18 Ιουλ 2021

Συνολικὰ 4.085 ἀνεπιθύμητες παρενέργειες τῶν ἐμβολίων καταγράφηκαν στὴ χώρα μας ἕως τὶς 10 Ἰουλίου!

Αὔξηση 13,66% τῶν ἀναφορῶν τὶς τελευταῖες 15 ἡμέρες, σὲ σχέση μὲ τὰ δεδομένα ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἕως τὶς 26 Ἰουνίου

Μέσα σὲ μόλις δύο ἑβδομάδες, 68.446 ἐπιπλέον ἀναφορὲς ἀνεπιθύμητων παρενεργειων απο τα εμβόλια που χορηγοῦνται μὲ ἄδειες ἔκτακτης χρήσης πραγματοποιήθηκαν στὸ σύστημα καταγραφής EudraViligance του Ευρωπαϊκού Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων (ΕΜΑ), μὲ τὸ σύνολό τους νὰ ἀνέρχεται, πλέον, στὰ 696.672 (αὔξηση 11% σὲ σχέση μὲ τὰ δεδομένα ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ μέχρι 26 Ἰουνίου 2021).
Στὴν Ἑλλάδα, μὲ τις καταγγελίες για ὑπὸ-καταγραφή να δίνουν καὶ νὰ παίρνουν, οἱ περιπτώσεις παρενεργειῶν ποὺ ἀναφέρθηκαν τις τελευταῖες 15 ἡμέρες ἀνῆλθαν στὶς... 491, μὲ τὸ σύνολό τους νὰ φτάνει στὶς 4.085, σύμφωνα μὲ τὸ EudraViligance καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάζει η ἐφημερίδα «δημοκρατία» (αὔξηση 13,6% σὲ σχέση μὲ τὰ δεδομένα ποὺ ὑπῆρχαν μέχρι τὰ τέλη τοῦ περασμένου μήνα).

Τὴν ὥρα που οι φαρμακευτικές, ἀλλὰ καὶ οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς τόσο στὴν Εὐρώπη ὅσο καὶ στὶς ΗΠΑ, ἀρχίζουν νὰ ἐπιβεβαιώνουν σπάνιες ἐπιπλοκὲς καὶ παρενέργειες (ὅπως, γιὰ παράδειγμα, νευρολογικῶν ἐπιπτώσεων τύπου συνδρόμου Guillain – Barre, καθὼς καὶ περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας καὶ περικαρδίτιδας), κάνοντας γνωστὸ ὅτι προχωροῦν σὲ βελτιώσεις τῶν συγκεκριμένων σκευασμάτων καὶ τὴν ὥρα πού σημαντικὸς ἀριθμὸς ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι τάσσονται ὑπὲρ του εμβολιασμού, τονίζουν ὅτι πρέπει «πρὶν το τσίμπημα νὰ προηγεῖται συνάντηση μὲ γιατρὸ ποὺ παρακολουθεῖ αὐτὸν ἢ αὐτὴ ποὺ θέλει νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο», τὸ κάλεσμα για καθολικό εμβολιασμο (χωρὶς καν νὰ δίδονται τὰ φυλλάδια χρήσεων τῶν ἐταιριῶν στὰ ὁποῖα ἀναφέρονται ποιοὶ καὶ ποιὲς πρέπει νὰ ἑξαιροῦνται τῆς διαδικασίας, ὅπως ἀποκάλυψε ἡ «δημοκρατία» στὶς 4 Ἰουλίου), φαίνεται νὰ ὑπονομεύει τὴν προσπάθεια προστασίας τῆς κοινωνίας καὶ νὰ ἐπιτείνει τὴ δυσπιστία καὶ τὴν ἀνησυχία, περίπου στὸ 50% τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ὄχι μόνο σὲ μερικοὺς «λίγους», ὅπως θέλει ὁ πρωθυπουργὸς νὰ ὑποστηρίζει.

Ἀποσιώπηση τῶν ἀναφορῶν

Ἀκόμη καὶ ἠ αποσιώπηση τῶν ἀναφορῶν ποὺ καταγράφονται στὸ σύστημα καταγραφῆς παρενεργειῶν EudraViligance τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων, δημιουργεῖ τὴν εἰκόνα ἑνὸς Κράτους τοῦ ὁποίου ἡ κυβέρνηση ἀποδεικνύεται ανικανος «μαρκετινίστας», ὁ ὁποῖος, ἐπειδὴ δὲν τηρεῖ καν τὰ προβλεπόμενα, ὁδηγεῖται σε λύσεις πίεσης καὶ ἐκφοβισμοῦ, οἱ ὁποῖες παραπέμπουν σε ολοκληρωτικές λογικες.

Στὴν Ἑλλάδα, λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὰ τελευταία στοιχεῖα τοῦ EudraViligance, μέχρι καὶ τὶς 10 Ἰουλίου εἶχαν ἀναφερθεῖ 4.085 ἀναφορὲς ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν μετὰ ἀπὸ ἐμβολιασμό, δηλαδὴ 491 περιπτώσεις περισσότερες σὲ σχέση μὲ τὰ δεδομένα ποὺ εἶχαν καταγραφεῖ στὸ σύστημα τοῦ EMA μέχρι καὶ τὶς 26 Ἰουνίου. Σὲ ποσοστὸ ἡ αὔξηση ἀνέρχεται στὸ 13,66%, δηλαδή ξεπερνα τον ἀντίστοιχο εὐρωπαϊκὸ μέσο ὄρο πού, μὲ βάση τὰ πρόσφατα δεδομένα, διαμορφώνεται στὸ ἐπίπεδό του 11%.

Συγκεκριμένα, στὴ χώρα μας, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ συστήματος καταγραφῆς παρενεργειῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων ανα ἐμβόλιο, οἱ ἀναφορές ανεπιθυμητων παρενεργειῶν μέχρι καὶ τὶς 10 Ἰουλίου εχουν ὡς ἑξῆς:

2.553 Tozinameran (Pfizer/BioNtech), ἀπὸ 2.393 στὶς 26 Ἰουνίου.

1.304 AstraZeneca, ἀπὸ 1.134 στὶς 26 Ἰουνίου.

169 Moderna, ἀπὸ 25 στὶς 26 Ἰουνίου.

59 Janssen (Johnson & Johnson), ἀπὸ 42 στὶς 16 Ἰουνίου.

Στὴν Εὐρωπη οι παρενέργειες ποὺ ἔχουν ἀναφερθεῖ ἀνὰ ἐμβόλιο μέχρι καὶ τὶς 10 Ἰουλίου διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς:

AstraZeneca: 326.777 ἀπὸ 303.763 στὶς 26 Ἰουνίου

Tozinameran (Pfizer/BioNtech): 284.433 ἀπὸ 255.715 στὶς 26 Ἰουνίου

Moderna: 68.950 ἀπὸ 56.331 στὶς 26 Ἰουνίου καὶ

Janssen (Johnson & Johnson): 16.872 ἀπὸ 12.777 στὶς 26 Ἰουνίου.

Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἀναφορῶν ἀνεπιθύμητων παρενεργειῶν ἀπὸ τα εμβόλια μὲ ἄδεια ἔκτακτης χρήσης, ποσοστὸ 35% ἔχει γίνει ἀπὸ ἐπαγγελματίες τοῦ χώρου τῆς ὑγείας. Οἱ ὑπόλοιπες ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ παθόντες καὶ παθοῦσες.

Λίστα ἀνεπιθύμητων παρενεργειῶν

Στὶς ἀναφορὲς γιὰ ἀνεπιθύμητες παρενέργειες, οἱ ὁποῖες ἐνδέχεται νὰ συσχετίζονται μὲ τὰ ἐμβόλια σὲ ἕνα μεγάλο ποσοστό, θὰ κρίνονται ὡς «σοβαρές». Κυριαρχούν οἱ «γενικὲς διαταραχὲς καὶ καταστάσεις τοῦ τόπου χορήγησης», οἱ «διαταραχὲς τοῦ νευρικοῦ συστήματος» καὶ οἱ «διαταραχὲς τοῦ μυοσκελετικοῦ καὶ τοῦ συνδετικοῦ ἱστοῦ».

Τὴ «λίστα» τῶν παρενεργειῶν ποὺ παρουσιάζονται ἀνὰ ἐμβόλιο στὸ EudraVigilance συμπεριλαμβάνονται, μεταξὺ ἄλλων, καρδιακές καὶ αἱματολογικὲς διαταραχές, ἀγγειακά προβληματα, γαστρεντερολογικά προβληματα καὶ ἐπιπλοκὲς ποὺ ἀφοροῦν στον μυϊκό ιστο. Σημειώνεται ὅτι στὸ σύστημα EudraVigilance τοῦ EMA προβάλλονται δεδομένα σχετικὰ μὲ ὕποπτες παρενέργειες, γνωστὲς καὶ ὡς ὕποπτες ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες φαρμάκων, γιὰ ἐγκεκριμένα φάρμακα στὸν Εὐρωπαϊκὸ Οἰκονομικὸ Χῶρο, χωρίς, ὡστόσο, νὰ ὑπάρχει ἀναφορὰ σὲ περιπτώσεις ποὺ προκάλεσαν θάνατο.

Στὸν ἰστότοπο τοῦ συστήματος ἐπισημαίνεται ὅτι «οἱ πληροφορίες σὲ αὐτὸν σχετίζονται με ύποπτες παρενέργειες, δηλαδὴ ἰατρικὰ συμβάντα ποὺ ἔχουν παρατηρηθεῖ μετὰ τὴ χρήση ἑνὸς φαρμάκου, ἀλλὰ τὰ ὁποία δεν σχετίζονται ἀπαραίτητα μὲ τὸ φάρμακο». «Οἱ πληροφορίες», ἐπισημαίνεται στὶς διευκρινίσεις τοῦ EudraVigilance, «σχετικὰ μὲ τὶς ὑποψίες ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν, δὲν πρέπει νὰ ἑρμηνεύονται ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι τὸ φάρμακο ἢ ἡ δραστικὴ οὐσία προκαλεῖ τὴν παρατηρούμενη δράση ἢ εἶναι ἀνασφαλὴς στὴ χρήση. Μόνο μία λεπτομερὴς καὶ ἐπιστημονικὴ ἀξιολόγηση ὅλων τῶν διαθέσιμων δεδομένων ἐπιτρέπει τὴν ἐξαγωγὴ ἰσχυρῶν συμπερασμάτων, σχετικὰ μὲ τὰ ὀφέλη καὶ τοὺς κινδύνους ἑνὸς φαρμάκου».

2 σχόλια:

  1. Πιστεύω δὲν θὰ περάσει ἡ πανδημία ὅσο τὸ κράτος εἶναι μὲ τὸν διάβολο!
    Διότι δὲν καταργεῖ τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς νόμους καὶ ἡ ἀχαρνῶν ἔχει λόγο σὲ ἀποφασιστικὰ ζητήματα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Είναι πολύ περισσότερες οι περιπτώσεις και αυτό είναι βεβαιότατο. Η άρνηση των κατά περιοχή γιατρών να δεχτούν κάτι τέτοιο, λόγω του φόβου ή της εκούσιας ή αναγκαστικής συμμετοχής στο ανοσιούργημα, αφήνει αδήλωτες πολλές περιπτώσεις παρενεργειών. Ας ρωτηθούν ο κόσμος και θα φανεί η πραγματική αλήθεια. Φόβος, αλλά και αδυναμία πρόσβασης στο σύστημα αφήνουν το ψέμα να πλανάται στις καρδιές των Ελλήνων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.