3 Οκτ 2021

Πανεπιστήμιο τῆς California: Καμιά διαφορά στό ἰικό φορτίο μεταξύ ἐμβολιασμένων καί μή ἐμβολιασμένων νοσούντων ἀπό κορωνοϊό

Νέα μελέτη πού συγκρίνει τό ἰικό φορτίο μεταξύ ἀνεμβολίαστων κι ἐμβολιασμένων (συμπτωματικῶν κι ἀσυμπτωματικῶν) παρουσιάστηκε χτές ἀπό τό Πανεπιστήμιο Davis τῆς Καλιφόρνια (University of California, Davis).
Ἡ μελέτη ἀναφέρεται σέ δύο διαφορετικούς πληθυσμούς τήν περίοδο ἐπικράτησης τῆς μετάλλαξης Δέλτα καί στά ἐπίπεδα Ct (Cycle threshold values - τιμές τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κύκλων πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἀνίχνευση τοῦ ἰοῦ στό PCR, ὅπου χαμηλή τιμή στό Ct ὑποδηλώνει ὑψηλό ἰικό φορτίο καί ἀντίστροφα... ὑψηλό Ct ὑποδηλώνει χαμηλό ἰικό φορτίο) μεταξύ ἀνεμβολίαστων κι ἐμβολιασμένων, ὅπου τή στιγμή τῆς ἐξέτασης (time of testing) ἦταν κάποιοι ἀσυμπτωματικοί, ἀλλά καί κάποιοι μέ συμπτώματα.

Οἱ πληθυσμοί αὐτῆς τῆς κοινότητας Unidos en Salud (UeS) στήν περιφέρεια Mission district τοῦ San Francisco καί οἱ ἀσυμπτωματικοί Healthy Yolo Together (HYT), ἐξετάστηκαν ἀπό τό πανεπιστήμιο Davis τῆς California.

Τά δεδομένα συλλέχθηκαν ἀπό ἰδιῶτες πού ἐθελοντικά ἐξετάστηκαν γιά SARS-CoV-2, προερχόμενοι ἀπό δυό δημογραφικά ξεχωριστούς πληθυσμούς στήν Καλιφόρνια, κατά τή διάρκεια περιόδου δύο μηνῶν (17/06/21-11/08/21), ὅπου ἡ Δέλτα ἦταν ἡ ἐπικρατοῦσα μετάλλαξη.

Τά ἐπίπεδα Ct κατηγοριοποιήθηκαν κατά κοινότητα, κατάσταση ἐμβολιασμοῦ καί παρουσία ἤ ὄχι συμπτωμάτων. Τά συνολικά δείγματα πού συμπεριλήφθησαν στήν ἀνάλυση ἦταν 869, 500 ἀπό τήν ὁμάδα HYT καί 369 ἀπό τήν ὁμάδα UeS. Ὅλα τά δείγματα τῆς ὁμάδας HYT ἀνῆκαν σέ ἀσυμπτωματικούς τή στιγμή τῆς λήψης καί τό 75% τῶν θετικῶν στόν ἰό ἦταν ἀνεμβολίαστοι (375 ἄτομα). Θετικά δείγματα ἀπό τήν ὁμάδα UeS ἦταν 237 συμπτωματικοί καί 132 χωρίς συμπτώματα κι οἱ 171 ἦταν πλήρως ἐμβολιασμένοι, ἐνῶ 198 ἦταν οἱ ἀνεμβολίαστοι.

Δέν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στά ἐπίπεδα Cycle threshold values τῶν ἐμβολιασμένων (UeS:23,1-HYT:25,5) κι ἀνεμβολίαστων (UeS:23,4-HYT:25,4) τῶν πρός ἐξέταση δειγμάτων. Παρομοίως δέν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στά ἐπίπεδα Ct-values τῶν ἀσυμπτωματικῶν (UeS:24,3-HYT:25,4) ἔναντι τῶν συμπτωματικῶν (UeS:22,7).

Ὁλόκληρη ἡ μελέτη ἐδῶ:


1 σχόλιο:

  1. Η φωνή της αλήθειας θα λάμψει! Ο Θεός , η πηγή της αληθείας , θα τους ξετινάξει!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.