25 Οκτ 2021

Ἡ σωτήρια [;] ἐπανεμφάνιση τοῦ “σωτήρα-Σωτήρη”…

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βαθιώτης
Ἡ σωτήρια [;] ἐπανεμφάνιση τοῦ “σωτήρα-Σωτήρη” καὶ τὸ προσκύνημά του στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τῆς Μεταμορφώσεως Τοῦ Σωτῆρος (Μήλεσι Ἀττικῆς).
–Φρέσκια εἴσοδος στὸ “ὑγειονομικὸ παρκέ”, “ξαναζεσταμένη σούπα” ἢ προθέρμανση γιὰ τὸ νέο λοκντάουν; Ἀπορία ψάλτου βήξ!–
Πολλοὶ ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἀνησυχοῦσαν γιὰ τὴν ἐπὶ μακρὸν ἐπικοινωνιακὴ ἀπουσία τοῦ “σωτήρα-Σωτήρη” ἀπὸ τὸ ρόστερ τῶν εἰδικῶν ποὺ βρίσκονταν στὸ τιμόνι τοῦ ὑγειονομικοῦ σαπιοκάραβου. Ἐδῶ ὁ Σωτήρης, ἐκεῖ ὁ Σωτήρης, ποῦ εἶναι ὁ Σωτήρης;
Αὐτὴ ἡ ἐμβληματικὴ φιγούρα τῆς κορωνοϊκῆς δυστοπίας εἶχε ἐπιλεγεῖ γιὰ τὸν ρόλο τοῦ “ὑγειονομικοῦ play maker” ὄχι φυσικὰ μέσω ἀλγορίθμων, ἀλλὰ μετὰ... ἀπὸ προσεκτικὴ ἀξιολόγηση τοῦ προφίλ του:
Ἦταν ὁ παίκτης ποὺ ταίριαζε γάντι στὸν μηχανισμὸ τῆς ὑγειονομικῆς προπαγάνδας, ἀφοῦ εἶχε τὴν φήμη τοῦ διακεκριμένου καθηγητῆ καὶ ταυτοχρόνως ἦταν θεοσεβούμενος. Βεβαίως, ἡ παρουσία του δίπλα στὸν κ. Δ. Ἀβραμόπουλο τὴν 15η Ἰουνίου 2009 μὲ “δεξιὸ ψάλτη” τὸν κ. Κοντοζαμάνη, ὅταν ἔγινε ἡ τελευταία πρόβα πρὶν ἀπὸ τὸ σημερινὸ “€μβολιαστικὸ Μουντιάλ” τοῦ 2020, δημιουργεῖ ὑπόνοιες ὅτι ὁ λαμπρὸς καθηγητὴς καὶ “ἀριστερὸς ψάλτης” τοῦ Ἀβραμόπουλου εἶχε καὶ ἄλλα χαρίσματα.

Ὅπως σημειώνει ὁ Καλογερόπουλος-Kaloy στὸ βιβλίο του «Ἡ προπαγάνδα μέσον βιασμοῦ τῶν λαῶν. Ἡ Φιλοσοφία τῆς Προπαγάνδας» (ἔκδ. Δρόμων, Ἀθήνα 2012, σελ. 50), ὁ λόγος τοῦ προπαγανδιστῆ πρέπει νὰ περιβληθεῖ τὸ ἐπιστημονικὸ κύρος. Ταυτοχρόνως, εἶναι χρήσιμο νὰ ἡρωοποιήσει ὁρισμένα πρόσωπα τῆς ἐπιστήμης, τὰ ὁποία συντάσσονται μὲ τὴν ἰδέα ἐκείνη ποὺ ἀποτελεῖ τὸν πυρήνα τῆς προπαγάνδας. Ὁ συγγραφέας προχωρεῖ σὲ μία ἄκρως ἐπίκαιρη διευκρίνιση γιὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ὑγειονομικῆς προπαγάνδας, τὴν ὁποία βιώνουμε ἀδιαλείπτως καὶ κλιμακωτῶς ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2020:

«Ἡ ὀρθὴ προπαγάνδα θὰ προσπαθήσει νὰ προσδώσει στὸν Ἀρχηγὸ τὸν φωτοστέφανο τοῦ “διαπρεποῦς ἐπιστήμονος” ἢ θὰ τονίσει ὅτι “ὑπῆρξε Καθηγητὴς σὲ μεγάλα ξένα Πανεπιστήμια”» (ὁ ὡς ἄνω συγγραφέας συμπληρώνει σκωπτικά: «Κανεὶς βέβαια δὲν πρόκειται νὰ διερωτηθεῖ ἐὰν κάποιος ὁ ὁποῖος ἐχρημάτισε ἁπλὸς Καθηγητὴς σ’ ὅλο τὸν βίο του ἔχει πράγματι ὅλα τὰ πολυσχιδῆ προσόντα, τὴν διοικητικὴ πείρα καὶ τὴν πνευματικὴν ὑγείαν ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ ἔχει»).

Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπελέγη ὁ “σωτήρας-Σωτήρης” νὰ καλύψει τὴν προβεβλημένη θέση τοῦ “πολεμικοῦ ἀνταποκριτὴ” στὴν ἡμερήσια καυτὴ ζώνη τῶν 18.00. Ἐφόσον μάλιστα, ἐκτὸς ἀπὸ ἐπιστήμονας, ἦταν καὶ θρησκευόμενος, μποροῦσε νὰ ὑπηρετεῖ τὸν προπαγανδιστικὸ στόχο ἀκόμη καλύτερα: Μία αὐθεντία ποὺ εἶναι πιστὴ ὄχι μόνο στὴν ἐπιστήμη ἀλλὰ καὶ στὸν Θεὸ δικαιώνει τὴν λαϊκὴ ρήση “μὲ ἕνα σμπάρο δύο τρυγόνια”, ἀφοῦ μὲ τὸν λόγο της μπορεῖ νὰ προσηλυτίσει ὄχι μόνο τοὺς ἄθεους ἀλλὰ καὶ τοὺς θρησκευόμενους.

Μειονέκτημα, ὅμως, τοῦ προπαγανδιστικοῦ μηχανισμοῦ εἶναι τὸ ἴδιο της τὸ πλεονέκτημα: ἡ ἐπανάληψη! Ὅπως τονίζεται στὸ προμνημονευθὲν βιβλίο τοῦ Καλογερόπουλου-Kaloy (σελ. 59), «ἡ συνεχὴς ἐπανάληψις ἐπιφέρει κούρασι (πρβλ.: “βαρέθηκα νὰ τὸ[ν] ἀκούω”). […] Ἐὰν ἡ ἐπανάληψις καταστεῖ μονότονος, τότε μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὸ ἐπιδιωκόμενο. Τὸ μυαλὸ κουράζεται, ὅταν ἀκούει, ὅπως ὀρθὰ ἔχει παρατηρήσει ὁ λαός, “τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια”». Ἑπομένως, ὁ “σωτήρας-Σωτήρης” ἔπρεπε νὰ ἀποσυρθεῖ γιὰ ἱκανὸ χρονικὸ διάστημα στὸν πάγκο, προκειμένου νὰ μὴ τὸν συνηθίσει τὸ κοινό του καὶ ἀποδυναμωθεῖ ἔτσι τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς πανδημίας καὶ προπάντων γιὰ τὴν προώθηση τῶν θαυματουργῶν φαρμακευτικῶν σκευασμάτων. Τὸ προηγούμενο διάστημα ἔπαιζαν στὴν θέση του οἱ ἀναπληρωματικοί. Ἀλλὰ τώρα εἶναι πλέον διαπιστωμένο ὅτι ἡ ὁμάδα τῆς ὑγειονομικῆς προπαγάνδας ἔχει κάνει κοιλιά, καὶ τὰ “€μβολιαστικὰ γκολ” μπαίνουν μὲ μεγάλη δυσκολία.

Ἔτσι, ὁ προπονητὴς (στὴν γλώσσα τῆς προπαγάνδας: ὁ κεντρικὸς ὑπεύθυνος-συντονιστὴς) σήκωσε ἄρον-ἄρον τὸν καθηγητικὸ στάρ, ὁ ὁποῖος ὅμως στὶς τελευταῖες δηλώσεις του ἔδειξε ὅτι κάθισε ὑπὲρ τὸ δέον στὸν πάγκο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δείχνει μουδιασμένος, ἂν ὄχι σκουριασμένος. Μὲ ἐμφανῆ δυσκολία νὰ πάρει σωστὲς ἀνάσες λόγῳ τοῦ μαύρου φιμώτρου ποὺ φοροῦσε, ἀνέγνωσε ἀσθμαίνοντας καὶ ξεροκαταπίνοντας ἕνα βαρετὸ κείμενο πού, ἐξεταζόμενο ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς βέλτιστης ἀπόδοσης τοῦ προπαγανδιστικοῦ μηχανισμοῦ, ἦταν παντελῶς ἀκατάλληλο νὰ ἐπιτελέσει τὴν ποθητὴ λειτουργία του.

Τοῦτο, διότι «ἡ προπαγάνδα πρέπει νὰ εἶναι φτιαγμένη γιὰ νὰ ἀπευθύνεται πρώτιστα στὴν ἀμόρφωτη μάζα καὶ ὄχι στὴν διανόησι. […] ΄Ὅσο λιγότερη διανοητικὴ προσπάθεια χρειάζεται γιὰ τὴν κατανόηση, τόσο πιὸ ἀποτελεσματικὴ εἶναι ἡ σχετικὴ προπαγάνδα» (Καλογερόπουλου-Kaloy, ο.π., σελ. 44). Τὰ διαγράμματα καὶ οἱ ἀριθμοί, μὲ συνοδεία πολλῶν ὑποθετικῶν προτάσεων, ὁπωσδήποτε δὲν ἦταν εὔπεπτο ὑλικὸ γιὰ τηλεθεατὲς ποὺ πλέον εἶναι ἰδιαιτέρως κουρασμένοι ἀπὸ τὴν καθημερινὴ τρομολαγνεία τῶν ΜΜΕ. Οἱ διοργανωτὲς τοῦ διακρατικοῦ “€μβολιαστικοῦ Μουντιάλ”, ἂν θέλουν νὰ ξεφορτωθοῦν τὰ “μαγικὰ χαρτάκια”, ὥστε νὰ προσέλθει στὶς €μβολιαστικὲς κερκίδες περισσότερος κόσμος, θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουν τροπάριο. Ἂς τὸ χωνέψουν καλά: Μπουχτίσαμε πιὰ ἀπὸ τὶς προπαγανδιστικὲς ψαλμωδίες τῶν τηλε-εἰδικῶν μαστιγοφόρων. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ “σωτήρα-Σωτήρη” δὲν ἀποτελεῖ φρέσκια εἴσοδο στὸ ὑγειονομικὸ παρκὲ ἀλλὰ μᾶλλον ξαναζεσταμένη σούπα!

Ἔχουν δοκιμαστεῖ ὅλα τὰ πειράματα, π.χ. Παβλόφ, Μίλγκραμ, Στάνφορντ, ἐνῶ ἔχει ἐφαρμοσθεῖ ἡ τέχνη τῆς πειθοῦς καὶ ἡ ξεφτίλα τῆς ἐκβίασης. Ἄραγε, ἔχει ξεμείνει ἀπάτητη κάποια προπαγανδιστικὴ ὁδὸς γιὰ νὰ ἀκολουθηθεῖ τώρα; Μήπως θὰ ἐπεκταθεῖ τὸ κραυγαλέα ἀντισυνταγματικὸ μέτρο τοῦ ὑποχρεωτικοῦ τρυπήματος; Μήπως θὰ κολοβωθεῖ ἡ τριάδα τῶν ὑγειονομικῶν διοδίων καὶ θὰ γίνει δυάδα ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ σοῦπερ-μάρκετ; Θὰ προκριθεῖ ἕνα ἀκόμη πιὸ φασιστικὸ ὑγειονομικὸ μοντέλο, τύπου Αὐστραλίας; Θὰ ἀρχίσουν νὰ μοιράζουν δωρεὰν λάπτοπ, προκειμένου νὰ δελεάσουν κάποιους τεχνολογικὰ λιγούρηδες; Θὰ ἐπαναφέρουν τὸ φρικαλέο σύνθημα “μάσκα παντοῦ” μὲ ἀναβάθμιση τῆς διμασκίας σὲ τριμασκία;

Ἀπορία ψάλτου βήξ! Ἡ ἐμφάνιση τοῦ “σωτήρα-Σωτήρη” δείχνει νὰ μοιάζει μὲ προπομπὸ ἑνὸς νέου σκληροῦ καὶ καθολικοῦ λοκντάουν, τὸ ὁποῖο θὰ ἐπιτείνει τὴν διχόνοια ἀνάμεσα στοὺς τρυπημένους καὶ στοὺς ἀτρύπητους (μία ἀκόμη προσφιλὴς τακτικὴ τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων, τὰ ὁποία ἐπενδύουν πάντοτε στὴν βία, στὸ ψέμα καὶ στὸν διχασμό). Τὸ σενάριο αὐτὸ εὐνοεῖται ἀπὸ τὶς δηλώσεις τῶν ἀπατεώνων πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπιβληθεῖ ξανὰ λοκντάουν.

Στὸν “Θαυμαστὸ ἀνάποδο κόσμο” τῆς ἐποχῆς κορνωοϊοῦ ἡ ὑπόσχεση «δὲν θὰ κλείσουμε ξανὰ» σημαίνει τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο: «θὰ κλείσουμε σίγουρα ξανά»! Ἄλλωστε, τὸ ἴδιο ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ καὶ πέρσι τὴν ἀντίστοιχη ἐποχή, ὅταν ὁ Ἀδόλφος Ἐφιαλτάκης διαβεβαίωνε ὅτι δὲν θὰ ἐπιβληθεῖ νέο λοκντάουν, τὸ ὁποῖο ὅμως ἐπεβλήθη, καὶ μάλιστα γιὰ ἑξάμηνο.

Ὅποιος διαβάσει τὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῆς ἐποχῆς ποὺ ζοῦμε «Παραποιημένες εἰδήσεις (Fake News). Ὁ μετασχηματισμὸς τῆς προπαγάνδας στὴν κοινωνία τῆς ἐνημέρωσης» (ἔκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2021), γραμμένο ἀπὸ τὸν Γιῶργο Πλειό, καθηγητὴ στὸ Τμῆμα Ἐπικοινωνίας καὶ ΜΜΕ τοῦ ΕΚΠΑ, θὰ ἀποκτήσει μία σαφῆ εἰκόνα γιὰ τὴ διάκριση τῶν ψευδῶν εἰδήσεων (False News) ἀπὸ τὶς παραποιημένες εἰδήσεις (Fake News). Ὁ “σωτήρας-Σωτήρης” ἔκλεισε τὴν παράστασή του μὲ μία ὕποπτη πιρουέτα. Δήλωσε:

«Χωρὶς τὸν €μβολιασμὸ θὰ εἴχαμε 8.400 θανάτους παραπάνω ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουμε. Ἐπίσης ἔχουμε ἀποφύγει περίπου 5.560 νοσηλεῖες ΜΕΘ καὶ 5.530 διασωληνώσεις. Μέχρι τὰ μέσα Ἰουλίου ἄν, σύμφωνα μὲ τὸ καλύτερο δυνατὸ σενάριο, εἴχαμε €μβολιάσει 95% τοῦ πληθυσμοῦ μας, τότε θὰ εἴχαμε σήμερα 1.200 λιγότερους θανάτους».

Οἱ ὑποθετικὲς αὐτὲς κρίσεις διατυπώθηκαν ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε γίνει ἐπίδειξη διαγραμμάτων ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν €μβολίων. Ὡστόσο, ἀπὸ πουθενὰ δὲν προκύπτει πειστικὰ πῶς κατέστη δυνατὸς ὁ συγκεκριμένος ἀριθμητικὸς ὑπολογισμός. Ὁ λαὸς μᾶς χρησιμοποιεῖ τὴν ἑξῆς παροιμία: «Ἂν ἡ γιαγιά μου εἶχε ροδέλες, θὰ ἦταν πατίνι». Ὅσο θεωρητικὰ προφανὴς ἀλλὰ καὶ πρακτικῶς ἀνέφικτη εἶναι ἡ ἐπαλήθευση αὐτῆς τῆς παροιμίας, ἄλλο τόσο αὐθαίρετη μοιάζει νὰ εἶναι μία ὑποθετικὴ κρίση μὲ τὸ ἑξῆς περιεχόμενο: Ἂν ὁ ἐξατομικευμένος ὀργανισμὸς τοῦ Χ εἶχε €μβολιασθεῖ, τότε δὲν θὰ εἶχε πεθάνει ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ βεβαίως οὔτε ἀπὸ τὶς παρενέργειες τοῦ €μβολίου (ἐξίσου αὐθαίρετη εἶναι καὶ ἡ δήλωση τοῦ κ. Στυλιανίδη ὅτι, ἂν δὲν ἀπαγορευόταν ἡ κυκλοφορία κατὰ τὴν πρόσφατη κακοκαιρία στὸ Λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, «θὰ εἴχαμε 300 νεκρούς»).

Ὡς ἐκ τούτου, οἱ εἰδήσεις ποὺ διέδωσε ὁ “σωτήρας-Σωτήρης” διέπονται ἀπὸ τὴν φιλοσοφία ἑνὸς προπαγανδιστικοῦ μηχανισμοῦ, ὁ ὁποῖος εὐσταθεῖ καὶ πίπτει μαζὶ μὲ τὰ Fake News. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε, στὸ πλαίσιο τοῦ “θαυμαστοῦ ἀνάποδου κόσμου”, τὸ σύστημα φλέγεται νὰ ἀπαξιώνει καὶ νὰ ἐγκληματοποιεῖ ὡς Fake News τὶς ἀλήθειες τῶν ἀντιπάλων! Ἡ προδήλως σκόπιμη παράλειψη τοῦ “σωτήρα-Σωτήρη” νὰ τεκμηριώσει τὴν ἀσφάλεια τῶν €μβολίων, ἐπικαλούμενος ἀντιστοίχως τὰ δέοντα ἀποδεικτικὰ-ἀριθμητικὰ στοιχεῖα, ἐνισχύει τὴν ἐντύπωση ὅτι τὸ σόου ἦταν γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ σημαδεμένο σὰν τὶς τράπουλες τῆς ἑλληνικῆς ταινίας τοῦ Ἀλέκου Σακελλάριου “Τὸ δόλωμα”.

ΥΓ: Μία ἡμέρα μετὰ τὴν τραγικὴ ἐπανεμφάνισή του στὸ “ὑγειονομικὸ παρκέ”, ὁ “σωτήρας-Σωτήρης” (ὁ ὁποῖος σὲ κάποια ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του μίλησε ἀτυχῶς γιὰ ἐπερχόμενο τέταρτο κύμα, ἐνῶ αὐτὸ ἔχει ξεσπάσει –ὑποτίθεται– πρὸ πολλῶν μηνῶν καὶ γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὸν Αὔγουστο ἔχει προφητευθεῖ ἡ ἔλευση τοῦ πέμπτου κύματος) ἐθεάθη νὰ προσέρχεται πλήρως μασκοφορεμένος ὁμοῦ μετὰ τῆς παντελῶς ἀμασκοφόρετης συζύγου του στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τῆς Μεταμορφώσεως Τοῦ Σωτῆρος στὸ Μήλεσι Ἀττικῆς.

Μήπως μὲ τὴν ἐμφάνισή του στὸν ἁγιασμένο χῶρο τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου, ὁ κ. Τσιόδρας ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποσείσει τὶς τύψεις συνειδήσεως ποὺ τὸν κατατρύχουν ἀναλογιζόμενος τὶς ἐφιαλτικὲς καὶ ἀνυπολόγιστες συνέπειες ἑνὸς ἐπερχόμενου λοκντάουν, ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ὁποίου ὅμως θὰ γίνει καὶ μὲ τὴν δική του σύμφωνη γνώμη; Θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζει καλὰ ὅτι τὴν ἐξεγερμένη φωνὴ τῆς συνείδησης δὲν τὴν ἁπαλύνουν τὰ προσκυνήματα ἀλλὰ μόνο ἡ ἔμπρακτη μετάνοια, καὶ δὴ ὅταν αὐτὴ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν παραδοχὴ τῶν σφαλμάτων μας καὶ τὸν περιορισμὸ τῶν βλαπτικῶν συνεπειῶν τους.

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης

orthodoxostypos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.