6 Ιουν 2021

Στὸ Πρίστον θεωροῦν τὸν Ὅμηρο ρατσιστή! Ἐξοβελίζουν τὶς κλασικὲς σπουδὲς ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση σφυρίζει ἀδιάφορα!

Σέ… κατηγορούμενους γιὰ ρατσισμὸ ἀποφάσισε νὰ μετατρέψει τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους ἡ παράνοια τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας καί τῆς… μάχης ἐνάντια στὸν συστημικὸ ρατσισμὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ τοὺς… ἐξοβελίσει ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὶς κλασικὲς σπουδές.
Ὄχι, δὲν πρόκειται περὶ ἀστείου, ἀλλὰ περὶ ἑνὸς φαινομένου ποὺ ἐξελίσσεται στὴν ἀπέναντι πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ καί, ἐὰν κανεὶς λάβει ὑπ’ ὄψιν του τὸ τί γίνεται συνήθως, θὰ ἀκολουθήσει συντόμως καὶ στὴν Εὐρώπη.
Δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἀφορᾶ κάποιους περιθωριακοὺς καὶ παλαβούς, ἀλλὰ τὸ γνωστὸ πανεπιστήμιο τοῦ Πρίνστον, τὸ ὁποῖο, δυστυχῶς ὅπως φαίνεται, ὑπέκυψε στὶς πιέσεις τῶν γνωστῶν ἀριστερίστικων ἱδρυμάτων καὶ πλέον δὲν θὰ ἔχει οὔτε... τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικὰ οὔτε καὶ τὰ Λατινικὰ ὡς προϋπόθεση γιὰ νὰ σπουδάσει κανεὶς τὴν ἱστορία τῶν κλασικῶν χρόνων. Ἡ αἰτιολογία; Ἡ οὐσία της θὰ μποροῦσε νὰ συμπτυχθεῖ στὸ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ὑμῶν πρόγονοι εἶχαν τὴν ἀτυχία νὰ εἶναι λευκοί, ἡλικιωμένοι, ἑτεροφυλόφιλοι ἄνδρες.

Ὅπως καταλαβαίνει κανείς, στὴν ἐποχὴ ποὺ στὴν ἀμερικανικὴ ἀκαδημία κυριαρχοῦν ἀπόλυτα οἱ διάφορες παλαβὲς κριτικὲς θεωρίες περὶ φύλου καὶ φυλῆς, ποὺ ὡς στόχο ἔχουν τὴν ἀποδόμηση τῆς πατριαρχίας καὶ τῆς «λευκότητας», τὸ τί εἶχαν πεῖ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι λίγη σημασία ἔχει, ἀφοῦ πλέον τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ ἐνσωματώνεις στὴν «ταυτότητά» σου κάποια… ἰδιαιτερότητα ἢ νὰ ἀνήκεις σὲ κάποια καταπιεσμένη ὁμάδα.

Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὴν ἐπιτροπὴ «ποικιλομορφίας καὶ ἰσότητας» τοῦ τμήματος, αὐτὸ δὲν εἶναι παρὰ μόνο τὸ πρῶτο βῆμα, καθὼς ἐπίκεινται ἀλλαγὲς σὲ ὁλόκληρο τὸ πανεπιστήμιο, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ὁ «ρατσισμός». Σύμφωνα, μάλιστα, μὲ τὴν τετραμελῆ ἐπιτροπὴ ποὺ ἔχει ἱδρυθεῖ γιὰ νὰ προωθηθοῦν στὴν ἀκαδημαϊκὴ ἱεραρχία «φοιτητὲς καὶ μέλλοντες καθηγητὲς ἀπὸ ἱστορικὰ ὑποεκπροσωπούμενες κοινωνικὲς καὶ φυλετικὲς ὁμάδες», καταδικάζεται ὁ «ρατσισμὸς» ποὺ στὸ παρελθὸν εἶχε καταστήσει τὸ τμῆμα τῶν Κλασικῶν Σπουδῶν στὸ Πρίνστον «ἀφιλόξενο σὲ μαύρους καὶ ἔγχρωμους».

Προφανῶς, ἡ λύση εἶναι νὰ μὴν ὑπάρχουν κλασικὲς σπουδὲς στὸ τμῆμα Κλασικῶν καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ κάτι ἐντελῶς διαφορετικό… Ἡ περίπτωση τοῦ Πρίνστον δὲν εἶναι, δυστυχῶς, ἁπλὰ μία ἐξαίρεση. Σὲ πανεπιστήμια καὶ σχολεῖα τῶν ΗΠΑ οἱ διάφορες ὁμάδες ποὺ ἐκπροσωποῦν διάφορων εἰδῶν ἀκτιβιστὲς πιέζουν γιὰ τὴν «ἀποπομπὴ» τῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. Ἀκόμη καὶ ὁ… Ὅμηρος, ἕνας τυφλὸς ραψωδός, θεωρεῖται πλέον ἐκπρόσωπος τοῦ ρατσισμοῦ καὶ γίνεται προσπάθεια νά… λογοκριθεῖ. Λίγα χρόνια πρίν θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι πρόκειται περὶ ἀστείου ζητήματος, ὅμως τὰ πράγματα εἶναι σοβαρά.

Ποιοῦν τὴν νήσσαν Κεραμέως καὶ σία…

Ἐξίσου σοβαρὴ ὅμως εἶναι καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ αὐτὴν τὴν κουβέντα. Θὰ περίμενε κανεὶς ὅτι ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ πάρει τουλάχιστον μέρος σὲ αὐτὸ τὸν διάλογο, νὰ ὑπερασπιστεῖ αὐτὸ ποὺ ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα κληροδότησε σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Νὰ ὑπάρξουν κινήσεις, προκειμένου νὰ μὴν ἀφήνεται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ βορὰ στὶς ὀρέξεις ἡ κληρονομιά μας. Κάτι τέτοιο ὅμως δὲν φαίνεται νὰ συμβαίνει. Ἀντιθέτως, αὐτὸ ποὺ φαίνεται νὰ συμβαίνει εἶναι νὰ υἱοθετεῖ ἡ ἑλληνικὴ ἀκαδημία, μὲ τρόπο ἀνεπίτρεπτο, μέρος τουλάχιστον τῆς ὀρθοπολιτικῆς παράνοιας ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.

Ἀπὸ ὅ,τι δυστυχῶς φαίνεται νὰ συμβαίνει οἱ προεκλογικὲς ἐξαγγελίες τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, περὶ ἑνὸς rebranding τῆς Ἑλλάδας στὸ ἐξωτερικό, ἴσως ὑλοποιηθοῦν. Ὄχι μὲ τὸν τρόπο ποὺ σκόπευε ἢ καὶ ἤθελε ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ μέσῳ τῆς καταβαράθρωσης τοῦ μεγαλύτερου ἐπικοινωνιακοῦ ὅπλου τῆς χώρας μας, τοῦ παρελθόντος της, στὸ ὄνομα τῆς καταπολέμησης τοῦ… ρατσισμοῦ.

olympia

2 σχόλια:

 1. Αυτό με την κεραμέως
  να αντιδρά...

  σίγουρα το λέτε γι' αστείο...

  αφού έχει δείξει ξεκάθαρα τήν μουτσούνα της...
  και αν δεν τούς δώσει φανερά βραβείο...
  σίγουρα στά μουλωχτά...
  κουνάει χαρούμενη τήν
  ουρίτσα της...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.