5 Ιουν 2021

Κενὸ κήρυγμα, παλιακὸ…

Γράφει ὁ Γεώργιος Δ. Μπέλλος
Μοῦ κάνει ἐντύπωση ποὺ τὰ κηρύγματα τῶν θρησκευτικῶν μας ταγῶν δὲν ἔχουν ἀλλάξει, δὲν ἔχουν προσαρμοστεῖ στὴν ἐποχή μας. Δὲν κάνουν ἔστω μία προσπάθεια νὰ ἑρμηνεύσουν πνευματικὰ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν. Νὰ μᾶς ποῦν πῶς φθάσαμε ἐδῶ, τί ἔφταιξε καὶ πῶς θὰ τὸ ἀντιπαρέλθουμε. Μᾶλλον ἔκανα λάθος, μᾶς λένε κάποια πολὺ πρακτικά. Νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στοὺς ἀνωτέρους μας καὶ νὰ τηροῦμε τὰ μέτρα ὑγειονομικῆς ἀσφάλειας. Σὺν ὅ,τι μᾶς ἔλεγαν ὅλα τὰ παρελθόντα χρόνια περὶ ἀγάπης, νηστείας, θυσίας κτλ. Ἀφήνοντας τοὺς πιστοὺς διαρκῶς στὸ δημοτικό!! Ὑποτιμώντας τὸ... πνευματικὸ αἰσθητήριο τοῦ ποιμνίου. Διαρκῶς!

Σχεδὸν ὅλο τὸ πλήρωμα (ἢ μεγάλο κομμάτι του) κατάλαβε ὅτι ὁ κόσμος ἄλλαξε πλέον μετὰ τὴν πανδημία. Ἄλλαξε ἡ προτεραιότητα παναθρώπινων ἀξιῶν, μεταβλήθηκε ἡ ἀξία τῆς προσωπικῆς θεώρησης τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀξιῶν του. Ἐπιβλήθηκε μία μορφὴ παγκόσμιου (ὑγειονομικοῦ) ἐλέγχου, ποὺ σὲ περίπτωση ἀμφισβήτησης σὲ θεωροῦν ψεκασμένο, ὄχι ἀπὸ κάποιο δικαστήριο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν κύριο τηλεαστέρα παρουσιαστὴ (σκοτεινῶν καὶ μόνο) εἰδήσεων.

Μεταβλήθηκε ὁ κόσμος λοιπὸν μετὰ τὴν πανδημία. Τὸ λένε καὶ ὅλες οἱ μεγάλες ἐταιρίες. Εἰσερχόμαστε δυναμικὰ στὴν 4η βιομηχανικὴ ἐπανάσταση. Σὲ νέα ἀντίληψη τοῦ ἀνθρώπου ὡς καταναλωτῆ, σὲ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν τεχνολογία καὶ σὲ νέες τεχνολογικὲς ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ.

Ἀλλάζει λοιπὸν ὁ κόσμος καὶ οἱ ποιμένες δὲν τὸ βλέπουν; Καὶ ἂν τὸ βλέπουν τί μᾶς λένε στὰ κηρύγματα γιὰ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή; Ὁ διάβολος ποὺ ἔχει γνώση καὶ ἐμπειρία πειρασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, δὲν θὰ ἐκμεταλευτεῖ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία γιὰ νὰ κάνει κακὸ στὸν ἄνθρωπο πού τόσο μισεῖ; Ἂν μπορεῖ θὰ ἡγηθεῖ κιόλας αὐτὴς τῆς ἐξέλιξης. Μὲ μανία ἀνθρωποκτόνο!

Ἄρα, ἡ ἐκκλησία πού κινεῖται μέσα στὴν παγκόσμια ἱστορία, πῶς γίνεται νὰ μείνει ἀλώβητη; Πῶς γίνεται νὰ μὴν χαθοῦν τὰ λογικά της πρόβατα;

Θεωρῶ ὅτι οἱ ποιμένες φοβοῦνται νὰ κατηχήσουν. Γιατί κατήχηση σημαίνει ρήξη μὲ τὸν κόσμο. Θὰ ἐξηγήσω…

Πόσες φορὲς ἔχετε ἀκούσει στὰ πολύωρα ἢ σύντομα κηρύγματα τῶν ποιμένων κάτι γιὰ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη; Κάτι γιὰ τοὺς ψευδοπροφῆτες; Κάτι γιὰ τὸν ἀντίχριστο; Τί φοβοῦνται; Ὅτι θὰ μᾶς τρομοκρατήσουν;

Ἔχετε ἀκούσει νὰ μᾶς λένε γιὰ τὰ ἐσχάτα; Ἢ μᾶλλον, πιστεύουν ὅτι ὁδηγούμαστε στὰ ἐσχάτα; Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος γιατί μᾶς ἔγραψε ὅλα αὐτὰ στὴν Ἀποκάλυψη; Γιὰ νὰ μὴν φοβηθοῦμε καὶ νὰ ΜΗΝ τὰ ξεχάσουμε. Τί νὰ μὴν ξεχάσουμε; Ὅτι ἡ ἐκκλησία μας εἶναι ἐσχατολογική. Γιατί λείπει λοιπὸν αὐτὸ τὸ βασικὸ κήρυγμα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία;

Γιατί αὐτὸ τὸ κήρυγμα θέλει ΕΡΜΗΝΕΊΑ. Ἡ "ἑρμηνεία" εἶναι πολὺ σημαντικὴ λέξη γιὰ τὴν ἐκκλησία μας. Ἑρμηνεία σημαίνει "διακρίνω τὰ πνεύματα, γιατί κάποια εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ" κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἄρα γιὰ τὴν ἑρμηνεία χρειάζεται ὁ φωτισμὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ τότε, σὲ αὐτὸ τὸ Ἑρμηνευτικό, σὲ αὐτὸ τὸ Ἁγιοπνευματικό, σὲ αὐτὸ τὸ Ἀποκαλυπτικὸ κήρυγμα, ὁ πιστὸς ἀπὸ δημοτικὸ πάει πανεπιστημίο καὶ ἀκόμα πιὸ ψηλά. Μὲ χαρτὶ ἀπολυτηρίου τὸ Ἅγιο Βάπτισμα καὶ Ἅγιο Χρῖσμα. Τότε ἀρχίζει ἡ πραγματικὴ καὶ διαρκῆς κατήχηση, ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν γνώση τοῦ Θελήματος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἑρμηνεία λοιπὸν εἶναι δύσκολη γιατί ὁ ἱερέας πρέπει νὰ μιλήσει γιὰ πράγματα τῆς καθημερινότητας. Ὄχι ἀόριστα καὶ γενικά. Ἀλλὰ γιὰ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν μέσα στὸ ἱστορικὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο ζοῦν οἱ Χριστιανοί. Καὶ ἂν χρειαστεῖ νὰ ἐλέγξει!

Δὲν θὰ εἶναι ἕνα κενὸ κήρυγμα ἀλλὰ ἡ φανέρωση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ τὴ συγκεκριμένη χρονικὴ στιγμὴ στὴ Γῆ. Στὴν παροῦσα ἱστορική της φάση.

Ὅπως ἔκανε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Ἐλέγχοντας τὸν Ἡρῴδη, φανέρωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴ Γῆ. Ἑρμήνευσε τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ μέσῳ ἕνας πραγματικοῦ παραδείγματος. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ὁ πιστὸς δὲν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ἔχουν εἰπωθεῖ ὅλα.

Ἄρα λοιπὸν γιατί δὲν ἔχουμε στὴν τόσο "νέα" καὶ μεταβατικὴ ἐποχὴ πού ζοῦμε ἀποκαλυπτικὰ κηρύγματα; Γιατί δὲν ἔχουμε ἑρμηνευτικὰ κηρύγματα γιὰ τὴν παροῦσα ἱστορικὴ στιγμή; Μᾶς λείπει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα; Μᾶς λείπει κάτι ἄλλο; Γιατί οἱ πιστοὶ νὰ μένουν πάντα στὸ Δημοτικὸ ἀκούγοντας ξερὰ κηρύγματα περὶ ὑπακοῆς, νηστείας, σιωπῆς, μαζέματος, προσευχῆς. Πού δὲν τὰ ὑποτιμῶ, ἀλλὰ εἶναι ἐδῶ καὶ αἰῶνες γνωστὰ καὶ δὲν χρειάζεται ἱεροκήρυκας νὰ τὰ λέει διαρκῶς. Καὶ μάλιστα κάθε Κυριακή!! Καταντάει κενό.

Ἡ ἑρμηνεία προϋποθέτει ζῆλο, προϋποθέτει ρήξη μὲ τὸ κοσμικὸ φρόνιμα, προϋποθέτει μνήμη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, προϋποθέτει Ἁγιοπνευματικῆ ἀφοβία, προϋποθέτει νὰ εἶσαι διατεθειμένος νὰ πάθεις αὐτὸ ποὺ ἔπαθε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Νὰ τελειώσεις τὴν ζωή σου μαρτυρικὰ ἕνεκα τῆς ὁλοτελοῦς ἀποστροφῆς τοῦ κόσμου καὶ τοῦ φρονήματος αὐτοῦ.

Ἀλλιῶς δὲν εἶσαι ἄξιος νὰ μᾶς ποιμάνεις, νὰ ποιμάνεις τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ. Καὶ θὰ μᾶς ἔχεις πάντα στὸ δημοτικό. Ὑποτιμώντας τὰ χαρίσματα, ποὺ μέσῳ τῶν μυστηρίων, ἐσείς μας δώσατε στὴν νηπιακή μας ἡλικία.

Ὑπάρχει καὶ ἕνα ἄλλο ἐνδεχόμενο. Ὁ Ἐπίσκοπος/Ἱερέας, φοβούμενος νὰ φανερώσει τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ στὸ Λογικό Του ποίμνιο, νὰ μένει πάντα στὰ "ἀσφαλῆ" ποὺ δὲν ἐνοχλοῦν πολιτικούς, καναλάρχες, γιατρούς, μητσοτάκηδες κτλ. Αὐτὰ εἶναι "ἡ ὑπακοή, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή....."Ἔτσι ὁ Ἐπίσκοπος/Πρωτοσυγγελος/Ἱερέας δὲν χάνει τὸ κῦρος του οὔτε ἐντὸς Ἐκκλησίας ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐκτός....!!!

Ἔξυπνο λέγεται αὐτό;

Ὄχι. Λέγεται Βλάσφημο. Τουλάχιστον ὀλιγόπιστο!

Ἄλλο λοιπὸν τὸ κενὸ κήρυγμα καὶ ἄλλο τὸ Ἑρμηνευτικό, τὸ Ἀποκαλυπτικό, ποὺ φανερώνει τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τὸ δεύτερο δῶστε μας, σᾶς παρακαλοῦμε ἔστω καὶ τώρα. Δὲν εἶναι ἀργά!

Γένοιτο!

3 σχόλια:

 1. Έτσι ακριβώς αντιλαμβάνομαι εγώ τα κηρύγματα του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου , που ακόμα και σήμερα τα ακούω ξανά και ξανά , όχι μόνο εγώ , αλλά άνθρωποι από όλη την υφήλιο. Και ανασαίνουμε πνευματικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξαιρετικό κείμενο που βάζει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Βέβαια στο ιερατείο επικρατεί ο φόβος, οπότε τα κηρύγματα έχουν καταντήσει να είναι εκθέσεις εύκολων και μισών αληθειών και αγαρμποι σχολιασμοί της επικαιρότητας.
  Πλέον είναι πιο πιθανό να ακούσεις λόγο Θεού συζητώντας με έναν εν Χριστώ αδελφό παρά με ιερέα ή ακόμα χειρότερα, επίσκοπο.
  Έστω και έτσι όμως,ο λόγος του Θεού ου δέδεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εύστοχες οι παρατηρήσεις του γράφοντος. Πνευματική χωλότητα η έλλειψη της έκφρασης ευσεβείας προς τα ιερά. Πιστεύω και δεν τολμώ να κάνω την πίστη μου πράξη. Μου απαγορεύουν ή με κωλύουν οι ποιμένες εγκληματκώς, να αποδώσω τιμή και να προσκυνήσω τα ιερά της Εκκλησίας μας. Εύχομαι να μετανοήσουν και να διαχωρίσουν την πορεία τους από αυτήν των κρατούντων την υφήλιο κάτω από δεσμά απανθρωπιάς και προσβολής της αξιοπρέπειας του θείου πλάσματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.