10 Αυγ 2021

Ἐμβόλια Covid: Πόσα δίσ. εὐρὼ ἀπέφεραν στὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες

Ἡ συμμαχία ἀνάμεσα στὴν Pfizer καὶ τὴ BioNTech δημοσίευσε τὰ οἰκονομικὰ ἀποτελέσματά της
Τά εμβόλια κατά τῆς Covid-19 που ἔχουν ἤδη ἐγκριθεῖ ἔχουν ἀποφέρει δίσ. εὐρὼ στοὺς φαρμακευτικοὺς ὁμίλους ποὺ τὰ παράγουν, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ συμμαχία ἀνάμεσα στὴν ἀμερικανική Pfizer καὶ τὴ γερμανικὴ BioNTech, ποὺ δημοσίευσε τὴ Δευτέρα τὰ οἰκονομικὰ ἀποτελέσματά της.
Ἡ σύνοψη ποὺ ἀκολουθεῖ ἀφορά τούς ἰδιωτικοὺς ὁμίλους ποὺ δημοσιοποιοῦν τὰ ἀποτελέσματά τους. Δὲν περιλαμβάνει τὰ σχέδια τοῦ ρωσικοὺ ἐμβολίου Sputnik V καὶ τῶν κινεζικῶν ποὺ... ἀναπτύχθηκαν ἀπὸ δημόσιους θεσμούς.

Pfizer καὶ BioNTech, οἱ μεγάλοι κερδισμένοι
Ὁ ἀμερικανικὸς κολοσσὸς καὶ ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία βιοτεχνολογίας, ποὺ συνεργάστηκαν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς ἐμβολίου κατὰ τῆς Covid-19, ἦταν οἱ πρῶτες στὸν δυτικὸ κόσμο ποὺ ἀνακοίνωσαν θετικὰ ἀποτελέσματα καὶ ἐπωφελήθηκαν ἀπὸ μία ἔγκριση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Καὶ κερδίζουν ἀπὸ αὐτὸ τὸ πλεονέκτημα.

Τὸ ἐμβόλιο ἀπέφερε στὴν Pfizer περισσότερο ἀπ’ ὁποιονδήποτε ἀνταγωνιστή: ἔσοδα 10,8 δίσ. δολαρίων (περίπου 9,2 δίσ. εὐρὼ) στὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2021, περίοδο ἀπὸ τὴν ὁποία ἄρχισε νὰ εἰσπράττει τὸ μεγαλύτερο μέρος ἀπὸ τὶς πωλήσεις αὐτῆς τῆς θεραπείας.

Καὶ ὁ ἀμερικανικὸς ὅμιλος ἐξακολουθεῖ νὰ αὐξάνει τὶς προβλέψεις του γιὰ τὸ 2021. Σύμφωνα μὲ τὰ τελευταία νέα, ὑπολογίζει νὰ ἀντλήσει 33,5 δίσ. δολάρια ἀπὸ τὶς πωλήσεις τοῦ ἐμβολίου τοῦ φέτος.

Ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἡ BioNtech κατέγραψε 7,3 δίσ. εὐρὼ τζῖρο στὸ πρῶτο ἑξάμηνο. Ἀντίθετα ἀπὸ τῆς Pfizer, τὸ ἐμβόλιο κατὰ τῆς Covid-19 εἶναι τὸ μοναδικὸ προϊόν της πρὸς πώληση καὶ αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς ἀντανακλᾶ κατὰ συνέπεια τὴν εἰδικὴ ἐπίδοση αὐτῆς τῆς θεραπείας.

Γιὰ ὁλόκληρο τὸ 2021, ἡ BioNtech ἐκτιμᾶ πὼς οἱ πωλήσεις τῶν ἐμβολίων τῆς κατὰ τῆς Covid-19 θὰ ἀντιπροσωπεύουν ποσὸ ὕψους 15,9 δίσ. εὐρώ.

Σὲ καλὴ θέση ἡ Moderna
Ἡ ἀμερικανικὴ νεοφυὴς ἐπιχείρηση (start-up) Moderna, ὅπως καὶ ἡ Pfizer/BioNTech, ἀνέπτυξε ἕνα ἐμβόλιο μὲ ἀγγελιαφόρο RNA τὸ ὁποῖο ἦταν ἀπὸ τὰ πρῶτα ποὺ ἐγκρίθηκαν στὸν δυτικὸ κόσμο.

Στὸ πρῶτο ἑξάμηνο, ἡ Moderna, ἡ ὁποία ὅπως ἡ BioNTech ὑπολογίζει μόνο στὸ ἐμβόλιό της κατὰ τῆς Covid-19 ὡς προϊὸν σὲ κυκλοφορία, εἶχε τζῖρο 5,9 δίσ. δολάρια, δήλ. περίπου πέντε δίσ. εὐρώ.

Γιὰ τὸ σύνολο τοῦ 2021, ἡ Moderna ἀναμένει ἔσοδα 20 δίσ. δολαρίων χάρη στὸ ἐμβόλιό της.

AstraZeneca καὶ Johnson & Johnson ἀκολουθοῦν σὲ μεγάλη ἀπόσταση

Ἡ ἀγγλοσουηδικὴ AstraZeneca καὶ ἡ ἀμερικανικὴ Johnson & Johnson, μέσῳ τῆς βελγικῆς θυγατρικῆς της Janssen, εἶδαν ἐπίσης τὰ ἐμβόλιά τους νὰ ἐγκρίνονται στὴν ΕΕ, ἀλλὰ ἀργότερα. Αὐτὰ στηρίζονται σὲ ἕναν ἰικὸ φορέα.

Ἐκεῖνο τῆς AstraZeneca, ἐξάλλου, δὲν ἔχει καν ἐγκριθεῖ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἂν καὶ παίζει ἕναν σημαντικὸ ρόλο σὲ ἄλλες χῶρες ὅπως ἡ Ἰνδία.

Κυρίως, αὐτοὶ οἱ δύο ὅμιλοι ὑποσχέθηκαν νὰ πωλήσουν τὰ ἐμβόλιά τους χωρὶς νὰ ἀποκομίσουν κέρδος στὴ διάρκεια τῆς πανδημίας. Οἱ ἐμπορικὲς τιμὲς εἶναι ὡς ἐκ τούτου πολὺ χαμηλότερες ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν Pfizer/BioNTech καὶ Moderna. Καὶ τὰ ποσὰ ποὺ συγκέντρωσαν δὲν εἶναι λίγα.

Η AstraZeneca ἀνακοίνωσε ἔσοδα 1,17 δίσ. δολαρίων (ἕνα δίσ. εὐρὼ) ἀπὸ τὸ ἐμβόλιό της στὸ πρῶτο ἑξάμηνο. Η Johnson & Johnson ἔκανε λόγο γιὰ 264 ἑκατ. δολάρια (225 ἑκατ. εὐρὼ) γιὰ τὸ δικό της, τὸ ὁποῖο ἐγκρίθηκε ἀργότερα.

Γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἔτους, ἡ Johnson & Johnson ὑπολογίζει νὰ ἀποκομίσει ἀπὸ τὶς πωλήσεις τοῦ ἐμβολίου τῆς 2,5 δίσ. δολάρια, μὲ τὴν AstraZeneca νὰ μὴν ἔχει δώσει λεπτομερῆ πρόβλεψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.