10 Ιουν 2021

Ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμός: Ἀντὶ γιὰ πειστικότητα, τρομερός ἐκβιασμὸς καὶ ψυχολογικὸς πόλεμος στοὺς πολίτες!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμός: Τὶς τελευταῖες μέρες παρακολουθοῦμε ἐμβρόντητοι, τὴν κλιμάκωση ἑνὸς ἄνευ προηγουμένου ὑγειονομικοῦ ἐκβιασμοῦ πρὸς τοὺς πολίτες, ἑνὸς ἐνορχηστρωμένου ψυχολογικοῦ πολέμου ἀπὸ τὸν πολιτικό, ἐπιστημονικὸ καὶ δημοσιογραφικὸ κόσμο, γιὰ νὰ καμφθοῦν οἱ ἀντιστάσεις τῶν σκεπτικιστῶν ἀπέναντι στὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ.
Πρέπει νά διαχωρίσουμε στὸ μυαλό μας πὼς εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὸ θέμα ὁ ἐμβολιασμὸς αὐτὸς καθαυτός, ἀπὸ τὸν ΤΡΟΠΟ ποὺ αὐτὸς ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπιβληθεῖ. Ἀκόμα καὶ ἂν τὰ ἐμβόλια εἶναι τὰ ἀσφαλέστερα σκευάσματα τοῦ κόσμου, ἡ καταπάτηση τῆς προαιρετικότητας μίας ἰατρικῆς πράξης, εἶναι ἕνα διαφορετικό, σκοτεινὸ κεφάλαιο ποὺ ἀποπνέει ἀπολυταρχισμό.
Τὸ πρώτο σύνθημα ἀπροκάλυπτου κοινωνικοῦ ρατσισμοῦ, δόθηκε στὸ βῆμα... τῆς Βουλῆς ἀπὸ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, τὸν πολιτικὸ ποὺ μετὰ τὰ γεγονότα ντροπῆς στὴν Νέα Σμύρνη, εἶχε ἀπευθυνθεῖ στὸν λαὸ δηλώνοντας πώς «εἶναι ἐδῶ γιὰ νὰ ἐγγυηθεῖ τὴν ἑνότητα, τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν εὐημερία ΟΛΩΝ τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψει σὲ κανέναν νὰ μᾶς διχάσει»(ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του).

Ὁ Πρωθυπουργός, σὲ μία κρίση… ἑνωτικοῦ πνεύματος λοιπόν, ἐπεσήμανε ὅτι τὸ φθινόπωρο «οὐδεὶς θὰ μπορεῖ νὰ ἀπαγορεύσει σὲ ἕναν ἐπιχειρηματία τῆς ἑστίασης νὰ πεῖ, ὅτι δέχεται στὸ μαγαζὶ του μόνο ἐμβολιασμένους».

Ἔτσι οἱ… μιαροὶ ἀνεμβολίαστοι, «θὰ τρῶνε πόρτα» (ναί, «θὰ τρῶνε πόρτα», τὸ εἶδαν τὰ μάτια μας σὲ τίτλο δελτίου καὶ αὐτὸ) στὰ «covid-free» ἑστιατόρια τῆς ὑγειονομικῆς Μπουρζουαζίας.

Ἴσως -μία… πρακτικὴ πρόταση κάνουμε-  νὰ μπαίνει εἰδικὴ σήμανση «Achtung-ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος στοὺς ἀνεμβολίαστους» στὶς εἰσόδους τῶν ἑστιατορίων γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν ἀνεπιθύμητων «ἀρνητῶν», ἢ ἀκόμα καλύτερα νὰ δημιουργηθοῦν ὁλόκληρες γεωγραφικὲς περιοχὲς ΜΟΝΟ γιὰ ἐμβολιασμένους, γιὰ νὰ ὑπάρξει εὐκολότερος διαχωρισμὸς ἀπὸ τὰ Ἀπαρτχάιντ.

Τὴν ἰδια στιγμή, οἱ βιοπαλαιστὲς ἑστιάτορες ποὺ φλερτάρουν καθημερινὰ μὲ τὸ λουκέτο λόγῳ τῆς καταστρεπτικῆς πολιτικῆς τῆς κυβέρνησης μὲ τὰ ἀπανωτὰ lockdown, δὲν θὰ ἔχουν τὸν νοῦ τους στὸ πῶς νὰ μὴν φαλιρίσουν ἀπὸ τὰ χρέη καὶ νὰ συντηρήσουν τὶς οἰκογένειές τους, ἀλλά θὰ προτιμήσουν νὰ ἀποκλείσουν ἀπὸ τὴν πελατεία τους τὸν πληθυσμὸ τῆς μισῆς Ἑλλάδας. Ναί.

Και πλημμυρισμένοι ἀπὸ πνεῦμα προθυμίας λόγῳ τῆς Ἄριστης πολιτικῆς Μητσοτάκη, θὰ ἀναλαμβάνουν ρόλο ἐλεγκτὴ ἐναέριας κυκλοφορίας ἰοῦ στὰ μαγαζιά τους, καὶ θὰ ἀπαιτοῦν στὴν εἴσοδο τὰ ἀπαραίτητα παπίερ, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὴν ὑγειονομικὴ κομαντατούρ.

Καὶ κάπως ἔτσι θὰ προάγεται ἡ ἑνότητα, ἡ ἀσφάλεια, ἡ ἰσότητα, ἡ ἰσονομία καὶ ἡ εὐημερία ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἔτσι ὅπως ὑποσχέθηκε ὁ Πρωθυπουργός. Θὰ πρόκειται γιὰ ἕναν θρίαμβο τῆς ἐπιχείρησης «Ἐλευθερία».

Στὸ ἴδιο μήκος κύματος, ὁρμώμενος ἀπὸ βαθύτατα δημοκρατικὰ αἰσθήματα, ὁ ὑπουργὸς Ἀναπτυξης Ἂδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε (μὲ περίσσιο πνεῦμα ἑνότητας πάντα):

«Δὲν μπορεῖ μία ἐπιχείρηση νὰ κινδυνεύει νὰ κλείσει ἐπειδὴ ἕνας ὑπάλληλος θέλει νὰ ἀσκήσει τό, δῆθεν δικαίωμά του, νὰ μὴν ἐμβολιαστεῖ. Στὴν ὑπάρχουσα ἐργασιακὴ νομοθεσία μία ἐπιχείρηση μπορεῖ νὰ ἀπολύσει ἕναν ὑπάλληλο ἐὰν ὁ ἐργαζόμενος θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ἐπιχείρηση».

«Θέλω νὰ εἶμαι ξεκάθαρος. Ἂν ἕνας ἐργαζόμενος θέλει νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τοὺς ὑπόλοιπους συμπολίτες καὶ συναδέλφους δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἀπαιτήσεις».

Πραγματικά, ἡ κυβέρνηση δίπλα στὸν ἐργάτη.

Ἀλλά νὰ ἐξετάσουμε τὸ 1o ἐρώτημα ποὺ προκύπτει ἀπὸ αὐτὲς τὶς δημοκρατικὲς δηλώσεις:

Γιατί νά κινδυνέψει νὰ κλείσει μία ἐπιχείρηση λόγῳ ἑνὸς μὴ ἐμβολιασμένου ὑπαλλήλου; Οἱ ἐμβολιασμένοι ὑπάλληλοι δὲν προστατεύονται ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο; Ἀφοῦ προστατεύονται, καὶ ἀκόμα καὶ στὴν περίπτωση πού νοσήσουν, θὰ νοσήσουν ἐλαφρά, τί ἔχουν νὰ φοβηθοῦν ἀπὸ ἕναν μὴ ἐμβολιασμένο; Πῶς τίθενται σὲ κίνδυνο οἱ συνάδελφοι; Πῶς μπορεῖ νὰ ἐπηρεαστεῖ μία ἐπιχείρηση ἀπὸ αὐτό;

2ο Ερώτημα:

Τὰ τέστ τί ρόλο βαρᾶνε στὸ σκεπτικό τοῦ κ. Γεωργιάδη; Εἶναι διακοσμητικοῦ χαρακτήρα; Γιατί ὑπάρχουν; Δὲν ὑπάρχουν γιὰ νὰ γίνεται πρόληψη μετάδοσης; Ἀπὸ τὴν στιγμὴ πού ἕνας ἀνεμβολίαστος ὑπάλληλος μπορεῖ νὰ ἀποδεικνύει μὲ τέστ πώς εἶναι ὑγιής, ποιὸς εἶναι ὁ λόγος νὰ στοχοποιηθεῖ; Καὶ στὴν τελική, ποῦ ἀκούστηκε νὰ ἀπολύεται ὑπάλληλος λόγῳ τῆς κατάστασης τῆς ὑγείας του ἢ λόγῳ τοῦ ἂν ἔχει χρησιμοποιήσει ἕνα σκεύασμα;

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας πού ἀντιμετωπίζουμε μεταδοτικὸ ἰό; Καὶ ἀφοῦ δὲν εἶναι, γιατί εἶναι ἡ πρώτη φορὰ πού στὰ ἐργασιακὰ ἐπιστρατεύονται τέτοιες ἀθλιότητες κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας;

Ὡς τί ἀκριβῶς βλέπουν μία ἐπιχείρηση; Ὡς σύγχρονο Νταχάου, ὅπου οἱ εὔρωστοι δουλεύουν καὶ οἱ «ἀσθενικοὶ» «ἀρνητὲς» καταδικάζονται σὲ (οἰκονομικὸ) θάνατο; Τὸ νέο ἐργασιακὸ στάτους θὰ βαδίζει στὰ χνάρια ναζιστικῆς εὐγονικῆς;

3ο ερώτημα:

Δήθεν δικαίωμα ὁ μὴ ἐμβολιασμός; Δῆθεν δικαίωμα; Εἴχαμε τὴν ἐντύπωση πὼς ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι προαιρετικός. Ἔτσι εἶπε ὁ Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον τυπικά, γιατί οὐσιαστικὰ ὁ ἐκβιασμὸς ὀργιάζει. Ἔχουμε ἀκουστὰ καὶ ἕναν κώδικα τῆς Νυρεμβέργης, ποὺ κατοχυρώνει τὸ δικαίωμα τῆς πλήρους ἐνημέρωσης καὶ τῆς ἀπόλυτης συναίνεσης γιὰ ὁποιαδήποτε ἰατρικὴ πράξη. Μᾶλλον δῆθεν κώδικας εἶναι καὶ αὐτός.

Τὰ πραγματικά ΔΗΘΕΝ δικαιώματα, εἶναι αὐτὰ ποὺ ὑπόσχεται ἡ κυβέρνηση σὲ ὅσους ἐμβολιάζονται. Τὸ νὰ ἀφαιρεῖς μὲ τὸ ἔτσι θέλω, κατοχυρωμένα συνταγματικὰ δικαιώματα καὶ νὰ δίνεις κάποια ἀπὸ αὐτὰ πίσω μὲ τὸ σταγονόμετρο, βαφτίζοντάς τα ὡς προνόμια, αὐτὰ ναί, εἶναι δῆθεν δικαιώματα.

Ἐφαρμόζουν μία τακτική: μαστίγιο γιὰ τοὺς ἀνεμβολίαστους, καὶ καρότο γιὰ τοὺς ἐμβολιασμένους.

Τὸ ἀπόγειο τῆς γραφικότητας στὰ πλαίσια τοῦ ψυχολογικοῦ πολέμου, εἶναι οἱ δηλώσεις τύπου Βασιλακόπουλου. Ἡ αἰχμὴ τῶν «εἰδικῶν». Ἡ ἐπιστημοσύνη στὰ καλύτερά της.

Ὁ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ἀφοῦ ἔστειλε τοὺς σκεπτικιστὲς τοῦ ἐμβολιασμοῦ στόν ψυχολόγο, ἀφοῦ ἀποκάλεσε ἀλήτες ὅσους ἐπιστήμονες ἔχουν διαφορετικὴ ἄποψη ἀπὸ τὴν δική του, ἀφοῦ ζήτησε μεγάλα πρόστιμα γιὰ τοὺς «ἀρνητές», ξαναχτύπησε, λέγοντας πώς «Τὰ ποσοστὰ ἀποδοχῆς τοῦ ἐμβολίου εἶναι καὶ θέμα μόρφωσης».

Μὲ λίγα λόγια αὐτὸς ὁ καλοκάγαθος ἐπιστήμονας, εἶπε πὼς ὅλοι οἱ σκεπτικιστὲς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶναι ἀμόρφωτοι. Καὶ ρίγη ἀπελπισίας καὶ ἀπογοήτευσης διαπέρασαν τοὺς ἀνεμβολίαστους τηλεθεατὲς ὅλης τῆς ἐπικράτειας, ἀπὸ τὴν ἀβάσταχτη θλίψη ποὺ δὲν κατέχουν τὴν ἀνυπέρβλητη μόρφωση τοῦ κ. Βασιλακόπουλου.

Οἱ δέ ἐμβολιασμένοι τηλεθεατὲς ἔνιωσαν κύματα χαρᾶς καὶ ὑπερηφάνειας, ἀφοῦ ἐπιβεβαίωσαν πὼς ἡ ἐπιλογή τους νὰ ἐμβολιαστοῦν, τοὺς καθιστὰ αὐτομάτως -τὸ λιγότερο- ἀποφοίτους τοῦ Χάρβαρντ.

Καὶ τὸ ὑπέροχο κλίμα ἑνότητας συνεχίζεται…

sportime

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.