10 Νοε 2021

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γίνε κι ἐσὺ «ἀστυνόμος» ὑγείας στὸ μαγαζί σου – Μπορεῖς!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης γιὰ τὴ sportime
Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης πέταξε τὸ μπαλάκι τῶν εὐθυνῶν στοὺς ἐκπροσώπους ἑστίασης καὶ ἐμπορίου, καὶ τοὺς κάλεσε νὰ γίνουν «ἀστυνόμοι» ὑγείας στὰ μαγαζιά τους!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ξεκάθαρα σημάδια ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει καταλάβει απολυτως τίποτα απο τὴν καταστρεπτικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ, ὑπῆρξαν στὴ σημερινὴ σύσκεψη ποὺ πραγματοποίησε στὸ Μέγαρο Μαξίμου, με... εκπροσώπους ἑστίασης καὶ ἐμπορίου.

Μητσοτάκης: «Εὐχαριστῶ» μέ… μαύρη λίστα

Ἐκεῖ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔκανε μία εἰσαγωγικὴ τοποθέτηση, ξεκινώντας μὲ ἕνα «εὐχαριστῶ» γιὰ τὴν ὑπευθυνότητα ποὺ δείχνει ἡ ἑστίαση καὶ τὸ ἐμπόριο στὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων μέτρων. Τόσο πολὺ φαίνεται πὼς ἐκτιμᾶ αὐτὴ τὴν ὑπευθυνότητα, ποὺ καθιέρωσε προστιμα 5.000 εὐρώ, ξεκίνησε μπαρὰζ ἐλέγχων μὲ 8.000 ἀστυνομικοὺς μὲ 1.400 κλιμάκια, καὶ δημιουργεῖ «μαύρη λίστα» μέσῳ πλατφόρμας ποὺ θὰ ἀναρτᾶ τὸ ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης, γιὰ ἐπιχειρήσεις ποὺ παραβαίνουν τὰ μέτρα.

Ἀπορεῖ κανεὶς ἂν δὲν ἔβλεπε ὑπευθυνότητα, τί θὰ ἔκανε; Θα κατέβαζε τὸ στρατὸ καὶ θὰ ἔστελνε καταστηματάρχες σὲ ξερονήσια; Μόνο ἐμπιστοσύνη καὶ εὐγνωμοσύνη δὲν δείχνουν τὰ μέτρα ποὺ ἐφάρμοσε ὁ πρωθυπουργός, πρὸς τὴν ἤδη κατεστραμμένη ἑστίαση καὶ τὸ ἐμπόριο.

«Ἀστυνόμοι» οἱ καταστηματάρχες

Συνέχισε λέγοντας πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀστυνόμευση, χρειάζεται καὶ ἡ συνεργασία τῶν καταστηματαρχῶν: «Θὰ ἔλεγα ὅτι ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ πέρα γινόμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ ἀστυνόμοι τῆς ὑγείας μας κι ἐσεῖς προστάτες τῆς ὑγείας τῶν ὑπαλλήλων καὶ τῶν πελατῶν σας».

Τόσο καιρὸ λέγαμε πὼς ἡ κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι τῆς ἀνευθυνότητάς της στοὺς καταστηματάρχες καὶ τοὺς ἀναγκάζει νὰ γίνουν «ἀστυνόμοι» προσωπικῶν δεδομένων. Τώρα ἔχουμε καί… ἐπίσημο κάλεσμα ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ πρωθυπουργοῦ, νὰ γίνουν οἱ ἑστιάτορες καὶ οἱ ἔμποροι, «ὄργανα τῆς τάξεως». Νὰ βάλουν τάξη στὴν ἀταξία καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα στήν αφασία τῶν κυβερνώντων.

Νὰ βγάλουν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρῦπα, ἐπειδὴ δὲν μπόρεσε ἡ κυβέρνηση νὰ κάνει σωστὴ ἐνημέρωση καὶ κατέφυγε σε ωμοὺς ἐκβιασμούς. Καὶ γιὰ ὅποιους δὲν δεχθοῦν νὰ παίξουν αὐτὸν τὸν ρόλο, ὁ πρωθυπουργὸς προειδοποίησε πὼς οἱ ἐπιχειρήσεις τους κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὴ φήμη τους καὶ «νὰ στιγματιστοῦν ὡς ἑστίες μετάδοσης τοῦ κορονοϊοῦ». Ἄρα δικαιολογεῖται μία «μικρὴ ἀναστάτωση», ὅπως χαρακτήρισε ὁ κ. Μητσοτάκης, τὸν κλῆρο γιὰ καθήκοντα «ἀστυνόμευσης» ποὺ ἔλαχε στοὺς καταστηματάρχες.

Φυσικὰ δὲν ἀνέφερε τίποτα γιὰ τὶς ἑστίες μετάδοσης ποὺ ἐντοπίζονται μέσα σὲ «covid free» χώρους. Καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους συνεχῶς προειδοποιοῦν διάφοροι εἰδικοί, ἀκόμα καὶ φιλοκυβερνητικοί. Εἴπαμε, στὴ σημερινὴ παράνοια ὑπάρχει ὁ νόμιμος καὶ ὁ παράνομος τρόπος μετάδοσης. Πρέπει πάση θυσία νὰ συντηρήσουν τὸ ἤδη κακοφορμισμενο αφηγημα πὼς γιὰ ὅλα τὰ δεινά, φταῖνε οἱ πολῖτες ποὺ δὲν ἔχουν κάνει τὸ ἐμβόλιο.

Στέρηση ἐλευθεριῶν «γιὰ τὸ καλό» σας

Καὶ αὐτὸ φάνηκε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ, στὴ συνέχεια τῆς τοποθέτησης τοῦ πρωθυπουργοῦ. Εἶπε πὼς ἡ οἰκονομία δὲν θὰ ξανακλείσει, οἱ ἐμβολιασμένοι δὲν θὰ στερηθοῦν τὶς ἐλευθερίες τους καὶ οἱ ἀνεμβολίαστοι θὰ πρέπει νὰ «προστατευτοῦν». Πρωθυπουργὸς δημοκρατικῆς (ὑποτίθεται) χώρας, δηλώνει πὼς θὰ ὑπάρξουν πολῖτες ποὺ δὲν θὰ στερηθοῦν τὶς συνταγματικὲς ἐλευθερίες τους καὶ ἄλλοι ποὺ θὰ τὶς στερούνται «γιὰ τὸ καλό τους».

Καὶ πῶς ἀκριβῶς προστατεύονται αὐτοί;

«Ὑπάρχουν πολῖτες ποὺ δὲν ἔχουν κάνει τὸ ἐμβόλιο γιὰ διάφορους λόγους, τοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ κατανοῶ καὶ νὰ συμμερίζομαι, οἱ ὁποῖοι εἶναι διατεθειμένοι νὰ πειστοῦν νὰ ἐμβολιαστοῦν», σημείωσε ὁ πρωθυπουργός. Καὶ πῶς θὰ ἐμβολιαστοῦν;

«Διαπιστώνοντας ἀπὸ τὴ μία ὅτι εἶναι ἀνάγκη, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅτι ἡ καθημερινότητά τους γίνεται πιὸ δύσκολη. Ὑπάρχει μια μεγαλύτερη ταλαιπωρία καὶ ἕνα οἰκονομικὸ κόστος εαν ἐπιλέξουν νὰ παραμείνουν ἀνεμβολίαστοι», μᾶς εἶπε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ ἄμεση παραδοχὴ ἀπὸ τὸν πολιτικὸ ἡγέτη τῆς χώρας, πὼς χρησιμοποιεῖται ἐκβιασμὸς μέσῳ τεχνητῆς ταλαιπωρίας καὶ οἰκονομικῆς πίεσης. Πιὸ ξεκάθαρα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὸ πεῖ. Ἐνῷ σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς τοποθέτησης λέει πὼς κύριο ὅπλο τῆς κυβέρνησης εἶναι ἡ… πειθώ. Ὅμως ἄλλο πρᾶγμα ἡ πειθὼ καὶ ἄλλο ὀ απάνθρωπος πειθαναγκασμός. Ἀσφαλῶς τὸν δεύτερο ἐφαρμόζει ἡ Νέα Δημοκρατία, ποὺ μεταχειρίζεται τοὺς πολῖτες σὰ νὰ εἶναι κοπάδι ἄλογων ζῴων.

Μόνο ὁ κ. Μητσοτάκης δὲν βλέπει διχασμὸ

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἰσχυρίστηκε πὼς ἡ πολιτικὴ (ἐξαναγκασμοῦ) ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀποδίδει. Ἐπειδὴ – ὅπως εἶπε – τὴν τελευταία ἑβδομάδα εἴχαμε 140.000 ραντεβοὺ πρώτης δόσης καὶ 200.000 τρίτης δόσης. Καὶ κατέληξε πὼς αὐτὸ σημαίνει «ὅτι δὲν ὑπάρχει σκληρὸς διχασμὸς μεταξὺ ἐμβολιασμένων καὶ ἀνεμβολίαστων».

Ἄρα σύμφωνα μὲ τὴ συλλογιστική τοῦ πρωθυπουργοῦ, αὐτοὶ οἱ μέχρι σήμερα διστακτικοὶ ποὺ ἔσπευσαν νὰ κλείσουν ραντεβού, πείστηκαν ἀπὸ τον βούρδουλα τῶν νέων μέτρων. Τέτοιος σεβασμὸς γιὰ τὸν λαό. Μὲ 2 rapid τὴν ἡμέρα, ἀποκλεισμοὺς ἀπὸ καταστήματα καὶ ἀκραία κοινωνικὴ ἀπομόνωση, ἐμφανίζονται εὐχαριστημένοι γιὰ τὴν… ἀπόδοση. Καὶ ἡ βιομηχανία τῶν τέστ ποὺ κερδίζει ἑκατομμύρια ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση, ἀκόμα πιὸ εὐχαριστημένη.

Λένε πὼς δὲν ὑπάρχει διχασμός, ἐνῷ μπολιάζουν τὸ δηλητήριό του βδομάδα μὲ τὴ βδομάδα, ὅλο καὶ πιὸ βαθιὰ στὰ σπλάχνα τῆς κοινωνίας. Πρῶτα μιλοῦν γιὰ πολῖτες ποὺ δικαιοῦνται ἐλευθερίες καὶ πολῖτες B’ κατηγορίας, καὶ μετὰ «πανηγυρίζουν» πὼς δὲν ὑπάρχει «σκληρὸς διχασμός».

Καὶ δὲν συζητοῦν γιὰ τὸν διχασμὸ ποὺ ἐπιβάλλεται στὸ σύστημα ὑγείας, σὲ ἐπιχειρήσεις, σὲ ἐργαζόμενους, σὲ σχολεῖα, σὲ γειτονιές, σὲ οἰκογένειες.

Καὶ ἀντὶ γιὰ σοβαρὴ ἐπιστημονικὴ ἐνημέρωση, ἐνορχηστρώνουν ἀπὸ τὰ φιλοκυβερνητικὰ κανάλια ἕναν διαρκῆ καταιγισμό υβριστικης προπαγάνδας κατά τοῦ 35 – 40% τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

Σὲ αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στοὺς ἐπιχειρηματίες, συμπυκνώνεται ὅλη ἡ πολιτικὴ ποὺ ἔχει ἐφαρμόσει ὡς τώρα. Καμία αὐτοκριτικὴ καὶ πλήρης ἀποποίηση εὐθυνῶν. Ἡ ἐπιστήμη περνᾶ σὲ δεύτερη μοῖρα καὶ τὴ σκυτάλη παίρνει ἡ ὑπακοὴ στὸ κράτος. Κανένας σεβασμὸς στὸν κυρίαρχο λαό. Μοίρασμα «ἐλευθεριῶν» σὲ ὅσους «ἀξίζουν» τὴν ἐλευθερία. Ἀστυνομοκρατία καὶ «ἀστυνόμευση» ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἁπλοὺς καταστηματάρχες.

Καὶ βέβαια ἀκόμα σκληρότερος ἐξαναγκασμὸς γιατί δείχνει πὼς «ἀποδίδει»…

2 σχόλια:

 1. Σήμερα παλληκάρια έφαγα πόρτα από εταιρία κιν. Τηλεφωνίας.
  Μέσα στην καλή χαρά μπήκα στο μαγαζάκι και μόλις με κατάλαβαν μου έδειξαν την πόρτα.
  Και μου ήρθε στο μυαλό το άσμα του ΣΤΕΛΛΑΡΑ.....
  Δύο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα
  Και δίχως να καταλάβω το γιατί από την άλλη βγήκα...
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ,
  ΜΕΤΡΑ = ΤΡΥΠΙΟ ΠΙΘΑΡΙ
  ΛΟΓΟΣ: ΒΑΣΙΒΟΥΤΖΟΥΚΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.