7 Ιουν 2021

Ἡ στάση τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου γιὰ τὸν θάνατο, ἐλέγχει τὴν σημερινή μας φοβία θανάτου. Ἐλέγχει ἀκόμα τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν…

Ἀρχιμανδρίτου Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου (2018), Προσμονὴ Θεοῦ - Λόγοι περὶ ἀσθενείας, πόνου καὶ θανάτου, σ. 18. Ἀθήνα: Ἴνδικτος.
Ἡ προσπάθεια ὅμως νὰ ξεπεράσουμε καὶ νὰ νικήσωμε τὸν πόνο ἢ τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο εἶναι ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ τραγικώτερες ἐμπειρίες μας. Καλύτερα νὰ πεθάνη κανείς, παρὰ νὰ παλεύη νὰ μὴν πεθάνη. Καλύτερα νὰ ἀγκαλιάση τὸν πόνο, παρὰ νὰ θέλη νὰ μὴν πονάη. Χίλιες φορὲς νὰ σαπίζη μέσα σὲ ἕναν τάφο, παρὰ νὰ θέλη νὰ ξεπεράση τὶς θλίψεις τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς σαρκός.

1 σχόλιο:

  1. Αν είναι αληθινή η είδηση, τότε υπάρχει σοβαρή παράβαση ηθικών και πνευματικών αρχών και παραβίαση δικαιωμάτων. Πέραν τούτου όμως, η αγάπη και η εν Χριστώ ενότητα, η ομόνοια, το κοινό φρόνημα και η αδελφοσύνη μεταξύ των μελών της αδελφότητας της ως άνω Μονής ορίζεται και πληρούται στην εκβιαστική επιβολή του συγκεκριμένου και εν πολλοίς και εκ πολλών σοβαρών επιστημόνων αμφισβητούμενου ως αναγκαίου εμβολίου; Δεν επεκτείνεται έστω και στο ελάχιστο παραπέρα η εν Χριστώ αγάπη και κατανόηση; Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη αντιμετώπιση, άλλη λύση; Επαναλαμβάνω, αν είναι αληθινά τα δημοσιεύματα και επειδή παραβιάσετε την ελευθερία των αδελφών σας, την οποία σέβεται πρώτα ο ίδιος ο Θεός αλλά και η από αιώνων ιατρική επιστήμη - όχι οι οποιοιδήποτε επιστήμονες - να είστε βέβαιοι, πατέρες, πως σας περιμένει μεγάλος πειρασμός. Μακάρι να τον προλάβετε! Ξέρετε πώς. Στην πίστη δεν υπάρχουν αδιέξοδα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.