16 Σεπ 2021

Ἐπιστολή 160 προσωπικοτήτων πρός Μητσοτάκη γιά τούς ΛΟΑΤΚΙ

Ἐκφράζουν τήν διαφωνία τους μέ τό πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς Σισιλιάνου ὑπέρ τῆς θεσμοθετήσεως τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ μετά τήν παρουσίαση στόν Πρωθυπουργό τῆς ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ἐθνική Στρατηγική Ἰσότητος τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητος ἀνοίγει ἡ συζήτησις γιά τόν πολιτικό γάμο μεταξύ ὁμοφυλοφίλων. Ἡ «Ἑστία» εἶχε ἀποκαλύψει τά τέλη Ἰουνίου ὅτι ἡ ἔκθεσις πού συνέταξε ἡ Ἐπιτροπή ὑπό τόν καθηγητή Ἀλέξανδρο Λῖνο Σισιλιᾶνο ἐπικεντρώνεται στό φλέγον αὐτό ζήτημα, σημειώνοντας ὅτι θά προκαλέσει ἔντονες ἀντιδράσεις στήν ἑλληνική κοινωνία. Ἡ πρώτη ἀντίδρασις εἶναι πλέον γεγονός καί μάλιστα ἀφορᾶ ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων τῶν Τεχνῶν καί... τῶν Ἐπιστημόνων. Ἑκατοντάδες ἐπιφανεῖς Ἕλληνες, ἀκαδημαϊκοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί, πρέσβεις, ἐπιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίων καί πολλοί ἄλλοι, συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς ἐφημερίδος, ἑτοιμάζονται νά ἀπευθύνουν Διακήρυξη στόν Πρωθυπουργό γιά νά ἐκφράσουν τήν ἀντίθεσή τους στόν γάμο μεταξύ τῶν μελῶν τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητος. 

Ὁ κ. Σισιλιᾶνος μέ προσεκτικό τρόπο εἶχε ἀναφέρει στόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὅτι ἔφθασε ὁ καιρός καί ἡ χώρα μας νά υἱοθετήσει τήν στρατηγική τῆς ΕΕ ἐπάνω σέ αὐτό τό ζήτημα. Ἡ ἔκθεσις τοῦ καθηγητοῦ ἐμμέσως πλήν σαφῶς τάσσεται ὑπέρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, μέ τόν Πρωθυπουργό νά ἀκούει τίς προτάσεις χωρίς νά ἀνοίγει ἀκόμη τά χαρτιά του. Ὡστόσο οἱ ἕως τώρα δηλώσεις του καί ὁρισμένες ἐπιλογές συνεργατῶν του καταδεικνύουν μία θετική προσέγγιση σέ ἕνα ζήτημα πού μπορεῖ νά προκαλέσει τριγμούς στήν ἑλληνική κοινωνία. «Ἡ χώρα μας ἀκολουθεῖ τήν Εὐρώπη, ἑνώνοντας ἁρμονικά ὅλες τίς δυνάμεις της, ἐνσωματώνοντας τό διαφορετικό στό κοινό. Ἀναγνωρίζοντας ἴσα δικαιώματα σέ ὅλους, ἀπαιτώντας ὅμως καί ἀπό ὅλους σεβασμό καί ἀλληλεγγύη» εἶχε δηλώσει μετά τήν συνάντηση πού εἶχε στό Μέγαρο Μαξίμου μέ τόν κ. Σισιλιᾶνο καί μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητος. Τά ὀνόματα πού ὑπογράφουν τήν Διακήρυξη εἶναι ἀντιπροσωπευτικά τῆς κοινωνίας, γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀναγνώρισις τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων προβληματίζει ὅλους.
Οἱ ὑπογράφοντες εἶναι οἱ ἑξῆς:

Κονομῆς Νικόλαος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου ΑΠΘ, πρώην Πρόεδρος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί Ὑπουργός Παιδείας τῆς Κύπρου, Κοντόπουλος Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), πρώην Πρόεδρος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Κουνάδης Ἀντώνιος, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Πρόεδρος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Σκαρβέλης Δημήτριος, Στρατηγός ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ἀκαδημαϊκός, Βαλτινός Ἀθανάσιος, Συγγραφεύς, Ἀκαδημαϊκός, πρώην Πρόεδρος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἤμελλος Στέφανος, Ὁμ. Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), πρώην Πρόεδρος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Παρμακέλης Ἰωάννης, Γλύπτης, Ἀκαδημαϊκός, Γδοῦτος Ἐμμανουήλ, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου ΔΠΘ, Ἀκαδημαϊκός, Μπέσκος Δημήτριος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρῶν, Ἀντεπιστέλλον μέλος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Δάσιος Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρῶν, Ἀντεπιστέλλον Μέλος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Βιτσαξῆς Βασίλειος, Πρέσβυς ἐ.τ., Συγγραφεύς, Δρ. Νομικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Ἐπίτιμος Διδάκτωρ Ἑλληνικῶν καί Ξένων Παν/μίων, μέλος ξένων Ἀκαδημιῶν, Βάσσης Κωνσταντῖνος, Πρέσβυς ἐ.τ., Συγγραφεύς, Πουκαμισᾶς Γεώργιος, Πρέσβυς ἐ.τ., Δρ. Παν/μίου Αἰγαίου, Πρόεδρος «Ἑταιρίας Φίλων τοῦ Λαοῦ», Νεάρχου Περικλῆς, Πρέσβυς ἐ.τ., Συγγραφεύς, Γούναρης Μανώλης, Πρεσβευτής ἐ.τ., Φραγκούλης Φράγκος, Στρατηγός ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχηγός ΓΕΣ, πρώην Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Καραμᾶνος Ἀνδρέας, Ὁμ. Καθηγητής καί πρώην Πρύτανις Γεωπονικοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, πρώην Γεν. Γραμματεύς Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Koύρτης Γεώργιος, Ἐπίτ. Πρόεδρος Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, Ρακιντζῆς Λέανδρος, Ἀρεοπαγίτης ἐ.τ., πρώην Γεν. Ἐπιθεωρητής Δημοσίας Διοικήσεως, Κρόμπας Γρηγόρης, Ἐπίτ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, Μακρῆς Φώτιος, Ἐπίτ. Ἀντεισαγγελεύς Ἀρείου Πάγου, Κότσιφας Χαράλαμπος, Δικηγόρος, πρώην Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, Ἀνδριανός Εὐάγγελος, Ἀρεοπαγίτης ἐ.τ., Βλάχος Ἀπόστολος, Ἐπίτ. Πρόεδρος Ἐφετῶν, Σακκᾶς Ἰωάννης, Πρώην Εἰσαγγελεύς Πρωτοδικῶν, Γαρούφας Δημήτριος, πρώην Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Βεργίνης Ξενοφῶν, Πανεπιστημιακός, πρώην Διοικητής ΟΓΑ, Κουνάδης Διονύσιος, Νομικός-Οἰκονομολόγος, πρώην Γεν. Διευθυντής Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, Πολίτης Στυλιανός, πρώην Νομάρχης Κεφαλληνίας, Μαρτίνης Χρῆστος, πρώην Νομάρχης Ἰωαννίνων, Πρόεδρος Συνταξιούχων Δικηγόρων Ἑλλάδος, Κατσαρός Νῖκος, Χημικός, πρώην Εἰδικός Γραμματεύς Ὑπουργείου Ἐρεύνης καί Τεχνολογίας, Θεοδωρόπουλος Κων/ντῖνος, πρώην Γεν. Διευθυντής Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Τσουλάρη Βαλεντίνη, πρώην Διευθύντρια Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, Μαριδάκης Σπυρίδων, Συγκοινωνιολόγος, πρώην Προϊστάμενος Διευθύνσεως Μελετῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργείου Μεταφορῶν, Σινόπουλος Βασίλειος, πρώην Διευθυντής Τραπέζης Ἐργασίας, Γκατζούλη Νίνα, Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου New Hampshire, πρώην Συντονίστρια Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων Ὑφηλίου, Παπαχρυσός Δημήτριος, Πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατῶν Σκάλας Λουτρῶν «Τό Δελδίνι», Ρῆγος Εὐάγγελος, Πρόεδρος Διεθνοῦς Ἑλληνικῆς Ἑνώσεως (Inter. Hellenic Association, IHA), Καρκανιᾶς Κωνσταντῖνος, Διευθυντής Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Πολιτισμοῦ, Ἐπίτ. Πρόεδρος Συνδέσμου Κολλεγίων Ἑλλάδος, Γράψας Δημήτριος, Στρατηγός ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ζιαζιᾶς Κωνσταντῖνος, Στρατηγός ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχηγός ΓΕΣ, Μανίας Γεώργιος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., πρώην Α΄ Ὑπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Τσιτσιμπίκος Χαράλαμπος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Β΄ Ὑπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Χρηστίδης Κοσμᾶς, Ναύαρχος ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχηγός ΓΕΝ, Μαρτζοῦκος Βασίλειος, Ἀντιναύαρχος ἐ.ἀ., Ἐπίτιμος Διοικητής ΣΝΔ, Ἀντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ, Παλούμπης Ἰωάννης, Ἀντιναύαρχος ἐ.ἀ., Δημητρακόπουλος Ἀναστάσιος, Ἀντιναύαρχος ἐ.ἀ., Μαρτζοῦκος Βασίλειος, Ἀντιναύαρχος ἐ.ἀ., Πατσαντάρας Ἰωάννης, Ἀντιπτέραρχος ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Ἀρχηγός Τακτικῆς Ἀεροπορίας (ΑΤΑ), Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος, Ἀντιπτέραρχος ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ, Σκαρλᾶτος Γεώργιος, Ἀντιπτέραρχος ἐ.ἀ., Τσούφης Βασίλειος, Ἀντιπτέραρχος ἐ.ἀ., Ἰατρίδης Κώστας, Ἀντιπτέραρχος ἐ.ἀ., Ἰωαννίδης Ἰωάννης, Ὑποπτέραρχος ἐ.ἀ., Πουγκιάλης Χρῆστος, Μετεωρολόγος, Ὑποπτέραρχος ἐ.ἀ., Μπαλτζώης Ἰωάννης, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Πρόεδρος Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Στρατηγικῶν Μελετῶν (ΕΛΙΣΜΕ), Μουστάκης Χρῆστος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Ἐπίτ. Διοικητής Στρατιᾶς, Μπουρδάκος Μάριος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Ρούτσης Νικόλαος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Πελεγράτης Σπυρίδων, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Παπαδόπουλος Σταῦρος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Κεβεντζίδης Συμεών, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Γοῦρμος Εὐδόξιος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ., Χατζάκης Κων/νος, Ἀντιστράτηγος Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐ.ἀ., Καλεντερίδης Σάββαs, Ἀνώτ. Ἀξ/κος ἐ.ἀ., Ἐκδότης-Συγγραφεύς, Δελλῆς Σπυρίδων, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Παρίσης Ἰωάννης, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Βόγγολης Δημήτριος, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Πλαγιαννάκος Γεώργιος, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Βασίλας Βασίλειος, Ταξίαρχος ἐ.ἀ., Κουκουλομάτης Κυριάκος, Σμήναρχος ἐ.ἀ., Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», Μάζης Ἰωάννης, Καθηγητής Γεωπολιτικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν, Πρόεδρος Τμήματος Τουρκικῶν Σπουδῶν (ΕΚΠΑ), Γρίβας Κώστας, Καθηγητής Γεωπολιτικῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, Δαββέτας Δημοσθένης, Καθηγητής Παν/μίου Σορβόννης, Συγγραφεύς- Εἰκαστικός, Ρωμανός Γεώργιος, Συγγραφεύς-Ἀναλυτής, Ἱστορικός Ἐρευνητής, Ἐμφιετζόγλου Πρόδρομος, Ἐπίτ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ὁμίλου Ἑταιριῶν «Μηχανικῆς Α.Ε.», Παντελάκης Δημήτριος, Βιομήχανος, Πρόεδρος Κυνηγετικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ἀλιφιεράκης Ἐμμανουήλ, Ἰατρός, Πρώην Πρόεδρος Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χανίων, Τζελέπης Χαράλαμπος, Λυκειάρχης, Σηφακάκης Βασίλειος, Φιλόλογος – Θεολόγος, πρώην Λυκειάρχης, Νατσιός Δημήτριος, Δάσκαλος, συγγραφεύς, Ἀντωνόπουλος Νικόλαος, Δάσκαλος, Καλογερόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Τζανουλῖνος Πραξιτέλης, Γλύπτης, Ἐκπαιδευτικός, Νικολόπουλος Φίλιππος, Πανεπιστημιακός, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Καρβουνιάρης Βασίλειος, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Ἰωαννίδης Θεόφιλος, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Δρ. Νομικῆς Παν/μίου Σορβόννης, Παπαγγελῆς Λουκᾶς, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Νευράκης Νικόλαος, σ. Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Σφήκας Κωνσταντῖνος, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Δημακοπούλου- Κοτζαμάνη Ζωή, Δικηγόρος, Αὐγέρης Κώστας, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, Γραμματικός Ἀντώνιος, Ὁμ. Καθηγητής καί πρώην Πρύτανις τοῦ Παν/μίου Πατρῶν, Παπαμαρινόπουλος Σταῦρος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρῶν, Παπαθανασόπουλος Σπήλιος, πρώην Γεν. Γραμματεύς Παν/μίου Πατρῶν, Δρακᾶτος Παναγιώτης, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρῶν, Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Ὁμ. Καθηγητής Ἰατρικῆς Παν/μίου Πατρῶν, Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρῶν, Δημητρακόπουλος Ἀλέξανδρος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρῶν, Δρίτσος Στέφανος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρῶν, Ρεράκης Ἡρακλῆς, Καθηγητής Θεολογίας Παν/μίου ΑΠΘ, Καραθανάσης Ἀθανάσιος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου ΑΠΘ, πρώην Πρόεδρος τῆς «Ἑταιρίας Μακεδονικῶν Σπουδῶν», Σαββίδης Παντελῆς, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Ἀποφοίτων Παν/μίου ΑΠΘ, Βαχαντίδης Ἐπαμεινώνδας, Ὁμ. Καθηγητής Ἰατρικῆς Παν/μίου ΑΠΘ, Ταντανάσης Θεοχάρης, Καθηγητής Ἰατρικῆς Παν/μίου ΑΠΘ, Μανώλης Γεώργιος, Καθηγητής Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Παν/μίου ΑΠΘ, Ἀλεξανδρίδης Ἀλέξανδρος, Ὁμ. Καθηγητής Ἰατρικῆς Σχολῆς Παν/μίου ΑΠΘ, Νόνας Πέτρος, Νομικός, πρώην Γεν. Γραμματεύς Παν/μίου ΑΠΘ, Κατσικαδέλης Ἰωάννης, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος ξένων Ἀκαδημιῶν, Τσανάκας Παναγιώτης, Ἠλεκτρολόγος-Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ, Βασιλείου Παναγιώτα, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Ἰωαννίδης Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Ἀναγνωστόπουλος Ἀνδρέας, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Ἀνδρεόπουλος Ἀνδρέας, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Πρύτανις ΕΜΠ, Χαΐνης Ἰωάννης, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Κατσούφης Ἠλίας, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Σάνδρης Κωνσταντῖνος, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Κυριακόπουλος Εὐθύμης, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Ἀνδριανόπουλος Νικόλαος, Ὁμ. Καθηγητής ΕΜΠ, Θεοτόκογλου Εὐστάθιος, Καθηγητής ΕΜΠ, Κουλούρης Ἰωάννης, Δρ. Μηχανολόγος Ἠλεκτρολόγος Ε.Μ.Π., πρώην Δ/ντής ΟΤΕ, Γιώτης Ἀριστοφάνης, Δρ. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π., Παντζαρτζῆς Παρασκευᾶς, Δρ. Γεωπόνος, Ξανθάκη-Καραμάνου Γεωργία, Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος τῆς Ἑταιρίας Ἑλλήνων Φιλολόγων, Τόλια Ἀριστέα, Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος ΟΔΕΓ, Λιῶλος Ἀστέριος, Καθηγητής Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Παν/μίου ΔΠΘ, Τσίγγα-Παπαργύρη Μαρία, Καθηγήτρια Παν/μίου Κεντρικῆς Μακεδονίας, Χατζόπουλος Ἰωάννης, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Αἰγαίου, Παυλάκος Γεώργιος, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαδόσεως Ἑλληνικῆς Γλώσσης (ΟΔΕΓ), Κοντογιαννίδης Ἀναστάσιος, Δημοσιογράφος – Συγγραφεύς, Γιαννάκενας Ἰωάννης Ἐκδότης τοῦ Οἴκου «Πελασγός», Κοσκινᾶς Σοφοκλῆς, Δημοσιογράφος – Ἀρχισυντάκτης «Κυνηγετικά Νέα», «Κυνηγεσία καί Κυνοφιλία», Γεωργίου Σταμάτης, Δημοσιογράφος, πρώην ἐκδότης ἐφημερίδος «Μακεδονία», Παπαναστασίου Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Νιάρχος Κωνσταντῖνος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Ἀνδροῦτσος Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής Ἰατρικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Ἀδάμ Ἀδάμ, Ὁμ. Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Χασάπης Ντῖνος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Καρατζᾶς Γαβριήλ, Ὁμ. Καθηγητής Ἰατρικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Ἠλιόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Ἰατρικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Κοκόλας Σπυρίδων, Ἰατρός, πρώην Διευθυντής ΝΙΜΤΣ, Μαυραγάνης Διαμαντῆς, Ὁμ. Καθηγητής Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, Ἀλεξόπουλος Ἰωάννης, Ὁμ. Καθηγητής Σχολῆς Ἰκάρων, Δασκόπουλος Ἀντώνιος, Πρόεδρος Πατριωτικῆς Ὀργανώσεως ’21, Καρελᾶς Μιχαήλ, πρώην Ληξίαρχος Ἀθηνῶν, Ἀντωνάκος Ἀντώνιος, Συγγραφεύς – Ἱστορικός, Φιλόλογος, Πασχαλίδης Νικόλαος, Συγγραφεύς, Τσικοπούλου Χαρά, Συγγραφεύς-Ἐκπαιδευτικός, Φιλόλογος, Κουζέλης Ἰωάννης, Ἐργολάβος- Κατασκευαστής, Παππᾶς Κωνσταντῖνος, Ἐπιχειρηματίας, Παπαργύρης Εὐάγγελος, πρώην Σύμβουλος Τηλεπικοινωνιῶν Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος (ΕΤΕ), Χαλόφτης Κωνσταντῖνος, Σύμβουλος Ἐπιχειρήσεων, Γιαννόπουλος Γεώργιος, Βιολόγος- Βιοχημικός, Σταθόπουλος Νικόλαος, Φυσικός Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Ἀναγνωστόπουλος Ἰωάννης, Οἰκονομολόγος (Παν/μίου Βόννης), Πρόεδρος Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος ΙΠΗΠΑ, Ἀναγνωστοπούλου Αἰκατερίνη, Βιολόγος Παν/μίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ), Γεν. Γραμματεύς Σωματείου «Φίλοι Τάματος τοῦ Ἔθνους», Φλωράκης Ἀλέκος, Δρ. Ἐθνολόγος-Λαογράφος, Ποιητής, Τσουτσουλόπουλος Χρῆστος, Πολ. Μηχανικός, Ἐπίτ. Πρόεδρος Δομοκιτῶν Ἀθηνῶν.

2 σχόλια:

  1. Αυτές οι προσωπικότητες και άλλοι αμέτρητοι πολίτες της ίδιας ή και ανάλογης πνευματικής μόρφωσης και παιδείας, κατάντησαν να παρακαλούν έναν άνθρωπο, ο οποίος συμβαίνει να είναι μεν πρωθυπουργός αλλά, σαν προσωπικότητα, ένα τίποτε μπροστά τους! Και αιτούνται κάτι που δεν θα χρειαζόταν καν, αν είχε αυτός, ο πρωθυπουργός, λίγη τσίπα, λίγη αξιοπρέπεια, λίγη συναίσθηση του ποιος είναι και ποια η αποστολή του! Λέμε τώρα... Αν... Αλλά είμαστε αυτοί και μας αξίζει αυτός:"Οίος ο λαός, τοιούτος και ο αρχηγός"!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Διό και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν ταις επιθυμίαις των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι τα σώματα αυτών εν αυτοίς, οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν τω ψεύδει, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα, ος εστίν ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν.Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξευκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες.

    Γι’ αυτό τους παράδωσε ο Θεός στις επιθυμίες των καρδιών τους σε ακαθαρσία, ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους, αυτοί που μετάλλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα, και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτίση παρά τον Κτίστη, που είναι ευλογητός στους αιώνες. Αμήν. Γι’ αυτό τους παράδωσε ο Θεός σε ατιμωτικά πάθη: γιατί και τα θηλυκά τους μετάλλαξαν τη φυσική χρήση του σώματός τους στην αφύσικη, κι όμοια και οι αρσενικοί, αφού άφησαν τη φυσική χρήση του θηλυκού, κατακάηκαν από την όρεξή τους ο ένας προς τον άλλο, αρσενικοί με αρσενικούς, ενώ κατεργάζονταν άσχημες πράξεις και λάβαιναν στους εαυτούς τους το μισθό που τους έπρεπε της πλάνης τους.

    Προς Ρωμαίους κεφ.1

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.