15 Αυγ 2021

Ραγδαία ἐπιδείνωση στὸ Ἰσραήλ: Ἀπὸ τοὺς 694 ἀσθενεῖς οἱ 400 εἶναι σοβαρὰ καὶ 66% ἐμβολιασμένοι – Συνεδριάζουν ἐκτάκτως

Ἀπὸ τοὺς 400 βαριὰ νοσοῦντες μὲ covid 19 στὰ νοσοκομεῖα τοῦ Ἰσραὴλ – σὲ σύνολο ἀσθενῶν 694 – τὸ 64% ἦταν πλήρως ἐμβολιασμένοι μὲ δύο ἐμβόλια τῆς Pfizer - To 64% στοὺς 400 βαριὰ ἀσθενεῖς ἰσοδυναμεῖ μὲ 256 ἀνθρώπους.
Τὸ Ἰσραὴλ ὡς τὸ πλέον ἐμβολιασμένο κράτος διεθνῶς ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι τὰ ἐμβόλια δὲν εἶναι πανάκεια. Ἐδῶ καὶ καιρὸ...
προειδοποιεί το bankingnews παρουσιάζοντας στοιχεῖα – ποὺ δὲν ἐπιδέχονται οὐδεμίας ἀμφισβήτησης – ὅτι στὸ Ἰσραήλ οπου οἱ ἄνω τῶν 60 ἐτῶν εἶναι ἐμβολιασμένοι σὲ ποσοστὸ 84% μὲ 85%... καταγράφεται καθημερινὰ μεγάλη ἐπιδείνωση.

Ἤδη τὰ κρούσματα ἔφθασαν στὰ 6.275 ἡμερησίως ὅμως ἐσχάτως καταγράφεται δραματικὴ ἐπιδείνωση στοὺς βαριὰ νοσοῦντες.

Αὐτὴ τὴν στιγμὴ – ἡμερομηνία 11 Αὐγούστου 2021 – ὑπάρχουν 694 ἀσθενεῖς ποὺ νοσηλεύονται σὲ νοσοκομεῖα τοῦ Ἰσραήλ, πρὶν λίγες ἑβδομάδες ἦταν 50 οἱ ἀντίστοιχοι ἀσθενεῖς.

Ἀπὸ αὐτοὺς τους 694 ἀσθενεῖς στὰ νοσοκομεῖα οἱ 400 θεωροῦνται βαριᾶς μορφῆς εἶναι ἡ χειρότερη ἐπίδοση ἐδῶ καὶ πολλοὺς μῆνες.

Μάλιστα λόγω αὐτῆς τῆς δραματικῆς ἐπιδείνωσης συνεδριάζει στὶς 11 Αὐγούστου ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπὴ τοῦ Ἰσραὴλ ὑπεύθυνη γιὰ τὸν Covid 19 γιὰ νὰ προτείνει νέα μέτρα… κάποιοι δὲν ἀποκλείουν καὶ lockdowns ἐὰν ἡ κατάσταση διατηρηθεῖ τὸ ἴδιο τραγικὴ τὶς προσεχεῖς ἑβδομάδες.

Συγκλονίζουν τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ

Ἀπὸ τοὺς 400 βαριὰ νοσοῦντες μὲ covid 19 στὰ νοσοκομεῖα τοῦ Ἰσραὴλ – σὲ σύνολο ἀσθενῶν 694 – τὸ 64% ἦταν πλήρως ἐμβολιασμένοι μὲ δύο ἐμβόλια τῆς Pfizer.

To 64% στοὺς 400 βαριὰ ἀσθενεῖς ἰσοδυναμεῖ μὲ 256 ἀνθρώπους.

Τὸ 2% εἶχε πραγματοποιήσει ἤδη τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἐμβόλια

Τὸ 2% εἶχε πρόσφατα ἀναρρώσει ἀπὸ covid 19

Τὸ 32% δὲν ἦταν ἐμβολιασμένοι δηλαδὴ 128 ἄνθρωποι.

Ραγδαία αὔξηση κρουσμάτων

Μὲ βάση τὰ τελευταία ἐπίσημα στοιχεῖα τὰ νέα ἡμερήσια κρούσματα εἶναι 5.755 ἄτομα ποὺ διαγνώστηκαν μὲ κορωνοϊό, σύμφωνα μὲ τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας, ἔναντι 6.275 μία ἡμέρα νωρίτερα.

Περίπου 4,59% τῶν ἀτόμων ποὺ ἐξετάστηκαν μὲ tests βρέθηκαν θετικοί, σημειώνοντας μικρὴ μείωση ἀπὸ 4,84% στὶς 10 Αὐγούστου 2021.

Τὸ πλέον ἐντυπωσιακὸ τὸ 55% τῶν ἡμερήσιων κρουσμάτων εἶναι ἐμβολιασμένοι καὶ 43% ἀνεμβολίαστοι.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ἀνέρχεται στοὺς 6.580 στὸ Ἰσραήλ.

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Αὐγούστου, 102 ἀσθενεῖς μὲ κορωνοϊὸ πέθαναν - σχεδὸν διπλάσιοι ἀπὸ τὸν Ἰούλιο καὶ πάνω ἀπὸ 10 φορὲς περισσότερους ἀπὸ τὸν Ἰούνιο.

Ἀπὸ τοὺς 102 ἀσθενεῖς ποὺ πέθαναν τὸν Αὔγουστο ἀπὸ Covid 19 σχεδὸν τὸ 70% ἦταν ἐμβολιασμένοι.

Προειδοποιοῦν

«Χωρὶς σημαντικὰ μέτρα γιὰ νὰ ἐπιβραδυνθεῖ ὁ ρυθμὸς μόλυνσης», ἀνέφερε σὲ ἔκθεσή του τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Πληροφόρησης καὶ Γνώσης γιὰ τὸν κορωνοϊό, «ἀναμένεται νὰ ὑπάρξει ἐπικίνδυνη ἐπιβάρυνση στὰ νοσοκομεῖα».

Περισσότεροι ἀπὸ 600.000 ἄνθρωποι ἄνω τῶν 60 ἐτῶν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ γιὰ 3η φορὰ καὶ ἤδη στὸ Ἰσραὴλ ἐξετάζουν τὸ σενάριο νὰ ἐπιτραπεῖ ὁ ἐμβολιασμὸς μὲ 3η δόση καὶ σὲ ἡλικίες κάτω τῶν 60 ἐτῶν ἀλλὰ ὑπάρχει διχογνωμία.

Διαφωνοῦν οἱ λοιμωξιολόγοι γιὰ τὸ ἐὰν πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν μὲ 3η δόση ἐμβολίου καὶ οἱ ἡλικίες ἄνω τῶν 45 ἐτῶν

Ἡ συμβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας πιστεύει γενικὰ ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς κάνει περισσότερο καλὸ παρὰ κακό, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει εὐρεῖα συναίνεση, κοινῶς οἱ ἐπιστήμονες δὲν συμφωνοῦν γιὰ τὴν 3η δόση σὲ νεότερους δηλαδὴ κάτω τῶν 60 ἐτῶν.

Μετὰ ἀπὸ 10 ἡμέρες καὶ 600.000 ἐμβολιασμένους μὲ 3η δόση ἄνω τῶν 60 ἐτῶν, τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὰ συμβουλευτικὰ ὄργανά του ἐξετάζουν, ἐὰν θὰ ἐπεκταθεῖ τὸ πρόγραμμα σὲ ἄτομα ἡλικίας 45 ἐτῶν καὶ ἄνω.

Μεταξὺ τῶν ἐμπειρογνωμόνων δὲν ὑπάρχει εὐρεῖα ὑποστήριξη γιὰ νὰ ἐμβολιαστοῦν γιὰ 3η φορὰ ἡλικίες καὶ κάτω τῶν 60 ἐτῶν.

Οἱ ἀπόψεις τῶν ἰσραηλινῶν ἐπιστημόνων διίστανται κάποιοι προειδοποιοῦν γιὰ σοβαρὲς παρενέργειες ἐὰν χορηγηθεῖ 3η δόση ἐμβολίου σὲ νεότερες ἡλικίες.

Πὰρ 'ὅλα αὐτά, ἡ στάση θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει μὲ βάση τὶς τάσεις νοσηρότητας ἢ μὲ βάση τὴν πορεία ὅσων ἐμβολιαστεῖ γιὰ 3η φορά.

Ἐπειδὴ τὸ Ἰσραὴλ βρίσκεται σὲ προχωρημένο στάδιο στὴν ἐμβολιαστικὴ προσπάθεια, εἶναι τὸ μόνο κράτος διεθνῶς ποὺ ἐμβολιάζει μὲ 3η δόση, κάθε βῆμα εἶναι ἕνα ἅλμα πρὸς τὸ ἄγνωστο. Ἡ 3η δόση ἐμβολίων, δὲν βασίζεται ἀκόμη σὲ ἕνα ξεκάθαρο πρωτόκολλο καὶ ἀποτελεῖ στοίχημα καὶ γιὰ ἄλλους συνεχιζόμενο πείραμα.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ζήτησε ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ νὰ διακόψουν τὴν 3η δόση ἐμβολιασμοῦ.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τοῦ Ἰσραήλ, μεταξὺ τῶν σχεδὸν 600.000 ἀτόμων ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ γιὰ 3η φορά, λιγότεροι ἀπὸ 50 ἔχουν ἀναφέρει σοβαρὲς παρενέργειες.

Τὰ ἀναφερόμενα συμπτώματα (πόνος στὸ σημεῖο τῆς ἔνεσης, πυρετὸς καὶ ναυτία) ἦταν ἤπια καὶ πέρασαν γρήγορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.