10 Ιουλ 2021

Διαμαρτυρία πολιτῶν γιὰ διαθεσιμότητα ἱερέα ποὺ δὲν τηροῦσε τὰ μέτρα γιὰ τὸν κορονοϊὸ στὴ Θεσσαλονίκη

 
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιησαν παραπάνω ἀπὸ 250 πιστοὶ ἔξω ἀπὸ την Ιερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης σχετικα μὲ τὸ καθεστὼς διαθεσιμότητας τοῦ Αρχιμανδρίτη Ἀντώνιου.
Δεκάδες ἄτομα, παρουσία τῆς ἀστυνομίας, ἀντιδροῦν στὴν ἀπόφαση νὰ τεθεῖ σὲ διαθεσιμότητα ὁ ἱερέας γιὰ ἕναν μήνα. Σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν γίνει γνωστά, ὁ πατὴρ Ἀντώνιος τέλεσε τὴν Ἀναστάσιμη λειτουργία στὶς 12 τὴ νύχτα, παρὰ τὰ μέτρα ποὺ ἐπέβαλαν τὴν τέλεσή της στὶς 21:00, ἐνῷ οἰ τοποθετήσεις του συγκεκριμένου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς καραντίνας καὶ τῶν... περιοριστικῶν μέτρων εἶχαν προκαλέσει θύελλα ἀντιδράσεων, καθώς, μεταξὺ ἄλλων, ὑποστήριζε ὅτι ὁ κορωνοϊὸς χρησιμοποιεῖται «ὡς πρόσχημα γιὰ νὰ μπεῖ ἡ ἐκκλησία στὸ περιθώριο», ἐνῷ ὑποστήριζε ὅτι σεισμὸς ποὺ ἔπληξε τὴ Σάμο καὶ κόστισε τὴ ζωὴ σὲ δύο παιδιά, ἦταν «παρέμβαση ἄνωθεν». Ἰσχυριζόταν, δέ, ὅτι συγγενεῖς ἀτόμων ποὺ ἔχασαν τὴ ζωή τους, δωροδοκήθηκαν γιὰ νὰ δεχθοῦν νὰ κατοχυρωθεῖ ὡς αἰτία θανάτου ὁ κορωνοϊός. Αὐτὴν τὴν ὥρα ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπὴ συνεδριάζει ἐντός της Ἱερᾶς Μητρόπολης γιὰ νὰ ἀποφασίσει τί μέλλει γενέσθαι μὲ τὸν ἱερέα.

Ἕνας πιστὸς ἔκανε λόγο γιὰ ἄδικη ἀπομάκρυνση τοῦ κληρικοῦ, ἡ ὁποία «ἔρχεται ἐνάντια στοὺς κανονισμοὺς τῆς ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὴ διαδικασία καὶ τὸν λόγο ἀπομάκρυνσης». Ο δρ Ἀναστάσιος Πολυχρονιάδης ανεφερε ὅτι «δὲν θὰ τὸ ἀφήσουμε ἔτσι τὸ θέμα, πρέπει νὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις». Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ ἐπικαλοῦνται οἱ διαμαρτυρόμενοι, μέχρι στιγμῆς ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος καλύπτει τὰ κενὰ ποὺ ὑπάρχουν στὴ Μητρόπολη σὲ θέματα τέλεσης λειτουργίας, ὡστόσο θὰ τοῦ ζητηθεῖ νὰ ἀλλάξει Μητρόπολη.

Μία ἐκπαιδευτικός, ἡ ὁποία ἔλαβε μέρος στὴ διαμαρτυρία, ἀνέφερε ὅτι, μὲ βάση τὰ λεγόμενα τοῦ πάτερ Ἀντώνιου, ἐνόχλησε τὸ γεγονὸς ὅτι τέλεσε τὴν ἀναστάσιμη λειτουργία «στὴν ὥρα της», καὶ ὄχι τὴν ὥρα ποὺ εἶχε ὁρίσει γιὰ φέτος ἡ Πολιτεία λόγω τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

«Θέλησε νὰ τηρήσει τὴν ἱερὰ παράδοση», ἀνέφερε ἡ ἐκπαιδευτικός, ἐνῷ ταυτόχρονα πρόσθεσε ὅτι «ἐνοχλοῦν οἱ ὁμιλίες ποὺ κάνει γιατί ἔχει πύρινο λόγο». Ταυτόχρονα, ἡ διαμαρτυρόμενη πρόσθεσε ὅτι ἔχουν ὑπάρξει κι ἄλλες περιπτώσεις ἱερῶν ποὺ τήρησαν τὴν παράδοση, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρξε δίωξη.

Στὶς ὁμιλίες τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ἀντώνιου ἔγινε λόγος, ὅπως ἀνέφεραν διαμαρτυρόμενοι, καὶ γιὰ τὰ ἐμβόλια τοῦ νέου κορωνοϊοῦ, γιὰ τὰ ὁποία τοποθετήθηκε τόσο μὲ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἀρχιμανδρίτη ὅσο καὶ μὲ τὴν ἰδιότητά του ὡς γιατροῦ. Παράλληλα, οἱ συμμετέχοντες ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ ζήτημα τοῦ ἐμβολιασμοῦ «εἶναι καὶ θεολογικό, ἐφόσον ὑπάρχουν ἐκτρωμένα ἔμβρυα μέσα στὰ ἐμβόλια».

Οἱ διαμαρτυρόμενοι ἐναντιώνονται καὶ στὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν πανδημία, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἀκολουθεῖ τὶς ἐντολὲς τῆς πολιτείας κι ὄχι τῆς ἱερᾶς παράδοσης. «Ἡ πολιτεία πρέπει νὰ σεβαστεῖ τὸ συνταγματικὸ δικαίωμα τοῦ πιστεύειν. Στηρίζουμε τοὺς πατέρες ποὺ λένε τὰ πρέποντα, ὅσον ἀφορᾶ τοὺς ἀνθρώπους ὡς πολῖτες καὶ ὡς χριστιανούς», τόνισε ἡ διαμαρτυρόμενη ἐκπαιδευτικός.

Τί λέει ὁ ἱερέας
Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὀ Αρχιμανδρίτης Ἀντώνιος δηλωσε στη Voria.gr ότι «δέχομαι τὶς προθέσεις τῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ τυπικὰ δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ μὲ διώξουν γιατί καλύπτομαι ἀπὸ τὸν δημοσιουπαλληλικὸ νόμο. Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ διώξει κάποιον ἂν δὲν τὸ ζητήσει αὐτὸς ἢ ἂν δὲν τιμωρηθεῖ ἀπὸ δικαστήριο.

Ἦταν ἀπόφαση ποὺ ἐλήφθη ἀναδρομικὰ διότι τὴν περίοδο τοῦ κορωνοϊοῦ ἐμεῖς δὲν ἐπιμέναμε στὰ μέτρα, στὸ πῶς θὰ ἔρθει δηλαδὴ ὁ καθένας στὴν ἐκκλησία. Ἦταν δική του ἀπόφαση, μὲ ἀποτελέσμα τὸ ναό μας, στὸν Ἅγιο ΑΘανάσιο δηλαδή, νὰ ἔρχονται ἄνθρωποι πιὸ ἐλεύθερα, χωρὶς μάσκες, ἀλλὰ χωρὶς ποτὲ νὰ παρατηρηθεῖ ὅτι κόλλησε κάποιος. Ποτὲ δὲν εἴχαμε κάτι τέτοιο.

Τώρα στὸ τέλος τῆς περιόδου αὐτης, μετὰ τὸ Πάσχα δηλαδή, κάποιοι κόλλησαν, ὅπως ἔγινε παντοῦ. Δὲν κολλῆσαν στὴν ἐκκλησία, κόλλησαν ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο καὶ κατηγορηθήκαμε ὅτι δὲν ἤμασταν πιστοὶ στὰ μέτρα, κι αὐτὸ εἶχε σὰν συνέπεια ἀναδρομικὰ νὰ πάρουμε αὐτὴν τὴν ποινή, αὐτὸν τὸν κανόνα, στὸ τέλος».

Παράλληλα, ὁ Ἀρχιμανδρίτης ἐπισήμανε πὼς ἡ ἀπόφαση γιὰ τὸ καθεστὼς διαθεσιμότητας τοὺς ἔγινε μέσῳ ἑνὸς ἐγγράφου ποὺ τοῦ δόθηκε, ἐνῷ ταυτόχρονα δὲν εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπολογηθεῖ. Μάλιστα, ὁ ἴδιος σημείωσε ὅτι στὴν ἀρχὴ τοῦ παρουσιάστηκε ὡς «χάρη», μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἐπειδὴ πρὶν δύο-τρία χρόνια εἶχε ζητήσει μία μετάθεση σὲ μία ἄλλη Μητρόπολη, κάτι ποὺ ὡστόσο δὲν ἐπιθυμεῖ.

Τέλος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος δήλωσε «τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ θέλω νὰ γίνει, ἀλλὰ εἶναι ἑκατοντάδες ἄτομα ποὺ θέλουν νὰ ἐξομολογηθοῦν, ἀλλὰ δὲν μὲ βρίσκουν, καὶ ἔχει ξεσηκωθεῖ ὁ κόσμος. Ὑπάρχει αὐτὸ τὸ πρακτικὸ πρόβλημα».

6 σχόλια:

 1. Λαγός τη φτέρη έσειε κακό του κεφαλιού του ! ( για τη Ι. Μητρόπολη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΠΙΕΙ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗΣΤΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο π. Αντώνιος να επιστρέψει στο ναό του Αγίου Αθανασίου, τώρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΙΕΡΟΚΑΤΑΚΡΙΝΕΤΕ ανοητοι.
  Δεν το κατάλαβαινετε;;;
  Σας εγκαλω στην τάξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ιεροκατακρίνουν 5:25μμ. Δεν μιλάνε σαν τον "Πολύτεκνο". Είναι γραμμένα με τρόπο σωστό το άρθρο και τα σχόλια.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.