17 Οκτ 2021

Ἀποτειχισμένοι,ἀποτυχημένοι καί ἐπαρμένοι...

Τοῦ Σωτήρη Μ. Τζούμα
Στόν ἐπιβατήριό του λόγο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος εἶχε πεῖ μεταξύ ἄλλων:
«Δέν εἴμαστε πολιτικοί ἀλλά θρησκευτικοί ἄνδρες»
Παράλληλα εἶχε δηλώσει τότε ὅτι
«Δέν ἔχω νά καταθέσω προγραμματικές δηλώσεις. Ἄλλωστε αὐτές εἶναι ἤδη διατυπωμένες ἅπαξ καί μέ περισσή σαφήνεια ἐπί τοῦ Σταυροῦ».
Στό διάβα των 13 καί πλέον χρόνων πιυ βρίσκεται στό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος κατάφερε... νά δημιουργήσει ἰσχυρή ὁμάδα πέριξ αὐτοῦ καί νά διασπάσει τήν ὁμάδα τῶν Χριστοδουλικῶν ὄχι μόνο γιατί ἐξελέγη μέ τίς δικές τους ψήφους ἀλλά γιατί σέ πολλούς ἀπ´αυτούς ἔδωσε θέσεις καί προνόμια.
Ἔτσι, παρ' ὅλο πού δήλωσε τό ἀντίθετο κατά τόν ἐπιβατήριο λόγο του καί δέν κινήθηκε ρεβανσιστικά τελικά φέρθηκε μέ σχέδιο καί τακτική πολιτικοῦ ἀνδρός, ὁ ὁποῖος ἐξοβελίζει τούς ἀντιπάλους του μέ στίλ καί χωρίς νά κάνει θόρυβο.
Ἡ νίκη πέντε στά πέντε πού κατάφερε τήν Παρασκευή στίς Ἀρχιερατικές ἐκλογές του ἔδωσε περισσό θάρρος. Δέν μπόρεσε νά κρύψει τήν χαρά του κατά τήν διάρκεια τῶν δύο πρώτων χειροτονιῶν, ἀφοῦ... «γελοῦσαν καί τά μουστάκια του» καί οἱ γύρῳ,γύρω του τοῦ ἔλεγαν εἶστε ἀπόλυτος κυρίαρχος.
Κατά τήν χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου, ὁ Μακαριώτατος μίλησε σκληρά.
Κανένας Ἀρχιεπίσκοπος -οὔτε ὁ ἴδιος στήν μέχρι τοῦδε πορεία του- δέν ξεστόμισε ποτέ παρόμοια μ' αὐτά πού εἶπε ἀπευθυνόμενος στόν νέο Μητροπολίτη Καστορίας.
Κατ' ἀρχήν δέν ὑπῆρχε λόγος νά ἐκφραστεῖ μέ λέξεις πού δέν ταίριαζαν στό ἱερό Μυστήριο τῆς χειροτονίας ἑνός Ἐπισκόπου, λές καί ὑπάρχει ἀντιπολίτευση ἐντός τῆς Ἱεραρχίας καί θέλησε νά της ... τρίξει τά δόντια! Ἤ λές καί βάλλεται καί κινδυνεύει ἀπό κάπου. Ἀπόλυτος κυρίαρχος εἴπαμε εἶναι καί ὁ μοναδικός Ἀρχιεπίσκοπος στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας μέ μηδενική ἀντιπολίτευση. Δικό του ἐπίτευγμα εἶναι αὐτό. Τούς ἐξόντωσε ὅλους. Μόνο οἱ ἀποτυχημένοι καί οἱ φοβισμένοι μιλοῦν ἀπαξιωτικά καί ἐγείρουν φόβους στούς ἄλλους. Γιατί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος χαράμισε τόν θρίαμβο πού ἐξασφάλισε τήν Παρασκευή στήν τελευταία Ἱεραρχία, σέ κορῶνες πού δέν συνάδουν μέ τόν χαρακτῆρα του;
Ποῦ πῆγε ὁ μειλίχιος λόγος του, ὅταν ἔλεγε κατά τήν ἐνθρόνισή του:
«Ἡ χάραξη τῆς πορείας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἡ λήψη τῶν ἀποφάσεων, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων πού κατά καιρούς προκύπτουν καί ἡ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν ἄλλων ζητημάτων, γιά τά ὁποῖα ἔχει ἁρμοδιότητα ἡ Ἱεραρχία, ὀφείλουν νά εἶναι καρπός συνεργασίας τῶν μελῶν της, οἱ ὁποῖοι συναποφασίζουν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι μέ ἦθος συνοδικό. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὡς πρόεδρος ἔχει καθῆκον νά διασφαλίζη τήν λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ συστήματος καί, ὡς πρῶτος μεταξύ ἴσων, νά εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς εὔρυθμης λειτουργίας του»;
Πότε συναποφάσισαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί μέ ἦθος συνοδικό οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μέχρι τώρα; Δέν ἐπικρατεῖ πάντοτε ἡ γνώμη τοῦ Πρώτου; Καί μόνο ὅταν κάτι δέν πάει καλά καί νιώσουν κίνδυνο συσπειρώνονται καί ἀντιδροῦν.
Τόν Νοέμβριο τοῦ 2018 μέ τό περίφημο σχέδιο Ἱερωνύμου-Τσίπρα
λίγο ἔλλειψε νά τόν ρίξουν . Πάλι οἱ Χριστοδουλικοί τόν ἔβγαλαν ἀπό τό ἀδιέξοδο πού ἐγκλωβίστηκε γιατί οἱ δικοί του ἦταν ὅλοι βουτηγμένοι ὡς τό λαιμό στο...σχέδιο καί δέν τολμοῦσαν νά μιλήσουν. Ἀλλά ποιός τά θυμᾶται πιά αὐτά;
Τώρα πού εἶναι παντοδύναμος ἐλέγχοντας τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν φέρεται χωρίς νά λογαριάζει τούς ὑπόλοιπους.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν χειροτονία τοῦ νέου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου χρησιμοποίησε μιά λέξη, γιά τήν ὁποία μάλιστα εἶπε ὅτι «πολλοί τήν ἀκοῦνε καί ἀνατριχιάζουν καί δέν τήν θέλουν», τήν λέξη «ἀποτείχιση».
Καί κάλεσε ὅσους διαφωνοῦν μέ τίς ἀπόψεις του -ἀφοῦ ἡ Ἱερά Σύνοδος ταυτίζεται ἀπόλυτα καί πειθήνια μέ τήν ἄποψη τοῦ Πρώτου- νά αποτειχἱστούν!
Μά ἀπό πού τούς διώχνετε Μακαριώτατε; Εἶναι δυνατόν; Ἀντί νά τούς καλέσετε κοντά σας καί νά τούς μιλήσετε μέ ἀγάπη τούς διώχνετε; Γιατί; Γιά νά φύγουν ἀπό μόνοι τους πρίν τούς ἀποπέμψετε ; Δηλαδή ἡ Ἐκκλησία ἀπειλεῖ καί φοβίζει τά παιδιά τῆς ἀκόμη καί σέ ἐπίπεδο Ἀρχιερέων;
Καί τό πῆραν αὐτό τά παπαγαλάκια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τό ἔδωσαν παντοῦ, σέ ὅλα τά ΜΜΕ, γιά νά τό δοῦν ὅλοι καί νά δημιουργήσουν νέα ἐσωστρέφεια στήν Ἐκκλησία. Ἀλλά ἀπό χαζά παιδιά «χαρά»γεμᾶτα τί περιμένεις;
Οἱ πρῶτοι ἀποδέκτες πάντως αὐτοῦ τοῦ μηνύματος σίγουρα εἶναι οἱ ἅγιοι Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶς καί Κυθήρων κ. Σεραφείμ.
Μέ δεδομένη ὡστόσο τήν σχετική εἰσήγηση του Μάνης -ἐγκεκριμένη σίγουρα καί ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο- τό μήνυμα ἀπευθύνεται καί σέ κάποιους ἄλλους.
Σέ ὅσους σκέφτονται διαφορετικά ἀπό τόν ἴδιο καί τήν ἡγετική ὁμάδα του.
Καί ἀσφαλῶς καί πρός ὅλους τούς νεωτέρους, τούς νεοεισερχόμενους στήν Ἱεραρχία, μέ σκοπό νά γνωρίζουν ἀπό τώρα τί θά ἀντιμετωπίσουν καί πώς νά φέρονται!
Μάλιστα!
Τί ἄραγε εἶναι ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος;
Μονοκράτωρ ἤ Παντοκράτωρ;
Ἀντιθέτως εἶναι Πρόεδρος ἑνός Ἱεροῦ Σώματος ὅπως ἡ Ἱεραρχία ἡ ὁποία λαμβάνει τίς ἀποφάσεις Συνοδικά καί δέν ἰσχύει ἡ ἑνός ἀνδρός ἀρχή.
Ωμοσεν ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, λέγων:ἐξάπαντος καθώς ἐβουλεύθην, οὕτῳ θέλει γείνει καί καθώς ἀπεφάσισα, οὕτῳ θέλει μείνει»;;; (Ἠσ. 14,24)
Κύριε ἐλέησον! Τί ντροπή!
Λές καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει Πατριάρχη χωρίς Σύνοδο!
Καλά πού δέν ἔχουμε καί διεκδίκηση τοῦ ἀλάθητου γιά νά μᾶς παραπέμπει κάπου ἀλλοῦ!
Ἀλλά αὐτό πρέπει νά ἀπασχολεῖ τούς Ἱεράρχες μας καί κυρίως τούς δελφίνους ἀφοῦ ὅλα αὐτά πού γίνονται καί ἀκούγονται θά ἔπρεπε νά τούς εὐαισθητοποιήσουν καί νά τούς κινητοποιήσουν!
Δυστυχῶς ἄν δέν τό συνειδητοποιήσουν αὐτό, τά ὅσα ἀκολουθοῦν τά ἑπόμενα δύο χρόνια δέν θά μπορέσει νά τά σταματήσει κανείς ...

1 σχόλιο:

  1. Όχι τα επόμενα χρόνια, αλλά ήδη και από χθες είναι πολύ αργά, κ. Τζούμα και τα πάντα μη αναστρέψιμα! Θα παίξουν το άνοστο εγωκεντρικό παιχνίδι τους, μόνοι μόνοις εαυτοίς! Και θα συνεχίζουν να ζουν και να ενεργούν με την ψευδαίσθηση πως επιτελούν έργο! Ξεκομμένοι από τις αγιοπνευματικές εμπειρίες και τις εντολές των θεοφώτιστων αγίων προκατόχων τους! Και οι μεν πιστοί, οιεν αγνοία τελούντες, θα θαυμάζουν τα σπουδαία τους επιτεύγματα, οι δε νουν και γνώσιν έχοντες θα παρακολουθούν μακρόθεν, προσευχόμενοι! Τα λοιπά; Του Κυρίου!
    Σ.Η.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.