12 Αυγ 2021

14 Ἰσραηλινοὶ ἐμβολιασμένοι καὶ μὲ τὴν 3η δόση βρέθηκαν θετικοὶ στὸν κορωνοϊό!

Ὅπως ὁρίζει καὶ ἡ κοινὴ λογικὴ εἶναι ἰδιαιτέρως κρίσιμο στὴν παροῦσα περίοδο νὰ διεξαχθεῖ περαιτέρω ἔρευνα γιὰ ὅλα ὅσα λαμβάνουν χώρα προτοῦ ἀποφασιστεῖ ἡ λήψη τῆς τρίτης δόσης
Πολλὰ ἐρωτήματα προκαλουνται ἀπὸ τὴν εἴδηση ποὺ ἔρχεται ἀπὸ το Ισραήλ, καθὼς ὅπως φαίνεται 14 Ἰσραηλινοὶ βρέθηκαν θετικοὶ στὸν κορωνοϊὸ παρόλο ποὺ εἶχαν ἐμβολιαστεῖ καὶ μὲ 3η δόση κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ.
Συγκεκριμένα, καὶ σύμφωνα με ισραηλινὰ μέσα ἐνημέρωσης, δύο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κόλλησαν μετὰ τὴν λήψη τοῦ ἐμβολίου ἔχουν νοσηλευτεῖ ἐπίσης στὸ... νοσοκομεῖο.

Παρόλο αὐτὰ δὲν ἦταν ἄμεσα σαφὲς ἐὰν οἱ 14 προσβλήθηκαν ἀπὸ τὸν ἰὸ πρὶν ἢ μετὰ τὴν λήψη τῆς λεγόμενη ἐνισχυτικῆς δόσης.

Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες, τέτοιες περιπτώσεις δὲν κρίνονται ἀρκετὲς γιὰ τοὺς ἰατρικοὺς ὑπαλλήλους νὰ βγοῦν συμπεράσματα ὡς πρὸς τὴν γενικὴ ἀποτελεσματικότητα τῆς τρίτης δόσης στήν καταπολέμηση τῆς παραλλαγῆς Delta τῆς νόσου.

Ἕντεκα ἀπὸ τὰ 14 κρούσματα ἦταν ἄνω τῶν 60 ἐτῶν καὶ τὰ ὑπολοιπα τρία ἦταν κάτω τῶν 60 ἐτῶν, ὅπως ἀναφέρεται.

Οἱ δύο ποὺ νοσηλεύτηκαν ἦταν ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.

Ὅπως ὁρίζει καὶ ἡ κοινὴ λογικὴ εἶναι ἰδιαιτέρως κρίσιμο στὴν παροῦσα περίοδο νὰ διεξαχθεῖ περαιτέρω ἔρευνα γιὰ ὅλα ὅσα λαμβάνουν χώρα προτοῦ ἀποφασιστεῖ ἡ λήψη τῆς τρίτης δόσης.

Ἐμβολιασμένοι καὶ ἀνεμβολίαστοι… τὸ ἴδιο πρᾶγμα

Τὴν ἴδια ὥρα ἐμβολιασμένα ἄτομα ποὺ ἔχουν μολυνθεῖ μὲ τὴν παραλλαγὴ Delta τοῦ ἰοῦ COVID-19, μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ ἴδιο μολυσματικὰ μὲ τοὺς μὴ ἐμβολιασμένους μὲ βάση ἀνάλυση ἀπὸ την Υπηρεσία Δημόσιας Ὑγείας τῆς Ἀγγλίας (PHE).

Αὐτὸ συμπίπτει μὲ μία πρόσφατη μελέτη ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου παρόμοια ἀποτελέσματα παρατηρήθηκαν στὸ Οὐισκόνσιν ἀλλὰ βεβαίως καὶ στὸ Ἰσραὴλ ὅπου τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας ἔχει καταλήξει σὲ ἀνάλογα συμπεράσματα.

«Ὁρισμένα ἀρχικὰ εὐρήματα… δείχνουν ὅτι τὰ ἐπίπεδά τοῦ ἰοῦ σὲ ὅσους ἔχουν μολυνθεῖ μὲ τὸ Delta ποὺ ἔχουν ἤδη ἐμβολιαστεῖ μπορεῖ νὰ εἶναι παρόμοια μὲ τὰ ἐπίπεδα ποὺ βρέθηκαν σὲ μὴ ἐμβολιασμένα ἄτομα», ἀνέφερε Ὑπηρεσία Δημόσιας Ὑγείας τῆς Ἀγγλίας (PHE)σὲ ἀνακοίνωσή της.

«Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴ μολυσματικότητα τῶν ἀνθρώπων, εἴτε ἔχουν ἐμβολιαστεῖ εἴτε ὄχι», πρόσθεσε.

«Ὡστόσο, πρόκειται γιὰ πρώιμη διερευνητικὴ ἀνάλυση καὶ χρειάζονται περαιτέρω στοχευμένες μελέτες γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἐὰν αὐτὸ συμβαίνει».

Ἡ παραλλαγὴ Delta, ποὺ ἐντοπίστηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἰνδία, εἶναι σήμερα ἡ κυρίαρχη παραλλαγὴ τοῦ Covid 19 στὴν Ἀγγλία.

Σὲ μελέτη ποὺ δημοσιεύτηκε στὶς 6 Αὐγούστου 2021, ἡ Ὑπηρεσία Δημόσιας Ὑγείας τῆς Ἀγγλίας (PHE) εἶπε ὅτι τὰ δεδομένα μὲ βάση τὰ κρούσματα δείχνουν ὅτι ἀπὸ τὶς 14 Ἰουνίου, ὅπου ὑπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα τοῦ κύκλου (Ct), ἡ μέση καὶ ἡ χαμηλότερη τιμὴ Ct εἶναι παρόμοια μεταξὺ τῶν ἐμβολιασμένων καὶ μὴ ἐμβολιασμένων ἀτόμων ποὺ ἔχουν μολυνθεῖ μὲ τὴν παραλλαγὴ Delta, «μὲ μέσο ὄρο 17,8 γιὰ τοὺς μὴ ἐμβολιασμένους καὶ 18 γιὰ ἐκείνους μὲ 2 δόσεις ἐμβολίων».

Ἡ τιμὴ Ct εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν κύκλων ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἰικοῦ σήματος σὲ ἕνα δεῖγμα κατὰ τὴ διεξαγωγὴ δοκιμῆς RT-PCR.

Τὰ μὴ διαστρωματοποιημένα δεδομένα δείχνουν ὄτι «ἐνῷ ὁ ἐμβολιασμὸς μπορεῖ νὰ μειώσει τὸν συνολικὸ κίνδυνο μόλυνσης ἑνὸς ἀτόμου, μόλις μολυνθεῖ, ὑπάρχει περιορισμένη διαφορὰ στὸ ἰικὸ φορτίο (καὶ τιμὲς Ct) μεταξὺ ἐκείνων ποὺ εἶναι ἐμβολιασμένοι καὶ μὴ ἐμβολιασμένοι», ἐπισήμανε ἡ Ὑπηρεσία Δημόσιας Ὑγείας τῆς Ἀγγλίας (PHE).

«Δεδομένου ὅτι ἔχουν παρόμοιες τιμὲς Ct, αὐτὸ ὑποδηλώνει περιορισμένη διαφορὰ στὴ μολυσματικότητα», ἀναφέρει ἡ μελέτη.

Τί ἀνέφερε μελέτη στὸ Οὐισκόνσιν καὶ ἡ σύγκρουση μὲ τὸ Imperial College London

Μελέτη στὸ Οὐισκόνσιν, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ἀκόμη ἀξιολογηθεῖ ἀπὸ ἄλλους ἐπιστήμονες, ἀνέφερε ὅτι «δὲν διαπιστώθηκε καμία διαφορὰ στὰ ἰικὰ φορτία» κατὰ τὴ σύγκριση τῶν μὴ ἐμβολιασμένων ἀτόμων μὲ ἐκείνους ποὺ εἶχαν ἐμβολιαστεῖ.

Ὡστόσο, αὐτὰ τὰ εὐρήματα ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ εὐρήματα μίας πρόσφατης μελέτης τοῦ Imperial College London (ICL).

Ἡ μελέτη Real-Time Assessment of Community Transmission-1 ὑποστηρίζει ὅτι μεταξὺ ὅλων τῶν θετικῶν δοκιμῶν, ἡ μέση τιμὴ Ct ἦταν 27,6 γιὰ τοὺς ἐμβολιασμένους ποὺ συμμετεῖχαν στὸ πείραμα καὶ 23,1 γιὰ τοὺς μὴ ἐμβολιασμένους, ὑποδηλώνοντας ὅτι τὰ ἐμβολιασμένα ἄτομα εἶναι λιγότερο πιθανὸ νὰ μεταδώσει τὸν ἰὸ σὲ ἄλλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.